Skolernes maksimale kapacitet 2014/15

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

31. oktober 2013 til 27. november 2013

Sagsnummer

2013-0225944

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. november 2013

Høring ikke åben

Fastlæggelsen af skolernes maksimale kapacitet er afgørende for optagelsen af elever på skolerne.   Grunddistrikterne er vedtaget, og indskrivningen til det kommende skoleår er i gang. Nu skal skolernes maksimale kapacitet fastlægges, således at den enkelte skole får klare rammer for, hvor mange klasser den maksimalt må oprette, og dermed hvor mange elever skolen må indskrive på frit skolevalg.   Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 30. oktober 2013 behandlet forslag til fastlæggelse af skolernes maksimale kapacitet og besluttede at sende indstillingen i høring. Herefter sammenfattes høringssvarene og forslaget igen forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget 4. december 2013.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kapacitetsstyring