Høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet 2014/15

Oprettet: 15. november 2013
Svarnummer:
8

Indsendt af

Tommy Hagel Jensen

Virksomhed / organisation

Korsager Skole - Skolebestyrelsen

Postnr.

2700

By

Brh.

Høringssvar

Høringssvar skolernes maksimale kapacitet 2014-2015

Siden Korsager Skole fik reduceret sit antal M3-klasser har vi oplevet en konstant overbelægning af elever – blandt andet i en længere periode med 25% overbelægning. Vi oplever desuden at have enkeltelever i sideløbende psykologforløb og p.t. har vi også en hørehæmmet elev med høre/tale vanskeligheder. Spredningen i niveau strækker sig desuden over 5 årgange – og ikke de anbefalede 3.
På Korsager Skole har vi en årelang ekspertise i M3-klasser og mange veluddannede lærere med det store kursus i dansk som andetsprog – ligesom vi i forbindelse med skolens om og tilbygning har særdeles gode lokalemæssige ressourcer.

For at få hverdagen til at hænge sammen lagde skolen sidste år 10 ekstralektioner betalt af skolen selv i M3 – i år er tallet 7 ekstra lektioner. Dette finder vi også er en urimelig belastning af skolen.

Fleksibiliteten med at have 2 M3 klasser er væsentlig større. Endelig er den daglige sparring for lærerne med 2 M3-klasser med til at give flere muligheder for niveaudeling, holddeling og fleksibel undervisning.

Skolen ønsker således at have 2 M3-klasser igen.

Skolen tager det kommende antal spor i børnehaveklasserne til efterretning.

Få nyt om høringer

Abonnér