Høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet 2014/15

Oprettet: 27. november 2013
Svarnummer:
26

Indsendt af

Laila Fischer

Virksomhed / organisation

Sundbyøster Skole

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Skolebestyrelsen ved Sundbyøster Skole har ingen bemærkninger til indstillingen om oprettelse af 4 spor på skolen i 2014/15.

I lighed med sidste år vil vi gerne som deltager i 4SKOLE-samarbejdet påpege, at vi fortsat anser det for uheldigt, at Højdevangens Skole pålægges begrænsninger med hensyn til oprettelse af det antal klasser, skolen måtte finde nødvendigt for at kunne imødekomme elevernes linjeønsker. Det er vigtigt, at overbygningsskolen får fleksible rammer for tilrettelæggelsen af undervisningen.

Laila Fischer, formand for skolebestyrelsen

Få nyt om høringer

Abonnér