Høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet 2014/15

Oprettet: 27. november 2013
Svarnummer:
27

Indsendt af

Formand for Skolebestyrelsen, Anja Clausen

Virksomhed / organisation

Christianshavns Skle

Postnr.

1422

By

København K

Høringssvar

Christianshavns Skole
Prinsessegade 45 - 1422 København K - Tlf.: 32 64 16 00 - Fax: 32 54 88 19

27. november 2013
Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Politisk Strategisk Sekretariat

Høringssvar til forslag om ”Skolernes maksimale kapacitet 2014-2015.

Af forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2014/15 fremgår, at Christianshavns Skole har bygningsmæssig kapacitet til 31 klasser, samt 2 stk. pavilloner opstillet i sommeren 2013, men vi har 34 klasser, hvilket kræver 34 basislokaler.

Christianshavns Skole udvides til 4 spor (budget 2014). Udvidelsen forventes gennemført til skoleåret 2017/18. Hvilket betyder, at vi til sommer 2014 endnu engang mangler et basislokale til den nye børnehaveklasse. Endvidere vil vi frem til en udbygning er tilendebragt i skoleåret 15/16 og 17/18 mangle et basislokale hvert år.

Ved skoleåret 2010/11’s start blev det besluttet at Christianshavns Skole skulle rumme en MII og en MIII klasse på hver 12 elever, der dækker et aldersspænd fra 9 år til 16 år.
Denne problemstilling har vi tidligere kunne løse ved at arbejde med holddeling på tværs af de 2 MIII klasser, hvor de forskellige faglige niveauer også kunne tilgodeses. Vi har et basislokale til M klasserne samt et grupperum, der kan rumme et mindre hold.

Skolebestyrelsen vil derfor påpege, at Christianshavns Skole har et behov for yderligere et basislokale, hvis man skal opretholde en MII og en MIII klasse. Skolebestyrelsen mener dog ikke det er hensigtsmæssigt at opretholde en MII og en MIII klasse, dels pga. de fysiske forhold, men også fordi klassekvotienten på de små klassetrin er meget høj, hvorfor vi får svært ved at udsluse MII eleverne på skolen, hvilket tidligere har givet mening for skolen.

I forbindelse med lærernes nye arbejdstidsaftale og øget tilstedeværelse på skolen, indføres et krav om lærerarbejdspladser, hvilket betyder at vi skal finde kvadratmeter på skolen til dette formål.
På hovedskolen vil det betyde inddragelse af skolens eneste fællesrum og på filialen er eneste mulighed inddragelse af et basislokale, med deraf mangel på basislokale til normalklasserne – ingen af disse løsninger er holdbare.

Derudover ser skolebestyrelsen kritisk på skoler på flere matrikler, samt at udvidelser af kapaciteten på skoler i Indre By ofte sker på bekostning af de i forvejen knappe udendørs arealer.

Med venlig hilsen

Anja Clausen
Formand for skolebestyrelsen

Få nyt om høringer

Abonnér