Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høringsfrist:

29. oktober 2021
Indsendt af:
Ulla Bo Skovvart
Dato: 27. oktober 2021
Svarnummer:
11
By:
København K
Postnr.:
1401
Havnen er stor - lad ikke alt for mange aktiviteter ligge tæt.  - Tænk også på beboerne langs havnen. Vi oversvømmes af folk fra bådene, der kravler op ad redningsstiger og pisser mm på kajen eller legepladsen med et par buske. Så gerne flere toiletter og andre faciliteter ved fx Blå støttepunkter, hvis antal gerne må øges. Generelt er det fysik udfoldelser, der er foreslået, men der mangler i høj grad plads til rekreation, ørenlyd til at høre vandets klukken. -  Antallet af udlejningsfartøjer er femdoblet de seneste to år, især med pontoner, der bruges til (fuldemands-) events. Alm både har soundboxes, pontoner ofte diskoteksanlæg. Da lyd forplanter sig over vand og reflekteres i bygninger, er det ikke til at klarlægge, hvorfra støjen kommer, og man kan derfor ikke klage. Og forureningen forgår ikke kun i de 16 timer i døgnet, som det nu er tilladt. Eet ex: RedBull-arrangementet på Nyhavnssiden af Indehavnsbroen 4. september havde et lydniveau på 87 db på stedet, på min altan, der vender væk fra broen, reflekteredes lyden og kom op på 70 db. I timevis, både før og efter det uannoncerede program.  Ofte sejler pontoner (især sydpå) efter 01 om natten med fuld musik! Hvis ikke havnen skal tivoliseres totalt, så FORBYD ELEKTRONISK FORSTÆRKET MUSIK på og ved vandet, hvis ikke der foreligger en dispensation fra myndighederne. Fuldemandsråben og -skrigen er rigeligt for de beboere, der må blive i byen. Lad vandet klukke....
Læs høringssvar fra Ulla Bo Skovvart
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 25. oktober 2021
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1599
Se det vedhæftede høringssvar fra Indre By Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 14. oktober 2021
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar, vedtaget af Kgs. Enghave Lokaludvalg den 28. oktober 2021
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 14. oktober 2021
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hermed vedhæftet høringssvar fra Valby Lokaludvalg 
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Peter Madsen
Dato: 12. oktober 2021
Svarnummer:
7
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1810
Dejligt med fokus på havnen og aktiviteter rundt omkring den. Jeg vil opfordre til langt flere badezoner. F.eks. bør hele strækningen med træbro ved islandbrygge, (mellem Kulurhuset og cykelbroen til Havneholmen ) blive en lang badezone, som går 15 meter ud i vandet. Fritidsbåde kan lægge til så mange andre steder ihavnen, og steder med attraktive solbade og badeforhold bør derfor tilgodese de mange og ikke de få i både. Samtidig kan en så lang badezone gavne dem som gerne vil svømme langt. Mange andre badezoner bør etableres, og særligt også helt centrumnære - f.eks ved den sorte diamant. Højtaler musik bør også forsøges begrænset således både andre badene og naboer generes mindre. På den nordligste spids af Amager Strandpark foreslås etableres af 2-3 sommer-spisesteder i lette konstruktioner, hvor badende gæster kan spise frokost i dagtimer, og om aftenen kan aftensmaden nydes i solen i beach style spisesteder..  
Læs høringssvar fra Peter Madsen
Indsendt af:
Dan Jønsson
Dato: 23. september 2021
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Sydhavnsklubberne
By:
København S
Postnr.:
2300
23. september 2021                                                                              Sydhavnsklubberne Sagsnummer 2021-0061955                                                                Forening af bådeklubber Dokumentnummer 2021-0061955-17 Høringssvar: 3. SUP (Stand Up Paddle) robåde, kajak, og kajakpolo SUP (Stand Up Paddle) er ikke et problem hvis de kommer fra en forening, da disse foreninger har klare regler man skal overholde, og fordi deres medlemmer kender havnereglerne, i modsætning til dem der får lyst til at stå på et brædt igennem havnen, og intet ved eller ønsker at  sætte sig ind i reglerne. Vi er posetiv stemt over næsten alle disse tiltag i Liv og udfoldelse på vandet – Idekatalog 2021, Især det om Adgang til land fra småbåde. Da der er meget få steder i havnen, hvor man kan lægge til med små både, hvor der er nem og fri adgang til korttidsophold. Blot er vi kede at SUPer som ikke kender til reglerne ved at bevæge sig rundt i Københavns havn. Det samme gælder desværre for enkelte badende og udlejningsbåde som heller ikke respekterer havnereglerne. Der er mange eksempler på SUPer og badende der er til både gene og fare for sig selv og andre. Derfor er vi glade for at politiet og de nye havneværter, der gør hvad de kan for at holde orden på de vanskelige elementer.
Læs høringssvar fra Dan Jønsson
Indsendt af:
Robert Birkeby
Dato: 14. september 2021
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kan man gøre noget ved Damhussøen, den trænger virkelig til et løft, lige nu kan man kun se den forfalde og en fuglekoloni/skarv der har sønderskidt alt i smader på den lille ø der ligger i den, træer er døde og er der i det hele taget fisk tilbage i søen ? de kan vel næppe overleve med alt den gødning fuglene bidrager med https://docplayer.dk/8104327-Fugle-og-karpers-paavirkning-af-soeer.html . 2 Kan man over tid få bade muligheder i Damhussøen.  
Læs høringssvar fra Robert Birkeby
Indsendt af:
SL
Dato: 11. august 2021
Svarnummer:
4
By:
København V
Postnr.:
1569
Idékataloget bærer mere præg af en brainstorm end egentlige forslag til hvordan københavnernes brug af havnen og vandet kan forbedres. Der argumenteres ikke for hvorfor forslagene er gode, fx ved at forklare hvordan de fremmer københavnske værdier eller appellerer til grupper, som i dag ikke bruger vandet og havnen. Det er som om at flere aktiviteter automatisk er bedre og hvis man bare bygger dem, så selvorganiserer resten selv sig. Det er i bedste fald naivt.  Realiteten er at der i dagligdagen er mange konflikter langs havnekanten, mellem badende og motionsudøvere, mellem ældre og unge, mellem beboere og turister. Den naive tilgang medvirker til at havnen bliver et survival-of-the-fittest område, hvor københavnere, der ikke råber højt eller har spidse albuer, bliver ekskluderet fra de rekreative områder. Som fx kørestolsbrugere og barnevogne er blevet det på kalvebod bølge efter det er blevet indtaget af badegæster på trods af store skilte om at længerevarende ophold er forbudt. Tryghedsskabende initiativer er underligt fraværende fra kataloget, selvom det står højt på ønskelisten for os som bor langs havnen. Hvordan undgår vi at havnen bliver et udflugtsmål for folk som bor langt væk (og måske ikke engang bor i kommunen eller i landet) og som derfor bare kan tage hjem når de bliver trætte af larmen, affaldet og alle konflikterne? De bedste forslag for københavnerne ville måske have som konsekvens at der kom færre aktiviteter og færre besøgende, og dermed mere livskvalitet. Måske man kunne bede de udefrakommende betale en 'strandskat' ligesom man gør mange steder i Tyskland, så vi i det mindste ikke også skal betale for at rydde op efter dem. Måske man skulle have eksklusive badezoner og tidspunkter som er reserveret til beboerne eller andre bestemte grupper, som ellers ikke vil kunne tilkæmpe sig en plads til at bruge vandet.  
Læs høringssvar fra SL
Indsendt af:
E Kristensen
Dato: 4. august 2021
Svarnummer:
3
By:
København SV
Postnr.:
2450
Et fint arbejde med idékataloget - Men det må på det kraftigste anbefales at Københavns kommune i samarbejde med By & Havn finder en rimelig model for hvordan svømning kan tillades generelt i havnearealerne. Der burde kunne findes en rimelig model, der tager hensyn til de meget få farlige situationer, der er opstået (f.eks. omkring havnebussernes stoppesteder), uden at man nødvendiggør at flere hundrede tusinde københavneres fredsommelige svømning og ophold i vandet kriminaliseres. Det kunne f.eks. være en generel svømmezone 5 meter fra kajkanten indenfor 50 meter af en stige. Med lokale forbud mod svømning - dvs. den omvendte situation af hvordan det foregår nu. Det føles helt absurd at en by, der bryster sig af at være verdensklasse i forhold til et godt liv for borgerne, svømning og fritidsliv skal have et så overdrevet forbud mod en af de aktiviteter, der har været med til at skabe byens nye identitet. Et kæmpemæssigt flertal af borgerne ønsker dette. Tak :)
Læs høringssvar fra E Kristensen
Indsendt af:
PB
Dato: 3. juli 2021
Svarnummer:
2
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg synes der er mange af forslagene i idékataloget der super gode! Jeg stemmer for dem alle sammen! Jo flere tiltag og aktiviteter til benyttelse af Kbh Havn, des bedre for alle havnens brugere. Vil også anbefale at der kommer flere muligheder for at sætte en såkaldt "frokost-trosse" for mindre fritidsbåd flere steder i havnen. Det bliver sværere og sværere at finde steder man kan og må sætte en "frokost-trosse" for blot et par timer. Altså muligheden for at lægge til for blot at spise og nyde solen, evt. med krav om at man ikke må forlade / gå fra båden eller lign.  Det vil være dejligt med flere muligheder for at "korttidsfortøjre", og ikke mindst tydelig anvisning af hvor det er tilladt, og hvor det er forbudt. Ikke nødvendigvis skiltning, men f.eks. en pdf med anvisninger, der eks. kan hentes på By & Havns hjemmeside eller lign. Foruden etablering af tværbjælker/afblødning af de spunsvægge man må ligge ved. Spunsvæggene er meget hårde mod båd og fendere, så det kunne være skønt med en  "blødere" kajkant for mindre både, der hvor der må sætte en "frokost-trosse". Derudover vil jeg klart anbefale bedre fortøjringsmuligheder på Trekroner Søfort. Der er mange der lægger til hele vejen rundt i bassinet, men der er meget få steder der er fortøjringsklamper. Oftest bindes der rundt om løse sten eller lign. Når nu der findes så unikt et sted midt i Kbh Havn for sejlere som Trekroner, så bør der etableres klamper til fortøjring med 5-8m mellemrum, hele vejen rundt på de vandrette topbjælker af spunsvæggene i Trekroners bassin. Det vil komme alle de mange sejlere, der lægger til på Trekroner, til stor gavn. En aktivitetsø i lavvandsområdet på indersiden af havnen på hver side af Trekroner vil være optimalt. Der er masser af plads til det, det vil ikke genere hverken erhvervstrafik, vandflyver eller lystfarten via Lynetteløbet, hvis dette store område bliver udnyttet til en aktivitetsø, eller flere af dem for den sags skyld. Der er meget plads i den ende af Kbh Havn til bedre udnyttelse for lystsejlere i Kbh Havn. Jo flere aktiviteter der kan etableres i Kbh Havn, des bedre udnyttelse af havnens muligheder og glæder, des gladere borgere i byen.
Læs høringssvar fra PB
Indsendt af:
Erling Ekegren
Dato: 1. juli 2021
Svarnummer:
1
By:
København V
Postnr.:
1658
Der kan etableres en ø med Der kan etableres en ø på den lavvandede grund i haven nord for Allers hus ved Fisketorvet. Grunden strækker sig fra Allers hus til ud for ingeniør foreningen IDA. Vandet løber nord/syd i havnen på østsiden af grunden. Øen vil kunne få en broforbindelse fra nordsiden af Allers hus. Øen kunne skabe et naturligt/udendørs badested og plads til småbåde med grønt bagland på øen. Vesterbro har allerede en stor befolkning og med en ny bydel, Jernbanebyen vil det blive et stort løft for de rekreative muligheder for bydelens mange familier. V    
Læs høringssvar fra Erling Ekegren