Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høringsfrist:

29. oktober 2021
Indsendt af:
E Kristensen
Dato: 4. august 2021
Svarnummer:
3
By:
København SV
Postnr.:
2450
Et fint arbejde med idékataloget - Men det må på det kraftigste anbefales at Københavns kommune i samarbejde med By & Havn finder en rimelig model for hvordan svømning kan tillades generelt i havnearealerne. Der burde kunne findes en rimelig model, der tager hensyn til de meget få farlige situationer, der er opstået (f.eks. omkring havnebussernes stoppesteder), uden at man nødvendiggør at flere hundrede tusinde københavneres fredsommelige svømning og ophold i vandet kriminaliseres. Det kunne f.eks. være en generel svømmezone 5 meter fra kajkanten indenfor 50 meter af en stige. Med lokale forbud mod svømning - dvs. den omvendte situation af hvordan det foregår nu. Det føles helt absurd at en by, der bryster sig af at være verdensklasse i forhold til et godt liv for borgerne, svømning og fritidsliv skal have et så overdrevet forbud mod en af de aktiviteter, der har været med til at skabe byens nye identitet. Et kæmpemæssigt flertal af borgerne ønsker dette. Tak :)
Læs høringssvar fra E Kristensen
Indsendt af:
PB
Dato: 3. juli 2021
Svarnummer:
2
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg synes der er mange af forslagene i idékataloget der super gode! Jeg stemmer for dem alle sammen! Jo flere tiltag og aktiviteter til benyttelse af Kbh Havn, des bedre for alle havnens brugere. Vil også anbefale at der kommer flere muligheder for at sætte en såkaldt "frokost-trosse" for mindre fritidsbåd flere steder i havnen. Det bliver sværere og sværere at finde steder man kan og må sætte en "frokost-trosse" for blot et par timer. Altså muligheden for at lægge til for blot at spise og nyde solen, evt. med krav om at man ikke må forlade / gå fra båden eller lign.  Det vil være dejligt med flere muligheder for at "korttidsfortøjre", og ikke mindst tydelig anvisning af hvor det er tilladt, og hvor det er forbudt. Ikke nødvendigvis skiltning, men f.eks. en pdf med anvisninger, der eks. kan hentes på By & Havns hjemmeside eller lign. Foruden etablering af tværbjælker/afblødning af de spunsvægge man må ligge ved. Spunsvæggene er meget hårde mod båd og fendere, så det kunne være skønt med en  "blødere" kajkant for mindre både, der hvor der må sætte en "frokost-trosse". Derudover vil jeg klart anbefale bedre fortøjringsmuligheder på Trekroner Søfort. Der er mange der lægger til hele vejen rundt i bassinet, men der er meget få steder der er fortøjringsklamper. Oftest bindes der rundt om løse sten eller lign. Når nu der findes så unikt et sted midt i Kbh Havn for sejlere som Trekroner, så bør der etableres klamper til fortøjring med 5-8m mellemrum, hele vejen rundt på de vandrette topbjælker af spunsvæggene i Trekroners bassin. Det vil komme alle de mange sejlere, der lægger til på Trekroner, til stor gavn. En aktivitetsø i lavvandsområdet på indersiden af havnen på hver side af Trekroner vil være optimalt. Der er masser af plads til det, det vil ikke genere hverken erhvervstrafik, vandflyver eller lystfarten via Lynetteløbet, hvis dette store område bliver udnyttet til en aktivitetsø, eller flere af dem for den sags skyld. Der er meget plads i den ende af Kbh Havn til bedre udnyttelse for lystsejlere i Kbh Havn. Jo flere aktiviteter der kan etableres i Kbh Havn, des bedre udnyttelse af havnens muligheder og glæder, des gladere borgere i byen.
Læs høringssvar fra PB
Indsendt af:
Erling Ekegren
Dato: 1. juli 2021
Svarnummer:
1
By:
København V
Postnr.:
1658
Der kan etableres en ø med Der kan etableres en ø på den lavvandede grund i haven nord for Allers hus ved Fisketorvet. Grunden strækker sig fra Allers hus til ud for ingeniør foreningen IDA. Vandet løber nord/syd i havnen på østsiden af grunden. Øen vil kunne få en broforbindelse fra nordsiden af Allers hus. Øen kunne skabe et naturligt/udendørs badested og plads til småbåde med grønt bagland på øen. Vesterbro har allerede en stor befolkning og med en ny bydel, Jernbanebyen vil det blive et stort løft for de rekreative muligheder for bydelens mange familier. V    
Læs høringssvar fra Erling Ekegren