Oprettet: 3. juli 2021
Svarnummer:
2

Indsendt af

PB

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Jeg synes der er mange af forslagene i idékataloget der super gode! Jeg stemmer for dem alle sammen! Jo flere tiltag og aktiviteter til benyttelse af Kbh Havn, des bedre for alle havnens brugere.
Vil også anbefale at der kommer flere muligheder for at sætte en såkaldt "frokost-trosse" for mindre fritidsbåd flere steder i havnen. Det bliver sværere og sværere at finde steder man kan og må sætte en "frokost-trosse" for blot et par timer. Altså muligheden for at lægge til for blot at spise og nyde solen, evt. med krav om at man ikke må forlade / gå fra båden eller lign. 
Det vil være dejligt med flere muligheder for at "korttidsfortøjre", og ikke mindst tydelig anvisning af hvor det er tilladt, og hvor det er forbudt. Ikke nødvendigvis skiltning, men f.eks. en pdf med anvisninger, der eks. kan hentes på By & Havns hjemmeside eller lign.
Foruden etablering af tværbjælker/afblødning af de spunsvægge man må ligge ved. Spunsvæggene er meget hårde mod båd og fendere, så det kunne være skønt med en  "blødere" kajkant for mindre både, der hvor der må sætte en "frokost-trosse".

Derudover vil jeg klart anbefale bedre fortøjringsmuligheder på Trekroner Søfort. Der er mange der lægger til hele vejen rundt i bassinet, men der er meget få steder der er fortøjringsklamper. Oftest bindes der rundt om løse sten eller lign.
Når nu der findes så unikt et sted midt i Kbh Havn for sejlere som Trekroner, så bør der etableres klamper til fortøjring med 5-8m mellemrum, hele vejen rundt på de vandrette topbjælker af spunsvæggene i Trekroners bassin. Det vil komme alle de mange sejlere, der lægger til på Trekroner, til stor gavn.

En aktivitetsø i lavvandsområdet på indersiden af havnen på hver side af Trekroner vil være optimalt. Der er masser af plads til det, det vil ikke genere hverken erhvervstrafik, vandflyver eller lystfarten via Lynetteløbet, hvis dette store område bliver udnyttet til en aktivitetsø, eller flere af dem for den sags skyld. Der er meget plads i den ende af Kbh Havn til bedre udnyttelse for lystsejlere i Kbh Havn.

Jo flere aktiviteter der kan etableres i Kbh Havn, des bedre udnyttelse af havnens muligheder og glæder, des gladere borgere i byen.