Oprettet: 4. august 2021
Svarnummer:
3

Indsendt af

E Kristensen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Et fint arbejde med idékataloget - Men det må på det kraftigste anbefales at Københavns kommune i samarbejde med By & Havn finder en rimelig model for hvordan svømning kan tillades generelt i havnearealerne. Der burde kunne findes en rimelig model, der tager hensyn til de meget få farlige situationer, der er opstået (f.eks. omkring havnebussernes stoppesteder), uden at man nødvendiggør at flere hundrede tusinde københavneres fredsommelige svømning og ophold i vandet kriminaliseres.

Det kunne f.eks. være en generel svømmezone 5 meter fra kajkanten indenfor 50 meter af en stige. Med lokale forbud mod svømning - dvs. den omvendte situation af hvordan det foregår nu.

Det føles helt absurd at en by, der bryster sig af at være verdensklasse i forhold til et godt liv for borgerne, svømning og fritidsliv skal have et så overdrevet forbud mod en af de aktiviteter, der har været med til at skabe byens nye identitet. Et kæmpemæssigt flertal af borgerne ønsker dette. Tak :)