Luftfoto over lokalplanområdet

De Gamles By - lokalplan 606

Lokalplanen vil muliggøre en ny skole og et nyt Center for Diabetes samt fastholde de grønne områder Nordpolen og Sydpolen.

Høringsfrist:

5. maj 2021
Indsendt af:
Lene Pfeiffer Petersen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
845
By:
København n
Postnr.:
2200
Bevar de grønne arealer på Nørrebro. Dbh Lene og Ruth  
Læs høringssvar fra Lene Pfeiffer Petersen
Indsendt af:
Stina Hansen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
844
By:
København N
Postnr.:
2200
Går man en tur gennem Nørrebro på en solskinsdag vil man opleve, hvordan enhver solskinsplet er fyldt med såvel lokale som besøgende, der nyder godt af de grønne pletter på Asssistens Kirkegården, Folkets Plads, Dronning Louises Bro, Nørrebro Parken og De Gamles By. På disse steder mødes forskellige generationer, etniciteter og indkomstgrupper. Som lokal er det en fornøjelse at se, hvordan så mange forskellige mennesker mødes og finder plads til hinanden. Men vi mangler plads! Der er for langt mellem de grønne områder i denne skønne bydel, og nu forsvinder endnu et område. Som flere andre også har peget på, er grønne m2 per indbygger i forvejen meget lavere på Nørrebro end gennemsnittet for kommunen. Gennemføres lokalplanen, så mister vi 2.600 m2 grønt område. Og dertil kommer den øgede trafik som følge af både diabetescenter og skole, for slet ikke at tale om den øgede støj en skole med plads til over 800 elever vil medføre. De Gamles By vil ikke blot være forandret; den vil ophøre med at være en park for de lokale.     Et studium fra SDU fra 2011 viste, at folk der bor mindre end 300 meter fra et grønt område har et bedre helbred, og at dem, der bor tæt på et grønt område er mere fysisk aktive, tyndere, mindre stressede, har færre smerter og psykiske problemer og fungerer bedre socialt.  Når flere undersøgelser demonstrerer, at adgangen til grønne områder er afgørende for ens fysiske og mentale helbred, er det mig ubegribeligt, at man ikke prioriterer grønne områder mere på Nørrebro, hvor den gennemsnitlige levealder er seks år lavere end på Østerbro.   Jeg er ikke modstander af, at Københavns Kommune vil skabe et diabetescenter (eller for den sags skyld et sundhedscenter, som udover diabetes også fokuserer på hjertesygdomme m.m.). Dog mener jeg, at der er en afgørende fejl i begrundelsen for at lægge diabetescenteret på et grønt område på Nørrebro. Da langt de fleste borgere vil ankomme til stedet ved brug af bil, sygetransport eller offentlig transport, burde det vel være mere vigtigt, at der er god adgang til offentlig transport samt gode parkeringsmuligheder, end hvilken bydel i København der er tale om. Den planlagte placering vil uden tvivl øge trafikken i området, hvilket dels vil skabe trafikale problemer, dels øge luftforureningen i området. Samtidig vil det for mange lokale betyde, at der er længere til et grønt område, hvilket som nævnt tidligere kan have en negativ betydning for helbred og gennemsnitlig levealder.   Min største bekymring går dog på den planlagte skole og idrætshal. Det er utroligt trist at en bevaringsværdig bygning rives ned for at bygge endnu en skole i et område, hvor der i forvejen er mange skoler. I lokalplanen argumenteres der for, at skolens udendørsområder vil være tilgængelige for andre udenfor skoletiden. Spørgsmålet er dog, i hvor høj grad dette løfte vil blive indfriet, og hvor attraktivt et tilbud det reelt set vil være. I forvejen er området omkring Sydpolen nedslidt, og både Klarahus og Slottet er blevet overtegnet med grafitti. Bevæger man sig igennem De Gamles By på det tidspunkt, hvor forældrene afleverer eller henter deres børn fra institutionerne, må man til tider springe for livet for ikke at blive kørt over af cyklisterne, som fræser gennem området. Udover at skolen og idrætshallen vil betyde, at størstedelen af den gamle fårefold forsvinder, så vil det også betyde, at der kommer en masse larm og trafik. Det har ikke været muligt at få et svar på, hvor meget ekstra trafik, der forventes at komme på Sjællandsgade og gaderne heromkring. Har man prøvet at skulle navigere igennem Guldbergsgade i morgentrafikken, så er det bekymrende, at presset heromkring øges yderlige. Ingen af gaderne heromkring er gearet til den trafik, der allerede eksisterer.   Spørgsmålet er samtidig, om der reelt er behov for at udbygge skolekapaciteten på indre Nørrebro, hvor der i forvejen er flere folkeskoler, og hvor der i forvejen er problemer med at fastholde de elever, som går på skolerne. I første omgang lød argumentationen på, at man regnede med et øget behov for skolepladser på ydre Nørrebro, men at man foretrak at lægge skolen på indre Nørrebro for at sikre en bedre blanding af skoleelever. Nu lyder argumentationen især på, at man gerne vil øge andelen af børn på Nørrebro, som vælger folkeskolen frem for privatskoler. Men er svaret her at bygge en ny, lækker skolebygning? Vil det ikke være mere oplagt at gøre noget ved de eksisterende problemer med karaktergennemsnit, social trivsel og fravær, før man søger at tiltrække elever med en ny bygning? Samtidig er der skoler på Østerbro, som har ledig kapacitet, fx Sortedamskolen, der i et høringssvar om skoledistrikter 2022/23 opfordrer til, at man indtænker denne skole i processen for en potentiel tilvækst af skolebørn på Nørrebro. Det vil vel sikre en større stabilitet for såvel ansatte som elever på de eksisterende skoler, hvis man ikke ender med et lukke én skole for at åbne en anden?   Følger man den nuværende lokalplan, vil placeringen af såvel diabetescentret som skolen være et kompromis, hvor der søges at skabe en sammenhæng mellem grønt område og de funktioner, som de nye bygninger skal huse, hvor vi risikerer, at begge dele taber. Hvorfor ikke lytte til de mange bekymrede borgere og flytte bygningerne til steder, hvor der er mere plads? Der har været flere forslag nævnt i de mange høringssvar.    
Læs høringssvar fra Stina Hansen
Indsendt af:
Andreas Przemyslak
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
843
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer nær De Gamles By er jeg imod det tiltænkte diabetescenter, som det er fremstillet i den nye lokalplan. De oprindelige bygninger i De Gamles By er meget flotte og velholdte. Men jeg har svært ved at se hvordan udtrykket i det nye diabetescenter passer til de oprindelige bygninger. Jeg håber at de ansvarlige politikere vil genoverveje planen.
Læs høringssvar fra Andreas Przemyslak
Indsendt af:
Christian Lauersen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
842
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
finder planerne om at opføre et diabetescenter og en ny skole i de gamles by stærkt problematisk. Et diabetescenter med så mange brugere vil tilføre væsentlig mere traffik og endnu mere rift om parkeringspladser. Møllegade er snæver og jeg er bekymret for at det vil betyde at spærringerne af gennemgående veje ved Guldbergsgade og Sjællandsgade bliver sløjfet. Dette vil give børn til Guldberg Skole en meget utryg skolevej.  Jeg er uforstående ogverfor placeringen af Diabetescenteret i Møllegade. Jeg har fulgt debatten og tilsyneladende ligger der et egnet området til opføring af centeret på ydre nørrebro (Vingelodden). Hvad er grunden til at denne lokation ikke er blevet undersøgt til bunds? Opførelsen af en ny skole vil helt sikkert tilføre området nye muligheder for sport og foreningsaktiviteter set i lyset af at der bygges en ny hal. Jeg kan dog undre mig over valget af distrikt, da Guldberg Skole år efter år må sammelægge klasser på årgangene. Der er undersøgt til bunds hvilken befolkningstilvækst der er i området? Slutteligt vil jeg bare tilslutte mig alle de andre NørreBroere med at understrege at de grønne områder er sparsomme og vi er allere mange der deles om dem. Derfor er jeg imod planerne for opførelse af Diabetescenter og skole i de Gamles By og opfordrer politikerne til at starte en ny forundersøgelse med henblik på at finde bedre egnede områder til Diabetescenter og skole.  
Læs høringssvar fra Christian Lauersen
Indsendt af:
Katrine Milde
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
841
By:
Copenhagen
Postnr.:
2200
Jeg tilslutter mig modstanden mod at der bygges et diabetescenter i De Gamles By. Vi skal bevare de grønne områder, og passe på det fine kvarter. Et sådant center vil skabe alt for meget aktivitet og ikke mindst trafik, og vil ikke skabe social merværdi i vores kvarter.  
Læs høringssvar fra Katrine Milde
Indsendt af:
Logi Gunnarsson
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
840
By:
KBH
Postnr.:
2300
bevar by oasen.
Læs høringssvar fra Logi Gunnarsson
Indsendt af:
Miljøpunkt Nørrebro, DN København, Red Byens Træer og Mogens Hansen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
839
Vedhæftede filer: 2
By:
København N
Postnr.:
2200
Det politiske opdrag til en Helhedsplan og lokalplan for De Gamles By er meget vanskeligt - måske endda et paradoks - fordi der både er bedt om 'grøn balance' og byggeri af meget store institutioner i en tæt bebygget bydel. Overordnet finder vi det kritisabelt, at udkastet til Lokalplan ikke kommer til at leve op til det politiske opdrag om at sikre en ’grøn balance’. Der kommer til uigenkaldeligt at forsvinde mere end 2.600 grønne kvadratmeter i Danmarks tættest bebyggede bydel.
Læs høringssvar fra Miljøpunkt Nørrebro, DN København, Red Byens Træer og Mogens Hansen
Indsendt af:
Ronja
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
838
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er dybt imod alt byggeri på grønne områder i København. Jeg bor personligt på nørrebro og bevæger mig tit hen til de gamles by for ar få en pause fra byen, at tage det grønne område væk ville være som at fjerne et af byens vigtigste åndehuller. Det er et sted hvor folk samles, vil i virkelig tage det fra os? Udover at være et fristed er det også et vigtigt kultursted for København, og det ville være så ærgeligt hvis det forsvandt. Et af de få steder hvor københavnerens har adgang til grønne steder? Så hellere byg det fandens diabetiscenter lidt udenfor byen... så langt er det heller ikke
Læs høringssvar fra Ronja
Indsendt af:
Camilla
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
837
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er meget imod byggeri i de gamles by. Jeg elsker at bo på Nørrebro blandt så meget liv, men for at kunne bo her har jeg brug for grønne og rolige områder. Noget som Nørrebro i forvejen er i underskud af. De gamles by, er det grønne sted, jeg bruger allermest i dagligdagen, og jeg er vild med det som det er. Please ikke fjern mere grønt, i en bydel der i forvejen har fuldstændig overbefærdede grønne områder. 
Læs høringssvar fra Camilla
Indsendt af:
Atla Sol Storm
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
836
By:
Vesterbro
Postnr.:
1663
Jeg er imod byggeriet i de gamles by! København har ikke nok grønne områder! Lad være med at tage de få vi har fra os! Jeg personligt elsker de gamles. Jeg har tilbragt mange glade dage i de gamles. De gamles er meget elsket præsic som den er. Jeg beder jer: lad vær!
Læs høringssvar fra Atla Sol Storm
Indsendt af:
Akacia Stockmarr
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
835
By:
København Ø
Postnr.:
2100
De gamles by er ikke kun et historisk moment, men også en masse menneskers (heriblandt undertegnedes) hjertebarn. Vi har ikke brug for flere høje intetsigende bygninger. Vi har ikke brug for flere larmende folkeskoler. Jeg kunne komme med 1000 vis eksempler på hvad pengene bedre kunne være givet ud til. Regeringen har for lidt respekt for Københavns bydele og det vil komme til at have konsekvenser. Ingen har lyst til at bo, endsige besøge et sjæleløst land og i er nu ved at udskifte et af Københavns sjælepunkter. Vi har få grønne områder og lufthuller, dette er et af dem og det er uvurderligt.
Læs høringssvar fra Akacia Stockmarr
Indsendt af:
Jabbe
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
834
By:
Kbh v
Postnr.:
1663
Jeg er imod byggeriet i de gamles by! Vi har behov for flere grønne områder, ikke færre!! Jeg ville blive så ked af det hvis i byggede mere i den dejlige grønne oase! Jeg er elsker at tilbringe solskinsdage i den dejlige park som de gamles by!
Læs høringssvar fra Jabbe
Indsendt af:
Ollie Mortensen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
833
By:
København
Postnr.:
2300
De gamles by er en vigtigt del af København og det vil kun gøre det til en værre by at gentrificere et så unikt område.
Læs høringssvar fra Ollie Mortensen
Indsendt af:
Frederik Ømann
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
832
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg tilslutter mig modstanden mod at der bygges et diabetescenter i De Gamles By. Vi skal bevare de grønne områder, og passe på det fine kvarter. Et sådant center vil skabe alt for meget aktivitet og ikke mindst trafik, og vil ikke skabe social merværdi i vores kvarter.
Læs høringssvar fra Frederik Ømann
Indsendt af:
Christinna Jørgensen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
831
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er stærk modstander af lokalplanforslaget for de Gamles by!   Det er meget trist, at Københavns Kommune vil placere et stort Diabetescenter på et af vores få grønne arealer på Nørrebro. Nørrebro er i forvejen den bydel med færrest grønne m2 per indbygger, og pandemien har med al tydelighed vist, at vi beboere behøver grønne åndehuller. Det gavner vores natur og vores sundhed - både for børn og voksen, unge som gamle.    Med den nuværende Lokalplan mister vi 2.640 grønne m2, hvilket svarer til 7% af vores græs i området. Det er helt unødvendigt, når der står 17.000 asfalterede og tomme m2 ledige på Vingelodden 6, hvor et center kunne placeres i stedet. Desuden har Bispebjerg Hospital også udtrykt, at de gerne ser et diabetescenter i deres bygninger. De har endda allerede specialafdelinger for patienter med diabetes og meget bedre offentlig transport lige til døren med togstation og bus til "hoveddøren".   Møllegade og de omkringliggende små gader er slet ikke gearet til 45.000 patienter, som vurderes årligt at besøge centret. Trafiksikkerheden er i forvejen ikke optimal i området, og den ekstra trafik et diabetescenter vil medføre, gør det ikke lettere at bringe vores børn sikkert i børnehave.   Stop planerne om byggeriet, bevar vores allesammen natur og fredelige områder på et tætbebygget Nørrebro, og tænk i grønne løsninger for området!
Læs høringssvar fra Christinna Jørgensen
Indsendt af:
Christoffer Smith hammer
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
830
By:
København N
Postnr.:
2200
Goddag. Jeg vil på det kraftigste anbefale at man finder et andet sted til diabetescenteret. Der er i forvejen ikke mange grønne områder på Nørrebro, og det er ikke en god løsning, når betyder at mere grønt skal fjernes. Det er heller ikke en god idé at få mere trafik og flere biler, end der allerede i forvejen er. De Gamles By skal ikke være et bilhelvede, hvor man fjerner mere og mere af det grønne. Man skulle tværtimod gå i den modsatte retning og skabe flere grønne områder, og sørge for færre biler. Tak!
Læs høringssvar fra Christoffer Smith hammer
Indsendt af:
Anne Aa. Gaye
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
829
By:
København N
Postnr.:
2200
Hvis I ønsker, kære Folkevalgte, at gøre en forskel, som vil blive husket og værdsat i fremtiden, så vov det virkelig vovede! Nemlig det der åbenbart kræver rigtig meget mod i dagens Danmark, at satse på jeres medmenneskers ve og vel. Det som ikke koster noget, men heller ikke giver nogen økonomisk fortjeneste. Livet i De Gamles By er helt specielt for vores hovedstad, og det der gør Nørrebro til det den er. Her mødes man på tværs af alder og interesser. Om man kommer for at sole sig, lufte sin hund, spille spil med familien på den store plæne, holde picnic, se på de mange blomster, buske og træer, møde ræven en sen aften, lytte til rødhalsen og besøge dyrene i byoasen, eller bare sidde på en bænk og nyde roen. De gamles by opfylder manges behov, ikke mindst det der desværre er alt for underkendt, at mennesker har brug for grønt og stille steder, hvor de kan lade op. Men det kan mere endnu. Det er her mange lokale mødes, her tænker jeg især på hundeejere. Hvis de rolige steder forsvinder i lokalområdet, hvor skal folk da mødes. I tænker måske Assistens og Fælledparken, men de kan på ingen måde, det De gamles by kan! Det ene ligger for langt væk for dem, der går dårligt, og det andet, er fuld af turister og et anderledes hektisk liv. I De Gamles by skal man ikke leve op til noget. Der er ingen smarte caféer eller butikker, man skal ikke konsumere for at få lov at gå rundt og ingen forventer noget af dig! Det er et af de få steder tilbage i byen, hvor man bare kan få lov bare at "være". Værn om det! Tænk på fremtiden og lyt til alle de mennesker, der har udtrykt deres fortvivlelse! De mener det! Tag ikke vores åndehul fra os! Vi visner langsomt, hvis vores lyspunkter i dagligdagen forsvinder!
Læs høringssvar fra Anne Aa. Gaye
Indsendt af:
Andreas
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
828
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er stærk modstander af lokalplanforslaget for de Gamles by. Bevar vores få grønne områder! Og gør ikke trafiksikkerheden værre end den allerede er. Jeg håber, at vi lokale beboer bliver lyttet til og taget seriøst! Lige nu fremstår projektet som et prestigeprojekt for enkelte politikere på rådhuset, som er fløjtende ligeglade med, hvordan det påvirker vores lokalområde. Jeg håber, at I vil vælge en bedre egnet placering til et diabetescenter. Beskyt de grønne områder!
Læs høringssvar fra Andreas
Indsendt af:
Sarah
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
827
By:
København N
Postnr.:
2200
Københavns borgerrepræsentation har den 4. marts 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforlag ”De Gamles By”. Jeg er imod vedtagelse af forslaget til lokalplanen for ”De Gamles By”. De Gamles By beliggende på Indre Nørrebro, er et særligt sted for mange beboer i nærområdet. De Gamles by er karakteriseret ved at have et parklignende landskab med store åbne græsarealer mellem bebyggelserne. Der er åbne arealer, luft mellem bygningerne og grønne områder i kontrast til de omkringliggende tætte karrébebyggelser på Nørrebro.  Dette er med til gøre området til en ’by i byen’ for alle os i København. De Gamles By udgør på den måde i dag ét af de ganske få offentlige rum på Nørrebro, hvor naboer og beboere fra nærområdet kan nyde et mangfoldigt og grønt åndehul. Vedtages lokalplanen vil dette indebære at de grønne områder mindskes. Området er også præget af at der – som i en park – er mulighed for at komme væk fra støjen i byen. Placerer man som foreslået i lokalplanen en stor skole vil dette ”åndehul” fuldstændig forsvinde. Der vil med en skole følge en væsentlig trafik. Denne trafik har Kommunen tidligere forsøgt at mindske med tiltag i de omkringliggende gader ”rund om De Gamles By” med ensretning af veje samt aflukning af visse veje med grønne bede/chikaner. Vedtages lokalplanen vil med det resultat at der skal ske en væsentlig stigning i trafikken på de omkring liggende gader, så vil dette gå stik imod de tiltag som Kommunen og byrådets politikere har forsøgt at opnå med de tidligere tiltag.   I dag er trafikken til De Gamles By og på området meget begrænset. Adgang for biler i De Gamles By er begrænset til Hans Kirks Vej og i mindre grad gennem bygningen på Alléen. Det overordnede vejnet og adgangen for køretøjer er koncentreret i den østlige del af De Gamles By. Dette er med til at gøre de Gamles By til et åndehul for beboerne på Nørrebro. Det er derfor også uforståeligt, at man i forslaget vil lade skolens ind/udkørsel til en stor parkeringskælder gå fra Sjællandsgade ind under skolen og på den måde tvinge trafikken ind på de mindre nærliggende gader, i stedet for at indkørsel til parkeringskælderen fx kunne sket via fælledvej, som ikke udgør en mindre gade i dag. Som det fremgår tydeligt at illustrationen på side 5. i forslaget, så vil opførsel af skolen indebære, at et væsentlig grønt areal forsvinder helt. Selvom planen lover, at der plantes omkring 200 nye træer, så ændrer det ikke på, at en væsentlig %-del af det grønne i området forsvinder. Dette harmonerer rigtig dårligt med Københavns Kommunes vision for en grøn by og endnu mindre, når Nørrebro allerede er et område, hvor der ikke eksisterer mange grønne områder.    Jeg ønsker således, at De Gamles By bevares som et grøn område og at der alene sker udnyttelse af allerede eksisterende bygninger eller bebygget arealer i området. Borgerrepræsentationen bør leve op til sit løfte om at bevare og skabe grønne områder med stor rekreativ værdi for Nørrebro og resten af København.
Læs høringssvar fra Sarah
Indsendt af:
Nikolai Kirkby
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
826
By:
København
Postnr.:
2200
Planen medfører at et stort åbent og sammenhængende stykke natur på indre Nørrebro bebygges. Derved mistes et nødvendigt område der kan benyttes af lokale og besøgende til rekreative formål, for slet ikke at tale om en vigtig åben plads for beborene i De Gamles By, der ikke har mulighed for at gå andre steder hen. Profesionnel har vurderet ngole af bygningerne i De Gamles By for lidet bevaringasværdige og der er bygget uskønne bygninger på området helt ude af trit med det historiske udtryk. Senest har man skæmmet området med opførslen af bygningen til Center for Kræft og Sundhed, der selvfølgleig dækker en vigtig funktion. Nu vil man opføre flere bygninger, der er ud af trit med områdets karakter, tegnet af akritekter med stramt budget og med en "moderne streg", men ude af trist med nogle borgeres ønskeom at bo i et arkitektonisk harmonisk kvarter.
Læs høringssvar fra Nikolai Kirkby
Indsendt af:
Tatjana Vang
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
825
By:
København
Postnr.:
1300
At Københavns kommune vil nedlægge grønne arealer på Nørrebro - som i forvejen har alt for få grønne områder - er en skandale. Hvorfor ødelægge de gamles by. Man kan ikke med troværdighed ønske et grønt København - og samtidig ødelægge de få grønne oaser der er. Det er ændringer som byen vil lide under i mange år. 
Læs høringssvar fra Tatjana Vang
Indsendt af:
Kathinka Bødtker-Næss Larsen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
824
Vedhæftede filer: 1
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod forslag til lokalplan for De Gamles By                                        Indsigelse omhandler planlagt opførelse af diabetescenter på 2800 kvadratmeter i Møllegade
Læs høringssvar fra Kathinka Bødtker-Næss Larsen
Indsendt af:
Trine Ursin Fehmerling
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
823
By:
København N
Postnr.:
2200
Bevar de grønne områder i De Gamles By. Stop byggeplanerne.
Læs høringssvar fra Trine Ursin Fehmerling
Indsendt af:
Kristoffer Klit Langgaard
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
822
By:
København N
Postnr.:
2200
Bevar grønne områder på Nørrebro og stop planerne om at bygge et diabetescenter i Møllegade
Læs høringssvar fra Kristoffer Klit Langgaard
Indsendt af:
Anne Nybo
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
821
By:
København
Postnr.:
2200
Kære København Kommune, Jeg sender hermed høringssvar til helhedsplanen for De Gamles By. Jeg er nabo til De Gamles By og meget flittig bruger af området. Både sammen med mine børn, resten af min familie, vores naboer og sammen med et nært familiemedlem, som er beboer på et af plejehjemmene. Jeg synes som udgangspunkt, at det er positivt med en helhedsplan for De Gamles By. Det er et område af meget stor værdi for Indre Nørrebro, både i forhold til lokalområdets kulturhistorie, mødet mellem forskellige mennesker og generationer og i forhold til områdets rekreative værdi som grønt område. Jeg mener derfor helhedsplanens centrale funktion bør være at værne om områdets helt særlige værdi.   Derfor er jeg som borger meget bekymret over særligt et element af helhedsplanen, som jeg med dette høringssvar ønsker at gøre indsigelse mod. Jeg er meget bekymret over, at der igen tages dele af de grønne områder til nybyggeri af henholdsvis et nyt diabetescenter og en ny skole. Vi kan som beboere og familier på Indre Nørrebro ikke undvære de grønne områder. Indre Nørrebro er i forvejen det tættest bebyggede område i København - altså med færrest grønne kvadratmeter Per beboer - og da jeg mener at beboerne på Nørrebro naturligvis skal have de samme rekreative muligheder i deres nærområde, som alle andre borgere i København, er det mig helt uforståeligt, at man fra kommunes side ikke værner om de få grønne områder, der er. Det bør være højeste prioritet, og god langsigtet planlægning, hvis man vil udvikle en by som er rar og sund at være i. Det kan ikke være rigtigt at byggegrundene skal findes der, hvor der er allermindst grønt i forvejen. Særligt i børnenes perspektiv synes jeg, at det er bekymrende. Børn har brug for natur og grønt at boltre sig på – også selvom de vokser op i byen. Vi er familier, der elsker vores lokalområde og ikke har lyst til at flytte ud, men netop gerne vil byen. Men den skal være til at bo og leve i – og også leve godt – med muligheder for fællesskaber på tværs i grønne offentlige områder, som alle har glæde og fælles gavn af. Samtidig vil byggeriet og de nye institutioner skabe øget trafik, hvilket igen vil forringe de lokale beboeres trivsel. I Planlægning af byens infrastruktur må inkludere både miljømæssige og sociale perspektiver – og set med de øjne, synes jeg, at der er store huller i det nuværende forslag. Jeg mener derfor at forslaget til Helhedsplanen for De Gamles By skal gentænkes på en måde, hvor disse perspektiver i højere grad tænkes med.
Læs høringssvar fra Anne Nybo
Indsendt af:
Ditte Ingemann
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
820
By:
København N
Postnr.:
2200
Bevar grønne områder og plads til alle slags folk. Det er helt afgørende for lokalmiljøet at bevare de få grønne pladser der er tilbage. Nye bygningsplaner må finde plads andetsteds, ikke i de gamles by! 
Læs høringssvar fra Ditte Ingemann
Indsendt af:
Jørgen Ilum Nielsen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
819
By:
Farum
Postnr.:
3520
Jeg synes Alex Heick ogBispebjerg lokaludvalg s forslag. (14.05.2020) om at placere et diabetesforskning center i tilknytning til Bispebjerg hospital , giver langt bedre mening , end at lade det tage grønt areal fra tætbefolkede Nørrebro.
Læs høringssvar fra Jørgen Ilum Nielsen
Indsendt af:
Erik Fiedler
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
818
By:
København
Postnr.:
2200
Som beboer på Nørrebro umiddelbart ud til De Gamles By, vil det planlagte byggeri betyde længere perioder med tung trafik, byggestøj og andre gener i forbindelse med anlæggelsen af de planlagte byggerier. Derudover vil de reducere væsentligt (projekteret 7-10 %) i et af bydelens sidste grønne åndehuller. Alle der kommer ofte i de grønne områder i de gamles by ved, hvor stor værdi stedet har og hvor meget brug der er for steder som netop det. De gamles by bliver ikke kun brugt af bestemte dele af Nørrebros beboere, men af alle: børn, unge, børnefamilier, voksne og ældre og af de mange nuværende institutioner i området.  Kvarteret er i forvejen kaotisk i forhold til parkeringsforhold og biltrafik, især med krydset Møllegade/Guldbergsgade som det værste tilfælde. Kigger man på Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings nye rapport om Mobilitet, Klimatilpasning og By-vedligehold ser man, at Nørrebro stikker meget uheldigt ud i statistikkerne for trafikulykker og -drab. Bebyggelserne og den øgede trafik både i forhold til anlæg og med den efterfølgende projicerede mængde af brugere taler stik imod de forhold og vil give øget trafikalkaos på små gade med tæt beboelse, øget luftforurening, støj, og forringelse af tilgængelige rekreative områder. På alle måder er jeg modstander af projektet og føler os som nærmeste beboere overhørt og ikke inddraget af Københavns Kommune og de ansvarlige instanser i nogle planlagte projekter, der betyder en markant forringelse af vores nærområde både i den nære fremtid, men desværre også permanent. De nye planer for De Gamles By vil udgøre en væsentlig ændring af det eksisterende miljø - og en forringelse af Nørrebro.
Læs høringssvar fra Erik Fiedler
Indsendt af:
Karoline strand franchi
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
817
By:
København N
Postnr.:
2200
Ved at bygge yderligere i de gamles by forsvinder en del af det åndehul som børnefamilier, unge og gamle hver eneste dag anvender som pusterum i en storby som allerede er kendt som Europas "Sorteste" by, når det kommer til grønne områder.  Hvilket formål tjener endnu et kæmpe byggeri midt i et grønt åndehul sat op i mod den værdi det giver mennesker på Nørrebro hver eneste dag?  Ryk centeret ud af byen hvor det også er nemmere at komme til for alle andre end Københavnerne som i forvejen har få andehuller i byen. 
Læs høringssvar fra Karoline strand franchi
Indsendt af:
Nathalie Pedersen
Dato: 5. maj 2021
Svarnummer:
816
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer på Nørrebro umiddelbart ud til De Gamles By, vil det planlagte byggeri betyde længere perioder med tung trafik, byggestøj og andre gener i forbindelse med anlæggelsen af de planlagte byggerier. Derudover vil de reducere væsentligt (projekteret 7-10 %) i et af bydelens sidste grønne åndehuller. Alle der kommer ofte i de grønne områder i de gamles by ved, hvor stor værdi stedet har og hvor meget brug der er for steder som netop det. De gamles by bliver ikke kun brugt af bestemte dele af Nørrebros beboere, men af alle: børn, unge, børnefamilier, voksne og ældre og af de mange nuværende institutioner i området. Desuden vil anlægningen af diatbetescenteret, den trafik, støj og foruering det vil medføre under og anlægning og efterfølgende direkte de eksisterende daginstitutioner, som ligger på Møllegade med legeplads direkte ud til gaden.   Kvarteret er i forvejen kaotisk i forhold til parkeringsforhold og biltrafik, især med krydset Møllegade/Guldbergsgade som det værste tilfælde - der er ikke behov for flere biler udefra. Kigger man på Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings nye rapport om Mobilitet, Klimatilpasning og By-vedligehold ser man, at Nørrebro stikker meget uheldigt ud i statistikkerne for trafikulykker og -drab. Bebyggelserne og den øgede trafik både i forhold til anlæg og med den efterfølgende projicerede mængde af brugere taler stik imod de forhold og vil give øget trafikalkaos på små gade med tæt beboelse, øget luftforurening, støj, og forringelse af tilgængelige rekreative områder. Jeg føler mig som nærmeste beboere overhørt og ikke inddraget af Københavns Kommune og de ansvarlige instanser i nogle planlagte projekter, der betyder en markant forringelse af nærområdet både i den nære fremtid, men desværre også permanent. De nye planer for De Gamles By vil udgøre en væsentlig ændring af det eksisterende miljø - og en forringelse af Nørrebro.
Læs høringssvar fra Nathalie Pedersen

Sider