Trafikplan for Indre Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro inklusiv miljøvurdering

Høringsfrist:

17. december 2018
Indsendt af:
Anne Mette Frandsen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
122
By:
København
Postnr.:
2200
Indsigelse - Nej Tak til Trafikplanen. Jeg støtter ikke trafikplanen for indre Nørrebro med åbning af Wesselsgade. Trafikplanens datagrundlag er ikke tilstrækkeligt professionelt underbygget og formålet med reduceret trafik og samlet kørsel målt i km i kvarteret opfyldes ikke. Dvs at præmissen med en grønnere løsning ikke holder – og flertallet af gader påføres forringelser. Den lukkede Wesselsgade er den del af et større hele. Wesselsgades lukning går langt tilbage og har forbindelse til lukningen af Byggeren. Lukningen af Byggeren affødte et stort behov for en større legeplads for kvarterets børn. Desværre omkom et barn i en trafikulykke ud for legepladsen, og derfor blev Wesselsgade lukket. Men lukningen var en del af et rekreativt forløb for de bløde trafikanter, der kunne forbinde søerne, den bemandede legeplads ved Wesselsgade, det åbne gårdrum mellem Baggesensgade og Korsgade, med Blågårdsplads hvor der er bibliotek og samlingssted, over Folkets Park og frem til Assistensen. Denne forbindelse mellem to store rekreative områder; søerne og Assistens Kirkegården i et tætpakket Nørrebro, forbinder nu også byrummenes nye progressive kvarterdannelse, der etablerer sig med butikker og nye virksomheder langs den grønne og langsomme bevægelse; Korsgadehallen, Blågårdsgade og Griffenfeldsgade er alle miljøer der ligger langs det oprindelige grønne strøg, og som er i færd med at transformere kvarteret indefra. Uden skelen til de blomstrende miljøer, skærer trafikplanen forbindelserne over og eroderer de allerede eksisterende kvaliteter, - kvaliteter planen selv hævder at ville skabe. Desværre virker planen enøjet og stift rettet mod at løse et bestemt problem uden øje for kvarterets helhedsvirkning, og uden forståelse for de sammenhænge der er på tværs af kvarteret. Herunder hvilken rolle Wesselsgade og Wesselsgade legeplads spiller i kvarteret som helhed. Hertil kommer det helt afgørende aspekt at planen ikke er tilstrækkeligt underbygget, og dermed ikke kender de virkemidler den hævder at løfte. Wesselsgade og Wesselsgade legeplads er en lomme for kvarterets børn og for sårbare trafikanter. Planen som resulterer i langt mere gennemkørende trafik, er ikke kun hensynsløs overfor kvarterets iboende kvaliteter. Den er også hensynsløs overfor kvarterets børn. Jeg er selv beboer i Wesselsgade. Jeg har boet her i 19 år, mit barn går i vuggestue på Thorupsgade/Ewaldsgade, og vi bruger Wesselsgade legeplads hver dag og særligt i weekenderne. Det er der rigtig mange andre der også gør. Dosseringens Vuggestue har over 90 børn der bliver afleveret og hentet hver dag - de fleste på cykel, og institutionen bruger Wesselsgade legeplads hver dag. Det samme gælder for Den Gule Prik og Blågårdens Børnehus, men også Blågårds skole, kvarterets mange dagplejere og talrige andre institutioner bruger Wesselsgade legeplads som frirum. Netop fordi den ligger hvor den gør, roligt og trygt, og fordi man kan komme sikkert mellem den og søerne uden at krydse en vej, er den et yndet mål for institutioner og småbørnsforældre fra hele byen. Dosseringen er så trafikeret at det er farligt at færdes der med små børn, og derfor bliver Wesselsgade endnu mere vigtig som pauserum, og sikker sti for børnene. Wesselsgade er en af kvarterets smalleste gader - med parkering i begge sider, det samme gælder for Thorupsgade. Der er på ingen måde plads til dobbeltrettet trafik. Netop på grund af Legepladsen er der mange børn der krydser vejen. Også børn, der kommer uden forældre krydser vejen og særligt i sommermånederne er der et leben på legepladsen til de sene timer, hvor store børn leger på egen hånd. At åbne Wesselsgade for dobbeltrettet trafik er ikke kun hasarderet og en dårlig løsning, set i relation til gadens dimensioner, det er også meget farligt set i relation til gadens funktion og brug - særligt set i relation til de mange børn, der bruger den. Jeg har selv boet i Wesselsgade i 19 år, jeg er langt fra den eneste i gaden, som har boet her længe - og selvom mange af os for længst har fået brug for mere plads, bor vi her fordi vi trives i miljøet og fordi vi kan lide kvarterets diversitet, den dynamiske udvikling og den lokale forankring. Vi har knyttet venskaber på tværs af gaden og vi hilser på hinanden og holder fester og markeder sammen på legepladsen, og vore børn leger sammen. Kort sagt: Det, som planen siger at den vil opnå i andre gader, har vi allerede i Wesselsgade, Ewaldsgade, Korsgade og Baggesensgade. Hvorfor har vi det gode miljø her? Helt uden byrumsmøbler, innovativ belysning og farvet asfalt? Hvordan er det opstået? Det er et ægte bottom-up miljø - den slags moderne byudviklere gør mange krumspring for at få til at opstå når man anlægger by. Jeg, og mine gode naboer fra Wesselsgade, Korsgade og Baggesensgade har et par bud på hvorfor det forholder sig sådan lige netop her, og det kunne være spændende hvis Københavns kommune kunne blive inspirerede til at kigge på det, der virker i kvarteret, tale med os om det, der fungerer så godt - og undersøge mere grundlæggende hvilke principper der er i spil; Herunder hvordan vores byrum er dimensionerede, hvordan de er forbundne og hvordan en fælles brug af vores byrum afføder at beboere tager ansvar og lederskab. Kom og se hvad vi har her - istedet for at ødelægge det, som helt åbenlyst er en stor ressource for hele nærområdet. Wesselsgade er ikke bare en gade - den er et væsentligt byrum - og et særligt miljø. Her fjerner beboerne selv grafitti, der er roser langs husmurerne og folk stiller cyklerne op når de vælter. Den store åbne gård er fælles mødested for alle, og vi der kommer der, fordi vi ikke selv har en grøn gård, bliver hilst velkomne. Vi hepper på hinandens unger når de skal lære at cykle. Vi har ægte inklusion. Affaldssorteringen er en del af en fælles opdragelsespraksis, så den nye generation lærer at passe bedre på jorden end denne gjorde, og forhåbentlig bliver de også bedre til at passe på kvarteret og på hinanden. Jeg støtter indsigelser af bl.a. Sten Sødring, Jesper La Cour, Elisabeth Topsøe og Reto Hummelshøj, og støtter samtidigt det alternative forslag, som vi i gruppen har udarbejdet. Samlet set kan vi som beboere IKKE anbefale politikerne at trafikplanen gennemføres i dens nuværende form med permanent åbning i Wesselsgade. Derimod kan vi anbefale at Wesselsgade bevares lukket da det fungerer fint i dag. Politi adgang kan evt. klares med en smart hæve/sænke pullert midt i Wesselsgade, som normalt er lukket men som åbnes i få minutter med signal fra politi/redningstjeneste via centralen ligesom det bliver tilfældet ved Dosseringens udmunding i Nørrebrogade. Pullerten i Wesselsgade kan være nede ved særarrangementer, men den skal normalt være oppe. Ovennævnte forslag tilgodeser i øvrigt at politiet får 3 indkørsler fra Nørrebrogade (Stengade, Slotsgade og Doseringen) - og 4-5 indkørselsmuligheder fra Åboulevarden – det må være rigeligt.
Læs høringssvar fra Anne Mette Frandsen
Indsendt af:
A/B Blågårds Plads 8-10
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
121
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
A/B Blågårds Plads 8-10
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
A/B Blågårds Plads 8-10 støtter forslaget, se vores vedlagte bemærkninger
Læs høringssvar fra A/B Blågårds Plads 8-10
Indsendt af:
KIRSTEN MONRAD JENSEN
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
120
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
Hurra med den nye plan skal jeg ikke længere køre rundt om Jagtvej eller Vester Søgade for at komme fra min bopæl på Blågårds Plads til P huset. Jeg glæder mig til at Berlinmuren tværs gennem Stengade og Wesselsgade fjernes og vi igen kan få et samlet kvarter. Og jeg glædes over at trafikken gennem Baggesensgade bliver begrænset. Husk det skal være muligt at dreje til venstre når man kommer til Åboulevarden fra Griffenfeldtsgade. Det er en god plan.
Læs høringssvar fra KIRSTEN MONRAD JENSEN
Indsendt af:
Erik Hjulmand
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
119
Virksomhed / Organisation :
Cyklistforbundet, Københavnsafdelingen
By:
København K.
Postnr.:
1362
Cyklistforbundet er grundlæggende meget positiv overfor Trafikplanens fokus på at fredeliggøre Indre Nørrebro. Den nuværende enklavestruktur fungerer ikke optimalt, da den i praksis tillader alt for megen (ulovlig) gennemkørende biltrafik, og vi er overbevist om, at den foreslåede struktur med én stor enklave vil fungere bedre. Cyklisterne har specielt udsigt til forbedrede forhold i den nordlige nede af Stengade, på Peblingedosseringen og i krydset Korsgade/Stengade - og ikke mindst vil ensretningen af Rantzausgade for motortrafik også bidrage til at gøre forholdene markant tryggere for cyklisterne i denne uheldsramte gade. Det er Cyklistforbundets forventning, at der findes gode og holdbare løsninger til sikring af trafikplanens enkelte dele. Her tænker vi især på sikring af overholdelse af indkørselsforbuddet for biler i den nordlige ende af Stengade og de nødvendige spærringer, der skal forhindre kørsel ind og ud af enklavens nordlige grænse. Cyklistforbundet har kun ét ændringsønske til den overordnede struktur, og det er at Wesselsgade forbliver spærret for motorkøretøjer på midten, således at motoriseret trafik til den nordlige del foretages til og fra Baggesensgade, mens kørsel til den sydlige del klares fra Korsgade og kørsel derfra via Thorupsgade. Dette vil gøre det tryggere at være cyklist i Wesselsgade og give mindre gennemkørende trafik i Korsgade og Thorupsgade. Cyklistforbundet har bidraget aktivt med forslag i løbet af borgerdialogen over de seneste år, men vi er i tvivl om, hvorvidt alle cykelrelevante forhold internt i trafikenklaven er beskrevet i planen. Vi stiller os derfor fremdeles til rådighed for bidrag i detail-planlægningen til sikring af cyklisternes forhold på Indre Nørrebro.
Læs høringssvar fra Erik Hjulmand
Indsendt af:
Luna Christoffersen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
118
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak. Jeg er bekymret for øget og hurtig trafik på den smalle gade hvor mange børn færdes på vej til skole, børnehave og den legeplads, som ligger på gaden
Læs høringssvar fra Luna Christoffersen
Indsendt af:
Niels-Peter Kløft
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
117
By:
København
Postnr.:
2200
Som borger var vores opfattelse at Københavns Kommune arbejder i retning mod GRØNNERE løsninger – men forslaget giver jo tydeligvis ikke nogen grønne forbedringer, men tværtimod skaber forslaget flaskehalse i trafik afviklingen og give store negative ændringer i de små gader, så som Wesselsgade og Thorupsgade, hvor trafikken tvinges igennem. Trafikplanen medfører altså FORRINGELSER målt i trafiktal, forurening og støj og giver ikke de forbedringer der var stillet i udsigt da politikerne vedtog planen. Det hjælper ikke at man i Kommunens tillæg til trafikal vurdering i notat dateret 16/10 2018 (altså efter at Miljøvurderingen var sendt til kommunen) gentager den fejlagtige påstand om 25-30% reduktion af trafikken, det er en forkert påstand og i modstrid med Miljøvurderingen. Den øgede trafik giver øget klimabelastning og øget udledning af sundhedsskadelige partikler. Hvilket er i modstrid med kommunens målsætning om 40%'s reduktion af drivhusgasser herunder NOx i 2030.
Læs høringssvar fra Niels-Peter Kløft
Indsendt af:
Bettina B. Poulsen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
116
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne på det kraftigste modsætte mig en åbning af Wesselsgade så længe, der ikke er fundet en forsvarlig løsning på trafikken i området. Som borger undrer man sig, da det var vores opfattelse at Københavns Kommune arbejder i retning mod GRØNNERE løsninger – men forslaget giver jo tydeligvis ikke nogen grønne forbedringer, men tværtimod skaberforslaget flaskehalse i trafik afviklingen og give store negative ændringer i de små gader som Wesselsgade og Thorupsgade hvor trafikken tvinges igennem. Da Wesselsgade er meget smal, vil det ikke være den rette gade at presse trafik igennem fra begge sider. Derfor mener jeg, at trafikplanen ikke er gennemtænkt og vil meget gerne tilslutte mig de argumenter, der er fremsat af andre borgere i Wesselsgade.
Læs høringssvar fra Bettina B. Poulsen
Indsendt af:
Marie
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
115
By:
København
Postnr.:
2200
Har skrevet en gang, men er nødt til at adde nogle billeder. Jeg er stadig IMOD en åbning af Wesselsgade! Hvis man tog et smut ned i gaden, vil man kunne se at det er århundredes dummeste ide. Det kan ikke lade dig gøre, uden at vi bliver fængslet i vores egen gade, dramatisk lyder det. Men det her kan meget vel også få dramatiske konsekvenser. Planen ligger simpelthen op til at man bruger gaderne forkert. Man går op i at fjerne trafikken i de gader, fx. Stengade hvor der bor meget få mennesker, og så åbner man for trafik i en af de gader hvor der absolut færdes flest børn, og bløde trafikanter. Det er simpelthen useriøst! Den her plan er det mest dillitantiske stykke arbejde jeg nogensinde har været vidne til...jeg har simpelthen ingen ord! Her et par billeder fra gaden som den har set ud i 1 år, grundet arbejde i en af ejedommene....you do the math!
Læs høringssvar fra Marie
Indsendt af:
Lance Jensen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
114
By:
København
Postnr.:
2200
Såvidt jeg kan gennemskue planerne ser det ud til at Wesselsgade skal kunne gennemkøres i begge retninger. Det virker helt forkert som jeg ser det. Når man nu har boet her siden februar 1987 og har kunnet konstatere en støt stigende trafik kombineret sammen med at bilparken hele tiden og hele dagen er fyldt op for hele gaden. Kombineret med at der samtidig er en stadig stigning også af cykeltrafikken, så er der mange muligheder for at gaden bliver en slags trafikprop, når en masse bilister selvfølgelig vil benytte sig af at der nu skabes gennemkørsel - og i begge retninger. Det virker som om Wesselsgade er udset til at være gennemkørselsvej for en lang række biler som nærmest vil være nødt til at køre nedad gaden hvis de vil passere dele af Nørrebroområdet. Jeg vil formode i har arbejdet dette igennem, men for mig at se så er der gode muligheder for at det kører af sporet, og i vil få flere problemer end i løser.
Læs høringssvar fra Lance Jensen
Indsendt af:
Marianne schrøder
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
113
By:
Kæbenhavn n
Postnr.:
2200
Jeg kan slet ikke forstå at der kan åbnes op for trafik i begge retninger i en så lille/smal gade som Wesselsgade. Jeg bliver utryg at at tænke på alle de børn og unge som færdes i gaden og ikke mindst cyklisterne. Med trafik begge i retninger og biler parkeret i siden bliver udsynet dårlig og der vil uden tvivl opstå farlige situationer. Vi har tidligere oplevet at i de perioder hvor pælene har været fjernet, til Distortion, Marathon o.l., at der bliver kørt altfor stærkt gennem gaden hvor jeg har krydset både fingre og tær i håb om at ingen kommer til skade. Så længe der ikke foreligger en helt konkret løsning hvordan afspærringen i stengade/Nørrebrogade og ved Dosseringen vil fungere, synes jeg trafikplanen slet ikke er gennemførbar fordi i kan på ingen måde garantere for at afspærringerne vil virke efter hensigten og dermed mindske trafikken. Så NEJ TAK TIL ÅBNING AF WESSELSGADE!!
Læs høringssvar fra Marianne schrøder
Indsendt af:
Katrine Vega-Jespersen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
112
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er imod en åbning af Wesselsgade. Hele vejen er beplantet med tætstående huse med beboere, institutioner og andre enkelte forsamlingssteder som kræver en rolig og u-trafikeret gade. Der ligger både en daginstitution, et yoga center og et center for erhvervspsykologi - organisations og lederudvikling. Der er flere små erhverv og små selvstændige virksomheder som designere, kunstnere, etc. som formodentligt har valgt netop denne gade pga. dens centrale beliggenhed og rolige miljø. Derudover er der også et rigt socialt liv, især pga. den legeplads der ligger midt i det hele hvor børn dagligt leger og forældre og familie mødes og hænger ud. Det ville i den grad ødelægge den afslappede atmosfære som børnene trives i, hvis der blev lukket op for trafik og mere larm og trængsel på vejen. Det bør også nævnes at mange beboere har husdyr som katte og hunde som benytter det offentlige rum samt gaden og det vil indskrænke deres frirum og adfærd hvis der skal til at være endnu mere trafik i gaden end vi allerede oplever. Som andre har skrevet så er der allerede meget postyr med skraldebiler, lastbiler, vejarbejde, etc. som fylder, larmer og udfordrer alles færden på og i gaden. Jeg føler mig personligt heldig fordi jeg bor netop på denne gade, men jeg må indrømme at jeg bestemt ikke ser frem til hvis jeg skal vækkes endnu tidligere af trafik med lys og larm end jeg allerede gør pga. det vejarbejde der er i gang. Vi er rigtig mange mennesker som nyder godt af denne by og det er klart at vi skal kunne komme frem og tilbage og det hele skal løbe rundt, men jeg synes også at vi skal passe på med at ødelægge alle vores rolige områder her i vores hovedstad. Vi har allerede folk som soler sig på kirkegårde og unge som hænger ud på gaden pga. mangel på rolige opholdssteder i hovedstaden. Jeg synes vi skal værne om de pusterum vi har, i stedet for at tage en beslutning om at fjerne dem, fordi det er nemmere end at finde en bedre løsning.
Læs høringssvar fra Katrine Vega-Jespersen
Indsendt af:
Felix Müller
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
111
By:
København
Postnr.:
2200
Efter miljøvurderingen er foretaget, er der ikke tvivl om, at dette tiltag ikke vil medføre reduceret trafik i blågårdskvarteret. Kun i et best case scenario, hvor alle skiltninger fungerer optimalt vil det kunne medføre delvis reduceret trafik. Dette fremhaves enda af initiativtageren. Man skal blot se på busslusen i Stengade idag for at forstå, at denne plan ikke har hold i virkeligheden. Jeg er derfor imod den del af trafikplanen som medfører åbning af Wesselsgade. Det går ud over legende børn, masser af cyklister og flere institutioner til ingen større almen nytte.
Læs høringssvar fra Felix Müller
Indsendt af:
per arnoldi
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
110
By:
københavn
Postnr.:
2200
Det er med stor undren at jeg ser jeres trafikplan for indre Nørrebro: Hvori består forbedringerne? Jeres egne tal beskriver en forøgelse af trfikken i området. Samtidig kommer bilerne til at køre længere i jagten på en parkeringsplads. Jeres plan modvirker områdets naturligeudvikling: Blågårdsgade fortjener at få status af gågade..jeres plan vil forøge den krydsende trafik i Blågårdsgade og øge risikoen for uheld. Jeres planer for Wesselsgade er uigennemtænkte....Det er en meget smal gade hvor det er vanskeligt at passere hinanden. Boligmassen ligger tæt ud til vejen og vil opleve voldsomme støjgener, og det bliver mere risikofyldt for børnene at besøge legepladsen Hvis I ønsker en forbedring af trafikken på indre Nørrebro, så skal I forstå at 90% af al kørsel sker i jagten på p-plads. Hvis I invisterede i et p-hus på hjørnet af Baggesensgade/Stengade kunne i sløjfe hovedparten af alle p-pladser langs fortovene og dermed begrænse kørslen markant. Samtidig ville det give jer mulighed for at give Blågårdsgade og -plads status af gågade. Jeres plan strider imod områdets naturlige udvikling, og vil ikke medføre trafikale eller miljømæssige forbedringer
Læs høringssvar fra per arnoldi
Indsendt af:
stine sylvestersen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
109
By:
københavn
Postnr.:
2200
Jeg synes det er en dårlig ide at åbne Wesselsgade for trafik, især at åbne for trafik i begge retninger. Gaden er ganske smal, og rigtig tit er den spærret af køretøjer. Der er nemlig en stor affaldsstation i gaden, hvor cirka syv affaldscontainere jævnligt skal tømmes. Og da Peblinge Dosseringen (næste gade parallel med Wesselsgade, langs med søen) er bilfri - er alle varetransporter, skraldebiler, håndværkervogne, flyttebiler, hjemmehjælperbiler, kraner mv nødsaget til at holde i Wesselsgade. Gaden er rigelig befærdet allerede nu, hvor den er spærret på midten. Der er i øvrigt også en bemandet legeplads, som bliver brugt af mange daginstitutioner i området, og hvor forældre indtil nu har kunnet sende deres børn hen til, fordi de kan gå over gaden, der hvor gaden er spærret. vh
Læs høringssvar fra stine sylvestersen
Indsendt af:
Mass Georg Lyngby
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
108
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak åbningsforslag af gennemgående trafik på Wesselsgade. Som beboer af Wesselsgade, er jeg bekymret for den kraftigt øget trafik i begge retninger i Wesselsgade, som er en smal gade med mange bløde trafikanter.
Læs høringssvar fra Mass Georg Lyngby
Indsendt af:
Miguel Vega Olivares
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
107
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til at åbne Wesselsgade for trafik. Der er rigtig mange bløde trafikanter og legende børn i området. Vi har en bemandet legeplads midt i gaden, og mange lokale børn, samt institutioner fra nær og fjern som benytter legepladsen på daglig basis; plus en åbning med trafik i begge retninger vil betyde en reduktion af i forvejen sparsomme parkeringspladser.
Læs høringssvar fra Miguel Vega Olivares
Indsendt af:
Vibeke Friis Jespersen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
106
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker ikke Wesselsgade bliver åbnet for gennemkørende trafik da det vil gå hårdt ud over de mange bløde trafikanter der er i gaden sent som tidligt. Især er der mange børn, der dagligt færdes til og fra institutioner; herunder til den dejlige store offentlige legeplads, der er så populær og generelt er et herligt mødested. Vi har også rigtig mange cyklister og gående. Jeg er endvidere meget bekymret for at gaden vil blive et endnu mere attraktivt tilholdssted for kriminelle i biler, der let kan komme til og fra gaden i en fart. Tidligere havde vi jo netop det problem med hurtigkørende biler i gaden med jævne mellemrum. Husene i Wesselsgade ligger meget tæt på vejen, der er smal. En kraftig øget gennemkørsel af biler vil give en meget kraftigere forurening og øget larm lige ind i lejlighederne. Så nej tak til en åbning af Wesselsgade.
Læs høringssvar fra Vibeke Friis Jespersen
Indsendt af:
Henrik Kramer
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
105
By:
København N
Postnr.:
2200
Trafikplanen for Indre Nørrebro bakker jeg op om. Den forhindrer gennemkørsel på tværs af kvarteret, mindsker den samlede trafik og giver mulighed for fhv. enkelt at komme rundt. For at forbedre/sprede den interne kørsel med bil ud af kvarteret er det vigtigt, at der gives mulighed for venstresving ved Griffenfeldtsgade/Rantzausgade mod Åboulevarden. Vh Henrik Kramer.
Læs høringssvar fra Henrik Kramer
Indsendt af:
Susanne Reinert
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
104
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne protestere imod kommunens planer om at åbne Wesselsgade for gennemkørende bil trafik. Vi er i forvejen plaget af store lastbilers gennemkørsel på Baggesens gade, som hellerikke er egnet til den form for trafik. Det er et børnevenligt område med en dejlig legeplads, der bliver smadret ved kommunens planer. Så stop de planer.
Læs høringssvar fra Susanne Reinert
Indsendt af:
Claus Christian Jensen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
103
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg forstår ikke hvordan man kan sætte trafikken over børns sikkerhed. Mig og mine børn kommer flere gange om ugen på legepladsen og skal krydse vejen, så det bliver meget usikkert fremadrettet, hvis planen bliver vedtaget. Vi bor tæt på legepladsen og jeg ser tit børn rende ud på gaden og frygter om der sker endnu et dødsfald, hvis man åbner gaden - mig bekendt var det netop årsagen til at den blev lukket. Gaden er desuden alt for smal til at der kan være modkørende biler, parkering mv. I stedet for så fortsæt dogmed at holde Stengade åben, hvor trafikken i forvejen kører uden problemer. Jeg undrer mig desuden over hele processen, hvor der nu er en høring ude, men beboerne ikke er gjort opmærksom på dette. Derimod har der været store skilte og sedler op i resten af processen, hvor man ikke kunne blive hørt. Jeg har selv måtte opsøge viden om at der var en høring i gang.
Læs høringssvar fra Claus Christian Jensen
Indsendt af:
Jakob Feilberg
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
102
By:
København N
Postnr.:
2200
Til rette vedkommende Jeg vil gerne udtrykke en alvorlig indsigelse mod de planer der foreligger for en såkaldt ”trafikplan for Wesselsgade" m.v. Indsigelsen har grund i primært to forhold: En mangedobling af trafikken i en fredelig og tæt bebygget, smal gade. En mangedobling af trafikken lige ved siden af legepladsen i Wesselsgade med de forurenings- og støjgener som børn dermed bliver udsat for. Planerne er skandaløse!
Læs høringssvar fra Jakob Feilberg
Indsendt af:
Mikkel Hartwig Olsen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
101
By:
København
Postnr.:
2200
Da gennemkørsel på Nørrebrogade blev ulovligt, blev en stor del af den trafik, flyttet ud i side gaderne. De gener bliver der nu skubbet rundt på. Der mangler en gennem arbejdet løsning og at åbne Wesselsgade for trafik i begge retninger er en både kortsigtet og farlig løsning.
Læs høringssvar fra Mikkel Hartwig Olsen
Indsendt af:
Emil Eskesen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
100
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Selve planen og trafiksikkerheden omkring denne Modkørende trafik i en lille gade med parkering på begge sider. Jeg mener det er uansvarligt at åbne op for modsatkørende trafik i en så lille gade som Wesselsgade. Hvis man ser rundt på den andre gader i området, hvor der er modsatkørende trafik er parkeringen i gaden, så henvist til den ene side. Netop for at gøre det overskueligt for gående og cyklister. Wesselsgade bliver brugt af utrolig mange cyklister dagligt som gennemkørselsvej for den meget overbelastede cykelsti på Peblinge Dosseringen. Det siger sig selv at modsatkørende trafik (eller gennemkørende trafik i det hele taget) vil være farligt og utroligt generende for cyklister Wesselsgade betjener den ene halvdel af Blågårdsgade og Peblingedosseringen. Dette gælder især ved ombygning / renovering, hvor gaden er belastet af 2 ekstra karreer, da de ikke har mulighed for at etablere byggepladser på henholdsvis Blågårdsgade og Peblinge Dosseringen. Mere trafik i gaden kombineret med at der stort set altid er 1-3 byggeplader etableret vil også være problematisk Den bemandede legeplads midt på Wesselsgade. Legepladsen er et samlingspunkt for gaden og området omkring. Som du ved er der mange unge, som ikke er brugere af de faste fritidstilbud og her er legepladsen en fantastisk mulighed for dem, for integrationen og for helheden i området. Det betyder selvfølgelig at størstedelen af brugerne i eftermiddagstimerne er uledsagede børn og denne trafik åbning er yderst uheldig i denne sammenhæng. Gaden blev jo i sin tid spærret netop pga. alvorlige uheld med børn og biler. Når man samtidig tager i betragtning at man for at kunne lave “passerings lommer” skal etablere parkering lige udenfor legepladsen, så udsynet bliver endnu dårligere bliver jeg nervøs for mine og kvarterets andre børns sikkerhed på Wesselsgade Der er i trafikplanen nævnt forskellige små gadeområder, som man kan gøre til “områder med potentiale for mere byliv” Det er jo netop sådan et område man smadrer fuldstændig ved at åbne op for gennemkørende trafik i Wesselsgade. Man ordner nogle ting, men smadrer nogle andre fuldstændig Wesselsgade er åben for trafik een gang om året når der bliver afholdt Distortion på Nørrebro. Under denne åbning har vi netop oplevet hvordan trafikken (lokale rødder) ræser meget hurtigt ned igennem Wesselsgade. Gaden er både åben når der er lukket af ved Nørrebrogade/Dosseringen, men typisk også i ugerne efter indtil pælene kommer i igen og det er MEGET mere utrygt at færdes i gaden i denne tid. Lidt om det gode liv i København og hvordan man f.eks kan fastholde beboere i de mere udsatte områder på Nørrebro Wesselsgade ligger, som i ved dejlig gemt og klemt inde mellem søerne og Blågårdsgade. Det er en gade mere en stor blanding af Ejerboliger, Andelsboliger og Lejeboliger. Wesselsgade er et meget speciel og forunderlig gade i København. Det er en gade hvor rigtig mange beboere har boet i rigtig mange år. Rigtig mange bliver faktisk boende i Wesselsgade når de først er flyttet ind. Lejlighedernes størrelse spiller selvfølgelig en stor rolle, men det gør gadens indretning også. På Wesselsgade ligger der en bemandet legeplads, som tjener en kæmpe integrations indsats, da den forbinder de mange etnisk danske familier med de mange familier med anden etnisk baggrund. På den legeplads har jeg, mine børn og min kone mødt en masse mennesker, som vi ellers ikke ville støde ind i. Disse møder resulterer i tryghed, venskaber og forståelse overfor mange forskellige kulturer. Jeg er overbevist om at sammensætningen af beboere i denne gade også skyldes de kvaliteter der er i sådan en gade. Rolig og uden gennemkørende trafik. Det er selv et af de argumenter jeg bruger og har brugt over mange år når venner og bekendte har spurgt om vi ikke havde lyst til at flytte ud af byen. Nej, vi elsker at bo på Nørrebro og på Wesselsgade fordi det har nogle helt fantastiske bylivs-kvaliteter, som man istedet for at støtte op om desværre nu er ved at smadre fuldstændig med en halvfærdig og uigennemtænkt trafikplan, som løser problemer nogle steder, men skaber meget store problemer andre steder (det man beskriver som “trafikken vil sandsynligvis stige i Wesselsgade når man åbner den) Wesselsgade har en fantastisk kvalitet som familiegade i København. Gader som man ville ønske der var mangle flere af. Ligesom vi også kunne ønske os flere “Værnedamsvej” eller “nordre frihavnsgade” alle gader med hver deres unikke københavner / bylivs kvalitet, som netop gør at man bliver boende i byen og er med til at gøre det til en levende og spændende by med et varieret liv. Hvis man laver løsninger, som forringer kvaliteten så meget i folks gader, som det ser ud til i bla. Wesselsgade og Brohusgade, så bliver argumentet for at blive boende i København desværre meget tyndere. Jeg håber på en ambitiøs og stærk løsning for København og Nørrebro, hvor alle vil opleve en forbedring på den ene eller anden måde og ikke denne dårlige plan hvor nogle for det lidt bedre og andre for meget større trafikgener.
Læs høringssvar fra Emil Eskesen
Indsendt af:
Anna Ploug
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
99
By:
København
Postnr.:
2200
Nej tak til at åbne Wesselsgade for trafik. Jeg synes det virker helt gakket at lave den børnevenlige gade om til en transportvej og jeg bliver bekymret over at det virker som om at det ikke er en gennemtænkt plan, der ligger til grund for forslaget.
Læs høringssvar fra Anna Ploug
Indsendt af:
Jeanette Thillerup; Leder af Dosseringens Vuggestue
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
98
By:
Købenahvn N
Postnr.:
2200
Vi er en vuggestue med 91 børn placeret ved Peblinge Dosseringen, med hovedindgang fra Ewaldsgade. Som vi læser den nye trafikplan, vil det betyde øget trafik i vores område. I forvejen har vi problemer med bilister der ikke overholder fartgrænsen, hvilket vi har klaget over en del gange, dog uden det ønskede resultat. Umiddelbart formoder vi ikke at flere trafikanter, vil formindske denne problemstilling. For en del år siden blev vi frataget vores friareal langs søerne, hvor vi før de fartglade cyklister iført skyklapper erobrede området, kunne lade vores børn gå, løbe og få stimuleret deres motorik i smukke omgivelser. Det er nu udelukket. Vi skal rent faktisk have mere trafik lige uden for vores hoveddør og nærområde. Legepladsen på Wesselsgade vil – hvis trafikplanen vedtages - ikke længere ligge i et stille og trygt område, hvor vi hidtil, så småt har lært vores ældste børn at begå sig i trafikken. Det vil medføre mindsket læring, om man vil. Sociale, såvel som motoriske kompetencer styrkes, når vuggestuebørn fx lærer at gå hånd i hånd i sikre omgivelser. For i den alder skal der være plads til at begå fejl, uden det får konsekvenser. Dosseringens Vuggestue tager skarpt afstand fra at åbne op for mere trafik i Wesselsgade, Thorup- og Ewaldsgade. Vi vil blive lukket inde på alle sider af trafik, til stor gene for børn, forældre og ansatte. Hvordan de føromtalte smalle gader kan findes egnede til dobbeltkørende bilister, kan undre.
Læs høringssvar fra Jeanette Thillerup; Leder af Dosseringens Vuggestue
Indsendt af:
Anne Dorthe Hermansen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
97
By:
København N
Postnr.:
2200
Og i øvrigt synes jeg det er utrolig ringe at alle berørte beboere ikke får en besked i E boks fra Forvaltningen om at der foregår en høring som i den grad har betydning for deres nærområde og boligsituation. RIgtig mange kender jo slet ikke til høringen eller fristerne - tilfældigt at jeg selv blev gjort opmærksom på det. Nej tak til åbning af Wesselsgade!
Læs høringssvar fra Anne Dorthe Hermansen
Indsendt af:
Kim Christiansen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
96
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne modsætte åbningen af Wesselsgade.
Læs høringssvar fra Kim Christiansen
Indsendt af:
Otto Nyeborg
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
95
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg finder forslaget, specielt vedr. Baggesensgade, Wesselsgade og Korsgade meget uhensigtsmæssigt og miljøforværrende.
Læs høringssvar fra Otto Nyeborg
Indsendt af:
Lars Breinholt
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
94
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg finder idéen om at åbne Wesselsgade for gennemkørende trafik meget bekymrende. Der er rigtig mange bløde trafikanter og legende børn i området, som vi skal passe. Jeg er selv bilejer, men synes, at det er fantastisk, at der er grænser for gennemkørende trafik f.eks. på Wesselsgade. Det kan ikke undgå at få stor negativ påvirkning i form af større fare for f.eks. cyklister samt store forurenings- og støjgener for beboere og alle de børn, der benytter legepladsen.
Læs høringssvar fra Lars Breinholt
Indsendt af:
Kathrine Nesevski
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
93
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Trafikplanens data grundlag er ikke underbygget På borgermødet den 19/11 2018 fortalte Kommunens representanter at Kommunen har fravalgt at der bliver udført en trafikanalyse således som Kommunens rådgiver har anbefalet. Det vil altså sige at Trafikplanen og dermed input til Miljøvurderingen er foretaget på utilstrækkeligt datagrundlag. Man får herved ikke en tilstrækkeligt grundlag til at politikkerne kan træffe det rigtige valg – det er svært at forstå i en sag hvor Kommunen er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet for procedurefejl. Ved samme møde bekræfter Kommunens rådgiver at der reelt set ikke er nogen miljømæssig forbedring ved at gennemføre trafikplanen (udover hastighedsreduktion). Formålet med reduceret trafik og kørsel i kvarteret opfyldes ikke Af MILJØVURDERING AF TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO s.15 fremgår at trafikplanen vil medføre en trafikstigning på: Stengade 3400 => 3700 køretøjer pr dag, 8,8% stigning, Griffenfeltsgade 3000 => 4000 køretøjer pr dag, 40% stigning Korsgade øst 750 => 950 køretøjer pr dag, 26.5% stigning Wesselsgade 100 => 900 køretøjer pr dag, 800 % stigning Baggesensgade øst 1550=1500 køretøjer pr dag, 3% fald *(dvs reelt uændret hvor problemet i dag er størst!) Stigningen i Thorupsgade 150 => 800 er forbigået i tavshed. Antallet af køretøjer pr dag STIGER altså. Hertil kommer at distancen som der køres per køretøj er større for at komme ud af kvarteret igen. Hvis man ganger vejenes længde med kommunens trafiktal (en ganske simpel øvelse) så får man at antallet af kørte kilometer i kvarteret øges med ca. 20% og dermed også miljøbelastningen. Dette harmoneret ikke med kommunens påstand om at trafikken reduceres 25-30% som jo var præmissen for at vedtage trafikplanen. På borgermødet om miljøvurderingen d 19/11 2018 oplyste Kommunens repræsentant at man i beregningen har tillagt et sikkerhedstillæg på 20% i trafiktallene. Men selv med fradrag for dette tillæg giver det i bedste fald en O-løsning og ikke den lovede forbedring som var præmissen for planen. Som borger undrer man sig for det var vores opfattelse at Københavns Kommune arbejder i retning mod GRØNNERE løsninger – men forslaget giver jo tydeligvis ikke nogen grønne forbedringer, men tværtimod skaberforslaget flaskehalse i trafik afviklingen og give store negative ændringer i de små gader som Wesselsgade og Thorupsgade hvor trafikken tvinges igennem. Trafikplanen medfører altså FORRINGELSER målt i trafiktal, forurening og støj og giver ikke de forbedringer der var stillet i udsigt da politikerne vedtog planen. Det hjælper ikke at man i Kommunens tillæg til trafikal vurdering i notat dateret 16/10 2018(altså efter at Miljøvurderingen var sendt til kommunen) gentager den fejlagtige påstand om 25-30% reduktion af trafikken, det er jo en påstand mod bedre vidende og i modstrid med Miljøvurderingen. Den øgede trafik giver øget klimabelastning og øget udledning af sundhedsskadelige partikler. Hvilket er i modstrid med kommunens målsætning om 40%'s reduktion af drivhusgasser herunder NOx i 2030. Støj og vibrationer øges i følge miljøvurderingen i Stengade, Griffenfeltsgade og især i Wesselsgade her med 4,77 dB ekstra målt i 10 m afstand fra vejmidte (der er dog kun 6 m til husfacaderne, dvs at støjen vi opleves væsentligt højere) og kommer herved op på grænsen for WHO's anbefalinger på 53 dB(A). Problemet er tilsvarende stort i Thorupsgade hvor trafikken stiger til samme niveau som i Wesselsgade. Manglende koordinering med Skybrudsprojektet. Ved borgermødet 26/11 2018 om skybrudsvejen gennem Korsgade, blev det oplyst at den nedre del sænkes med ca. 60 cm ift. nuværende niveau. Tilsvarende skal Thorupsgade og Wesselsgade tilslutningerne sænkes og der etableres trin ned ved kantstenen. Det tager plads fra vejbanen som bliver smallere for at give plads til trinnene ned. Der skal også laves en rampe ud i vejbanen for at sikre at man kan køre over fortov ned i P-kælderen under Murergården. Samlet giver det trange og farligere forhold for trafikafviklingen. P-pladser. Det blev ved samme møde oplyst af Kommunens rådgiver, at der ikke kan være parkering i Korsgade's fra Blågårdsgade til Thorupsgade. Dvs. at man mister ca. 30 P-pladser heraf 4 handikappladser. I trafikplanen er der kun medregnet at man mister 8 pladser, og der er ikke anvist erstatningspladser for de øvrige pladser. Forbedringsforslag Planens formål med at gennemkørsel skal minimeres vil for Baggesensgade (som i dag er belastet af gennemkørsel uden om busslusen på Nørrebrogade) kunne håndteres med en hæve/sænkepullert ved Peblingedosseringen der kun er åben i formiddagstimerne udenfor myldretidsperioden. Men at åbne for gennemkørsel i den smalle Wesselsgade endda i 2 retninger som der lægges op til udgør en stor og unødvendig svaghed i planen. Det er endvidere trafikplanens formål at trafikken skal afvikles hensigtsmæssigt. Dette forhold opfyldes ikke ved at tillade trafik i 2 retninger i Wesselsgade med parkering i begge sider og 900 cykler der passerer hver dag. Det vil give mange farlige situationer og kødannelser om morgenen. Et forslag her kunne være at lade Wesselsgade være ensrettet i nordgående retning – dette forslag er mærkeligt nok IKKE belyst af kommunen i den trafikale vurdering jf bilag a3. Denne vurdering bør også indgå i vurderingen. Endvidere anbefales det af hensyn til trafiksikkerhed, minimering af trafik og begrænsning af vibrationer ikke at tillade kørsel med varelastbiler for dagligvarer gennem Wesselsgade (skraldebiler og redningskøretøjer undtaget). Det er endvidere vigtigt at de trafikdæmpende bump udføres så de ikke giver øget dækstøj og vibrationer i bygninger ved overkørsel, dvs ingen stålplader over vandkanal eller chaussesten eller hårde bumb. Vi støtter Miljøvurderingens anbefaling om at gøre hele Wesselsgade til en 15 km/h zone. Zonen burde endvidere udvides til også at omfatte Thorupsgade og Peplingedoseringen pga de mange institutioner der ligger her samt at disse veje indgår som stier i Miljøvurderingen Figur 5-2: Eksisterende overordnede rekreative stier, stationer og grønne bykiler udpeget i Fingerplan 2017. De er således udpeget som veje med særlig rekreativ herlighedsværdi, som man fortsat bør værne om.... Samlet set kan vi som beboere IKKE anbefale politikerne at traffikplanen gennemføres i dens nuværende form med permanent åbning i Wesselsgade. Derimod kan vi anbefale at Wesselsgade bevares lukket da det fungerer fint i dag. Politi adgang kan evt. klares med en smart hæve/sænke pullert midt i Wesselsgade, som normalt er lukket men som åbnes i få minutter med signal fra politi/redningstjeneste via centralen ligesom det bliver tilfældet ved Dosseringens udmunding i Nørrebrogade. Pullerten i Wesselsgade kan være nede ved særarrangementer, men den skal normalt være oppe. Ovennævnte forslag tilgodeser i øvrigt at politiet får 3 indkørsler fra Nørrebrogade (Stengade, Slotsgade og Doseringen) - og 4-5 indkørselsmuligheder fra Åboulevarden – det må være rigeligt. Procedure Det virker i øvrigt mærkeligt at Miljøvurderingen ikke forholder sig miljømæssigt til de i Miljøvurderingen nævnte alternativer og evt. nye alternativer, men blot henviser at de er droppet efter aftale med beboerne se Miljøvurderingen side 35 – hvilken aftale og med hvilke beboere må man spørge, den dokumentation mangler. Endelig skal man vel ikke forhåndsafskære løsningsmuligheder for at få den oprindelige plan igennem. Det kan jo først ske EFTER at Miljøvurderingen er gennemført jf. kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Ydermere, skaber vejspærringen tryghed ved børneinstitutionen, da der ikke kommer biler susende forbi. Med ønske om et godt møde På vegne af Nej til åbning af Wesselsgade-gruppen
Læs høringssvar fra Kathrine Nesevski

Sider