Luftfoto over lokalplanområdet Amager Strandpark

Amager Strandpark - lokalplan 590

Lokalplanen skal gøre det muligt at opjustere byggemulighederne for at understøtte de rekreative aktiviteter i strandparken.

Høringsfrist:

20. november 2018
Indsendt af:
Merete Olsen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
81
By:
København
Postnr.:
2300
Nej til opjustering af byggemulighederne. Amager Strandpark er et enestående rekreativt naturområde til glæde for mange mennesker i alle aldre. Det er en stor kvalitet for en storby at have en dejlig strand med uhindret udsyn til vand og himmel. Ødelæg ikke dette med mere byggeri i området.
Læs høringssvar fra Merete Olsen
Indsendt af:
Anne Bøje Christensen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
80
By:
København S
Postnr.:
2300
Ødelæggelse af Amager Strandpark Det er så trist at en så vidunderlig strandpark nu skal yderligere ødelægges med byggeri. I en brugerundersøgelse kommer halvdelen af gæsterne i strandparken for naturen og fred og ro. Det har været ret stramt med det i strandparken siden de frygtelige og meget dominerende hønsehuse blev bygge i "natur"- enden i den nordlige del a strandparken. Nu vil man så bygge endnu mere, sådan at stranden og naturen forsvinder endnu mere - den lille rest der snart er tilbage. Oprindeligt var den nordlige ende udlagt som naturområde og den sydlige som den aktivitetsprægede ende. Nu bygger man lystig overalt og naturen i den nordlige ende er væk. ligeledes er stranden i den nordlige ende, hvor alle strandgæsterne kommer også stærkt reduceret, hvilket slet ikke giver nogen mening, når så mange mennesker kommer netop for stranden. Det er som om kommunen ikke kan tåle at se den mindste lille plet jord uden at der absolut må bygges et eller andet. Der er jo masser af plads andre steder til at bygge uden at ødelægge strandparken for flertallet og ikke at forglemme alle beboerne i området. Jeg flyttede til området på grund af strandparken, men kommer der nu sjældent, da jeg bliver i dårligt humør af at se hvordan den er ødelagt af byggeri. Den milliard dyre fantastiske strandpark for københavnerne nåede at eksistere som strandpark i 10 år og så var det slut :-(
Læs høringssvar fra Anne Bøje Christensen
Indsendt af:
Lea
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
79
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Som borger på Amager tæt på strandparken har jeg stor gavn af det liv der er dernede. Som medlem af sportskollektivet bakker jeg naturligvis fuldt ud op omk planerne med at udbygge opbevaring på Amagerstrand til gavn for alle os der anvender stranden.
Læs høringssvar fra Lea
Indsendt af:
Lone Rasmussen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
78
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
EF-Strandgården
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedhæftet høringssvar på vegne af 56 beboere i Ejerforeningen Strandgården, Amager Strandvej 112. Vi ønsker Strandparken bevaret som naturområde til rekreative formål. Den skal ikke omdannes til byrum med cafeer, restauranter og stadepladser.
Læs høringssvar fra Lone Rasmussen
Indsendt af:
Daniel Sano Mirecki
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
77
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Helgoland Surfers
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes i vedhæftede dokument Helgoland Surfers' høringssvar vedr. lokalplanen for Amager Strandpark.
Læs høringssvar fra Daniel Sano Mirecki
Indsendt af:
Erik Wulff
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
FunCPH ApS
By:
kastrup
Postnr.:
2770
Se venligst vedhæftede pdf for kommentarer.
Læs høringssvar fra Erik Wulff
Indsendt af:
Esben Hansen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
75
Virksomhed / Organisation :
Frederiksberg Ungdomsskole
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
2000
Vi har gennem en årrække haft et "anneks" til den Blå Foreningsby. Vi er rigtig glade for at være derude og med samarbejdet med den Blå Foreningsby. Vi har ca 1100 forskellige brugere derude og kunne godt tænke os en mindre udvidelse. Vi har tre containere beklædt med samme beklædning som BF. Vi kunne godt tænke os at udvide med en container eller to.
Læs høringssvar fra Esben Hansen
Indsendt af:
Mads Lübbert
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
74
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Strandparken er et fantastisk sted som skal bruges til aktiveter for alle københavnere. Jeg er medlem af Sportskollektivet og støtter op om denne forenings høringssvar.
Læs høringssvar fra Mads Lübbert
Indsendt af:
Morten Schultz
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
73
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bor 10 minutter fra Amager Strandpark og anser denne som min “baghave.” Jeg er bruger af Amager Strandpark helårligt afhængig af vind, vejr og årstid til alt fra strandbadning, løbeture, stand-up paddling samt kitesurfing. Jeg er medlem af Sportskollektivet og støtter op om denne forenings høringssvar.
Læs høringssvar fra Morten Schultz
Indsendt af:
Jesper Andersen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
72
By:
Kbh V
Postnr.:
1721
Jeg er aktiv bruger af Strandparken, og ser muligheden for opbevaring af udstyr som et positivt tiltag. Jeg støtter derfor op omkring Sportskollektivets forslag.
Læs høringssvar fra Jesper Andersen
Indsendt af:
Thomas Ziegler Larsen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
71
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skoletjenesten / Naturcenter Amager Strand
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede bilag
Læs høringssvar fra Thomas Ziegler Larsen
Indsendt af:
Hans Henrik Munch-Jensen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
70
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager Strandpark er i forvejen for tæt og for uens bebygget, hvorfor jeg er imod at der bygges yderligere på stranden. Jeg mener, at de eksisterende bygninger - specielt bygningerne i den sydlige ende - bør pålægges at ensrette bygningerne så de opfylder de overordnede krav til bygninger, der findes i den udarbejdede designmanual. Dette betyder også, at opmagasinering af udstyr mv. skal foregå på land og ikke på de etablerede øer, der skal forblive “ubebyggede”. Med hensyn til, hvilke foreninger der skal kunne benytte de allerede etablerede bygninger er det min opfattelse, at dette udelukkende kan være foreninger hjemmehørende i Kbh. Kommune. Den allerede etablerede restaurant i strandens nordlige ende bør omdannes til udelukkende at sælge is, sodavand, kaffe og kager, ligesom der bør stilles øgede æstetiske krav til omgivelserne (udendørsserveringen og skiltningen). Der er mangel på toiletter og man burde derfor re-tænke brugen af “bunkerne”; herunder overveje hvorvidt, der fortsat skal være udsalg af is mv. Man kunne måske med fordel bruge den eksisterende plads til yderligere toilletter. Jeg vil foreslå, at der på stranden opstilles brusere så man kan bruse sig efter badning - også dette vil frigive plads i “bunkerne”. Endelig bør der etableres en bedre adskillelse mellem gående og cyklister på broerne. Til slut vil jeg foreslå at græsplænerne ud mod Amager Strandvej - vestsiden - bevares og gerne fredes for at beskytte disse mod fremtidigt byggeri.
Læs høringssvar fra Hans Henrik Munch-Jensen
Indsendt af:
Thomas Ziegler Larsen
Dato: 20. november 2018
Svarnummer:
69
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skoletjenesten / Naturcenter Amager Strand
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede bilag
Læs høringssvar fra Thomas Ziegler Larsen
Indsendt af:
Birthe Hjortlund Andersen
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
68
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg Følgende synspunkter om det fremlagte forslag: Stranden skal i videst muligt omfang prioriteres som rekreativt naturområde. Det oprindelige græsplæneområde skal fredes. Der bør ikke tilføjes yderligere bygninger udover de eksisterende på stranden. De eksisterende bygninger skal ensartes og fremstå neutralt i området. Og kvalitetskravene - herunder arkitektur - skal højnes. Foreningers lokalebehov /pladsbehov kan ikke løses på Amager Strand og opbevaringslokaler må placeres inde på land. Kun foreninger med støtte fra Københavns kommune kan komme i betragtning. Antallet af foreninger, der kan få plads skal fastlægges og og begrænses, så borgere uden foreningstilknytning bliver prioriteret i højere grad. Der etableres vandaktiviteter for denne målgruppe: Svømmeundervisning for børn & voksne Åben vinterbadning med omklædningsfaciliteter for alle Udsprings og badeplade ude i vandet Cykeltrafik og fodgængere bør adskilles på broerne ved markering af cykelbane Flere Parkeringsanlæg For cykler ved indkørslen fra Amager Strandvej Øgede krav til udseende og skiltning ved restauranten ved Amager Strand og ved de store ‘bunkere’ Flere toiletter Bedre udnyttelse af ‘bunkerne’
Læs høringssvar fra Birthe Hjortlund Andersen
Indsendt af:
Lise Højer
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
67
Virksomhed / Organisation :
Sportskollektivet
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter arealudvidelsen i lokalplansforslaget for at skabe bedre muligheder for især de rekreative aktiviteter på vand.
Læs høringssvar fra Lise Højer
Indsendt af:
Magnus Bojesen
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
66
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg elsker Strandparken som den er. Hele året cykler jeg med mine unger i vores Kasse-cykel igennem Strandparken. Her ser jeg rigtig mange der mediterer, dyrker yoga og generelt nyder et af de få åndehuller der er tilbage i København. Jeg elsker at gå på cafe og spise ude - men det er der så mange andre steder man kan så jeg mener ikke der skal bygges mere i Strandparken end idag. Jeg har selv skiftet bilen ud med cykel mange dage pga. den efterhånden kraftige trafik på amager strandvej. En tur i vuggestue for at hente børn tager om sommeren op til 25 min, men 10 min på cykel. Derfor er jeg imod at man ønsker at anlægge flere parkeringspladser i Strandparken og dermed flere biler. Endelig er jeg ivrig kitesurfer og bange for at vindforholdene ødelægges i lagunen. Lagunen som af flere surf blade er blevet omtalt som et af verdens bedste surf steder - og så lige op af København. Lad os ikke ødelægge det. Se f.eks. https://www.iksurfmag.com/travel-guides/europe/denmark/copenhagen/ Mvh Magnus
Læs høringssvar fra Magnus Bojesen
Indsendt af:
Kirsten Monrad Jensen
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
65
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys, Søbadeanstalten Helgoland
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys, som hører hjemme på Søbadeanstalten Helgoland, har følgende bemærkninger, se vedhæftet bilag
Læs høringssvar fra Kirsten Monrad Jensen
Indsendt af:
KIRSTEN MONRAD JENSEN
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
64
Virksomhed / Organisation :
Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys, Søbadeanstalten Helgoland
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys (DKG) har følgende bemærkninger til forslaget : 1. Det fremgår af § 6, stk 1, pkt e at der i område IV kan opføres 1.500 m2 etageareal til søbadeanstalten Helgoland. Badeanstaltens dæk fylder allerede disse 1.500 m2, og de 1.500 m2 til Helgoland bør derfor ændres til 3.000 m2 og der bør skabes mulighed for at bygge flere badeanstalter langs den østvendte kyst. De 1.500 m2 fremgik af den tidligere lokalplan. På det tidspunkt havde DKG 700 medlemmer. I dag har DKG 5.500 medlemmer. Vinter Der er en stærkt stigende interesse for vinterbadning under regulerede og trygge forhold, og det er derfor nødvendigt, at der både skabes mulighed for at søbadeanstalten Helgoland kan udbygges, og at der kan bygges flere badeanstalter langs den østvendte kyst., så behovet for vinterbadning kan opfyldes. DKG's 5.500 medlemmer er i meget høj grad med til at bruge Strandparken om vinteren og sikre, at der til stadighed kommer mennesker og dermed tryghed. Flere badeanstalter og en udbygget Helgoland vil forøge Strandparkens brug hele året. Sommer Helgoland er med sin nuværende opdeling ikke længere tidssvarende. I den offentlige åbningstid mangler der således en selvstændig afdeling for fælles voksen nøgenbadning. . Mulighed for fælles nøgenbadning om sommeren er efterspurgt af borgere, medlemmer af DKG og turister. Den mulighed findes i en række europæiske storbyer. Helgoland kan udbygges mod nord eller øst med en selvstændig afdeling for fælles voksen nøgenbadning Lokalplanen bør give mulighed for udbygning af søbadeanstalten Helgoland. Lokalplanen bør give mulighed for etablering af flere søbadeanstalter . 2. Tilsanding Der er siden Strandparkens etablering sket en voldsom tilsanding af området hvor Helgoland ligger. Områder hvor vi tidligere ikke kunne bunde går os nu til livet, og til under knæet ved lavvande. Tilsandingen sker nu med forstærket fart. Der er stort behov for at få flyttet sandet, og gerne op på stranden, så det kan virke som et rent lag sand ovenpå det nuværende. Det fremgår ikke, om lokalplanen er til hinder herfor. Hvis den er det, bør det ændres. Lokalplanen må ikke være til hinder for, at der kan flyttes sand fra havet ved Helgoland Med venlig hilsen Kirsten Monrad Jensen formand for Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys
Læs høringssvar fra KIRSTEN MONRAD JENSEN
Indsendt af:
Ole Wielund
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
63
By:
København
Postnr.:
2300
Hold nu en pause med alle forandringerne i og omkring Strandparken. Lad os nyde og vende os til det vi har. Det går for hurtigt, med stor fare for at tage unødvendige og forkerte beslutninger - til gav for ingen menig borger!
Læs høringssvar fra Ole Wielund
Indsendt af:
Troels Birk Olsen
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
62
By:
Kbh. S.
Postnr.:
2300
Jeg bakker fuldt op om Sportskollektivets høringssvar for Amager Strandpark
Læs høringssvar fra Troels Birk Olsen
Indsendt af:
Aikaterini Manolea
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
61
Virksomhed / Organisation :
medlem af Helgoland Surfers
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg er blandt interessenterne som bruger af Amager Strand (som borger i København, der kommer og nyder havet og sandet SÅ meget, og som medlem af vandsportsklubben, der ligger der). Hele værdien med Amager Strand er, at man kan finde sig et natursted med åbenhed og stilhed, tæt på byen men alligevel uden for denne. Det er et unikt sted og der er næsten bygget for meget allerede. Der er nok cement også. Når man tager til stranden, skal det være en strand man befinder sig på, ikke med bygninger omkring. Der skal ikke være mere byggeri og infrastruktur. "Tomme" / åbne steder er særligt værdifulde i en storby, hvor der ellers sker så meget hele tiden. Derudover, i forhold til udviklingsformålet, for at støtte aktiviteter, der dyrkes året rundt, skal det tages i betragtning at vinddrevede vandsportsgrene (wind- og kitesurfing) er det bedste eksempel af sådan aktivitet, der er vel etableret på Amager Strand og som flere og flere nyder godt af. Denne skal fremmes og ikke forhindres - bygninger ødelægger nemlig den nødvendige stabile vind. Altså vil en opførsel af flere bygninger betyde en kvælning af en hurtigt voksende sport. Det handler om en nuværende identitetsskabende aktivitet, der som stor attraktion bidrager til lokalområdet, og derfor skal beskyttes. Som det ligeså fremstilles i lokalplanforslaget, bør Københavns borgere kunne nyde godt af aktiviteter på Amager Strand, og disse byggeplaner ville altså være i strid med denne vision.
Læs høringssvar fra Aikaterini Manolea
Indsendt af:
Jonas Mejrsk Tørnes
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
60
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er medlem af SportsKollektivet, men grundet lagerpladsens placering på Frederiksberg får jeg desværre ikke anvendt udstyret og vandet så meget som jeg gerne ville, da jeg ikke kan transportere udstyret på min cykel. Derfor stemmer jeg for foreslaget.
Læs høringssvar fra Jonas Mejrsk Tørnes
Indsendt af:
Jonas Mejrsk Tørnes
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
59
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg stemmer for SportsKollektivets forslag
Læs høringssvar fra Jonas Mejrsk Tørnes
Indsendt af:
Johanne Druitt
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
58
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager Strandpark er et åndehul, hvor byens beboere kan få frisk luft og ro, og nyde strand og natur tæt på storbyen. Strandparken har allerede en god balance af natur, byggeri, samt rekreative vandsportmuligheder. Jeg er imod etablering af flere parkeringspladser i Strandparken. Som andre har påpeget, er Amager Strandvej i forvejen stærk trafikeret, og flere parkeringspladser vil tiltrække flere bilister, og give øget støj og luftforurening. Ifølge KBH 2025 Klimaplanen, skal København være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og for at opnå dette mål, skal flere bilture flyttes til gang, cykel og kollektiv trafik. Etablering af yderligere 400 parkeringspladser virker uforenelig med klimaplanens mål, idet det modarbejder overflytningen af bilture til andre, grønnere transportformer. Der er nem adgang til Amager Strandpark med metro og cykel - når man tager en tur fra byen ud til Strandparken, kan man nemt vælge grønne transportformer frem for bilen. Ifølge lokalplanforslaget, skal København være en grønnere by. Der findes allerede en masse parkeringspladser som kan benyttes af dem, der skal medbringe vandsportsudstyr og lign. Lad os bevare Amager Strandpark som den er, og ikke forringe naturoplevelsen for besøgende ved at inddrage grønne områder til unødvendig parkering.
Læs høringssvar fra Johanne Druitt
Indsendt af:
Torben Nissen Ernst
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
57
By:
København S
Postnr.:
2300
Som tilflytter til Amager, med cykelafstand til Strandparken, tilkendegiver jeg hermed min fulde opbakning og støtte for lokalplanforslaget der tilgodeser anvendelsen af Strandparken i relation til social sammen vær, træning, sport samt leg - både på land og til vands. Jeg har igennem Sportskollektivet opbygget et godt socialt netværk hvorigennem vi sammen har tilbragt mange dejlige timer i Strandparken. Jeg har bland andet haft mulighed for at afprøve sportsgrene som løb, beachvolleyball, skateboard og rulleskøjter rundt i Strandparken. Ligesom jeg på vandet har haft mulighed for at lære standup paddle, kajakpolo, windsurfing samt kitesurfing. Da flere af ovenstående aktiviteter for vandsport er forholdsvis ”udstyrstunge”, ser jeg kun en stor fordel ved af kunne opmagasinere udstyret lokalt hvor det anvendes – i Amager Strandpark. Det vil give Sportskollektivets medlemmer mulighed for oftere af anvende udstyret, ligesom det vil fremme mulighederne for at tiltrække nye klubmedlemmer, ved ligeledes at kunne tilbyde interesseret forbipasserende mulighed for at deltage i aktiviteterne. Muligheden for at kunne benytte kollektiv transport fra det centrale København og omegn, eller cykle direkte til Amager Strandpark fra nærområdet, og derved undgå de nuværende trafikpropper og parkeringskaos i relation til transport af udstyr, vil helt sikkert fremme anvendelsen af Amager Strandpark.
Læs høringssvar fra Torben Nissen Ernst
Indsendt af:
Mathias Fønss
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
56
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til flere bygninger i Amager Strandpark. Allerede nu begynder der at danne sig beton-ghettoer i nærområdet, med ganske få udendørs rekreative faciliteter mellem de høje byggerier. Det skal ikke forværres af yderligere bygninger i Strandparken.
Læs høringssvar fra Mathias Fønss
Indsendt af:
Martin Jensen
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
55
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er aktiv bruger af Amager Strandpark til forskellige aktiviteter på vandet som bla. kitesurfing og SUP. Jeg synes det er et perfekt område til dette. Jeg ser som sådan ikke noget problem i en udvidelse af bygningsmassen i de allerede planlagte områder, hvis det sker under de rette forudsætninger såsom bla. ikke at bygge højere og at anvendelsen sker med henblik på at støtte foreningsliv og de aktiviteter der dyrkes i strandparken, ikke til kommercielt brug. Især foreninger har hårdt brug for plads til opbevaring af udstyr til aktiviteter ved vandet og derved muligheden for at ramme bredt hos brugerne. Jeg støtter derfor også Sportskollektivet høringssvar.
Læs høringssvar fra Martin Jensen
Indsendt af:
Thomas Alsbirk
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
54
Virksomhed / Organisation :
kitesurferen.dk
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er meget imod at der udbygges i strandparken, specielt placeringen er problematisk da alle surfere i lagunen får dårligere vindforhold hvis der opføres flere bygninger nær jollerampen og windsurf-klubben. Flere bygninger og erhvervsmuligheder kunne være i stedet for parkeringspladserne over for Kajakhotellet ned mod station 2. Der er gode muligheder for at tage metro og bus til strandparken så man behøver ikke bruge en masse plads på parkering. Nye bygninger bør IKKE skærme vinden i lagunen, da forholdene allerede er blevet markant forværret siden strandparken åbnede for over 10 år siden (da træer og buske er vokset og der er kommet grimme container bygninger med forskalling) mvh Meteorolog Thomas Alsbirk
Læs høringssvar fra Thomas Alsbirk
Indsendt af:
Nete Wingender
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
53
By:
København S
Postnr.:
2300
Med Amager Strandpark har Københavns Kommune skabt en unik og naturskøn perle i et stadig tættere bebygget byområde. Det vil være ødelæggende for naturoplevelsen og for det aktive miljø, der er skabt omkring strandparken, hvis den bliver yderligere bebygget, skal rumme flere stadepladser, boder og parkeringspladser. Og hvordan hænger det i øvrigt sammen med kommunens mål om at blive en grønnere by og den første CO2-neutrale hovedstad i 2025, som det hedder i lokalplanen? Amager Strandparken kan nemt nås på cykel eller med metroen, så der er ingen grund til direkte at opfordre københavnerne til at tage bilen ved at lave flere parkeringspladser. Det vil blot give øget biltrafik og dermed gøre Amager Strandvej endnu mere trafikalt belastet end den i forvejen er. Så bevar Amager Strandpark som det naturområde, den er.
Læs høringssvar fra Nete Wingender
Indsendt af:
Jens Svendborg
Dato: 19. november 2018
Svarnummer:
52
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Har boet ved Amager strand altid og der er ødelagt rigeligt, så det her forslag er fuldstændig forkasteligt M.v.h Svendborg
Læs høringssvar fra Jens Svendborg

Sider