Amager Strandpark - lokalplan 590

  • Luftfoto over lokalplanområdet Amager Strandpark
Lokalplanen skal gøre det muligt at opjustere byggemulighederne for at understøtte de rekreative aktiviteter i strandparken.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

25. september 2018 til 20. november 2018

Sagsnummer

2018-0104393

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. november 2018

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 590 Amager Strandpark som PDF (47 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. maj 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, Henvendelser modtaget i den supplerende høring til lokalplan Amager Strandpark, Notat om henvendelser modtaget i den supplerende høring, Skema over foreslåede ændringer efter høringsperioden og den supplerende høring, Svar på spørgsmål fra Klaus Mygind om mulighed for parkeringsregulering ved Amager Strandpark, Rettelsesblad som følge af den endelige Kommuneplan 2019 fra Teknik- og Miljøforvaltningen

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det reviderede forslag der blev offentliggjort den 1. november 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 28. maj 2020.

Klagemulighed

Indtil den 25. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 590 Amager Strandvej. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Revideret forslag i høring

Se høringsside for revideret lokalplanforslag til Amager Strandpark

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Amager Strandpark som PDF (22 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler træer i lokalplanområdet, proces for udarbejdelse af udviklingsplanen for Amager Strandpark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 25. september 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • ​Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 15. oktober 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt