Amager Strandpark - revideret lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet Amager Strandpark
Det reviderede lokalplanforslag skal reducere byggemulighederne i Amager Strandpark ift. det første lokalplanforslag fra efteråret 2018.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

1. november 2019 til 6. december 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. december 2019

Høring ikke åben

Lokalplanen er vedtaget

Se høringsside for lokalplan nr. 590 Amager Strandpark

Revideret lokalplanforslag

Hent revideret lokalplanforslag Amager Strandpark som PDF (51 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 16. september 2019 besluttet at offentliggøre et revideret lokalplanforslag. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, høringssvar, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring af det første lokalplanforslag

Det reviderede lokalplanforslag blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. november 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice, Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. november 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Se høringsside for lokalplanforslag Amager Strandpark.

Kontakt