Luftfoto af lokalplanområdet Amager Strandpark

Amager Strandpark - revideret lokalplanforslag

Det reviderede lokalplanforslag skal reducere byggemulighederne i Amager Strandpark ift. det første lokalplanforslag fra efteråret 2018.

Høringsfrist:

6. december 2019
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 11. november 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Lars Wriedt
Dato: 10. november 2019
Svarnummer:
11
By:
København
Postnr.:
2300
København har en målsætning om udvidet bynatur, grønne områder og reduktion af miljø påvirkning, samt en variation af natur områder. Amager Stransparkmå være omfattet af bynatur og grønne områder. Der sker en voldsom forøgelse af bolig byggeri i nærheden af Amager Strandpark, som anlægges med minimale grønne arealer i bolig områderne. Amager Strandpark er et af de få grønne områder for det voksende beboer antal. Amager Strandpark må siges at være en vigtig del af Københavns bynatur og grønne områder, og er den eneste af sin art med klit og strand mod hav. Det er et unikt sted både i København og ved sammenligning af andre danske og europæiske storbyer. Der er desuden et bevaringsværdigt plante, dyre og insekt liv, som bør beskyttes mod yderlige anlæg af veje, stier, bygninger, parkeringspladser (både bil og cycel) osv. Paragraf 3 stk 1.B. Område II's nuværende natur præg fastholdes. Der udlægges ingen yderligere arealer til byggeri og midlertidige anlæg begrænses til et absolut minimu. Det er denne del af Amager Strandpark der best lever op til visionerne om bynatur. Paragraf 3 stk 1.C. Stranden fra klitrækkerne til havkant og klitrækkerne friholdes for anlæg, også midlertidige anlæg i forbindelse med begivenheder og aktiviteter. Det frie, lange blik langs stranden fastholdes. Paragraf 4 stk 3. Fint at der ikke anlægges yderligere stier og veje i strandparken. Paragraf 4 stk 4. Vurderingen af 'behov' for ibrugtagning af yderligere parkeringspladser bør defineres klart, og med restriktive kriterier. Enhver udvidelser af parkeringspladser skal ske så parkeringspladser kan anvendes til andre formål, f.eks. stadepladser ved større arrangementer. Paragraf 6, stk 1.A. Der bør ikke åbnes for yderligere bebyggelse i område 1A. Paragraf 6, stk 3.C. Der bør defineres et maksimalt antal af livreddertårne, der kan opføres i strandparken. Paragraf 7, stk 2.C. Solceller og solfangere skal medregnes i bygningens totale højde. Paragraf 7, stk 8. Udformning af facadeudstyr, herunder skiltning skal yderligere tage hensyn til strandparken som bynatur og det frie natur område nord for Lagunebroen. Paragraf 8, stk 6. Hvis bevaringsværdige træer fældes som syge, døde eller faldet i storm skal der netop stilles krav om genplanting.
Læs høringssvar fra Lars Wriedt
Indsendt af:
Michelle Malmstrøm
Dato: 8. november 2019
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er imod mere byggeri samt flere parkeringspladser på og ved Amager strandpark, da de nuværende planer vil ødelægge den unikke og skønne natur, som mange af os nyder i dette område. Det er ærgerligt og frusterende at disse byggeforeslag fortsat dukker op, og dermed sætte spørgsmålstegn ved en fredning. Dette skaber stor utryghed.
Læs høringssvar fra Michelle Malmstrøm
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 7. november 2019
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Amager Strandpark". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Carina Hattens
Dato: 6. november 2019
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg synes ikke der skal etableres yderligere permanente bygninger på strandøen, og da slet ikke i den nordlige ende, som man bør bibeholde, så stranden virker så naturlig og vild som mulig. Sådanne områder har vi ikke for mange af her i København. Ved at bevare stranden som den er nu, er man ligeledes med til at beskytte nogle af de mange truede dyre-og plantearter vi har i Danmark. I materialet beskriver kommunen, at man skal sørge for, at der bliver etableret så meget ”Bynatur” som muligt, men så vis det ved at LADE VÆRE med at bygge mere på de områder der allerede er. I forvejen bygges der mere og mere tæt i området omkring Amager Strandpark. I nogle af de første lejligheder ved stranden, Øresund Strandpark, blev lejlighederne bygget med respekt for det grønne, og med lys og luft omkring lejlighederne, men nu bliver hver lille kvadratmeter udnyttet til det sidste, med kun små grønne pletter hist og her. Det begynder at minde mere og mere om den gamle baggårdsstil med mørke gårdrum, som man ellers gerne ville væk fra. Der er ikke meget bynatur at finde omkring disse bygninger. Hvis beboerne i de lejligheder skal have mulighed for at opleve lidt fri natur og en oase at kunne slappe af i, så lad i det mindste Amager Strandpark være i fred.
Læs høringssvar fra Carina Hattens
Indsendt af:
Ivana Skovgaard
Dato: 5. november 2019
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er imod etablering af flere parkeringspladser i Strandparken. Som andre har påpeget, er Amager Strandvej i forvejen stærk trafikeret, og flere parkeringspladser vil tiltrække flere bilister, og give øget støj og luftforurening.
Læs høringssvar fra Ivana Skovgaard
Indsendt af:
Per Hjorth Poulsen
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg kan med glæde konstatere at arealet for potentiel bebyggelse er reduceret i forhold til det første forslag for lokalplan. Jeg ser dog fortsat ikke, at der skulle være behov for udvidelse af de kommercielle aktiviteter på området. Området bør bevares så tæt på naturen så muligt og de eneste yderligere bebyggelser bør alene være tiltænkt at understøtte de sportslige og foreningsmæssige aktiviteter, der kan dyrkes på Amager Strandpark. Vel vidende at det ikke er direkte relateret til lokalplanforslaget, så bør kommunen for alvor overveje de trafikale forhold og ikke mindst hvordan en sikker afvikling af trafikken kan foregå både i dagligdagen, men specielt også i forbindelse med det stigende altid aktiviteter, der trækker endog rigtig mange mennesker til Amager Strandpark. Kombinationen af et stigende antal indbyggere tæt på Amager Strandpark, begrænsede og uhensigtsmæssige parkeringsforhold gør trafikafviklingen risikofyldt og på trods af at jeg ikke har statisk materiale til understøttelse vil jeg gætte på at antallet af trafikuheld, person ulykker og lign. er og vil være stigende i de kommende år. Så et ønske om at kommunen her kan være proaktiv og agere før statistikken viser at det er nødvendigt og mennesker har lidt skade evt. med døden til følge.
Læs høringssvar fra Per Hjorth Poulsen
Indsendt af:
Hans-Henrik Mouritzen
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2300
Ikke igen! Vi har ikke brug for flere tiltag af den slags som nævnes i lokalplanen. Det må være sådan at Amager Strandpark er for alle ikke kun for minoriteter. Vi ønsker ikke stader med div. udsalg af bla. osende mad og andet. Disse stader samt andre, har endog tilladelse til reklameskilte. Sikke et tivoli det kunne blive nej nej nej. Nu har Københavns/Frederiksberg kommune lavet en genistreg med denne dejlige oase som Strandparken pt. er. Det ønsker vi ikke efterfølgende ødelagt. Vi kommer ikke i strandparken for at besøge, div. Streetkitchens og andet med blinkende reklameskilte i skrappe farver som uværgeligt bliver tilfældet. Sportslige aktiviteter kan vi ikke have noget imod dog skal bygninger dertil holdes på absolut minimum. Bygninger til vedligeholdelse skal der jo være. Så om igen! renset for div. stader og REKLAMESKILTE VI ER IMOD FORSLAG
Læs høringssvar fra Hans-Henrik Mouritzen
Indsendt af:
Henrik Groth Jensen
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Ikke mere byggeri, tak. Naturen er en del af charmen og den skal bevares. Synes at det er godt man har lavet gammel industri grunde om til boliger, men vi skal ikke ofre naturen for flere bolig grunde og højhuse det er ikke manhattan men Amager vi snakker om.
Læs høringssvar fra Henrik Groth Jensen
Indsendt af:
Niels Erik Nielsen
Dato: 2. november 2019
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker ikke mere bebyggelse på Amagerstrand. Dertil sætter jeg for stor pris på naturoplevelsen, som man ikke finder andre steder i København. Kiosker og butikker kan man finde i brokvartererne, og det er der de hører til. Så lad venligst med at indskrænke naturarealet yderligere.
Læs høringssvar fra Niels Erik Nielsen
Indsendt af:
Mariana Nielsen
Dato: 2. november 2019
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Hej. Igen må jeg understrege, at det er Amagerstrands herlighedsværdi qua den udstrakte natur, der giver den dens særlige præg og tiltrækning, unik i København. Der er i forvejen rigelig byggeri og kiosker, om sommeren er der ekstra kaffevogne og en frugtbod, og der er åbnet flere caféer, restauranter og et par bagere langs Strandvejen. Der er således ikke brug for flere kiosker o.l. på selve strandarealet. Og dem der ønsker flere caféer o.l. kan snildt tage metroen til centrum, hvor disse findes allevegne. Lad være med at bygge mere og bevar naturen!
Læs høringssvar fra Mariana Nielsen
Indsendt af:
Lena Rasmussen
Dato: 2. november 2019
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er tilfreds med, at byggemulighederne reduceres. Så dog helst, at den gamle del af stranden forblev ubebygget.
Læs høringssvar fra Lena Rasmussen