Luftfoto af lokalplanområdet Amager Strandpark

Amager Strandpark - revideret lokalplanforslag

Det reviderede lokalplanforslag skal reducere byggemulighederne i Amager Strandpark ift. det første lokalplanforslag fra efteråret 2018.

Høringsfrist:

6. december 2019
Indsendt af:
Anne Bøje Christensen
Dato: 6. december 2019
Svarnummer:
26
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod revideret lokalplan for Amager Strandpark. Den oprindelige tanke med Amager Strandpark om at tilgodese folk med interesse for aktivitet og underholdning i den sydlige ende og folk med interesse for strand og natur i den nordlige ende var genial. Det er derfor ødelæggende for ideen med strandparken, at den nye lokalplan lægger op til, at også den nordlige enden skal bebygges yderligere og omdannes til tivoli med tilhørende øget biltrafik over gangbroen. De mange brugere af strandparken som kommer for natur, fred og ro får stærkt forringede muligheder for at finde netop det. Det ville i stedet tilgodese alle parter, hvis byggerier og anlæg placeres i den sydlige ende som oprindelig tiltænkt, da det vil give mulighed for, at tilgodese både de der efterspørger aktiviteter og underholdning samt dem der ønsker natur, fred og ro. Det ny forslag til lokalplan vil forrykke den balance mellem plads til aktivitet og natur yderligere, da der nu bliver markant flere og større bygninger i særligt den nordlige ende, så det ikke længere bliver muligt at føle man er opholder sig i noget der minder om natur. Allerede nu skal man gennem nærmest bymæssig bebyggelse, parkeringsplads med videre, hvis man gerne vil gå en tur på stranden i den nordlige "natur-ende" af strandparken, hvilket fuldstændig ødelægger følelsen af en gåtur på stranden. Det er også den ende flest mennesker cykler til fra byen og stranden er meget brugt. Desværre er en stor del af stranden nedlagt og konverteret til barakker, som almindelige københavnere ikke har adgang til, hvilket betyder, at der er meget trangt på stranden på de gode sommerdage. Man er godt på vej til at lave en strandpark for en lille isoleret gruppe af mennesker og ekskludere alle de almindelige københavnere der bruger strandparken til gåture, løbeture, rulleskøjteløb mv. Ifølge en brugerundersøgelse er det ca 50% af brugerne der kommer i Amager Strandpark for natur, fred og ro. Man med den ny lokalplan besluttet, at deres brug af Amager Strandpark ikke længere skal tilgodeses. Før den allerede voldsomme bebyggelse af den nordlige ende af strandparken var der allerede en følelse af strand, natur og frihed så snart man havde krydset Amager Strandvej. Nu skal man halvvejs til Kilometerbroen før det føles som om man er på stranden. Byggeriet har også medført en voldsom biltrafik henover gang/cykelbroen på alle tider af døgnet, så det er nu ikke længere forsvarligt for børn at løbe frit eller cykle på Øresundsstien. Igen tilsidesættes de mange almindelige brugeres behov til fordel for en lille udvalgt gruppe. Byen er stor og pladsen i strandparken begrænset, hvorfor er det helt uforståeligt, at kommunen vælger at bruge den dyrt anlagte strandpark til cafeer og andet tivoli, som der er så rigeligt af langs Amager Strandvej og i den øvrige by. Der er til gengæld ikke særlig meget strand - så den bør vi passe på og ikke ødelægge med alle mulige byggerier og anlæg, der sagtens kunne placeres andre steder. Det virker besynderligt at nedlægge natur til fordel for bygninger og cafeer i disse tider med stor fokus på klima, natur og biodiversitet. Vi er åbenbart blevet så fremmedgjorte overfor naturen, at vi ikke kan holde de ud, hvis der ikke er en cafe. Det lover desværre ikke godt for naturen - eller klimaet - i fremtiden. Det kan ikke være foreneligt med en fredning at bebygge området i det meget voldsomme omfang der lægges op til. Det strider mod enhver sund fornuft og fjerner fuldstændigt effekten af en fredning. Knap 10 år fik vi med en helt fantastisk og genial strandpark!!!
Læs høringssvar fra Anne Bøje Christensen
Indsendt af:
Lotte og Paul Hasen
Dato: 6. december 2019
Svarnummer:
25
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Ikke mere byggeri på stranden, end der allerede er, hverken boder, telte eller foreningers opbevaringshuse. Der er isboder ved enderne af stierne på øen ud over Strandtutten, det må være nok. Derudover er der masser af cafeer lige på den anden side af Amager Strandvej. Enkelte nye toiletter vil være kærkomne ved fx den nye legeplads ved Kilometerbroen. Det er imod al sund fornuft at dispensere for byggeri på de fredede arealer, og ødelægge den fine natur, der her er etableret, og som så mange har glæde af som rekreativt område. Derudover er det ikke i orden at skulle springe til side for bilende trafik over broen til Helgoland. Adgang for biler burde kun være for redningskøretøjer. Dette vil da også forhindre kørsel på stien på øen - der hører biler slet ikke til.
Læs høringssvar fra Lotte og Paul Hasen
Indsendt af:
Vejdirektoratet
Dato: 6. december 2019
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
1577
Høringssvar vedlagt
Læs høringssvar fra Vejdirektoratet
Indsendt af:
Jens Hansen
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
23
By:
København S
Postnr.:
2300
Ikke mere byggeri på strandområdet, tak. Der bliver allerede asfalteret og bygget voldsomt i resten af området omkring stranden, og meget grønt er forsvundet i den forbindelse. Vi behøver et fristed, hvor naturen kan fornemmes. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at der sættes ind overfor den stigende bilkørsel og parkering ved Helgoland, det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at man skal træde til side på stien og broen for at lade biler passere, og indkørselsforbudet respekteres slet ikke. Det skaber utryghed for de mange gående familier med børn og hunde, at man altid skal orientere sig om risikoen for bagfrakommende biler. Jeg ser på planen, at stien og broen ud til Helgoland er udlagt til bilkørsel, men jeg håber sandelig, at der kun menes adgang for redningskøretøjer og ikke for kuldskære vinterbadere, som den aktuelle situation har udviklet sig til idag. Til slut tak for de nye træer lands Strandvejen, de er meget velkomne, dem er vi glade for.
Læs høringssvar fra Jens Hansen
Indsendt af:
Lars Vincent Pedersen
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SportsKollektivet
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1951
Vedhæftet fremsendes hermed SportsKollektivets høringsvar til lokalplansforslaget. På vegne af SportsKollektivet Lars Vincent Pedersen
Læs høringssvar fra Lars Vincent Pedersen
Indsendt af:
Ditte Andersen
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
21
Virksomhed / Organisation :
PeoplePeoplePeople Studio
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1902
Spændende initiativ at inderstøtte nuværende identitetsskabende aktiviteter som bidrager til en stor attraktion for Amager Strandpark ved at opføre bygninger til fx opbevaring, undervisning, klubfaciliteter eller salg, som vil understøtte det allerede eksisterende miljø. Umiddelbart tænker jeg det betyder at der skal udarbejdes en strategi for hvordan denne transformation kan ske mest hensigtsmæssigt for det eksisterende miljø og område/landskab, så fællesskaber og rekreation kan gå hånd i hånd med udbygningen af f.eks. salg (markedsplads). Jeg vil følge udviklingen tæt og skulle det have interesse kan jeg levere f.eks. et adfærdstjek eller en adfærdsstrategi og et idékatalog til at underbygge denne transformation, så den underbygger brugernes behov og de nye interesser.
Læs høringssvar fra Ditte Andersen
Indsendt af:
Laila Mouritzen
Dato: 3. december 2019
Svarnummer:
20
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til stader og reklameskilte med lys i. Amager Strandpark skal vedblive med at at være et rekreativt område. Mange har købt lejlighed på det grundlag.
Læs høringssvar fra Laila Mouritzen
Indsendt af:
Svend-Erik Fangel Pedersen
Dato: 3. december 2019
Svarnummer:
19
Virksomhed / Organisation :
Friluftsrådet København
By:
København SV
Postnr.:
2450
Amager Strandpark - revideret lokalplanforslag Høringsfrist 06.12. 2019 Høringssvar fra Friluftsrådet København Friluftsrådet København er overordnet ganske tilfreds med det reviderede lokalplanforslag. Konkret er det dog et stort ønske, at det uudnyttede byggefelt og byggeret i delområde II, bilagstegn. nr. 4c, i nordspidsen ved Naturcentret i lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelser, reserveres til en udvidelse af Natucentret. Naturcentret har særdeles glædeligt et meget stort besøgstal af børn og unge og det er friluftsrådets opfattelse at den nuværende kapacitet er presset til det yderste. Med venlig hilsen Svend-Erik Fangel Pedersen Friluftsrådet København
Læs høringssvar fra Svend-Erik Fangel Pedersen
Indsendt af:
Den Blå Foreningsby
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Den Blå Foreningsby
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. revideret lokalplanforslag Amager Strandpark Den Blå Foreningsby bakker op om intentionerne i det revideret lokalplanforslag Amager Strand. Den Blå Foreningsby støtter lokalplanens mål om at udvide byggemulighederne til rekreative faciliteter i de udpegede byggefelter på strandparken. Den Blå Foreningsby finder det meget glædeligt, at lokalplanen har til formål at understøtte og forbedre det rekreative aktivitetsliv i Amager Strandpark, og fremme aktiviteter der kan dyrkes året rundt. Den Blå Foreningsby organiserer mange foreninger og brugere, der dyrker foreningsaktiviteter på strandparken. Vi hilser det velkommen, at der med lokalplanforslaget bliver plads til endnu flere faciliteter og brugere, der ønsker at lave rekreative aktiviteter på Amager Strandpark. På baggrund af lokalplanens udvidelse af byggemulighederne til rekreative faciliteter kan Den Blå Foreningsby se muligheder for at igangsætte et projekt, der har til formål at udvide Den Blå Foreningsbys bygninger og faciliteter. Foreningsbyen er placeret i den nordlige ende af strandparken i et udpeget byggefelt, og den placering giver således mulighed for at udvide den nuværende foreningsby med nye bygninger og faciliteter, der kan understøtte et aktivt udeliv på strandparken året rundt og komme endnu flere brugere til gode. En udvidelse af Den Blå Foreningsby med nye bygninger og faciliteter vil betyde, at foreningsbyen kan rumme mere udstyr, nye faciliteter og endnu flere brugere og foreninger. Siden indvielsen af Den Blå Foreningsby i 2014, er foreningsbyen vokset støt og har nu 9 medlemsforeninger, 3 organisationer og 6 nøgleskoler. Det samlede medlemstal tæller mere end 1200 foreningsmedlemmer, og en masse skolebørn, lærere og pædagoger. Desuden deltager hundredvis af børn og unge hver sommer i foreningsbyens åbne ferieaktiviteter, camps og friluftsskoler. Ligeledes deltager hundredvis af borgere i alle aldre hvert år på Naturens dag på Den Blå Foreningsby. Der er således rigtige mange brugere af foreningsbyen og endnu flere, der ønsker at være en del af fællesskabet. De mange brugere af Den Blå Foreningsby betyder bl.a., at der ikke længere er nok plads til medlemsforeningernes udstyr, samt nye brugere og deres udstyr. På baggrund af erfaringerne fra foreningsbyens femårige levetid ser Den Blå Foreningsby et potentiale for en tiltrængt udvidelse af foreningsbyen med bl.a. klubfaciliteter fx køkkenfaciliteter og klublokale, der kan understøtte det sociale liv i foreningsbyen. Desuden vil nye faciliteter som opvarmede rum, et ordentligt tørrerum, toiletter og sauna kunne udvide sæsonen betragteligt, så foreningsmedlemmer i endnu højere grad kan dyrke deres aktiviteter på strandparken året rundt. Den Blå Foreningsby deler bygning (bad og omklædning) med Naturcenter Amager Strand, som vi har et rigtig godt samarbejde med i dagligdagen. I forbindelse med det revideret lokalplanforslag har vi drøftet mulighederne med Naturcenteret om fælles brug af en kommende ny bygning, der kunne indeholde lokale til formidling for naturcenteret med skoler i dagtimerne og klublokaler i foreningstiden – eftermiddag, aften og weekend. Bestyrelsen på Den Blå Foreningsby
Læs høringssvar fra Den Blå Foreningsby
Indsendt af:
Bodil Theill Macfarlane
Dato: 28. november 2019
Svarnummer:
17
By:
København s
Postnr.:
2300
Nej tak til mere byggeri i Amager Strandpark - det frie udsyn skal bevares
Læs høringssvar fra Bodil Theill Macfarlane
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 25. november 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes høringssvar som vedtaget på lokaludvalgsmøde den 21. november 2019.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Ernst Jan de Place Hansen
Dato: 23. november 2019
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til mere byggeri i Amager Strandpark! Det er positivt at det reviderede lokalplanforslag reducerer rammen for, hvor meget der kan bygges ud over det nuværende. Men der er ikke brug for mere byggeri. Amager Strandpark skal bevares som det naturområde det er, hvor man kan koble af fra det hektiske byliv. Det er påfaldende, at der på side 5-6 i lokalplanforslaget skrives en masse pænt om, at man gerne vil et mere grønt København og at der skal plantes flere træer (det savner vi på Øresundsvej!), samtidig med at man åbner mulighed et mindre grønt Amager Strandpark ved at tillade mere byggeri og ikke mindst stadepladser af forskellig art. I lokalplanforslagets §1 står således: "Den oprindelige strandpark skal fastholdes som en naturpræget strandpark". Det synes jeg ikke harmonerer særlig godt med ønsket om yderligere 955 m2 byggeri. Særligt den nordlige del af området er sårbar overfor sådanne ændringer, mens det måske i højere grad kan fungere længere sydpå, hvor der er et højere aktivitetsniveau, hvor kajakklubberne, cafebåden osv. holder til, og hvor biltrafikken er koncentreret. Lad mig i den forbindelse opfordre til, at kørselsforbuddet ud til Helgoland og Naturcenter Amager respekteres, og at den bom der var engang, sættes op igen. Det er mit indtryk, at der er meget "illegal" trafik. Det vil blive yderligere aktualiseret, hvis der skal kunne etableres stadepladser i den nordlige del, ved siden af Naturcenter Amager, netop på det areal, der i dag anføres som vendeplads. men som så sandelig også fungerer som (lovlig?) bilparkering. De "pinde" som vendepladsen er afgrænset af, trænger i øvrigt til at blive suppleret; jf. de huller, der markerer, hvor der engang stod en "pind". Lokalplanen taler også om etablering af 5000 cykelparkeringspladser. Det er uklart, om der henvises til de allerede etablerede. En bedre skiltning til disse parkeringspladser fra den nordlige indgang til Amager Strandpark, samt evt etablering af cykelparkering ved indkørslen i den nordlige ende anbefales, hvor der i sommerperioden i den grad mangler cykelparkering. Det virker ikke som om man fra planlæggernes side har tænkt over /forudset, hvor stor en del af områdets gæster/brugere, der kommer ind via den nordlige indgang. Endvidere kunne der fx med blå cykelbanestriber på kørebanen tydeliggøres, hvordan man som cyklist mest hensigtsmæssigt passerer krydset Amager Strandvej / Øresundsvej (og bruger den lille lokalvej, i forlængelse af Øresundsvej). Som beboer tæt på dette kryds er det helt tydeligt at se, at det ikke fungerer særlig godt i sommerperioden, hvor cyklister finder alle mulige kreative måder at krydse på, ofte i konflikt med fodgængere og bilister, og tydeligvis savner en bedre skiltning. Hvad angår belysning (§8, stk. 4) frabedes yderligere belysning ud over det allerede opsatte, igen for at bevare naturpræget. Der er rigelig lysforurening inde på land, langs Amager Strandvej.
Læs høringssvar fra Ernst Jan de Place Hansen
Indsendt af:
Stella Nielsen
Dato: 21. november 2019
Svarnummer:
14
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Nej tak ikke igen!! Amager Strandpark er og skal forblive et rekreativ område med fri udsyn til Øresund og ikke plastres til med boder. Der findes allerede masser af den slags indenfor kort afstand af Amager Strandpark.
Læs høringssvar fra Stella Nielsen
Indsendt af:
Vilhelm Moll Niemann
Dato: 20. november 2019
Svarnummer:
13
By:
København S
Postnr.:
2300
Som tilflytter til området ved Amager Strand er det trist at opleve hvordan et område, der i lokalplanen indeholdt mange grønne områder og åndehuller, med dispensationer og ændringer af lokalplanen er blevet tilplastret med bygninger, fliser og asfalt. Det samme ser nu ud til at være ved at ske med Amager Strandpark. Det vil være trist. Strandparken er fra sin start en genialitet hvor kommunen for relativt få penge fik etableret et naturområde, et friområde for en meget stor del af københavnerne, en enestående succes. Men alt byggeri, midlertidigt eller permanent, er med til at bryde det frie udsyn over området og dermed nedsætte dets værdi. Det kan man allerede se i den sydlige del, hvor kajakklubben mv. spærrer for det frie udsyn. Disse bygninger er der sikkert af fornuftige grunde, men de er også i vejen. Ligeledes må det være mod den oprindelige hensigt at tilplastre store områder med asfalt og bilparkeringspladser. Naturligvis skal der være plads til iskiosker og toiletter, men klubhuse og alt andet unødvendigt hører til inde på den anden side af Amager Strandvej.
Læs høringssvar fra Vilhelm Moll Niemann
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 11. november 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Lars Wriedt
Dato: 10. november 2019
Svarnummer:
11
By:
København
Postnr.:
2300
København har en målsætning om udvidet bynatur, grønne områder og reduktion af miljø påvirkning, samt en variation af natur områder. Amager Stransparkmå være omfattet af bynatur og grønne områder. Der sker en voldsom forøgelse af bolig byggeri i nærheden af Amager Strandpark, som anlægges med minimale grønne arealer i bolig områderne. Amager Strandpark er et af de få grønne områder for det voksende beboer antal. Amager Strandpark må siges at være en vigtig del af Københavns bynatur og grønne områder, og er den eneste af sin art med klit og strand mod hav. Det er et unikt sted både i København og ved sammenligning af andre danske og europæiske storbyer. Der er desuden et bevaringsværdigt plante, dyre og insekt liv, som bør beskyttes mod yderlige anlæg af veje, stier, bygninger, parkeringspladser (både bil og cycel) osv. Paragraf 3 stk 1.B. Område II's nuværende natur præg fastholdes. Der udlægges ingen yderligere arealer til byggeri og midlertidige anlæg begrænses til et absolut minimu. Det er denne del af Amager Strandpark der best lever op til visionerne om bynatur. Paragraf 3 stk 1.C. Stranden fra klitrækkerne til havkant og klitrækkerne friholdes for anlæg, også midlertidige anlæg i forbindelse med begivenheder og aktiviteter. Det frie, lange blik langs stranden fastholdes. Paragraf 4 stk 3. Fint at der ikke anlægges yderligere stier og veje i strandparken. Paragraf 4 stk 4. Vurderingen af 'behov' for ibrugtagning af yderligere parkeringspladser bør defineres klart, og med restriktive kriterier. Enhver udvidelser af parkeringspladser skal ske så parkeringspladser kan anvendes til andre formål, f.eks. stadepladser ved større arrangementer. Paragraf 6, stk 1.A. Der bør ikke åbnes for yderligere bebyggelse i område 1A. Paragraf 6, stk 3.C. Der bør defineres et maksimalt antal af livreddertårne, der kan opføres i strandparken. Paragraf 7, stk 2.C. Solceller og solfangere skal medregnes i bygningens totale højde. Paragraf 7, stk 8. Udformning af facadeudstyr, herunder skiltning skal yderligere tage hensyn til strandparken som bynatur og det frie natur område nord for Lagunebroen. Paragraf 8, stk 6. Hvis bevaringsværdige træer fældes som syge, døde eller faldet i storm skal der netop stilles krav om genplanting.
Læs høringssvar fra Lars Wriedt
Indsendt af:
Michelle Malmstrøm
Dato: 8. november 2019
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er imod mere byggeri samt flere parkeringspladser på og ved Amager strandpark, da de nuværende planer vil ødelægge den unikke og skønne natur, som mange af os nyder i dette område. Det er ærgerligt og frusterende at disse byggeforeslag fortsat dukker op, og dermed sætte spørgsmålstegn ved en fredning. Dette skaber stor utryghed.
Læs høringssvar fra Michelle Malmstrøm
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 7. november 2019
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Amager Strandpark". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Carina Hattens
Dato: 6. november 2019
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg synes ikke der skal etableres yderligere permanente bygninger på strandøen, og da slet ikke i den nordlige ende, som man bør bibeholde, så stranden virker så naturlig og vild som mulig. Sådanne områder har vi ikke for mange af her i København. Ved at bevare stranden som den er nu, er man ligeledes med til at beskytte nogle af de mange truede dyre-og plantearter vi har i Danmark. I materialet beskriver kommunen, at man skal sørge for, at der bliver etableret så meget ”Bynatur” som muligt, men så vis det ved at LADE VÆRE med at bygge mere på de områder der allerede er. I forvejen bygges der mere og mere tæt i området omkring Amager Strandpark. I nogle af de første lejligheder ved stranden, Øresund Strandpark, blev lejlighederne bygget med respekt for det grønne, og med lys og luft omkring lejlighederne, men nu bliver hver lille kvadratmeter udnyttet til det sidste, med kun små grønne pletter hist og her. Det begynder at minde mere og mere om den gamle baggårdsstil med mørke gårdrum, som man ellers gerne ville væk fra. Der er ikke meget bynatur at finde omkring disse bygninger. Hvis beboerne i de lejligheder skal have mulighed for at opleve lidt fri natur og en oase at kunne slappe af i, så lad i det mindste Amager Strandpark være i fred.
Læs høringssvar fra Carina Hattens
Indsendt af:
Ivana Skovgaard
Dato: 5. november 2019
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er imod etablering af flere parkeringspladser i Strandparken. Som andre har påpeget, er Amager Strandvej i forvejen stærk trafikeret, og flere parkeringspladser vil tiltrække flere bilister, og give øget støj og luftforurening.
Læs høringssvar fra Ivana Skovgaard
Indsendt af:
Per Hjorth Poulsen
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg kan med glæde konstatere at arealet for potentiel bebyggelse er reduceret i forhold til det første forslag for lokalplan. Jeg ser dog fortsat ikke, at der skulle være behov for udvidelse af de kommercielle aktiviteter på området. Området bør bevares så tæt på naturen så muligt og de eneste yderligere bebyggelser bør alene være tiltænkt at understøtte de sportslige og foreningsmæssige aktiviteter, der kan dyrkes på Amager Strandpark. Vel vidende at det ikke er direkte relateret til lokalplanforslaget, så bør kommunen for alvor overveje de trafikale forhold og ikke mindst hvordan en sikker afvikling af trafikken kan foregå både i dagligdagen, men specielt også i forbindelse med det stigende altid aktiviteter, der trækker endog rigtig mange mennesker til Amager Strandpark. Kombinationen af et stigende antal indbyggere tæt på Amager Strandpark, begrænsede og uhensigtsmæssige parkeringsforhold gør trafikafviklingen risikofyldt og på trods af at jeg ikke har statisk materiale til understøttelse vil jeg gætte på at antallet af trafikuheld, person ulykker og lign. er og vil være stigende i de kommende år. Så et ønske om at kommunen her kan være proaktiv og agere før statistikken viser at det er nødvendigt og mennesker har lidt skade evt. med døden til følge.
Læs høringssvar fra Per Hjorth Poulsen
Indsendt af:
Hans-Henrik Mouritzen
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2300
Ikke igen! Vi har ikke brug for flere tiltag af den slags som nævnes i lokalplanen. Det må være sådan at Amager Strandpark er for alle ikke kun for minoriteter. Vi ønsker ikke stader med div. udsalg af bla. osende mad og andet. Disse stader samt andre, har endog tilladelse til reklameskilte. Sikke et tivoli det kunne blive nej nej nej. Nu har Københavns/Frederiksberg kommune lavet en genistreg med denne dejlige oase som Strandparken pt. er. Det ønsker vi ikke efterfølgende ødelagt. Vi kommer ikke i strandparken for at besøge, div. Streetkitchens og andet med blinkende reklameskilte i skrappe farver som uværgeligt bliver tilfældet. Sportslige aktiviteter kan vi ikke have noget imod dog skal bygninger dertil holdes på absolut minimum. Bygninger til vedligeholdelse skal der jo være. Så om igen! renset for div. stader og REKLAMESKILTE VI ER IMOD FORSLAG
Læs høringssvar fra Hans-Henrik Mouritzen
Indsendt af:
Henrik Groth Jensen
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Ikke mere byggeri, tak. Naturen er en del af charmen og den skal bevares. Synes at det er godt man har lavet gammel industri grunde om til boliger, men vi skal ikke ofre naturen for flere bolig grunde og højhuse det er ikke manhattan men Amager vi snakker om.
Læs høringssvar fra Henrik Groth Jensen
Indsendt af:
Niels Erik Nielsen
Dato: 2. november 2019
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker ikke mere bebyggelse på Amagerstrand. Dertil sætter jeg for stor pris på naturoplevelsen, som man ikke finder andre steder i København. Kiosker og butikker kan man finde i brokvartererne, og det er der de hører til. Så lad venligst med at indskrænke naturarealet yderligere.
Læs høringssvar fra Niels Erik Nielsen
Indsendt af:
Mariana Nielsen
Dato: 2. november 2019
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Hej. Igen må jeg understrege, at det er Amagerstrands herlighedsværdi qua den udstrakte natur, der giver den dens særlige præg og tiltrækning, unik i København. Der er i forvejen rigelig byggeri og kiosker, om sommeren er der ekstra kaffevogne og en frugtbod, og der er åbnet flere caféer, restauranter og et par bagere langs Strandvejen. Der er således ikke brug for flere kiosker o.l. på selve strandarealet. Og dem der ønsker flere caféer o.l. kan snildt tage metroen til centrum, hvor disse findes allevegne. Lad være med at bygge mere og bevar naturen!
Læs høringssvar fra Mariana Nielsen
Indsendt af:
Lena Rasmussen
Dato: 2. november 2019
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er tilfreds med, at byggemulighederne reduceres. Så dog helst, at den gamle del af stranden forblev ubebygget.
Læs høringssvar fra Lena Rasmussen