Luftfoto over lokalplanområdet Kvarteret ved Bella Center II

Kvarteret ved Bella Center II med miljørapport - lokalplan nr. 571

Lokalplanen vil muliggøre den fortsatte udvikling af Bella Center og det omkringliggende byområde

Høringsfrist:

1. november 2018
Indsendt af:
Susanne Vöge
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
87
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg gør indsigelse mod lokalplanforslaget Bella Kvarter II. Den forslåede højhus bebyggelse på 75 m, vil skille sig markant ud fra omgivelserne i Ørestaden, som i forvejen er meget højere end omgivelserne. Bygningen vil generer med både skyggevirkning over villaerne langt ud over Ørestadens areal samt med indsyn i private haver. Derudover virker det forøvrigt mærkeligt, at vores villakvarteret har tinglyste restriktioner for, hvor højt der kan bygges – f.eks. på vores grund er det ikke er tilladt, at bygge over 25 meter i højden – at man så alligevel, så  så tæt på vores restriktioner, i kanten af Ørestaden kan planlægge med 75 meter i højden – men sådan er det måske bare, at man politisk kan beslutte prestige byggeri og så bevilge særlige vilkår specifikt til dette. Vi vil derudover være nervøse for, hvilken virkning de turbulente vinde der kan opstå omkring et så højt højhus, kan betyde for indflyvningen til lufthavnen når ’korridoren’ til 12/30 banen benyttes.
Læs høringssvar fra Susanne Vöge
Indsendt af:
Samuel Boye Møller
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
86
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra Samuel Boye Møller
Indsendt af:
Samuel Boye Møller
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
85
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra Samuel Boye Møller
Indsendt af:
Sebastian Boye Møller
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
84
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra Sebastian Boye Møller
Indsendt af:
Michael Boye Møller
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
83
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra Michael Boye Møller
Indsendt af:
Connie Møller
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
82
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra Connie Møller
Indsendt af:
Samuel Boye Møller
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
81
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra Samuel Boye Møller
Indsendt af:
Kim Laursen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
80
By:
København S
Postnr.:
2300
Bil parkering: Det er for lidt med 1 p-plads pr. 200m2 bolig & service erhverv. Der bør være 1 p-plads pr. 75m2 Ladestandere: Det er for lidt med 1% ladestandere, da El-bil i fremtiden vil udgøre største delen af den danske bilpark. Der skal startes med min. 10% og løbende udvides. Regnvand SKAL genbruges til boliger. Der skal slet IKKE tillades opsættelse af antenner og paraboler – kan leveres via fibernet/kabeltv. Der skal ikke bygges højere end i den oprindelige plan. Boligområdet ved Doris Lessings Vej er lavt bebygget og det skal ikke omkranses af flere høje bebyggelser. Området skal ikke være indespærret, men åben og luftig. Det er ikke hensigtsmæssigt at etablere en daginstitution ved Doris Lessings Vej, hvor der er mindst plads og støjniveauet vil grundet den lille plads blive højere pga resonans fra bygninger tættest på. Det har fra start af, aldrig været planen at der skulle etableres daginstitution der. Der skal ikke etableres en vendeplads ved Doris Lessings Vej (tegning 3b) , da området vil være lukket pga de omkringliggende bygninger og derved vil luften være stillestående og støj vil blive fanget mellem murene og luftforureningen i området blive forhøjet.
Læs høringssvar fra Kim Laursen
Indsendt af:
Eva Rye Rasmussen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
79
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi ønsker at gøre indsigelse mod den høje bygning, der både vil være skæmmende for området samt kaste skygger på flere huse i nærheden. Området trænger ikke til flere tårne, men nærmere små bygninger og smukke grønne arealer, hvis man skal prøve at skabe et hyggeligt og harmonisk kvarter. Vi ønsker intet bygget, der er på mere end 3 etager. Venlig hilsen Familien Rye Rasmussen Landgildevej 2
Læs høringssvar fra Eva Rye Rasmussen
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
78
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1600
Vedhæftet høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
77
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
- For højt og tæt - Håndtering af overfladevand kan være i konflikt med Habitatcirkulæret - Risiko for forurening af §3 områder
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Torsten Rasmussen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
75
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Movia
By:
Valby
Postnr.:
2500
”Københavns Kommune har 6. september 2018 udsendt forslag til lokalplan vedr. Kvarteret ved Bella Center II i høring med frist 1. november 2018. Movias administration har følgende bemærkninger til det fremsendte lokalplanforslag: 1. Ang. eventuel etablering af ladestationer til elbusser: Lokalplanforslaget ses ikke at give mulighed for etablering af ladestationer (ladestandere, teknikskabe og evt. transformerstation) til elbusser ved endestationen for buslinje 34, 68 og 77, som de er besluttet i det nye busnet, der åbner næste sommer og som er tilpasset Cityringen. Muligheden for opsætning af ladestationer (ladestandere, teknikskabe og evt. transformerstation) er afgørende for, at Movia kan udbyde emissionsfri elbusser for Københavns Kommune mfl. i forbindelse med fremtidige udbud af busdrift, så hvis lokalplanen er en hindring for dette, er det i sagens natur problematisk for en senere elektrificering af de tre nævnte buslinjer. Vi skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at Movia i foråret indgik aftale med Siemens om opsætning af ladestationer til elbusser. Københavns Kommune har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med Movia, hvor kommunen bl.a. forpligter sig til at stille passende areal til rådighed til placering af ladestationer. Forpligtelsen tilkommer den eller de finansierende parter, hos hvem endestationen for ruter, der skal betjenes med elbusser, er beliggende. Buslinje 34 og 68 skal efter planen udbydes næste gang i 2023, mens linje 77 udbydes i 2028. Movias forslag til ændringer af lokalplanforslaget med henblik på at understøtte emissionsfri busdrift, herunder elbusser: §7, stk 7, litra a: ”Enkelte træer kan udelades af hensyn til trafikafviklingen” ændres til ”Enkelte træer kan udelades af hensyn til trafikafviklingen samt etablering af el-teknik til emissionsfri elektriske busser i offentlig servicetrafik”. §6, stk 5, sidste afsnit ændres fra ”Transformerstationer og andre mindre tekniske anlæg, som skal være umiddelbart tilgængelige, skal integreres i bygninger og terræn, så de ikke er synlige i området” ændres til ”Transformerstationer og andre mindre tekniske anlæg, som skal være umiddelbart tilgængelige, skal integreres i bygninger og terræn, så de ikke er synlige i området. Dog kan tekniske anlæg anlægges i byrummet, såfremt særlig offentlig interesse tilsiger dette (fx elladestandere og teknikskabe til emissionsfri elbusser)” 2. Ang. udformning af stoppesteder: Dimensionerne for de kommende busholdepladser fremgår ikke af lokalplanforslaget. Movia skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at stoppestederne i den østlige ende af Ørestads Boulevard (stykket mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard) bør være mindst 30 meter lange, for at kunne håndtere de fire buslinjer, der skal benytte stoppestederne i det kommende nye busnet, som Københavns Kommune sammen med 11 kommuner og Region Hovedstaden netop har tiltrådt, og som sikrer sammenhæng til den kommende Metrocityring. I den vestlige ende er det, jf. betjeningen i Nyt Bynet tilstrækkeligt, at stoppestederne i begge retninger bliver 15 meter lange. Derudover skal der for linje 34, 68 og 77, jf. betjeningen i Nyt Bynet, sikres endestationsholdepladser, der er lange nok til, at busserne kan komme ind og ud fra stoppestederne. Alle buslinjerne kører med 12 meter lange busser og vil derfor have brug for yderligere 10 eller 12 meter til at komme ind til og ud fra stoppestederne afhængigt af vejbredden. Der henvises til vedlagte illustration fra vejreglerne. Movia anbefaler, at busholdepladser generelt tager udgangspunkt i de anbefalede dimensioner jf. vejreglerne for at undgå, at kommer for store omkostninger forbundet med at tilbyde service med bustrafik. For linje 34, 68 og 77 skal der ved endestationsholdepladserne desuden være mulighed for en fortovsbredde tilstrækkelig til, at der kan opstilles en ladestander. Det kan i den forbindelse oplyses, at målene på den nederste lodrette del af ladestanderen er 130 cm x 34 cm.
Læs høringssvar fra Torsten Rasmussen
Indsendt af:
Søren Raae Teisen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
74
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Bellakvarter a/s
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes høringssvar med bilag fra Bellakvarter a/s
Læs høringssvar fra Søren Raae Teisen
Indsendt af:
Søren Raae Teisen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
73
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bellakvarter a/s
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes høringssvar fra Bellakvarter a/s
Læs høringssvar fra Søren Raae Teisen
Indsendt af:
Kari Hagen Svendsen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
72
By:
København
Postnr.:
2300
By: København S Postnr.: 2300 Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus...
Læs høringssvar fra Kari Hagen Svendsen
Indsendt af:
A.T. Svendsen
Dato: 1. november 2018
Svarnummer:
71
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra A.T. Svendsen
Indsendt af:
Thomas Effersøe
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
70
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg mener at bolighøjhuset er alt for højt. Det bliver bygget alt for tæt på Fælleddiget, samt de omkringliggende villaveje, hvilket vil medføre at store områder vil ligge i skygge og få forringet udsyn fra haverne. Jeg antager også at så høj en bygning vil påvirke værdien på husene i området negativt. Jeg vil foreslå at huset bliver bygget lavere, så hele området ikke bliver påvirket.
Læs høringssvar fra Thomas Effersøe
Indsendt af:
Carl Viggo R. Pedersen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
69
Virksomhed / Organisation :
1933
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi mener det er en forringelse af hele Grundejernes område og specielt for GRF medlemmer der bor tæt omkring området med Trafik og Støj i området.
Læs høringssvar fra Carl Viggo R. Pedersen
Indsendt af:
Inga
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
68
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Forslaget harmonerer ikke med Amager Vest og de ambitioner og pejlemærker som angives i planen. Ved udviklingen af ”en levende by” prioriteres hverdagslivet først, men i dette projekt glemmer man at prioritere hverdagslivet for alle tilstødende områder. Højhuset er eksempelvis placeret så det generer mindst muligt for Bella Center og mest muligt for alle andre. Bolighøjhuset bør som udgangspunkt fjernes fra projektet eller reduceres til en højde svarende til de øvrige lavere byggerier, hvilket sikrer væsentlige sigtelinjer i området og lokalplanforslaget generelt. Bolighøjhuset på 75 m vil være belastende for beboerne i parcelhuse og etageejendomme øst for metroen, bl.a. i form af et meget dominerende byggeri, skygge for solen sidst på dagen, vind, og eventuelt refleksion fra glaspartier. Der burde i højere grad fokuseres på at der er harmoni i de nye byggerier, også i forhold til at området bliver bedre integreret i Amager Vest og de oprindelige bykvarterer øst for metroen. Desuden er det bekymrende om området er gearet til de mange boliger, herunder om der er taget tilstrækkelig højde for påvirkninger bl.a. hvad angår trafikale forhold for tilstødende lokal områder (parkering), skole-forhold, fritidstilbud og lignende.
Læs høringssvar fra Inga
Indsendt af:
Svend Erik Jørgensen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
67
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Undertegnede gør herved indsigelse mod forslaget. Forslaget harmonerer ikke med de ambitioner og pejlemærker som angives i planen. Ved udviklingen af ”en levende by” prioriteres hverdagslivet først, men i dette projekt glemmer man at prioritere hverdagslivet for alle tilstødende områder. Højhuset er eksempelvis placeret så det generer mindst muligt for Bella Center og mest muligt for alle andre. Bolighøjhuset bør som udgangspunkt fjernes fra projektet eller reduceres til en højde svarende til de øvrige lavere byggerier, hvilket sikrer væsentlige sigtelinjer i området og lokalplanforslaget generelt. Bolighøjhuset på 75 m vil være belastende for beboerne i parcelhuse og etageejendomme øst for metroen, bl.a. i form af et meget dominerende byggeri, skygge for solen sidst på dagen, vind, og eventuelt refleksion fra glaspartier. Der burde i højere grad fokuseres på at der er harmoni i de nye byggerier, også i forhold til at området bliver bedre integreret i Amager Vest og de oprindelige bykvarterer øst for metroen. Desuden er det bekymrende om området er gearet til de mange boliger, herunder om der er taget tilstrækkelig højde for påvirkninger bl.a. hvad angår trafikale forhold for tilstødende lokal områder (parkering), skole-forhold, fritidstilbud og lignende.
Læs høringssvar fra Svend Erik Jørgensen
Indsendt af:
Susanne Edvardsen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
66
By:
København S
Postnr.:
2300
Bygge tæthed Vi har en generel utryghed ved at byggetætheden er så høj som foreslået. Tidligere erfaringer med byggerier med høj byggetæthed er at det bliver et ghetto byggeri med stor utryghed og kriminalitet.
Læs høringssvar fra Susanne Edvardsen
Indsendt af:
Susanne Edvardsen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
65
By:
København S
Postnr.:
2300
Bygge højde (Bygning A). I underområde I bliver byggehøjden på 24 meter overgået enkelte steder med endda helt op til 75 meter. Dette vil klart forringe udsigten fra vores områdes haver. Derudover vil tårnet på hjørnet af Ørestads boulevard og Vejlands Alle give aften skygge i området i sensommeren. Efter forståelsen af lokalplanen skal den øverste del af tårnet bygges i overvejende glas og andre skinnende materialer. Vi frygter at dette vil give store genskinsgener i løbet af dagen og særligt om eftermiddagen i vores område. Der skal derfor anmodes at tårnet bygges lavere (24 meter) og eller at det bliver udført i materialer der ikke har genskin.
Læs høringssvar fra Susanne Edvardsen
Indsendt af:
Bent Jensen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
64
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Vi siger nej til højhusbyggeri da det tager lyset og kaster skygger i vores haver, derudover tager det vores udsigt . Så nej tak
Læs høringssvar fra Bent Jensen
Indsendt af:
Eva Camilla Harbjerg Sanchez
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
63
By:
københavn S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard: - Beliggenheden af et bolighøjhus Nordøst, er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) - Højden af et bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. - Skyggen på Bolighøjhuset Nordøst i lokalplansforslaget, vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. - Indbliksgenerne af et Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget, vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. - Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. - Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II. Eva Camilla Harbjerg Sanchez samt Fabian Sanchez Campos Gårdfæstevej 16, 2300 København S.
Læs høringssvar fra Eva Camilla Harbjerg Sanchez
Indsendt af:
Harald Haldorsen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
62
By:
København
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II.
Læs høringssvar fra Harald Haldorsen
Indsendt af:
Markus Kruse Madsen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
61
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II. Med venlig hilsen Markus Kruse Madsen
Læs høringssvar fra Markus Kruse Madsen
Indsendt af:
Per mielow
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
60
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II. Per mielow og Lene regel Hyttehusvej 15
Læs høringssvar fra Per mielow
Indsendt af:
Per Pedersen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
59
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II. Med venlig hilsen Per Pedersen
Læs høringssvar fra Per Pedersen
Indsendt af:
Lise Kruse Madsen
Dato: 31. oktober 2018
Svarnummer:
58
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II Indsigelsen er mod placering og højde af særligt bolighøjhus Nordøst i krydset Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. BELIGGENHED Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget placeret til størst mulig gene for nuværende beboere på østsiden af metroen og tilgodeser kun tilflyttere til Kvarteret ved Bella Center II. Et evt. højhus på grunden burde placeres på grundens vestside grænsende op til Center Boulevard for at genere beboerne på metroens østside mindst muligt. (For at give er billede af hvor tæt placeringen af højhuset er på boligkvarteret øst for metroen kan man forestille sig at afstanden fra Bolighøjhus Nordøst til Fælleddiget vil være den samme (ca. 170 m) som fra Spangsberg (tidl. Poppi Zoo) til Netto på Kongelundsvej.) HØJDE Bolighøjhus Nordøst er i lokalplansforslaget på højde med Bella Sky på ca. 75 m, hvilket er radikalt højere end andre bebyggelser mod øst. SKYGGE Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil kaste voldsomme skygger udover Digevej, Stjernevej, Vestermarksvej og Nordre Kongelundsvej i middags- og eftermiddagstimerne, mens Vejlands Allé, Hyttehusvej, Fælleddiget, Gårdfæstevej, Landgildevej og Toskiftevej rammes i eftermiddags- og aftentimerne. De i lokalplansforslagets præsenterede skyggediagrammer viser for det første ikke hvordan beboelserne øst for metroen rammes. Hertil giver de præsenterede skyggediagrammer ikke et billede af, hvor langt skyggerne rammer os i juli, august og september, hvor solen hænger lavere. INDBLIKSGENER Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil give direkte indbliksgener i beboere på ovennævnte vejnavnes haver samt vinduer. VIND Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget vil skabe kraftig vind omkring bebyggelsen. PARKERING Det væsentlige antal af beboelser uden mulighed for parkering i Kvarteret ved Bella Center II vil give øget pres på de omkringliggende veje herunder vejene liggende øst for metroen. VÆRDIFORRINGELSE I fald af at Bolighøjhus Nordøst i lokalplansforslaget effektueres vil alt ovenstående samlet set give værdiforringelser samt forringelse af livskvalitet for os beboere på østsiden af metroen. Derfor opponeres der på det kraftigste i mod højhusbyggerier i Kvarteret ved Bella Center II. Med venlig hilsen Lise Kruse Madsen
Læs høringssvar fra Lise Kruse Madsen

Sider