Kvarteret ved Bella Center II med miljørapport - lokalplan nr. 571

  • Luftfoto over lokalplanområdet Kvarteret ved Bella Center II
Lokalplanen vil muliggøre den fortsatte udvikling af Bella Center og det omkringliggende byområde

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

6. september 2018 til 1. november 2018

Sagsnummer

2017-0262991

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. november 2018

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 571 Kvarteret ved Bella Center II med kommuneplantillæg nr. 21 som PDF(37 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 17. januar 2019 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, sammenfattende redegørelse til miljørapporten, samlede høringssvar Kvarteret ved Bella Center II, notat om henvendelser, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, referat af borgermøde, svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen på spørgsmål stillet af Jens-Kristian Lütken (V)

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. februar 2019.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II med kommuneplantillæg som PDF (37 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. august 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport til Kvarteret ved Bella Center II, fastsættelse af parkeringsdækning, almene boliger, masterplan version 1.0 og 2.0, bemærkninger fra Amager Vest Lokaludvalg, højhus med boliger, træer, note til Alternativet om anvendelse af bæredygtighedsvurderinger, rettelseblad

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. september 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget mandag den 8. oktober 2018

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 27. november 2017 startredegørelse for Kvarteret ved Bella Center II. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse og faktaark

Kontakt