Forskrift for udendørs musikarrangementer

Høringsfrist:

17. september 2016
Indsendt af:
claus hovmand
Dato: 17. september 2016
Svarnummer:
73
Vedhæftede filer: 1
By:
copenhagen
Postnr.:
1720
Læs høringssvar fra claus hovmand
Indsendt af:
Helle Jørler
Dato: 17. september 2016
Svarnummer:
72
By:
København K
Postnr.:
1401
5.45 natten til en mandag. Vækkes af en smægtende saxofonspiller, som formentlig sejler på en tømmerflåde lige neden for vores vinduer. Og det forsvandt ikke efter nogle minutter, men blev ved. Ikke dårligt spillet, men fuldkomment utilstedeligt, hensynsløst og utåleligt igen og igen og IGEN at få ødelagt sin nattesøvn af disse selvcentrede personer, hvis vigtigste mål i livet er at opfylde EGNE behov uden tanke for eventuelle omgivelser. Så snart det bliver varmt sommervejr, og man jo ikke kan leve med lukkede vinduer, er det ULIDELIGT at bo her ned til havn og kanaler. Tårnhøj, dunkende (bas)musik fra tømmerflådefolk, skrålen, skrigen, hvinen, plasken, råben - som igen i nat, hvor nogle morede sig i havnevandet - som er mørkt og farligt - og ulovligt? DET ER FULDSTÆNDIG UDMARVENDE at overleve en sommer her! Den dybe durren fra talløse både konstant er også enerverende; det går især op for een, når det klinger af hen ad efteråret, og man igen kan trække vejret frit. Nå, men dette er jo om musik. Det er jo ikke muligt at ringe til larmtlf., da det ikke drejer sig om beværtn./teater el.l. Men her burde være SPÆKKET med havnepoliti hele sommeren, som udsteder bøder, når der spilles/larmes højt ml. 22-08 f.eks. ISÆR i (sommer)weekender. Tak. Vh Helle Jørler
Læs høringssvar fra Helle Jørler
Indsendt af:
Vibe Nørgaard
Dato: 17. september 2016
Svarnummer:
71
By:
København K
Postnr.:
1453
Jeg tilslutter mig Indre By Lokalråds svar, men vil gerne opfordre til, at man reviderer det antal arrangementer,der gives tilladelse til. Hvis det tilladte antal musikarrangementer afholdes, vil der alene inden for voldene være mere end 100 arrangementer. Betænk venligst, at der derudover er mange arrangementer, som ingen søger tilladelse til: butikker, der hyrer dj's til events, der afholdes for åbne døre, barer som spiller højt for åbne døre, barer som den på Sankt Petri Hotel, de har højttalere ud mod gaden, forstærkede gademusikanter, og mange, mange flere. Der er en konstant lydkulisse i Indre By, som gør det meget, meget svært at være beboer her. Jeg tænker at det er vigtigt, at også butikker, der hyrer dj's skal søge om tilladelse. Høringen her tager tilsyneladende kun hensyn til pladser og glemmer, at der også er masser af høj musik i byens smalle gader, hvor lyden forstærkes af murene Her bør der også være skærpede regler.
Læs høringssvar fra Vibe Nørgaard
Indsendt af:
Marietta Bonnet
Dato: 17. september 2016
Svarnummer:
70
Virksomhed / Organisation :
Ejendommen Studiestræde 17-17A
By:
København K
Postnr.:
1455
Kære Miljøforvaltning i Københavns Kommune Høringen om den nye forskrift til udendørs musikarrangementer er næsten afsluttet, men her på høringens sidste dag føler jeg mig foranlediget til at henlede opmærksomheden på nogle punkter, der ikke ses at være dækket af udkastet. Det er forståeligt, for forskriften er formentlig kun beregnet på arrangementer på offentligt areal. Der findes dog også andre udendørs arealer, hvor der er brug for en regulering, og det er i gårdene i den tætte by, især i Indre By og i ”mit” område, Middelalderbyen, hvor gårdrummene er så små, at lyden kastes op mellem husene og over i tilsluttende gårde og forstærker i næsten ubeskrivelig grad, der skal opleves, før man fatter det. I den senere tid har vi i Studiestræde 17 været udsat for flere tiltag hos vore naboer i Studiestræde 19-Vestergade 10, der virker grænseoverskridende. Restaurationen Butchers i Vestergade 10 er begyndt at benytte gården til arrangementer for deres gæster i tidsrummet 20-22, godt nok foreløbig uden høj musik, men med kraftig støj fra mange gæster. Denne gård grænser til vores, og lyden generer, når man sidder med åbne vinduer, som det er nødvendigt på lune sommeraftener. Mange af vore ejendomme her i gaden er fredede og uden moderne airconditionanlæg, så vi har brug for at kunne åbne vinduerne. Det er jo fristende for restauratører at udvide ”salgsarealet” til gården, men det kan næppe være lovligt? I dag 16. september holder Soundvenue i Studiestræde 19 i nabogården lige ud for vores en jubilæumsfest, der godt nok er nabovarslet, men ikke med oplysning om, at støjen langt ville overskride de tilladte decibelværdier. Ved lydprøverne ved 14-tiden målte min mand Tor Wergeland næsten 120 dB ud ad vinduet, og efter musikkens start kl. 16 med noget lavere niveau, ca. 82 dB, blev niveauet langsomt skruet op igen. Lige før kl. 18.20 foretog han nedenstående måling på 102 dB med en app på sin iPhone: 105 dB, peak 119 dB. Selv om appen ikke måtte være den mest præcise målemetode, indikerer dette en form for støjterror, som man ikke kan byde sine naboer, uanset hvornår på døgnet den finder sted. Et forsøg på at kontakte Rådhuset og støjpatruljen endte med, at vi måtte opgive, fordi nummeret meldte optaget i længere tid. I skrivende stund afventer vi, at festen trækker inden for kl. 21, som lovet os af arrangørerne i går. Dette eksempel viser, at der er skred i musikarrangørers opfattelse af, hvad der er lovligt og tåleligt for omgivelserne. Det gør det vældig ubehageligt at bo midt i byen og i et livligt kvarter som Nørre Kvarter – et område, som har været beboet i en blanding af beboelse og erhverv siden 1400-tallet. Der er brug for 1) Faste regler for tilladelser, også hvad angår gårdområder og andre udendørs, ikke-offentlige områder 2) Håndhævelse af disse regler fra Politik og Kommune 3) Hurtig adgang for berørte borgere til at skaffe sig hjælp fra Politi og Kommune 4) Let klageadgang, hvor klager bliver registreret og sammenholdt, så man følger udviklingen og kan styre den. Hvis man ønsker at fastholde Københavns charme som beboet, levende by med mange små butikker og virksomheder, og ikke kun restaurationer, bør man både regulere og håndhæve, så det igen bliver udholdeligt at bo i disse områder. Når man lægger de private fester til gadefester, diverse sportsarrangementer med høj musik og ikke mindst til nattelivet, der er ganske heftigt i visse områder, har man skabt så mange kilde til støj og utryghed, at det påvirker borgernes søvn, sundhed og trivsel til skade for alle involverede. Trætte, frustrerede borgere yder ikke en optimal arbejdsindsats og får flere interne familieskærmydsler. Det kan ingen være tjent med. Med venlig aftenhilsen ved p.t. ca. 95 dB. Marietta Bonnet Studiestræde 17, 2. 1455 København K marietta@krebsegaarden.dk T 3311 2339, M 2621 3174 Sent from my iPhone Begin forwarded message: From: Tor Wergeland Date: 16 September 2016 at 18:20:01 GMT+2 To: Marietta Tor Wergeland, Studiestræde 17,3., 1455 Copenhagen, Denmark +45 29258735 Sent from my iPhone
Læs høringssvar fra Marietta Bonnet
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
69
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Janie Strüwing
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
68
By:
København
Postnr.:
2300
Som engageret i Islands Brygges Lokalråd vil jeg koncentrere mig om et par punkter, der vedrører denne bydel Det er vigtigt for os på Bryggen, at det understreges, at "forskriften" gælder for samtlige udendørs arrangementer, der benytter forstærket lyd i form af musik og/eller højttalerspeak. Det bør gøres fuldstændigt klart ved ændring af titlen fra ”Forskrift for udendørs m u s i k arrangementer” til ”Forskrift for udendørs a r r a n g e m e n t e r” for at kunne omfatte alle udendørs arrangementer med forstærket lyd. Varigheden af arrangementer i Havneparken er sat til maksimalt 3 timer både i udkastet til den opdaterede forskrift som i den gældende forskrift. Dette er acceptabelt, men der er givet dispensationer til gene for de nærliggende boliger, f. eks.til Rebel Street Food 18.– 20. august (op til 7 timers varighed). Dansescenen: Hvordan vil man sikre, at beboerne tæt på den påtænkte Dansescene ikke bliver udsat for generende larm? Hvordan vil man sikre, at dansescenen ikke ender som endnu et opholdssted for larmende pirat-fester? 200 kvm gulv med tag over er stærkt indbydende både i sommernatten og på andre årstider I øvrigt henviser jeg til det omfattende svar fra borgergruppen "Bryggen for alle" Med venlig hilsen, Janie Strüwing
Læs høringssvar fra Janie Strüwing
Indsendt af:
Lene Nielsen
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
67
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Nej tak til mere musikstøj fra Refshaleøen. Beboere nær ved Refshaleøen dvs. også i området ved Midtermolen/Langeline/Indiakaj er allerede meget støjplagede på trods af, at området ligger ud mod vandet lidt uden for København K. Det er et meget stort problem for os beboere, at der afholdes musikfestivaller af mange dages varighed på Refshaleøen. Refshaleøen synes omdannet til en festvalplads en del af sommeren http://refshaleoen.dk/2014/09/09/koncertplads/. Således afholdtes den seneste ”Distortion” http://www.cphdistortion.dk/ også på Refshaleøen, hvor der var koncerter fra fredag eftermiddag til langt ud på natten dvs. efter kl. 02:00, og igen programsat lørdag aften frem til kl. 06:00 søndag. Andre steder i København slutter programmet kl. 22, hvilket tillader beboerne at få deres nattesøvn, hvilket ikke er et hensyn, man har taget overfor beboerne i området ved Refshaleøen. De meget høje lyd og særligt bastonerne synes at ”danse” rundt mellem bygningerne på Langelinie og Midtermolen. 23+24+25. juni 2016 afholdte ”Copenhell” http://copenhell.dk/ - beskrevet som ”en vild musikfestival” med Smadreland, http://copenhell.dk/smadreland/ - (citat):” Smadreland holder derefter festen kørende frem til kl. 24:00 og fyrer op for den ondeste spilleliste sammensat af Smadrelands eget crew! ” igen med voldsom høj musik og spilletider af festival karakter dvs. ikke som koncerter f.eks. i Parken, hvor det typisk er overstået på nogle timer. Ifølge programmet http://copenhell.dk/program/ begyndte det torsdag den 23.6.16 kl. 16:15 og sidste navn var programsat til at gå på scenen kl. 00:15, hvorfor musikken først sluttede nogle timer senere. ”Copenhell ” varede oveni 2 dage i træk. Typisk for arrangementer på Refshaleøen slutter festen først endnu senere, og gerne med fyrværkeri, hvor lyden også farer rundt mellem bygningerne. I Langelinie området bor forskellige befolkningsgrupper herunder mange arbejdstagere og skatteydere. Vi er også børnefamilier, hvoraf mange skal op for at passe arbejde, skole og endda eksamen. Spørgsmålet er derfor, hvor vi skal opholde os om dagen under de store musikfestivaller af så larmende karakter og så lang varighed? Hvor skal familierne sove under disse festivaller, sådan at børn kan være friske til skole og eksamen og voksne til at passe arbejdet? Er der genhusning på kommunens budget til de familier, som er støjbelastede på størrelse med de kompensationer, som beboerne nær metrobyggeriet har fået tildelt? Beboerne består også af helt almindelige skatteydere som enlige mødre, offentlig ansat, pensionister etc., der ikke har mulighed for at booke sig ind på hotel i tide og utide afhængig af forlystelserne på Refshaleøen. Som beboer og dermed skatteyder i Københavns Kommune, er det umuligt at sove ud eller blot selv have gæster eller slappe af på altanen og tagterrassen i såvel de hverdage, hvor der er meget støjende og osende krydstogtsskibe samt krigsskibe – begge typer med lavfrekvent støj-, musikfestivaller, motorcyklerne på Langeline og tilkørselsvejene, vandflyet, badende både dag og nat i havnebassinerne, vandscootere, musikbusser og nu også musikbåde med meget larmende fulde mennesker i. Alt dette kommer oveni den sædvanlige larm som området byder på. Efter en lang arbejdsuge er det frustrerende at måtte flygte ud af byen, som man jo elsker, og derfor har bosat sig i. Det synes helt urimeligt, at så larmende og langvarige koncertarrangementer skal holdes så tæt på et beboelsesområde, der jo blev udlagt for mere end 20 års siden, på hvilket tidspunkt beboerne, - uanset om de er lejere, købere eller fremlejere - umuligt kunne kende til Refshaleøens udlægning til festival plads, og havnen til en stor legeplads med råb, skrig og druk. Ydermere ligger området omkranset af tilkørselsvejen til Østerport, hvor trafikken er tiltagende, larmende og med alt for høje hastigheder. Dertil kommer togstøj med høje hvin fra skinner og lavfrekvent støj fra de alt for gamle dieseltog. Så nej tak til ubegrænset mulighed for musikudøvelse på Refshaleøen.
Læs høringssvar fra Lene Nielsen
Indsendt af:
Tim Ulrich
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
Bas Under Buen
By:
Kbh/Frb
Postnr.:
2200
Som arrangør af bl.a udendørs musikarrangementer er det fint med retningslinjer fra kommunal side. Jeg kan dog godt blive betænkelig ved graden af retningslinjer kontra begrænsninger. Vi skal huske på, at langt de fleste musikevents her i byen arrangeres af frivillige organisationer, ildsjæle og folk med en ægte passion for at give liv til byen. Den puls som politikerne snakker om kommer ikke af sig selv. Opleves retningslinjerne som værende begrænsninger eller ligefrem forhindringer, risikerer vi i stedet, at arrangører helt stopper med at lave events. Events der til syvende og sidst er til glæde for langt de fleste af byens borgere. Der er ingen der gider at udsætte sig selv for så mange regler og krav, når målet blot er at skabe glæde og godt byliv. Der skal selvfølgelig være rimelighed i den måde musik i gaderne forvaltes. Men det skal ske på en fair måde. Man får nogle gange indtrykket af, at der ikke sker andet end larm og fest i døgnets 24 timer, når man læser enkelte af vedlagte høringssvar. Det er jo langt fra tilfældet. Byen er til for alle - husk det, det er en vigtig pointe. Det ville være meget trist, hvis netop disse regler i fremtiden resulterer i en mere stille, trist og livløs by. Tim Ulrich Leder af Bas Under Buen
Læs høringssvar fra Tim Ulrich
Indsendt af:
Susan Thorpe
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
65
Vedhæftede filer: 2
By:
København 2300
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. ”Udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer” (Sagsnr: 2014-0229370) Undertegnede bakker fuldstændigt op om høringssvar allerede modtaget fra både Københavns BeboerNetværk (KBN) og Bryggen For Alle (BFA). Uden at gentage samtlige punkter i disse to høringssvar ønsker jeg her at understrege følgende 4 punkter: • Retningslinjerne skal gælde for samtlige arrangementer, hvor der benyttes lydforstærket musik o/e speak • Lydforstærket musik er ikke nødvendigt for at dyrke sport o/e at sælge mad (street food stande). • Forudsigeligheden af arrangementerne er vigtigt for beboerne. En hjemmeside bør oprettes, vedligeholdes og til enhver tid opdateres af kommunen. Borgerne skal nemt kunne slå op på en kalender og se både o hvornår og hvor længe arrangementerne forløber i hvert område betegnet som ‘koncertsted’ i Bilag 1 til Forskriften. o selve tilladelsen udstedt af TMF arrangementerne skal være tilgængelig på hjemmesiden • Spørg beboerne i København om, hvad de ønsker – hvilken udvikling i byen og hvordan vores egne skattekroner ønskes forvaltet af politikerne. Ønskes der mere eller mindre ‘aktivitet’ i det offentlige rum, der medfører mere støj? Punkterne 1-3 taler forhåbentligt for sig selv og fordrer ikke yderligere uddybning her. Vedr. punkt 4, kan fremhæves, at der i 2011 faktisk allerede ER udført sådan en undersøgelse. Politikerne i København har åbenbart glemt den eller valgt bevidst at ignorere den. Undersøgelsen foretaget af Københavns Kommune i 2011 hedder ”Din tilfredshed med at bo i Københavns Kommune samt eventuelle flyttemotiver” og er udført ved at spørge 750 medlemmer af Københavns Kommunes Borgerpanel. Svarprocenten på de i alt 11 ’multiple choice’ spørgsmål var på 68%. To af de interessante resultater er følgende: • Spørgsmål nr. 8 i ovenstående undersøgelse hed: ”Hvad skal der til for at gøre Københavns Kommune mere/endnu mere attraktiv at bo i?” med mulighed for 5 afmærkninger. Af de 538 personer, der svarede, var der 38%, der krydsede af ud for årsag ”Mindre trafik/trafikstøj”. På grund af undersøgelsens udformning er det desværre ikke muligt at skelne imellem ’trafik’ og ’støj’. Under alle omstændigheder indtager denne årsag plads nr. 2 på ranglisten iblandt de 29 mulige prædefinerede årsager. Derimod kommer årsagen ”Bedre kulturelle tilbud” ind på plads nr. 26 med en vægtning på kun 4%. • Spørgsmål nr. 5 i undersøgelsen var tilegnet borgere, der ville flytte ud af København. Den hed: ”Hvorfor overvejer du specielt at flytte uden for Kbhvns Kommune?”. Af de 53 der svarede, var der 43% der angav ”Der er for meget trafik/trafikstøj”. Igen figurerede dette svar som nr. 2 på ranglisten af muligheder, og igen var der ingen mulighed for at tage stilling til andre typer af støj i byen, f. eks. støj fra ’fest i gaden’. Det er glædeligt, at det endeligt er ved at gå op for Københavns politikere, at der er betydelige problemer med den menneskeskabte støj i byen. Efter min mening udgør de godkendte arrangementer kun toppen af isbjerget. Et af de endnu større problemer er støjen, der affødes efter og uden for arrangementerne – men inspireret af de mange arrangementer. Efterhånden er der desværre mange i samfundet, der har fået den opfattelse, at København er et stort ’tag selv’ bord for en hvilken som helst form for aktivitet, når som helst. Uden at tænke på at København er en by, hvor der faktisk bor mennesker. John Stuart Mills er forfatter til det, der hidtil har udgjort et af fundamenterne for sameksistensen i vores vestlige samfund. Allerede i 1859 skrev han følgende i On Liberty: ”The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make himself a nuisance to other people.” Såfremt samtlige borgere efterlevede dette princip, ville der næppe være så stort behov for endnu mere lovgivning eller flere ressourcer til at håndhæve loven. Og så vil der nok hellere ikke indkomme så mange støjklager, som det har været tilfældet i juli 2016, hvor TMF alene i denne ene måned har noteret 1.350 klager . Miljøstyrelsens ’Skru ned’ kampagne for skolebørnene fra 3. 6. klasse er et prisværdigt initativ. Et tilsvarende program for ældre skoleelever kunne evt. være nyttigt på langt sigt. Politikerne kan også skæve til hvordan støjgener håndteres i andre storbyer. Vedhæftet dette høringssvar er også et billede af et skilt fra Montreal, Canada ang. nattestøj. Her uddeles signifikante bøder for urimelig nattestøj. Med venlig hilsen Susan Thorpe
Læs høringssvar fra Susan Thorpe
Indsendt af:
Carsten Møller
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
64
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen for Midtermolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høring: Forskrift for udendørs musikarrangementer Bestyrelsen i Grundejerforeningen Midtermolen er enig med kommunens målsætning om at der børe være regulerende regler for/til begrænsning af de ofte betydelige støjgener hidrørende fra bl.a. udendørs musikarrangementer. Grundejerforeningens opgave er at varetage og værne om fællesinteresser for ejendommene matr. nr. 933, 934, 935, 936, og 949, alle Østervold Kvarter, København – alle beliggende nord for Indiavej og på selve Midtermolen. Dette høringssvar har sin baggrund i erfaringer fra arrangementer afholdt på Refshaleøen samt den generelle trafik og adfærd på Langelinie. Der har været store gener ved nogle af de afholdte begiven-heder på Refshaleøen uden at vi præcis ved, hvad der har været anledningen. Vi ønsker at der fastlægges miljøvilkår for Refshale Ø ( bilag 1 : uden miljøvilkår ) som for Refshale V. Højeste støjniveau begrænses yderligere ligesom længste varighed begrænses yderligere. Langelinie bør medtages i ”bilag 1 ” med fastlagte miljøvilkår således, at der kan handles på de ovenfor mange nævnte fænomener. Der ønskes fokus på samtidighed i tilladte arrangementer, da dette kan accelerere støj yderligere. Endvidere gøres der opmærksom på, at lyden forplantes uhindret over vandet, hvorfor tidrummet, hvor der tillades en bestemt lydstyrke gradueres, således at lydniveauet reduceres i tidsrummet efter f.eks. kl. 02.00 ! Af aktuelle støjkilder kan nævnes mange turistbusser og krydstogtskibe med tilhørende bustrafik sammen med et nyt fænomen, ”partybusser”. Yderligere skal nævnes motorcyklister, der typisk har Langelinie som udflugtsmål. Grundejerforeningen anerkender områdets attraktive værdier som udflugtsmål. Da der er beboere i området, der skal leve deres liv her, ønskes der taget skridt til, at man kan fungere i fælles forståelse for de grundlæggende behov – at man tager hensyn til hinanden. Et forsvarligt støjniveau må være et udgangspunkt for de besluttende myndigheder. Med venlig hilsen Grundejerforeningen for Midtermolen Carsten Møller Formand for bestyrelsen
Læs høringssvar fra Carsten Møller
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
63
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar vedr. Forskrift for udendørs musikarrangementer Vanløse Lokaludvalg hilser de nye forskrifter velkommen og ser positivt på indførelse af regler for udendørs musikarrangementer. Vi finder, at de udsendte retningslinjer har taget højde for de ønsker, udvalget fremsatte i den første høringsrunde. Vi konstaterer, at der i Vanløse findes forskrifter for Bellahøjmarken, der jo traditionelt bruges til kræmmermarkeder og campingplads. Med venlig hilsen Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
62
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalg har modtaget høring om forskrift for udendørs musikarrangementer. Høringen er behandlet i lokaludvalgets Kultur- og Idrætsudvalg den 25. august, og på Valby Lokaludvalgs ordinære møde den 13. september. Grundlæggende mener udvalget, at vi skal have en by, hvor der er mulighed for at lave musik, og hvor der er tilbud til både unge og ældre. Man skal dog tage hensyn til hinanden, og det er vigtigt at lytte til de borgere, der bor et sted, hvor de er meget plagede af udendørs musikarrangementer. Uden en forskrift med retningslinjer ville vi være på herrens mark. Det har dog været svært at lave et svar på høringen, da materialet består af en mængde paragraffer, der ikke er voldsomt læsevenlige. Udvalget vil opfordre til, at forskriften bliver serveret på en lettere tilgængelig måde for borgerne. Pladser i Valby I Valbyparken anser vi 20 musikarrangementer med en støjgrænse på 70 decibel som et højt antal. Vi ser gerne antallet justeret, så det tillades 10 arrangementer med en støjgrænse på 70 decibel, og 10 arrangementer med en grænse på 65 decibel. Der ligger både nyttehaver og kolonihaver tæt på festpladsen, som folk gerne vil bruge i deres fritid, uden at blive udsat for larm. Den korte periode, hvor arrangementer kan afvikles i parken, mener vi er et yderligere argument for at justere antallet og støjgrænserne. Antallet af musikarrangementer i Valby Idrætspark anser vi for at ligge på et rimeligt niveau. Forskriften tager ikke højde for arrangementer, hvor musikken ikke er den primære aktivitet, men blot er ledsagende til en aktivitet. Dette kan dog også være gevaldigt højt og generende for omgivelserne, og det vil Valby Lokaludvalg opfordre til at tage med. Til slut håber vi at forvaltningen er lydhør, hvis der indkommer forslag til yderligere pladser, der bør være dækket ind under forskriften, men som ikke er det i dag. Med venlig hilsen, Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg Villy Sørensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 16. september 2016
Svarnummer:
61
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer i offentlig høring med svarfrist den 16. september 2016. Borgerdialog Lokaludvalget har overfor borgerne i Indre By Lokaludvalgs område annonceret muligheden for at besvare et spørgeskema på lokaludvalgets hjemmeside om udendørs musikarrangementer. 119 borgere har benyttet sig af muligheden. I bilaget er der konkluderet på besvarelserne. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget er enig med forvaltningen i, at forskriften skal omfatte følgende lokaliteter: • Axeltorv • Christiansborg Ridebane • Christiansborg Slotsplads - dog må bestemmelserne i forskriften ikke stå i vejen for demonstrationer og et aktivt demokrati. • Churchill Parken - men mener dog, at der ikke skal tillades udendørs musikarrangementer her jf. nedenfor • Frue Plads - men mener dog, at der ikke skal tillades udendørs musikarrangementer her jf. nedenfor • Gråbrødretorv • Højbro Plads • Israels Plads • Kongens Have – dog ønsker lokaludvalget dialog med forvaltningen og med Slots- og Kulturstyrelsen om problemerne ved at benytte Kongens Have til arrangementer. • Kultorvet • Nikolaj Plads – dog med det forbehold, der nævnes nedenfor. • Nyhavn • Nytorv og Gammeltorv • Refshaleøen (vest) • Refshaleøen (øst). • Regnbuepladsen • Rådhuspladsen • Ørstedsparken - men mener dog, at der ikke skal tillades udendørs musikarrangementer her jf. nedenfor • Østre Anlæg inkl. Museumshaven - men mener dog, at der ikke skal tillades udendørs musikarrangementer her jf. nedenfor Med udkastet til forskrift lægges der op til, at Indre By skal rumme 21 % af alle musikarrangementer og hele 39 % af alle timer med musik (fraregnet Rådhuspladsen og Refshaleøen, hvor der ikke er fastsat begrænsninger) Dette er en uforholdsmæssig høj andel. Dermed mener Indre By Lokaludvalg ikke, at forskriften understøtter en bredere geografisk spredning af arrangementer i byen. Tilmed lægges der op til, at Nikolaj Plads som den eneste plads i Indre By skal benyttes mere intensivt. Det bryder vi os ikke om. Lokaludvalget foreslår, 1. at dispensationer fra forskriften skal træffes på det politiske niveau og ikke administrativt. Dvs. at § 11 skal have en anden ordlyd. 2. at arrangører af alle former for arrangementer med musik og lyd skal søge og have en særskilt tilladelse, der fastsætter rammerne for musik og lyd i forbindelse med arrangementet. 3. at arrangører skal forpligtes til at skilte med deres tilladelse samt med kontaktoplysninger. 4. at det i forskriften skal defineres, hvordan arrangementer, der strækker sig over flere dage, tæller i forhold til antallet af arrangementer for en given lokalitet og hvordan det tæller i forhold til varighed. 5. at forskriften også skal omfatte udendørs musikarrangementer, hvor hovedformålet ikke er at afspille musik og hvor musikafspilningen har en anden karakter end en koncert. Lokaludvalget vil gerne rose forvaltningen for § 4 stk. 1-3, men mener, at afsnittet skal udvides. 6. at forskriften skal suppleres med en øvre grænse for lydniveauet. Det er ikke nok med en bestemmelse om, hvor høj lyden må være i gennemsnittet. Dvs. at ordlyden i § 7, stk. 1 og 2 skal ændres. 7. at forskriften skal stille håndfaste krav til det tekniske udstyr. Eksempelvis skal "så vidt muligt" i §7, stk. 4 slettes. 8. at forskriften skal være præcis med hensyn til hvem, der skal orienteres om musikarrangementer. Det skal ikke være op til arrangøren at fortolke forskriftens § 10 om naboorientering. Bilaget skal suppleres med en kolonne, der oplyser om hvem, der skal orienteres, når der holdes et musikarrangement på en given lokalitet. 9. at forskriften skal omtale pladser, parker og gader i Indre By, hvor udendørs musikarrangementer ikke er tilladt, så københavnerne sikres zoner med fred og ro. Alternativt skal forvaltningen stille et særskilt forslag herom til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen. 10. at forskriften skal tage højde for sammenhængende pladsområder, hvor lyd spreder sig og omkringboende borgere og erhverv udsættes for lydpåvirkning fra mere end en lokalitet. 11. at forskriften skal tage højde for, at lyd over vandflader spredes og påvirker store områder. I Indre By er problemstillingen aktuel ved Søerne, når der er arrangementer på Dronning Louises Bro, og ved Inderhavnen, når der er arrangementer på Refshaleøen, Papirøen, under Knippelsbro på Christianshavn-siden og på Kvæsthusmolen. 12. at forskriften skal tage højde for, at der er områder i Indre By, hvor beboere og erhverv må leve med anden form for musikstøj, fx fra restauranter og beværtninger, butikker med musik, gademusikanter, cykler med musik, partybusser og diskoteker. 13. at der ikke tillades udendørs musikarrangementer på følgende lokaliteter: • Churchillparken • Frue Plads • Israels Plads Nord (Torvehallerne) • Nørre Kvarters gader • Sankt Annæ Plads • Ørstedsparken • Østre Anlæg inkl. Museumshaven 14. at forskriften omfatter • Amagertorv • Bernstorffsgade • Bertel Thorvaldsens Plads • Charlotte Ammundsens Plads • Charlottenborg • Christians Brygge • De kommende pladser ved Dansk Arkitektur Center ved havnen ud for Vester Voldgade • Det Kongelige Biblioteks Have • Dronning Louises Bro • Gammeltorv • Gammel Strand • Havnegade-promenaden • Israels Plads Nord (Torvehallerne) – med en skarp tidsbegrænsning. Helst ser lokaludvalget, at der ikke tillades udendørs musikarrangementer her jf. ovenfor. • Kalvebod Brygge • Kampmannsgade-dæmningen • Kongens Nytorv • Kongens Nytorv Metro-forplads • Kronprinsensgade • Kvæsthusmolen / Ofelia Beach • Købmagergade v/Rundetårn • Langelinjeparken • Nina Bangs Plads • Nansensgade • Nytorv • Nørreport • Papirøen • Peblinge Dossering • Pilestræde • Rosenborg Eksercerplads • Sankt Annæ Plads - men mener dog, at der ikke skal tillades udendørs musikarrangementer her jf. ovenfor. • Sortedam Dossering • Strøget og sidegader • Sølvtorvet • Søren Kierkegaards Plads • Trinitatis Kirkeplads • Tivoli • Under Langebro – begge sider • Under Knippelsbro – begge sider • Ved Stranden 15. at i Indre By bør arrangementer inkl. lydprøve ikke vare længere end 3 timer jf. konklusionen på besvarelserne af lokaludvalgets spørgeskemaundersøgelse om forskriften. 16. at der gennemføres en evaluering efter et år af lokaliteterne i Indre By, hvor forskriften gælder, for så vidt angår antal arrangementer og deres varighed. Lokaludvalget deltager gerne i evalueringen. 17. at forvaltningen enten i forskriften eller i indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen redegør for, hvordan forvaltningen vil håndhæve forskriften. Afslutningsvis vil lokaludvalget gøre opmærksom på, at der er støjproblemer omkring Vandkunsten pga. Huset-KBHs, hotellers og restaurationers åbne døre og vinduer samt pga. deres kunders brug af byrummet. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Marianne Nielsen
Dato: 15. september 2016
Svarnummer:
60
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj - Husum. Op til 30 koncerter fra april til og med oktober på Bellahøjmarken og Friluftsscenen. Det er mange. Da de fleste koncerter formentlig vil afholdes i de varmeste måneder, bliver det til rigtig meget. 5 timers koncert på Friluftsscenen og 6 timers på Bellahøjmarken, dertil op til 2 1/2 time lydprøver. Når en koncert er slut, varer det et stykke tid inden publikum har forladt området, og inden der er ryddet op og kørt væk. Alt efter vindretningen kan lyden høres over store dele af Brønshøj. Og det kan den fra cirka halvdelen af aktiviteterne på Bellahøjområdet. Kristi Himmelfartsweekenden var vi f.eks. mange, der var godt trætte af musik og stadeholdernes evindelige råben fra Kræmmermarkedet på Bellahøjmarken. Den weekend kunne det også høres i Mørkhøj og måske længere væk. Når lyden når op til mig, som bor på den anden side af Brønshøj Torv, så lyder det ikke som fra de bedste højttalere, men nærmere sagt elendigt. Ofte hører vi også den dunkende bas fra Distortion og andre koncerter længere væk. Måske er det fordi vi ligger højt. Veteranbilernes "ræs"lyd er ikke rar at høre på. Jeg forslår, at der skæres ned på antallet af koncerter. Derudover foreslår jeg, at sluttidspunktet mandag til torsdag bliver kl. 22.00 og søndag kl. 21.00. Jeg foreslår også, at der kommer et sted på nettet, hvor vi kan gå ind og se, hvor der er givet tilladelse til støjende aktiviteter. Det betyder meget, at man kan gå ind og se, hvor aktiviteten er, og hvornår den stopper. Derudover vil man kunne planlægge, om man vil deltage i aktiviteterne, eller det er der udenbys aktiviteter skal arrangeres.
Læs høringssvar fra Marianne Nielsen
Indsendt af:
Michael Nymann Folmer
Dato: 15. september 2016
Svarnummer:
59
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Live
By:
København V
Postnr.:
1610
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Michael Nymann Folmer
Indsendt af:
Christine Elise Mørup ogAnne-Dorte Hesselholt
Dato: 15. september 2016
Svarnummer:
58
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh.N
Postnr.:
2200
Resume Forskriften skal tage udgangspunkt i den samlede støj-belastning for beboerne i den til enhver tid værende radius af en beboelsesejendom, og ikke i de enkelte pladser. Al støj-belastning skal kræve tilladelse og være omfattet af forskriften, uanset om pladsen er nævnt i bilag 1 og uanset om formålet med musikken er koncert, loppemarked, dans eller stammer fra musik eller helikopterovervågning. Et rimeligt maksimalt belastningsniveau for en bolig i Mimersgadekvarteret vil være max. 4-5 arrangementer med musik hen over sommeren fra maj til september og maksimalt to weekender om måneden. En tilladelse skal omfatte lydprøver og den tid det tager en menneskemængde at komme til/fra arrangementet og kan maksimalt være 5-6 timer, alt inklusiv. Sluttidspunkt søndag-torsdag skal være senest kl. 20 og fredag-lørdag senest kl. 22. Der skal ikke kunne dispenseres herfra. Det bør ikke være tilladt at afholde koncerter eller anden musikafspilning på Balders Plads, da pladsen er omkranset af 5. etagers høje boliger på alle fire sider, hvor musikken kastes frem og tilbage mellem bygningerne og gør det umuligt at tale og opholde sig i sit hjem, selv ned af de omgivende gader, når der afspilles musik på pladsen. Arrangementer skal tage udgangspunkt i de lokale beboeres ønsker og behov, og ikke de erhvervsdrivendes eller udefrakommendes behov, eftersom disse ikke er beboere i kvarteret. Manglende overholdelse af forskriften skal have konsekvens med det samme i form af lukning af arrangementet og karantæne for arrangørerne. Politi og støjvagt skal være udstyret med støjmålingsapparater, så de straks kan måle et givent støjniveau. Tilslutning til andre høringssvar Indledningsvist vil vi varmt tilslutte os de mere generelle høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg (05.09.2016), Københavns BeboerNetværk (01.09.2016) samt Maria Girsel’ s bemærkninger fra 20.06.2016 vedrørende håndhævelse af forskriften. Forskriften skal tage udgangspunkt i den samlede belastning for beboerne og ikke tilladelser til de enkelte pladser Under Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret fik vi konstateret, at Mimersgadekvarteret er Københavns Kommunes tættest befolkede område og med det laveste antal rekreative kvadratmeter pr. person; 2 kvm./prs. mod et gennemsnit på 12 kvadratmeter i resten af København. Et tæt befolket område giver allerede i sig selv en forøget støj, larm, trafik og stressniveau. At kvarteret samtidig har en meget lav gennemsnitlig indtægt betyder, at de færreste har mulighed for at flygte ud i sommerhuse eller kolonihaver for at få fred. Med andre ord er der et stort behov for at restituere sig i fred og ro i sin egen bolig i Mimersgadekvarteret, når man har fri. Når ’Forskrift for udendørs musikarrangementer’ alene tager udgangspunkt i en regulering af de enkelte pladser og ikke den samlede belastning på beboerne i et område, og i øvrigt udelader en regulering af halvdelen af et kvarters oplagte musikafspilningssteder, så er forskriften allerede helt forfejlet. For Mimersgade-kvarteret har man f.eks. undladt at medtage en regulering af pladsen for enden af Nørrebrohallen ud mod Mimersgade, hvor der også afholdes koncerter/afspilles meget høj musik. BaNannapark og Mimersparken (det gamle DSB-areal), hvor det er oplagt, at der vil blive holdt såvel officielle som spontane koncerter/musikafspilninger, er heller ikke omfattet af regulering. Når man f.eks. bor i Baldersgade, bliver man ikke kun belastet af musikafspilning ud til Balders Plads, men i lige så høj grad af høj musik fra både Den Røde Plads, Den Sorte Plads og pladsen ved den nordlige ende af Nørrebrohallen. Musik-larm, som bølger ind over Holger Petersen-grunden og rammer bagsiden af ejendommene i Baldersgade og ikke mindst soveværelsesvinduerne. August måned har været et sandt mareridt, hvor vi har været belastet af musikarrangementer i samtlige weekender fra det ene, det andet og det tredje sted. Nogle koncertarrangementforløb er startet allerede inden weekenden. Hertil kommer loppemarkeds-musikafspilning om dagen i weekenden på Balders Plads, som der ikke var givet tilladelse til, men som hverken kommunen eller politiet ville påtage sig ansvaret for at stoppe. Forskriften bør derfor ændres, så den tager udgangspunkt i den samlede belastning for beboerne i den til enhver tid værende radius af en ejendom. Det vil selvsagt kræve en anden tilgang til vurderinger af musiktilladelser fra kommunens side, hvor der tages udgangspunkt i borgernes behov - i forhold til den nuværende tilgangsvinkel. Et rimeligt niveau for antal tilladelser, der belaster en bolig Det hører til undtagelsen, at der afholdes musikarrangementer om vinteren. De allerfleste musikafspilningsarrangementer afholdes fra medio maj til medio september, svarende til 16 til max.20 weekender. Med det foreliggende forslag, bilag 1, vil der f.eks. på Balders Plads kunne afholdes koncerter mv. hver eneste lørdag fra maj til september, sådan som vi var udsat for for nogle få år siden, hvor der var tangodans og tangomusik stort set hver fredag eller lørdag aften hele sommeren igennem. Det var utåleligt, fordi vi hver weekend var ude af stand til at opholde os i vores stuer ud mod Balders Plads fredag-lørdag aften. En rimelig og afbalanceret belastning for en bolig fra maj til september måned vil være 4-5 musikafspilningsarrangementer hen over sommeren. Det svarer til én weekend om måneden, hvor man vil være nødt til at leve med hermetisk tillukkede vinduer og døre, selvom det er sommer, eller finde andet sted at opholde sig og overnatte. Som nævnt ovenfor skal tilladelserne naturligvis koordineres, så den enkelte bolig kun belastes af 4-5 arrangementer, uanset hvilken plads musikafspilningen kommer fra. Derudover bør der være en grænse, således at alle arrangementer ikke kan placeres i en måned, men skal fordeles over sommermånederne. Et rimeligt niveau vil være maksimalt 2 arrangementer om måneden, der støjbelaster den enkelte bolig. Omfanget af en musik-tilladelse og sluttidspunkt En ting er styrken på den afspillede musik, hvor bilag 1 anviser et maksimum på mellem 60 og 70 dB, hvilket langt overskrider WHO’s anbefaling på max. 40 dB. Noget andet er omfanget og længden af et arrangement. Vi har således på Balders Plads været udsat for, at der hele lørdagen var øvning og lydprøver med konstant halve afbrudte musikstykker og lyd, der kørte op og ned hele eftermiddagen. Det var forfærdeligt at høre på, og om aftenen var der så rigtig koncert. Dette er ikke acceptabelt. Formentlig vil de fleste, der er belastet af musik og anden støj, foretrække at have en time med meget høj musik og på den måde få det overstået, frem for 3 timer med nogle decibel mindre høj musik eller 6 timer med helikoptersummen over ens hoved. Det tidsmæssige omfang af et musikafspilningsarrangement er derfor væsentligt, når der gives tilladelser. En tilladelse på 5-6 timer må inkludere lydprøver samt den forventede tid det tager for en støjende menneskemængde, at komme væk fra området. Et maksimum på 5-6 timer må være rimeligt for et helt arrangement, set i lyset af at antallet af deltagere i et musikarrangement er minimalt, sammenholdt med hvor mange tusinde mennesker i Mimersgadekvarteret, som et musikarrangement belaster. De foreslåede generelle sluttidspunkter i bilag 1 er helt uacceptable i et tætbefolket boligkvarter som Mimersgadekvarteret. Seneste sluttidspunkt for søndag til torsdag, hvor vores børn skal op i institution og skole, og vi selv skal op på arbejde må være kl. 20, således at vi kan forvente at oprydning og bortledning af koncertdeltagere er afviklet senest kl. 21. Seneste sluttidspunkt fredag-lørdag må være kl. 22, således at vi har ro til at sove fra midnat og kan få noget ud af weekenden uden at have ligget søvnløse til langt ud på natten. Københavns Kommune må stå fast på, at musikarrangementer ikke behøver at være natteforestillinger i boligkvarterer for at være underholdende. Ikke mindst da vi jo som beboere kan se og konstatere, at det sjældent er de lokale beboere, der hovedsageligt deltager i arrangementerne, eller som står bag arrangementerne, men i overvejende grad folk der kommer udefra. Deltagere fra forstæderne, som kommer kørende ind i deres biler, forurener vores luft og fylder vores gader op med biler, hvilket umuligt kan være i tråd med kommunens intentioner. Balders Plads For så vidt angår lokaliteten Balders Plads er vi af den opfattelse, at pladsen er uegnet til koncerter o. lign., hvorunder der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærkere og højttaleranlæg. Dette skyldes pladsens begrænsede størrelse sammenholdt med, at den udelukkende er omgivet af tæt liggende beboelsesejendomme i 5 etager på alle fire sider, hvilket bevirker, at musikken kastes frem og tilbage mellem bygningerne og samtidig får en mere og mere forvrænget og hæslig lyd jo højere oppe. Dette er til voldsom gene; ikke bare for de nærmeste beboere, men også for beboerne længere nede ad Baldersgade og Ægirsgade. Fx er det under jazzfestivalen hvert år i sommerperioden umuligt i mere end en uge at føre en indendørs samtale for åbenstående vinduer, ligesom mange familier med små børn lider stærkt under larmen ved sengetid. Selv for hermetisk lukkede vinduer er det fx ikke muligt at se fjernsyn i sin stue ud mod Balders Plads/gaden, idet det kræver at man skruer så højt op for lyden, at man ikke kan opholde sig i rummet. Da musikarrangementerne primært holdes, når vi har fri fra arbejde og i sommerhalvåret, hvor man gerne vil have sine vinduer åbne, medfører den megen larm fra musikafspilning i weekends og jazzfestivalen, at ens eget hjem bliver som en lukket fæstning, hvor man kun kan opholde sig forskanset bag lukkede døre og vinduer i rummene ud mod gården, når man har fri fra arbejde og har behov for at slappe af i fred og ro. Beboernes ønsker til Balders Plads I forbindelse med Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret blev der gennemført nogle workshops om renovering af Balders Plads, hvor 36 repræsentanter for beboerne omkring Balders Plads mødte op og deltog. Der var enstemmig tilslutning til, at Balders Plads ikke skulle være ”et nyt Skt. Hans Torv”. Der var også et enstemmigt ønske om at fastholde pladsen som en fredelig og stille plads uden cafeer, men med høje træer, fuglesang, en rislen fra et springvand, en grusbane til boule, bænke til fordybelse og læsning o.lign. Det er en hån mod beboerne, og den tid og de kræfter de lagde i forslaget til forbedring af Balders Plads, at man efterfølgende har givet tilladelse til en café og utallige musikafspilninger og koncerter. Det virker helt ude af proportioner, at det kun skal være tilladt at spille musik på Sct. Hans Torv til kl. 22.00, mens det derimod skal være tilladt at spille musik på Balders Plads til kl. 23.00 på hverdage og 24.00 i weekenden. Det tilladte antal årlige koncertdage på 15 (bilag 1) er i øvrigt uproportionelt højt i forhold til langt større og mere fritliggende lokaliteter som fx Fisketorvet, Femøren og Tiøren, hvor der er tilladt betydeligt færre koncerter på trods af disse lokaliteters åbne landskaber, hvor musikken kan tone ud og stederne har karakter af samlingssteder for alle københavnere. Meningen med Balders Plads har aldrig været, at den skulle være et generelt samlingssted for hele byen eller folk fra omegnskommunerne, der kommer kørende ind, forurener og fylder vores gader op med deres biler, men derimod at pladsen skal være et mindre, lokalt rekreativt og fredeligt område for beboerne i nærområdet. Vi foreslår, at forskriften ændres, således at det afgørende i § 4 ikke er, hvad hovedformålet med musikafspilningen er. På Balders Plads afholdes der mange loppemarkeder, hvorunder der afspilles høj musik fra lydanlæg. Uanset at hovedformålet med disse arrangementer er at afholde loppemarkeder, er deres psykedeliske ’baggrundsmusik’, der bølger frem og tilbage mellem husene og forvrænges, til lige så stor gene for beboerne, som hvis hovedformålet havde været at afholde koncerter. Det samme er tilfældet med de talrige dansearrangementer, der også har været afholdt på pladsen. Alle typer af arrangementer, hvor der kan fremkomme musik og anden støj til gene for de omkring boende, må medregnes under forskriften. For så vidt angår forskriftens § 11, stk. 1 beder vi om, at denne ændres, således at der ikke kan dispenseres fra de normale sluttidspunkter for arrangementerne i Mimersgadekvarteret. Enhver form for musikarrangementer efter kl. 22.00 på pladser o. lign. i tæt beboede boligkvarterer er helt uacceptabelt og desuden unødvendigt, idet det må være muligt at nyde musik og more sig i tilstrækkelig grad i tidsrummet fra kl. 14.00 til 22.00 ( se i øvrigt WHO’s anbefalinger). Efter kl. 22 vil vi fortsat belastes af menneskemasser, der skal videre og støjende oprydning fra arrangørerne. Arrangementerne skal tage udgangspunkt i de lokale beboere I forbindelse med Områdefornyelsen Mimersgade og renoveringen af Balders Plads blev der etableret et pladslav, som stadig eksisterer og bl.a. arrangerer et lokalt loppemarked, fællesspisning på pladsen etc. Arrangementer på en lille lokal plads som Balders Plads bør alene tage udgangspunkt i beboernes ønsker og behov, - og ikke i de erhvervsdrivendes eller andre udefrakommendes behov, eftersom disse ikke er beboere i kvarteret. Beboernes oversigt over musik-arrangementer og kontakt til de ansvarlige for arrangementer Vi kan for øvrigt tilslutte os forslaget om, at der etableres en løbende ajourført oversigt over tilladte musik-arrangementer på KK.dk., således at man som beboer kan forberede sig på og tage sine forholdsregler, når man i god tid kan se, hvornår og hvor længe, der vil være musikarrangement i ens nabolag. En sådan oversigt behøver ikke afvente vedtagelsen af denne forskrift, men kan etableres umiddelbart på KK.dk. Opfølgning på overholdelse af tilladelser til musik Det er helt afgørende for, om en forskrift om støj har nogen som helst værdi, at kommunen og politiet håndhæver den. Desværre har vi så sent som her i august måned konstateret, at man som borger, der retter henvendelse til kommunens støjvagt, bliver kastet frem og tilbage mellem politi og kommune, uden at nogen af parterne vil tage ansvar for at stoppe musikafspilning på Balders Plads, som arrangørerne ikke havde tilladelse til. Så hjælper det ikke, at parterne i den efterfølgende uge undskylder, og af høringssvarene kan vi jo se, at dette er den standardmæssige reaktion fra kommunen og politiet. Manglende overholdelse af forskriften skal have konsekvens med det samme i form af lukning af arrangementet, og arrangører, der ikke overholder forskriftens støjniveau, tidspunkt mm. bør have karantæne. Politi og støjvagt må kunne udstyres med støjmålingsapparater, således at de straks kan måle et givent støjniveau. En by med liv, kant og ansvar At en by med liv og med kant også handler om ro, restituering og stilhed - netop pga. det aktive og hektiske hverdagsliv med kant vi som almindelige arbejdende borgere allerede har - lader til at være et temmelig overset element i kommunens håndtering af Fællesskab København. Vi opfordrer til, at denne forskrift om støj bliver startskuddet til en ny ansvarlig sagsbehandling i forvaltningen, hvor beboernes behov bliver sat i centrum for, hvor mange musikarrangementer der kan tillades, og hvor længe disse må vare.
Læs høringssvar fra Christine Elise Mørup ogAnne-Dorte Hesselholt
Indsendt af:
Næstformand Randi Sørensen
Dato: 15. september 2016
Svarnummer:
57
Virksomhed / Organisation :
Brugerbestyrelsen i Amager Kulturpunkt
By:
København
Postnr.:
2300 S
Brugerbestyrelsen for Amager Kulturpunkt vil gerne fremsende følgende svar på høringen vedr. Forskrift for udendørs musikarrangementer. Vi forstår forskriften således, at det, der ønskes reguleret, er musikarrangementer, der er at sammenligne med egentlige koncerter, og det er antallet af disse arrangementer og deres lydniveau, der reguleres. Forskriften ændrer således ikke ved de eksisterende regler om, at arrangementer fx i aftentimerne må have et lydniveau på 40 db målt ved nærmeste nabo, og på 55 db. i dagtimerne etc. Vi opfatter ikke selv Musiktorvet, som et nyt ”koncerthus”. Dertil har vi bedre og mere egnede lokaler, og vi vil på ingen måde genere vores naboer unødigt. Men vi vil også meget gerne give borgerne mulighed for at bruge pladsen, herunder opleve bl.a. musik på den. Det er nyt for os, at pladsen er (næsten) færdig, og vi oplever heldigvis allerede nu en stor forespørgsel efter at bruge pladsen til mangeartede formål. Det formoder vi også var Københavns Kommunens grund til at investere et ikke ubetydeligt millionbeløb i udviklingen. Vi ved endnu ikke, hvor stort et antal af egentlige koncerter – eller arrangementer med overvejende musikalske indslag – vi får behov for, men umiddelbart forekommer 10 om året os meget lidt, så vi vil gerne anmode om at antallet bliver sat op til 20 i lighed med andre pladser i byen og til et tilsvarende db niveau, altså 70db i stedet for 60. Det er vores vurdering, at med beboelse på én side af pladsen må vi kunne sidestilles med Nyhavn, Havneparken på Islands Brygge, Gammel Torv og Nytorv. Vi ser desuden gerne, at kravet vedr. naboorientering i fremtiden bliver nemmere for arrangørerne at imødekomme, navnlig set i lyset af at digitale løsninger vinder mere og mere indpas for mange målgrupper i samfundet. Mange af vores arrangementer afholdes af frivillige, så hvis København Kommune i samarbejde med os kunne udvikle en app, der imødekommer naboernes selvfølgelige behov for orientering og de frivilliges behov for en nem informationsopgave i den forbindelse, vil det være at foretrække. Økonomien i de enkelte foreninger, kulturhuse m.v. er ikke til at bekoste en sådan elektronisk løsning, men her kunne Københavns Kommune komme de aktive borgere i møde ved at stille den elektronisk løsning til rådighed. På bruger bestyrelsens vegne Randi Sørensen Næstformand (Formanden er p.t. bortrejst.)
Læs høringssvar fra Næstformand Randi Sørensen
Indsendt af:
Tina Jørgensen
Dato: 15. september 2016
Svarnummer:
56
By:
København k
Postnr.:
1415
Læs høringssvar fra Tina Jørgensen
Indsendt af:
Gert Mikkelsen
Dato: 14. september 2016
Svarnummer:
55
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2100
Til Københavns kommune Vi har gennemlæst Teknik- og Miljøforvaltningens Høring: Forskrift for udendørs musikarrangementer Sagsnr: 2014-0229370 Udkast til forslag til forskrift for udendørs musikarrangementer giver anledning til nedenstående forslag til ændringer: § 1 note 1 Lov om Miljøbeskyttelse nr. 870 , bør ændres til nr. 879. § 1 note 2 Det antages i forlængelse heraf, at Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på, at bkt. nr. 639 af 13. juni 2016 efterfølgende er erstattet med bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 "Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter". § 7 stk. 2 Det gør det påkrævet at stille strenge krav i det hele taget til dB-grænserne, idet Miljøstyrelsens vejledende gældende grænseværdier for områder med boliger - for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten - støjens maksimalværdi. Grænseværdien for maksimalniveauet er 50 eller 55 dB. Der foreslås præcisering i stk. 2 "over det fulde musikarrangement " erstattes med: hvor middelværdi om dagen måles over 3 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time. § 8, stk. 3: Det antages det antages i forlængelse heraf, at Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på, at bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016. Bilag 1: Vedrørende koncertsted Refshaleøen (øst). Der er ingen miljøvilkår er vedrørende dette koncertsted. Dette er i strid med Miljølovens § 1, der bl.a. påbyder at "værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår". I forvejen er der store støjgener i forbindelse med arrangementer på Refshaleøen, hvor musik hele natten er forstyrrende for beboere mellem Amaliegade og hele vejen til Svanemøllen, idet støj fra koncerter nærmest går uhindret "over" vandet. Østerbro-området lige over for Refshaleøen er især belastet og det er i perioder umuligt at sove idet der spilles musik hele natten. Opmærksomheden rettes i denne forbindelse på, at Miljøstyrelsens regler tilsiger, at der for områder med boliger gælder en yderligere vejledende grænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten - støjens maksimalværdi. Grænseværdien for maksimalniveauet er mellem 45og 55 dB i dagtimerne (afhængigt af hvilke ugedage) og 40 dB mellem 22 og 07. Til sammenligning kan nævnes at voldsom råben svarer til 90 dB og diskoteksmusik er 110 dB. Ingen vil være en overtrædelse af Miljølovens § 1. Følgende foreslås derfor indføjet i bilag 1 vedrørende Refshaleøen (øst): • Højeste antal dage med koncerter : 5 • Højeste støjniveau i omgivelser dB(A): 60 Vi ser frem til at vores forslag til præcisering mv. bliver indarbejdet i bekendtgørelsen. Med venlig hilsen Lea Mikkelsen, Lukas Mikkelsen og Gert Mikkelsen Midtermolen 2, 1. th. 2100 København Ø
Læs høringssvar fra Gert Mikkelsen
Indsendt af:
Martin Macnaughton
Dato: 14. september 2016
Svarnummer:
54
By:
København
Postnr.:
1432
Jeg ønsker at gøre indsigelse mod, at der ikke stilles nogen som helst miljøvilkår for området Refshaleøen Øst. På trods af, at vores boligområde -Margretheholm - ikke ligger inden for selve området Refshaleøen Øst ligger vi ganske tæt på og der kan være en del støjgener forbyndet med udendørsarrangementer der. Jeg syntes som udgangspunkt, at det er glædeligt, at der afholdes store udendørs arrangementer på Refshaleøen Øst, og mener ikke nødvendigvis, at alle arrangementer der afholdes der, behøver reguleres lige så skarpt som mange andre lokaliteter listet i bilag 1 til forskriften. Jeg syntes, at antal og omfang af udendørs arrangementer de seneste år har været på et for naboskabet tåleligt niveau, og der har været konstruktive foranstaltninger for at mindske støjgener ved beboelsen. Jeg ønsker dog ikke, at der ingen regulering er overhovedet, da der på Margretheholm er et større boligområde, med mange børnefamilier, som kan blive voldsomt generet hvis der sker en stigning i antal og støjniveau for arrangementerne, ligesom hvis der ikke reguleres for sluttidspunkt.
Læs høringssvar fra Martin Macnaughton
Indsendt af:
Christian Herskind
Dato: 14. september 2016
Svarnummer:
53
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Refshaleøens Ejendomsselskab
By:
København K
Postnr.:
1432
Læs høringssvar fra Christian Herskind
Indsendt af:
Max Girsel
Dato: 14. september 2016
Svarnummer:
52
By:
København K.
Postnr.:
1113
Hvis I følte jer forpligtet af Miljølovgivningen, ville I være nødsaget til at kassere denne forskrift med det samme. Konsekvenserne af de foreslåede ændringer, vil fortsat medføre krænkelser af borgernes grundlovssikrede (menneske) rettigheder. De forslåede forskrifter, med deres manglende konsekvens og ingen indikation på, at reglerne vil blive overholdt, vil fortsætte med at skabe de situationer, der gør det umuligt for politiet at håndhæve Ordensvedtægten. Med dette som forlæg, vil Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning med Morten Kabell i spidsen fortsætte med at gøre beboerne syge, tvinge de forretningsdrivende ud af byen og lade masserne af de hærgende technospillende unge på stoffer invadere landets hovedstad - nu i folkemunde kendt som "the most disgusting capital in Europe".
Læs høringssvar fra Max Girsel
Indsendt af:
Henriette Bach
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
51
By:
København
Postnr.:
2100
Til Københavns Kommune I bilag 1 ses at Langelinieområdet ikke er medtaget som særskilt område. Det bør det være, da det er præget af utrolig mange arrangementer og generelle støjgener alle ugens dage året rundt. På Refshaleøen Øst bør der foretages stramme restriktioner for støjgener, da det i højeste grad påvirker hele Langelinieområdet dag og nat - det meste af året. Mvh Henriettte Bach
Læs høringssvar fra Henriette Bach
Indsendt af:
Live Nation Denmark
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
50
Virksomhed / Organisation :
Live Nation Denmark
By:
København V
Postnr.:
1790
Høringssvar vedr. Forskrift for udendørs musikarrangementer. Københavns borgere har i Refshaleøen Øst en helt særlig mulighed for at opleve musikarrangementer med internationale musikere tæt på bykernen. Refshaleøens østlige del som plads for events og koncerter er unik i sin placering i et postindustrielt univers og er en unik ramme om store koncert- og festivaloplevelser i byrummet. Dette forstærkes af de fysiske rammer på pladsen: græsvolden og træer, som er lydabsorberende, samt at lydanlæg kan spille ud over vandet mod nordøst og ikke i retning mod naboer. Der er miljømæssige restriktioner i stort set resten af byen, og det er vigtigt for København som kulturel og musisk smeltedigel at have et åndehul, hvor koncerter og festivaler kan gennemføres uden restriktioner. En forringelse af de miljømæssige vilkår for Refshaleøen Øst kan betyde, at koncerter med store internationale navne samt festivaler vil blive yderst vanskelige at gennemføre. København vil dermed risikere at miste denne type arrangementer, og byens så rige og mangfoldige kulturliv vil blive fattigere. Refshaleøen har siden 2010 dannet rammen om COPENHELL festivalen, og i den senere år har også festivalen Distortion samt det Internationale Melodi Grand Prix fundet sted på Refshaleøen. Musikarrangementer af meget forskellig karakter, alle med rod i Hovedstagen og til stor glæde for mange forskellige typer mennesker. Flytning af denne type arrangementer væk fra København vil udgøre betydelige mistede indtægts- og prestigekilder og ikke mindst vil Københavnerne opleve et fattigere udbud af kvalitets kulturoplevelser. Live Nation Denmark 3525 4100 info@livenation.dk
Læs høringssvar fra Live Nation Denmark
Indsendt af:
Toke Højby
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
49
By:
Kbh K
Postnr.:
1422
Her i bunden af Prinsessegade er man meget hårdt ramt støjmæssigt for tiden. Dagen lang fører arbejdet med den nye børneby på Trekantgrunden en masse støj med sig. Vi snakker grov støj mellem kl 7 og 17 hver dag, også lørdage og søndage, samt natarbejde. Udover dette har man også valgt at tillade et ugentligt musikarrangement kaldet “Kaj - din ven i solen” med høj musik hver torsdag kl 15-21 fra maj til september. Musikken der afspilles fra store PA-højttalere bouncer frem og tilbage over vandet imellem hal C og de nye bygninger på Trekantgrunden og resulterer i et højlydt, mudret og infernalsk spektakel for beboerne på Prinsessegade. De nye bygninger står endda tomme og udgør deraf en ekstra klangkasse for DJ’ens udskejelser. Arrangementerne er meget ensartede og mange af numrene der afspilles, går igen torsdag efter torsdag, hvilket folkene nede på kajen måske ikke opdager, men som tvangsindlagt til arrangementerne, irriteres man over arrangementets repetitive format. Endvidere foresager arrangementet også altid at der bliver en del folk hængende tilbage på kajen og drikker, hvis højlydte talen / råben nede ved Hal C, forstærkes betydeligt af den akustiske situation, der opstår mellem de to nybyggerier, Hal C og Verdens Bedste Børneby (som byggeriet tilsyneladende kommer til at hedde). Så til trods for at musikken altid stoppes på slaget 21 så fortsætter støjen fra arrangementet i realiteterne et par timer mere endnu. Foruden dette afholdtes der i søndags et salsa-arrangement med høj live musik fra 12-19. Samtidig er der Christianias Nemoland som holder koncerter hver søndag fra 18 til 22, hvilket ligesom “Kaj - din ven i solen” sætter en betydelig stopper for dagens ro. Mine seneste mange uger har således set nogenlunde sådan her ud støjmæssigt: man - ons: byggestøj 7-17 (timer med støj = 10) tor: byggestøj 7-17, “Kaj - din ven i solen” musikarrangement 15-21 (timer med støj = 14) fre: byggestøj 7-17 (timer med støj = 10) lør: byggestøj 9-16, (timer med støj = 7) søn: byggestøj sporadisk men højlydt 9-15, Salsaarrangement med livemusik 12-19. Koncert på Nemoland kl 18-22 (timer med støj = 13) Jeg synes det er i overkanten, også selvom at vi bor midt i en slags storby, og mener bestemt at det ville være på sin plads hvis der blev skruet ned for antallet af højlydte timer.
Læs høringssvar fra Toke Højby
Indsendt af:
Carles Pellicer Nacher
Dato: 12. september 2016
Svarnummer:
48
By:
København K
Postnr.:
1432
Det vil være skønt hvis i på kommunen opdaterer jeres syn på Refshaleøen. På Margretheholmen bor der over 2000 beboere, hvoraf mange er børnefamilier. Det tal vil snart vokse til 4000. Refshaleøen bør ikke være et sted, hvor kommunen per instinkt placerer ting, der ikke kan være andre steder. Det fremgår af udkastet, at der ikke er nogle miljøbegrænsninger ved Refshaleøen øst. Der bør være minimum samme begrænsninger som ved Refshaleøen vest. Der er blot 500 meter, som skiller de to områder, så støjen for beboerne er den samme, uanset om det er fra øst eller vest. Indgangsvejene for publikum er i øvrigt den samme, uanset om det gælder til øst eller vest. Noget andet er, at infrastrukturen er særligt belastet af de mange koncerter. Trafikken stiger voldsomt og der er blot en enkelt indfaldsvej til området. Vi har en voldsom støj fra tusindevis af køretøjer, når der er koncerter herude. Vi mangler i forvejen parkeringspladser til beboere, hvilket forværres af, at koncertgængere ofte kører herud og parkerer. Det er for voldsomt helt at fjerne begrænsningerne på dele af Refshaleøen. Pointen er, at vi godt kan lide koncerter herude. Men det er for aggressiv en politik at fjerne alle begræsninger for koncertafholdelse på dele af Refshaleøen, når der bor flere hundrede børnefamilier i området - og når kommunens betjening af området i forvejen er på et ganske lavt blus. Mvh, Carles
Læs høringssvar fra Carles Pellicer Nacher
Indsendt af:
Anne Kirstine Svanholt
Dato: 12. september 2016
Svarnummer:
47
By:
København k
Postnr.:
1432
Det vil være skønt hvis i på kommunen opdaterer jeres syn på Refshaleøen. På Margretheholmen bor der over 2000 beboere, hvoraf mange er børnefamilier. Det tal vil snart vokse til 4000. Refshaleøen bør ikke være et sted, hvor kommunen per instinkt placerer ting, der ikke kan være andre steder. Det fremgår af udkastet, at der ikke er nogle miljøbegrænsninger ved Refshaleøen øst. Der bør være minimum samme begrænsninger som ved Refshaleøen vest. Der er blot 500 meter, som skiller de to områder, så støjen for beboerne er den samme, uanset om det er fra øst eller vest. Indgangsvejene for publikum er i øvrigt den samme, uanset om det gælder til øst eller vest. Noget andet er, at infrastrukturen er særligt belastet af de mange koncerter. Trafikken stiger voldsomt og der er blot en enkelt indfaldsvej til området. Vi har en voldsom støj fra tusindevis af køretøjer, når der er koncerter herude. dertil kommer at koncertgængere bruger vores område som gennemgang og parkering på en ofte uhensigtsmæssig måde. Det er for voldsomt helt at fjerne begrænsningerne på dele af Refshaleøen. Det kan ikke være rigtigt at vi kan risikere perioder med stort set uafbrudt støj, gennemgang mv. Pointen er, at vi godt kan lide koncerter herude. Men det er for aggressiv en politik at fjerne alle begræsninger for koncertafholdelse på dele af Refshaleøen, når der bor flere hundrede børnefamilier i området - og når kommunens betjening af området i forvejen er på et ganske lavt blus.
Læs høringssvar fra Anne Kirstine Svanholt
Indsendt af:
Kell Thyssen
Dato: 12. september 2016
Svarnummer:
46
By:
København k
Postnr.:
1432
Det vil være skønt hvis i på kommunen opdaterer jeres syn på Refshaleøen. På Margretheholmen bor der over 2000 beboere, hvoraf mange er børnefamilier. Det tal vil snart vokse til 4000. Refshaleøen bør ikke være et sted, hvor kommunen per instinkt placerer ting, der ikke kan være andre steder. Det fremgår af udkastet, at der ikke er nogle miljøbegrænsninger ved Refshaleøen øst. Der bør være minimum samme begrænsninger som ved Refshaleøen vest. Der er blot 500 meter, som skiller de to områder, så støjen for beboerne er den samme, uanset om det er fra øst eller vest. Indgangsvejene for publikum er i øvrigt den samme, uanset om det gælder til øst eller vest. Noget andet er, at infrastrukturen er særligt belastet af de mange koncerter. Trafikken stiger voldsomt og der er blot en enkelt indfaldsvej til området. Vi har en voldsom støj fra tusindevis af køretøjer, når der er koncerter herude. Vi mangler i forvejen parkeringspladser til beboere, hvilket forværres af, at koncertgængere ofte kører herud og parkerer. Det er for voldsomt helt at fjerne begrænsningerne på dele af Refshaleøen. Pointen er, at vi godt kan lide koncerter herude. Men det er for aggressiv en politik at fjerne alle begræsninger for koncertafholdelse på dele af Refshaleøen, når der bor flere hundrede børnefamilier i området - og når kommunens betjening af området i forvejen er på et ganske lavt blus.
Læs høringssvar fra Kell Thyssen
Indsendt af:
Susan Thorpe
Dato: 12. september 2016
Svarnummer:
45
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Pva. Bryggen For Alle
By:
København 2300
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR fra Bryggen For Alle (BFA) vedr. ”Udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer” (Sagsnr: 2014-0229370) Det er positivt, at man fra Borgerrepræsentationens side har taget initiativ til denne høring. Det tager vi i Bryggen for Alle som et udtryk for, at man på Københavns Rådhus har indset, at det støt stigende antal events -- musikarrangementer og private arrangementer med forstærket lyd -- udgør et stigende problem for Københavns beboere, der finder det stadigt sværere at få en hverdag til at hænge sammen på grund af sundhedsskadelig og stressende støj i boligområder. Bryggen for Alle er tilsluttet Københavns BeboerNetværk (KBN). Idet vi bakker fuldstændigt op om høringssvaret indsendt fra KBN d. 1. september, fokuserer vores høringssvar på de nære forhold på Islands Brygge i Havneparken. ANTAL, TYPE OG VARIGHED AF ARRANGEMENTER (§ 6 I UDKASTET TIL HØRINGEN) Antal af arrangementer: Det er bekymrende, at der foreslås tilladt i alt 20 arrangementer i både den kommunale og privatejede del af Havneparken. Det fremgår ikke af udkastet til forskriften, hvordan koordination mellem den private og kommunale del af Havneparken skal finde sted. Det er vores erfaring, at arrangementer afholdt i den private del af Havneparken ikke skal godkendes af TMF. Hvordan begrænses så antallet af arrangementerne? Virkeligheden er/kan være, at der åbnes for 20 arrangementer i den kommunale del af Havneparken og et ubegrænset antal i den private del. Da et overvejende flertallet af arrangementer finder sted i sommerperioden, kan der derfor forventes ca. 2 godkendte arrangementer pr. uge i Havneparken, hvilket kan udgøre en stor belastning for beboerne i området. Hvad udgør et arrangement? Præcision efterlyses. F. eks. når der er tale om et arrangement, der forløber over 20 dage -- hvilket allerede er sket i Havneparken -- tælles dette som ét enkelt eller 20 arrangementer? Type af arrangementer: Det er vigtigt for os på Bryggen, at det understreges, at forskriften gælder for samtlige udendørs arrangementer, der benytter forstærket lyd i form af musik og/eller højttalerspeak. Dette er tilfældet i § 4 af udkastet til forskriften, men synes nemt overset. Det bør fremhæves og gøres fuldstændigt klart ved ændring af titlen fra ”Forskrift for udendørs musikarrangementer” til ”Forskrift for udendørs arrangementer” (og ikke kun musikarrangementer) for at kunne omfatte alle udendørs arrangementer med forstærket lyd. Varigheden af arrangementer: Varigheden af arrangementer i Havneparken er sat til maksimalt 3 timer både i udkastet til den opdaterede forskrift som i den gældende forskrift. Dette er acceptabelt. Ikke desto mindre blev der i sommeren 2016 udstedt tilladelser til arrangementer, hvor denne grænse overskrides med op til 7 timer dagligt (f. eks. Rebel Street Food der forløb fra d. 18.– 20. august). På grund af den nære beliggenhed af mange boliger til Havneparken bør der ikke kunne dispenseres fra reglen om 3 timers varighed. SPECIELLE STEDER PÅ BRYGGEN DER UDGØR STØJKILDER Kalvebod Bølge: Kalvebod Bølge bør tilføjes listen over Koncertsteder i Bilag 1, og disse arrangementer bør regnes med til dem, der foregår i Havneparken. Lyden fra Bølgen føres over vandet, og dunkende bas i timevis er stærkt generende for beboerne på den anden side, på Islands Brygge siden. Det er ikke rimeligt at tillade 9 timer lange tekno koncerter på Kalvebod Bølge. Derfor bør der på Kalvebod Bølge kun gives tilladelse til musikarrangementer med akustisk musik, f.eks. kammermusik. Dansescenen: Hvordan har man tænkt sig, at musik og arrangementer fra den planlagte dansescene i Havneparken skal medregnes i de 20 dages musikarrangementer, som er foreslået i Bilag 1 til udkastet? Hvordan vil man sikre sig, at beboerne tæt på Dansescenen ikke bliver udsat for sundhedsskadelig støj? Hvordan vil man sikre sig, at dansescenen, når den er ledig for aftalte arrangementer, ikke bliver misbrugt som endnu et venue for larmende tekno-piratfester? DECIBELNIVEAUER (BILAG 1 i UDKASTET TIL HØRINGEN) Tilladte decibelniveauer: Af hensyn til sundhed anbefaler World Health Organization (WHO) max 55dB indtil kl. 22 og max 40dB efter kl. 22. målt ved nærmeste bolig. Disse grænser bør respekteres også i København, og der skal ikke dispenseres fra dem. Begrebet ”nærmeste bolig” er -- som også nævnt i KBNs høringssvar – upræcist. Hvordan udpeges den “nærmeste bolig”? Hvor foregår målingerne og under hvilke vejrforhold? Afhængig af vejrforhold kan lyd opleves anderledes på f. eks. 4. og 5. sals niveau end i jordniveau. I Havneparken er der den yderligere udfordring med lydoplevelsen, at vandet bærer lyden anderledes, end det er tilfældet på jorden. Kommunen har pt. ikke noget etableret system til at håndhæve overholdelsen af dB niveauer. Inden tilladelserne udstedes i fremtiden, skal sådanne systemer være etableret og funktionelle. Forslag til hvordan dette evt. kan opnås, fremgår i næste afsnit. ARRANGEMENTSANSVARLIGE Der skal ved ethvert kommunalt godkendt arrangement være 1 eller 2 arrangementsansvarlige til stede under afviklingen af hele arrangementet. Disse personer skal være udstyret med dB måleudstyr. Hvis ikke den/de arrangementsansvarlige allerede selv har godkendt udstyr, skal det være muligt at låne det af kommunen, der også har pligt til at undervise i brugen af udstyret. De arrangementsansvarlige har således mulighed for at overholde det tilladte dB niveau, som ellers jævnligt overskrides til stor gene for beboerne i området. De arrangementsansvarlige personer skal kunne kontaktes direkte under afviklingen af arrangementet. Kontaktoplysninger med navn og telefonnummer skal tilføjes som en del af tilladelsen, tildelt af Teknik- og Miljøforvaltningen. Samtlige tilladelser bør være offentligt tilgængelige (e.g. på en kommunale hjemmeside ajourført af TMF) og annonceret i god tid inden afviklingen af hvert arrangement. UDVIDELSE AF STØJVAGTORDNINGEN Den kommunale støjvagtordning bør udvides fra kun at gælde fredag og lørdag nat til også at gælde hverdage og hverdagsnætter især i sommerperioden. Ud over at kunne gribe ind over for støj fra caféer og restauranter, bør støjvagterne også kunne gribe ind over for kommunalt tilladte arrangementer i byens åbne rum samt over for spontant opståede piratfester, der ofte kører i forlængelse af disse arrangementer. Politiet -- der ellers har ansvar for overholdelsen af ordensbekendtgørelsen – har som regel ikke ressourcer til at håndhæve loven. For at lette arbejdet både for støjpatruljen samt politiet har vi i snart et par år opfordret kommunen til at opsætte skilte med klare regler for ophold i Havneparken: skilte som både besøgende og politi kan henholde sig til. Indtil videre er vores opfordring ikke blevet imødekommet. STØJPOLITIK Københavns Kommune bør i lighed med andre europæiske storbyer som London, Barcelona og Oslo udarbejde en støjpolitik, der varetager beboernes sundhed. Eftersom udkastet til opdateringen af ”Forskrift for udendørs (musik)arrangementer” udgør en reel udvidelse af eksponeringen af beboerne for støjgener i forhold til de gældende retningslinjer, foreslår vi, at kommunen afventer med opdateringen indtil en overordnet støjpolitik for København er etableret. Vi henviser til artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950), der omhandler bl. a. borgernes ret til privatliv og familieliv. Disse rettigheder er undertiden svære at få øje på for et stort antal beboere i København – bl. a. på Islands Brygge. ”Artikel 8: Ret til respekt for privatliv og familieliv 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.” Med venlig hilsen, BFAs arbejdsgruppe ved Søren Bald, Helen Majew og Susan Thorpe På vegne af Bryggen for Alle Susan Thorpe
Læs høringssvar fra Susan Thorpe
Indsendt af:
Anna Langhorn
Dato: 12. september 2016
Svarnummer:
44
By:
København k
Postnr.:
1432
Det vil være skønt hvis i på kommunen opdaterer jeres syn på Refshaleøen. På Margretheholmen bor der over 2000 beboere, hvoraf mange er børnefamilier. Det tal vil snart vokse til 4000. Refshaleøen bør ikke være et sted, hvor kommunen per instinkt placerer ting, der ikke kan være andre steder. Det fremgår af udkastet, at der ikke er nogle miljøbegrænsninger ved Refshaleøen øst. Der bør være minimum samme begrænsninger som ved Refshaleøen vest. Der er blot 500 meter, som skiller de to områder, så støjen for beboerne er den samme, uanset om det er fra øst eller vest. Indgangsvejene for publikum er i øvrigt den samme, uanset om det gælder til øst eller vest. Noget andet er, at infrastrukturen er særligt belastet af de mange koncerter. Trafikken stiger voldsomt og der er blot en enkelt indfaldsvej til området. Vi har en voldsom støj fra tusindevis af køretøjer, når der er koncerter herude. Vi mangler i forvejen parkeringspladser til beboere, hvilket forværres af, at koncertgængere ofte kører herud og parkerer. Det er for voldsomt helt at fjerne begrænsningerne på dele af Refshaleøen. Pointen er, at vi godt kan lide koncerter herude. Men det er for aggressiv en politik at fjerne alle begræsninger for koncertafholdelse på dele af Refshaleøen, når der bor flere hundrede børnefamilier i området - og når kommunens betjening af området i forvejen er på et ganske lavt blus.
Læs høringssvar fra Anna Langhorn

Sider