Forskrift for udendørs musikarrangementer

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

31. maj 2016 til 17. september 2016

Sagsnummer

2014-0229370

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. september 2016

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer. 

Forskriftens sigte er at regulere støj fra udendørs musikarrangementer, på en række konkrete pladser og parker i København. Lokaliteterne fremgår af materialet. 

Forskriftens formål er at skabe forudsigelighed omkring rammerne for musikarrangementer for både arrangører og naboer. Det gælder fx antal arrangementer i løbet af et år, varighed og lydstyrke.
Borgerrepræsentationen har den 26. maj 2016 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse ultimo 2016.

Bemærkninger kan gives her på siden eller sendes pr. e-mail til klage@tmf.kk.dk eller til Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13, postboks 380, 2300 København S senest den 16. september 2016.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse

Få nyt om høringer

Abonnér