Udkast til handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Københavns Kommune foreslår en ny handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser.

Høringsfrist:

30. januar 2023
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hermed Østerbro Lokaludvalgs høringssvar (vedhæftet).
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Klaudia Petersen
Dato: 18. januar 2023
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Qivittoq
By:
Roskilde
Postnr.:
4000
Inuit er spøgelser i det danske kongerige   Inuit er ikke inkluderet iblandt de beskyttede etnisk minoritetsgrupper, de får ikke modersmålsundervisning, så børnene mister deres sprog og relation til deres inuitssproget familie, de ting i sig selv fører til splittelse i mennesket.    På papir er inuit gjort til danskere, og står stadig som danskere i passet som danske statsborgere, men alle ved jo at inuit ikke er danskere.  Den danske stat har for at beholde kolonien gjort inuit til danskere for at narrer FN, så de kunne beholde deres koloni. Og når det kommer til færøerne så står der færøisk-dansk på den færøiske pas, men ikke ifht inuit, hvorfor mon?   Så at inuit lever som identitetsflygtige eksistenser, der drukner deres eksistens i sociale problemer, kan ikke komme bag på nogen.  Og medmindre kommunen vil anerkende dette så kommer kommunen ikke bugt med at få skabt et bæredygtigt liv for inuit, hverken på arbejdspladser eller alm liv.   Inuit oplever ofte racistiske nedladenhed som ikke får konsekvens, fordi de ingen beskyttelse har, som oprindelig folk, trods Danmark har underskrevet UNDRIP samt ILO 169.  Inuit har under koloniseringen mistet meget og især omkring egen identitet. Og det giver udslag i de problemstillinger som kommunen også ser. Inuit inkluderes ikke i minoritetsgrupper trods at de repræsentere en stor befolkningsgruppe som er udsat pga de er undertrykket i det såkaldte rigs”fælleskab”.   Mange inuit flytter/flygter fra Nunarput (koloniseret kaldet Grønland) til kbh fordi Nunarput er hærget af dansk herredømme i form af virksomheder som ledes på danske præmisser.  Mange inuit bliver fyret og blacklistet hvis de har ytret dansker-kritisk eller er ”for” tro mod egen kultur og identitet.  Mange har ikke kunne klarer sig igennem systemet hverken i Nunarput og ender i DK hvor udfordringerne ikke bliver lettere.    Inuits rettigheder som oprindelig folk bliver ikke imødekommet, trods at den danske stat herunder, hvor kommunen tilhører, og har mange udsatte inuit som borgere i kommunen. Så jeg vil opfordrer jer til at have fokus på inuit og deres rettigheder.   Mvh Klaudia Petersen ejer af virksomheden Qivittoq.
Læs høringssvar fra Klaudia Petersen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 17. januar 2023
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalg - Svar på Udkast til handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser Valby Lokaludvalg modtog høringsskrivelsen 20. december og behandlede udkast til høringssvar på udvalgets møde 10. januar 2023. Høringsperiodens placering hen over julen har ikke gjort det tidsmæssigt muligt at inddrage lokale københavnere i behandlingen. Valby Lokaludvalg sætter stor pris på det grundige arbejde, der er lavet, i forbindelse med udarbejdelsen af denne handleplan, og vi ser mange gode tiltag i materialet. Dog bemærker vi, at der i området omkring ansættelse og interne procedurer for Københavns Kommune som arbejdsplads ikke bliver taget stilling til aldersdiskrimination. Det, mener vi, er en skam. Vi sætter stor pris på, at der er blevet præsenteret konkrete indsatser for 2023. Man kunne overveje, om hadforbrydelser rettet mod borgere med muslimsk baggrund måske skulle prioriteres med samme økonomi som de indsatser, der er rettet mod antisemitiske indsatser, når det nu fremgår af materialet, at der er en lille overvægt af forbrydelser, 45% mod muslimer i forhold til 41% mod jøder (side 1 i materialet).  Venlig hilsen Benjamin Friis, formand for fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale Emner ved Valby Lokaludvalg Mads S. B. Pedersen, næstformand Valby Lokaludvalg  
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Bukayo Razik
Dato: 20. december 2022
Svarnummer:
1
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Se vedlagte. 
Læs høringssvar fra Bukayo Razik