Udkast til handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Københavns Kommune foreslår en ny handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

20. december 2022 til 30. januar 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. januar 2023

Høring ikke åben

København er en mangfoldig metropol. Her bor mere end 180 forskellige nationaliteter, som dagligt bidrager til byens puls. Vi er ikke ens, men vi har lige rettigheder. Vi skal vedligeholde og udvikle København som en åben by med plads til forskellighed. Derfor skal Københavns Kommune have en ny handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser. Udkastet til den nye handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser er udarbejdet gennem inddragelse af københavnere, eksperter, praktikere og relevante organisationer, som har haft mulighed for at drøfte lokale udfordringer og komme med forslag til handleplanen.

Udkastet til handleplanen er i høring indtil den 30. januar 2023.

Se høringsbrev og udkast til handleplan herunder. 

 

Se samlet oversigt over alle høringssvar her

Kontakt

Morten Casper Rostgaard Spies

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen