Kagsmosen og Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport

Høring af miljøkonsekvensrapport for skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Høringsfrist:

5. december 2022
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg v/ Christoffer Rosenkrands
Dato: 28. november 2022
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget optaget af at få sikret vores ferske vande mod forurening med kloakopblandet regnvand, og beskytte og udvikle vores grønne områder så de i videst muligt omfang danner grundlag for en høj grad af biologisk mangfoldighed. Lokaludvalget bifalder den grundige Miljøkonsekvensrapport der er udarbejdet, og har i den forbindelse ingen bemærkninger. Lokaludvalget har undervejs i processen været inddraget på forskellig vis og har blandt andet deltaget i en besigtigelse af projektområdet i august 2022 i selskab med Teknik- og Miljøforvaltningen.
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg v/ Christoffer Rosenkrands
Indsendt af:
Jens T Høeg
Dato: 26. oktober 2022
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Biologisk Institut Københavns Universitet
By:
Herlev
Postnr.:
2730
Høringssvar – Kagsmose projektet Kagsmosestiens underføring under Jernbanen og oversømmelse i tunnellen samt note om den sjældne snylteplante Nældesilke i Mosen   A: Underføringen under S-banen og skybrud   1. Oversvømmelser fra selve Kagsåsen er velkendt og hovedproblemet i projektet   2. Associeret hertil er dog den ofte meget betydelige oversvømmelse ved skybrud i tunnellen undre S-banen   3. Der er nyligt etableret nedløbsriste mm. men som langvarig beboer ganske tæt ved kan dte konstateres at disse tiltag langt fra er tilstrækkelige ved skybrud. Der står derfor i disse sit9uationer ofte ret højt vand i tunnellen. Dette er naturligvis til gene for den stærke fod og cykel traffik og direkte et stort faremoment hvis vandet fryser til is   4. En MEGET STOR DEL af vandet kommer fra baneskråningen. IKKE fra selve asfalten bed nedførslerne! Tilløbet kommer fra venstre side af skråningen (Kagsmose siden på Herlev siden ref. tunnellen). Her kommer dte ud og løber ned over stensætningen på vejen umiddelbart efter tunnelen. Problemet har været vedvarende i mange år.   Jeg gør derfor opmærksom på at hvis dette problem ikke løses vil der fortsat – uanset tiltage mht selve Kagsåen – være skybrudsproblelmer på denne færdselsåre     B: Som ekstra kommentar kan jeg tilføje at der i Kagsmosen vokser den meuget sjældne snylterplante NÆLDESILKE (Cuscuta europaea). Kagsmosen er et af de ganske få voksesteder i DK. Desværre er ”pletten” i år utilsigtet blever dækket af en kvasbunke (KBH Kommune er underrettet herum!). Jeg kan personlig udpege præcis hvor nældesilken plejer at voikse (har været der og kun der i mere end 25 år!). Det vil være meget positivt hvis denne sjældne vækst ikke forstyrres i dette naturområde   Med mange hilsener   Jens Høeg (biolog og lektor emeritus KU) og Marianne Holst Knudsen Menuetvej 15 2730 Herlev
Læs høringssvar fra Jens T Høeg