Kagsmosen og Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport

Høring af miljøkonsekvensrapport for skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

10. oktober 2022 til 5. december 2022

Sagsnummer

2021-0348078

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. december 2022

Høring ikke åben

Skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Københavns Kommune ved Området for Klimatilpasning og Byfornyelse, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune og Rødovre Kommune samt HOFOR og Novafos har den 3. november 2021 ansøgt om etablering og drift af projekterne i Kagsmosen og Kagsåen.

Projektet, som består af delprojekterne Kagsmosen Skybrudsprojekt, Hverdagsregnsprojektet og Nedre Kagså projektet, er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen for en række miljøparametre bl.a. natur, overfladevand, trafik og rekreative interesser.

Miljøkonsekvensrapport samt VVM-myndighedens udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 5. december 2022. Bemærkninger skal afgives her på siden.

Informationsmøde

Bygherre har afholdt informationsmøde for offentligheden om projektet og miljøkonsekvensrapporten den 26. oktober kl. 19-20. Mødet blev afholdt online.

På informationsmødet blev  projektet og miljøkonsekvensrapportens vurderinger præsenteret. Efter mødet kan bemærkninger afgives her på siden.

Det afholdte informationsmøde kan ses her på følgende link:

https://www.video.kk.dk/video/81159911/kagsmosen-og-den-nedre-del-af 

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 19. september 2022 behandlet sagen om offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for projekterne i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Indstillingsdokumenter samt Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen kan læses på dette link:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-19092022/referat/punkt-3

Kontakt