Oprettet: 28. november 2022
Svarnummer:
2

Indsendt af

Brønshøj-Husum Lokaludvalg v/ Christoffer Rosenkrands

Virksomhed / organisation

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget optaget af at få sikret vores ferske vande mod forurening med kloakopblandet regnvand, og beskytte og udvikle vores grønne områder så de i videst muligt omfang danner grundlag for en høj grad af biologisk mangfoldighed. Lokaludvalget bifalder den grundige Miljøkonsekvensrapport der er udarbejdet, og har i den forbindelse ingen bemærkninger.

Lokaludvalget har undervejs i processen været inddraget på forskellig vis og har blandt andet deltaget i en besigtigelse af projektområdet i august 2022 i selskab med Teknik- og Miljøforvaltningen.