Oprettet: 26. oktober 2022
Svarnummer:
1

Indsendt af

Jens T Høeg

Virksomhed / organisation

Biologisk Institut Københavns Universitet

Postnr.

2730

By

Herlev

Høringssvar

Høringssvar – Kagsmose projektet

Kagsmosestiens underføring under Jernbanen og oversømmelse i tunnellen

samt note om den sjældne snylteplante Nældesilke i Mosen

 

A: Underføringen under S-banen og skybrud

 

1. Oversvømmelser fra selve Kagsåsen er velkendt og hovedproblemet i projektet

 

2. Associeret hertil er dog den ofte meget betydelige oversvømmelse ved skybrud i tunnellen undre S-banen

 

3. Der er nyligt etableret nedløbsriste mm. men som langvarig beboer ganske tæt ved kan dte konstateres at disse tiltag langt fra er tilstrækkelige ved skybrud. Der står derfor i disse sit9uationer ofte ret højt vand i tunnellen. Dette er naturligvis til gene for den stærke fod og cykel traffik og direkte et stort faremoment hvis vandet fryser til is

 

4. En MEGET STOR DEL af vandet kommer fra baneskråningen. IKKE fra selve asfalten bed nedførslerne! Tilløbet kommer fra venstre side af skråningen (Kagsmose siden på Herlev siden ref. tunnellen). Her kommer dte ud og løber ned over stensætningen på vejen umiddelbart efter tunnelen. Problemet har været vedvarende i mange år.

 

Jeg gør derfor opmærksom på at hvis dette problem ikke løses vil der fortsat – uanset tiltage mht selve Kagsåen – være skybrudsproblelmer på denne færdselsåre

 

 

B: Som ekstra kommentar kan jeg tilføje at der i Kagsmosen vokser den meuget sjældne snylterplante NÆLDESILKE (Cuscuta europaea). Kagsmosen er et af de ganske få voksesteder i DK. Desværre er ”pletten” i år utilsigtet blever dækket af en kvasbunke (KBH Kommune er underrettet herum!). Jeg kan personlig udpege præcis hvor nældesilken plejer at voikse (har været der og kun der i mere end 25 år!). Det vil være meget positivt hvis denne sjældne vækst ikke forstyrres i dette naturområde

 

Med mange hilsener

 

Jens Høeg (biolog og lektor emeritus KU) og Marianne Holst Knudsen

Menuetvej 15 2730 Herlev