3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé, Valby

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringsfrist:

6. juli 2022
Indsendt af:
Morten May
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
25
Virksomhed / Organisation :
Byens Skole
By:
Valby
Postnr.:
2500
En tre timers tidsbegrænsning vil være til stor gene for de medarbejdere, der er nødt til at bruge bilen som transprtmiddel, da der ikke er andre parkeringsmuligheder end at parkere på Høffdingsvej. Det gør det med andre ord vanskeligere at drive og rekrutere medarbejdere. Jeg er helt opmærksom på, at hensigten er at øge brugen af offentlig transport og begrænse bilismen, men der er ialt 60 medarbejdere på Byens Skole, hvoraf nogle er afhængige af, at kunne befordre sig med bil. Jeg må derfor opfordre til, at de virksomheder, der har et ikke-kommercielt sigte, og som er en del af ydelserne i velfærdssamfundet, får mulighed for at søge en parkeringslicens til deres medarbejdere, eller at medarbejderne får mulighed for at gøre det selv. 
Læs høringssvar fra Morten May
Indsendt af:
Ulla Andersen
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
24
By:
Valby
Postnr.:
2500
Fint at der bliver gjort noget, for at mindske antallet af parkerede biler, hvor ejerne ikke bor på villavejene i området. Der er kommet så mange parkerede biler på vejene, at det skaber dårlige oversigtsforhold og nogle gange udfordring med adgang til egen indkørsel. Men jeg synes 10 gæsteparkeringstilladelser pr. år er for alt lidt, især da de udløber kl. 24 og det vil være nødvendigt at bruge 2 tilladelser pr. gang, hvis gæsterne overnatter.
Læs høringssvar fra Ulla Andersen
Indsendt af:
Jørn Jensen
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
23
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er godt, at der gøres noget ved parkeringen i området, da vi kan mærke at der kommer mange pendlere for at parkere i nærheden af S togsstationerne. Man må så håbe at parkeringsvagterne kommer forbi oftere for i dag er der mange upåtalte ulovlige parkeringer på vejene. Der parkeres på fortovene, ud for indkørsler og tæt på gadekryds. Det foreslåede antal gæstelicenser, 10 stk pr person pr år, bør sættes op til 20 stk. Der bør laves en speciel ordning i tilfælde af større byggeopgaver, hvor bygherre bør kunne få/købe licens til længerevarende håndværkerparkering. Der må findes en løsning for kolonihaverne, så brugerne får mulighed for at parkere ud over de 3 timer i sommerhalvåret.
Læs høringssvar fra Jørn Jensen
Indsendt af:
Niels Ulrik Friis
Dato: 27. juni 2022
Svarnummer:
22
By:
København
Postnr.:
2500
Jeg bifalder forslaget, da mange langtidsparkerer i området. Jeg havde dog håbet på, at kommunen i stedet for "3 timers zone" ville udvide "gul zone"
Læs høringssvar fra Niels Ulrik Friis
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 27. juni 2022
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hermed høringssvar fra Valby Lokaludvalg. 
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Hanne Nielsen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
20
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg synes 10 parkeringstilladelser er alt for lidt. Vores børn kommer hjem mere end 10 gange om året. Desuden overnatter de tit. Derudover har vi anden familie og venner der kommer. Vi kan overhovedet ikke klare os med 10 licenser pr år
Læs høringssvar fra Hanne Nielsen
Indsendt af:
lars petersen
Dato: 17. juni 2022
Svarnummer:
19
By:
Valby
Postnr.:
2500
Syntes at 10 gæstelicenser overhovedet ikke kan dække behovet, hvis man har gæster eller håndværkere
Læs høringssvar fra lars petersen
Indsendt af:
Maria Hilstrøm Andersen
Dato: 17. juni 2022
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
HF Brohaven
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der ligger en del kolonihaveforeninger i området, hvor mange af os er aktive i fællesskabende, sociale aktiviteter og derfor tilbringer mere end 3 timer i vores haver. Hvis vi ikke har mulighed for beboerlicens (ihvertfald i sommerhalvåret hvor flere også overnatter) rammes vi hårdt af p reglerne. Særligt de ældre medlemmer af vores forening som ikke har mulighed for at rende pendlerfart hver 3. Time ned til deres bil på p pladsen ved Ole Borchs vej.  kolonihaveforeninger bidrager til menneskers trivsel og livskvalitet, vi dyrker jorden til gavn for bio diversitet og økologisk selvforsørgelse, og vi er alvorligt bekymrede for at p reglerne ikke tager hensyn til vores tilstedeværelse. Vi får brug for p licenser. 
Læs høringssvar fra Maria Hilstrøm Andersen
Indsendt af:
Vibeke Roosewelt Torp
Dato: 16. juni 2022
Svarnummer:
17
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer, er det et skridt på vejen i en helhedsorienteret løsning for hele kvarteret, så dette et velkomment tiltag, for at blive kvit med bla. Den voldsomme mængde af pendlerparkeringer samt andre udefrakommende, som øger den trafikale belastning og gør vejene usigtbare og usikre.    Mvh Vibeke 
Læs høringssvar fra Vibeke Roosewelt Torp
Indsendt af:
Tine Adrian
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
16
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg hilset forslaget velkomment, da Carl Langes Vej bliver brugt til langtidsparkering i dag. Mht gæste licenser, hvad er så begrundelsen for at man kun kan få 10 stk gratis om året? Hvad gør at enlige må have færre gæster end et par? Der burde som sådan ikke være nogen begrænsninger for antallet, 10 er helt latterligt. 50 ville være mere passende. Det skulle også være at det kunne være via en app.
Læs høringssvar fra Tine Adrian
Indsendt af:
Adrian Hinge
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
HINGE EVENT
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hvis man bor i et nybyggeri med fx parkeringskælder, kan man ikke få en licens. Man tvinges til at betale for den meget dyrere kælder – hvis ellers éns bil kan komme derned! Jeg bor i Maskinfabrikken, og har store problemer med at parkere min høje bil på papegøjeplader. Jeg kan ikke få licens selvom jeg driver virksomhed her.
Læs høringssvar fra Adrian Hinge
Indsendt af:
Emil Emborg Thiel
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
14
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hej Som beboer i Valby Maskinfabrik, er der få muligheder for gratis parkering omkring ens bolig, hvis man ikke vælger at tilkøbe en relativt dyr parkeringstilladelse i p-kælderer under området. Derfor er der mange som benytter Ramsingsvej som deres primære parkeringsplads i løbet af hverdagen, når de ikke bruger deres bil. Som jeg ser det, vil forslaget afskaffe muligheden for at kunne bruge Ramsingsvej som den primære parkeringsplads og dermed tvinge størtstedelen af de mennesker til at enten parkere i p-kælderen eller finde en parkeringsplads endnu længere væk, da vi bor på privat grund og derfor ikke er berettigede til en parkeringstilladelse? Vh
Læs høringssvar fra Emil Emborg Thiel
Indsendt af:
Jacob Rasmussen
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg stille rmig meget positivt over for en udvidelse af 3-timers zonen. Som beboer i Valby Have må jeg dog desværre konstatere, at den nuværende 3-timers zone her ikke har den helt store effekt. Det skyldes to ting: At zonen kun gælder i dagtimerne - der er til stadighed mange håndværkerbiler og varevogne parkeret i området om natten, da det er nemmere for håndværkere fra omegnskommunerne, der er på job i København at natteparkere bilen i området og så tage toget ind om morgenen og på den måde undgå myldretidstrafikken At parkeringsvagter er et sjældent syn. Det gør det meget billigt for pendlere til områdets arbejdspladser at parkere i 3-timers zonen i dagtimerne, da de få bøder, man risikerer at få, stadig er meget billigere end at betale for at have en parkeringsplads. Man kan derfor roligt kalkulere med, at det er en god forretning at parkere ulovligt. Hvis en udvidet 3-timers zone skal have nogen reel effekt, må den håndhæves med langt større hyppighed end tilfældet er nu. Desuden vil en udvidelse af zonen som planlagt blot skubbe yderligere parkeringspres ned i villakvarterenene langs Carl Langes Vej. En mere permanent og effektiv løsning kunne være en udvidelse af den gule zone, så den omfatter de kvarterer, som i dag er omfattet af 3-timers-zonen + planlagte udvidelser + tilstødende villakvarterer Man kunne selvfølgelig også tage konsekvensen af den store mængde biler og simpelthen etablere underjordiske parkeringsanlæg i området.
Læs høringssvar fra Jacob Rasmussen
Indsendt af:
Charlotte Andersen
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
12
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det vil være til meget stor glæde for beboerne på Vilhelm th alle, August  wimmersvej samt Høffdingsvej hvis der kommer beboerlicens samt parkeringsrestriktioner.  Det er ganske umuligt at holde her hvor vi bor.  Det er helt umuligt for os der bor her at finde en plads.  Jeg vil indtrængende bede om I laver mere end 3 timers parkering. Hvis vi får 3 timers parkering vil firmabilerne forsat bliver parkeret kl 1500 om eftermiddagen. Jeg vil på beboernes vegne indtrængende bede om parkeringslicens og at 3 timer gælder hele døgnet.  Jeg håber meget I vil tage vores henvendelser seriøst 
Læs høringssvar fra Charlotte Andersen
Indsendt af:
Jesper Nielsen
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
Området Valby Maskinfabrik bør også tilføjes til zonen. Området ligger pt omgivet af 3-timers eller betalte zoner i alle andre retninger og vil med denne ændring ligge tilbage som en lille ø med gratis parkering. Dette gør områdets relativt få gratis kommunale P-pladser enormt sårbare og nemme at udnytte til langtidsparkering, feks ifm pendling.
Læs høringssvar fra Jesper Nielsen
Indsendt af:
Lene Eiberg Becker
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Valby
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg imødeser meget gerne de nye parkerings zoner i omkring Vigerslev Alle station, men det kræver at der bliver ført et mere intensiv kontrol af biler, der ikke overholder de gældende P regler.  Vi ved om nogen os der bor i Valby have, at efter kl. 09.00 er der stort set ingen ledige pladser, og det er udelukkende biler, der ikke overholder 3 timers parkering, men simpelthen budgetterer med at få en månedlig parkering.  Det samme vil helt sikkert ske med indførelse af de nye regler omkring stationerne, Flere P vagter er løsningen, men man skal jo heller ikke være blind for at se konsekvensen af de nye regler for villa kvaterene overfor stationen. De får problemer, så hvad med at løse det her også, 
Læs høringssvar fra Lene Eiberg Becker
Indsendt af:
Jacob Brandt
Dato: 6. juni 2022
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Parkeringspresset på Carl Langes Vej er stærkt præget af fremmed parkering og pendlertrafik, herunder særligt i hverdagene. Parkeringerne er så tætte, at det skaber farlige situationer ved ind- og udkørsel fra ejendommene. Oversigtsforholdene er så dårlige, at udkørsel må ske forsigtigt i blinde i håbet om, at der ikke sker et uheld. Det gør der så alligevel.  Den tætte parkering bevirker også, at cyklister bliver klemt af modkørende biler, og hvis der kommer en Christiania-cykel må fortorvet tages i brug. Den fri parkering på Carl Langes Vej (lige uden for eksisterende parkeringszone) betyder, at mange virksomheder benytter vejen som opbevaring for deres varevogne. Varevognenes størrelse er særlig problematisk i ovennævnte sammenhænge. Forslaget må forventes at medføre store forbedringer for såvel beboernes parkeringsmuligheder som færdselssikkerheden.
Læs høringssvar fra Jacob Brandt
Indsendt af:
Nadia
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
Umiddelbart fint tiltag med tidsbegrænsede parkeringszoner i de dele af Valby der ikke er omfattet af kommunens "gul parkeringszone". Dog oplever de omkringliggende områder en endnu større belastning, når der kun vælges udvalgte veje. Vi oplevede en markant stigning i parkerede biler i Vigerslev området, da de omkringliggende private veje valgte at indfører privat parkeringsordning. Det betyder at det oftest er umuligt at finde en parkeringsplads i nærheden af ens bopæl, når man kommer hjem fra arbejde.  Hvad er grunden til, at man ikke tager de resterende veje med, når det er områder hvor kommunens parkeringsvagter helt eller delvist har deres gang? 
Læs høringssvar fra Nadia
Indsendt af:
Dorte og Holger Bloch Olsen
Dato: 29. maj 2022
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Rigtig godt forslag, som vi kun kan støtte.  Vi bor på hjørnet af Panumsvej og Mansasvej og oplever hver eneste dag, at folk stiller deres firmabil eller private bil på vores små veje, hvorefter de transporterer sig selv videre på cykel, gåben eller løbehjul.  Håndværkere og chauffører fra forskellige firmaer parkerer deres varebiler og små busser, og vi ser også en del trailere, som står her i dagevis.  Vi opfordrer samtidig til, at I afsætter P vagtressourcer til at sikre, at forbuddene overholdes. Allerede i dag er det ulovligt at parkere busser, lastbiler, store varebiler og trailere om aftenen og i weekenden på vejene. Vi har aldrig oplevet, at der er skredet ind overfor denne praksis. Det kunne I sætte i værk allerede nu.   
Læs høringssvar fra Dorte og Holger Bloch Olsen
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se pdf
Læs høringssvar fra Nick Vikander
Indsendt af:
Henrik Hansen
Dato: 27. maj 2022
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
10 gæstebilletter pr år er alt for lidt. Det kan måske gå i en hustand med to voksne, og to børn over 15, der således kan få 40 gæstelicenser, men som enlig, så er 10 licenser for lidt. Lav det om til et større antal pr hustand, og ikke pr person på adressen. Man har som enlig ikke et mindre socialt behov end man har som par!  Gæstelicenser skal gerne kunne gives digitalt, dvs man tilmelder en gæsts bil via en app. Der er dage hvor nærmeste ledige p-plads er 200m fra mit hjem. Skal gæster først gå hen til mig for at få en billet, og så retur til bilen, og så tilbage til mig, så skal de i hvert fald ikke være dårligt gående før det er et problem.  jeg vil således foreslå, at der gives 50 gæstelicenser pr hustand pr år, og at gæstelicenser udstedes digitalt via en app. 
Læs høringssvar fra Henrik Hansen
Indsendt af:
Birgitte Wiberg
Dato: 27. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kære forvaltning Det vil være godt, hvis der ud over beboerlicens, blev mulighed for en gæstelicensmulighed pr husstand -også u/b. Venligst
Læs høringssvar fra Birgitte Wiberg
Indsendt af:
Michael Falkner
Dato: 26. maj 2022
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
Efter flere år med trafikkaos og utrygge forhold for børn og ældre beboere hilses dette forslag meget velkomment. Der burde i øvrigt være 30 km zone i flere af områderne, hvilket vil øge trafiksikkerheden for de mange legende børn i området. Hver eneste dag tæller vi op til 15-20 kassevogne, som parkeres til stor gene for udsyn og overblik. Det ses ofte at håndværkerne har en medbragt cykel i kassevognen, som benyttes i forbindelse med langtidsparkering på villavejene. Tiltaget er meget tiltrængt og hilses velkomment.
Læs høringssvar fra Michael Falkner
Indsendt af:
Jesper Sonnerup Baadsager
Dato: 25. maj 2022
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
Fantastisk ide med parkeringszone. På Carl Langes Vej hvor vi bor er størstedelen af bilerne håndværkervarevogne fra etageejendommene på lyshøjgårdsvej, biludlejningsfirmaet Eurocar samt familier der efterlader bilen og tager toget til lufthavnen. Det er til stor gene da 2 biler ikke kan pasere hinanden men værst af alt at det er svært for at orienterer sig, specielt for børn. 
Læs høringssvar fra Jesper Sonnerup Baadsager
Indsendt af:
Stine Baadsager
Dato: 25. maj 2022
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hej  Jeg synes at det er et fantastisk tiltag, som vi har ventet på længe. Det vil forhåbentlig lette den massive trafik i området, som vi oplever i dag - og dermed gøre vejene sikrere for cyklister. Stine 
Læs høringssvar fra Stine Baadsager