3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé, Valby

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

25. maj 2022 til 6. juli 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. juli 2022

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentation har i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2022 den 7. oktober 2021, besluttet, at der skal indføres nye tidsbegrænsede parkeringszoner i store dele af København, blandt andet i Valby. 

Forslaget til den kommende tidsbegrænsede parkeringszone Vigerslev Allé er i offentlig høring i perioden 25. maj – 6. juli 2022 forud for, at Teknik- og 
Miljøudvalget i september træffer endelig beslutning om etablering af zonen, som forventes at træde i kraft i marts 2023.  

Forslaget i korte træk: 

  • Den tidsbegrænsede parkeringszone oprettes med 3 timers tidsbegrænsning på hverdage fra 08-22.  
  • Det betyder, at parkering er gratis for alle, men man kan maksimalt parkere 3 timer i tidsrummet 8-22 mandag til fredag.  
  • Beboere med adresse inden for den tidsbegrænsede zone kan ansøge om beboerlicens. Der udstedes max 1 licens pr. person over 18 år i husstanden. Licensen er gratis og undtager fra tidsbegrænsningen. 
  • Virksomheder med adresse i zonen kan få licenser til rene erhvervskøretøjer, der er tilknyttet virksomheden. Der er ikke begrænsning på antal erhvervslicenser. Licensen er gratis og undtager fra tidsbegrænsningen.  
  • Der vil blive etableret en ordning med gæstelicenser. Hver beboer inden for zonen over 15 år kan ansøge om max 10 gæstelicenser pr. person om året. Gæstelicensen gælder for én kalenderdag til det køretøj, som det er udstedt til.  
  • Parkeringszonen med tre timers tidsbegrænsning vil gælde på kommunale veje og private fællesveje inden for nedenstående område. Parkeringszonen vil ikke gælde på privat grund/private veje 

Der afholdes borgermøde den 16. juni 2022. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer de indkomne høringssvar i august 2022, så de kan indgå i den politiske behandling af forslaget i september 2022.  

Du kan læse den politiske beslutning fra budgetaftale 2022 i linket nedenfor.  

M285 Udvidelse af parkeringszonerne i København – oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner 

Uddybende information om forslaget til den kommende parkeringszone kan findes i vedhæftede fil Kommende p-zone Vigerslev Allé. (under relateret materiale)  

Kontakt