Palads-grunden

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg.

Høringsfrist:

22. juni 2022
Indsendt af:
Nicolai Bo Andersen/Thomas Kampmann
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
270
Vedhæftede filer: 1
By:
København V/København N
Postnr.:
2200
Palads Teatret bør bevares (i vedhæftede dokument er der medtaget billeder) Historisk Palads Teatret et symbol på de store omvæltninger der skete i starten af 1900-tallet da man omlagde jernbanetrafikken i København. Københavns 2. banegård lå tæt ved hvor teatret ligger i dag og herfra udgik al banetrafik fra København over søerne forbi Søpavillonen. Den nuværende Københavns 3. hovedbanegård indvies i 1911, men man var forsat nødt til at have forbindelsen over søerne for trafik mod Holte/Helsingør. Det var først i 1917 da man er færdig med at anlægge Boulevardbanen, at man kunne køre under jorden direkte nordpå. Den gamle banegård blev indrettet til ”Verdens største billede teater” i 1912 og afløst af det nuværende Palads Teater som blev bygget på næsten samme sted i 1918. Kulturhistorisk værdi Poul Gernes' kunstværk udgør et unikt vartegn i København hvis lige næppe findes i andre storbyer. Palads Teatret har en særlig plads i mange københavneres hjerter og det ville være en stor fejltagelse at give afkald på byens helt særlige karakter ved at bygge et højhus ovenpå. Æstetisk Palads Teatret ligger langs banegraven hvor banen drejer kraftigt lige før Boulevardbanen forsvinder under jorden. Denne krumning møder bygningen elegant ved mod vest at være noget bredere omkring midten, og den rejser sig som en naturlig fortsættelse af banegravsmuren. Mod øst skaber bygningen en fin plads omkring et kompliceret vejforløb. Bygningen er opført med menneskelige proportioner som er så karakteristiske for København - selvom der nu desværre gøres meget for at ændre dette gennem bygning af høje, klimabelastende bygninger overalt. Et højt kontorlandskab vil være helt ude af proportioner med den omkringliggende by, hvor kun Axel Towers og Radisson SAS Royal hotellet i dag bryder dette. På billederne kan man tydeligt se skyggevirkningen fra disse høje bygninger. Et kommende ”smart” projekt kunne måske foreslå at integrere en del af facaden i et nybyggeri som et slags alibi – en sådan løsning vil formodentlig kun føje spot til skade! Klimabelastning Ifølge EU, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013: ” Buildings are responsible for around 50% of resource extraction and consumption and more than 30% of the EU's total waste generated per year. In addition, buildings are responsible for 40% of EU's energy consumption and 36% of energy-related greenhouse gas emissions.” Som det fremgår af ovenstående medfører byggeri en af de største klimabelastninger. Klimabelastningen sker dels som følge af energiforbruget medens bygninger er i brug (opvarmning, belysning, køling mm) og dels som følge af udledninger når de opføres, vedligeholdes og til slut nedrives. Dette beregnes gennem en Livscyklusanalyse (LCA). Det virker ikke til at dette aspekt er med i Københavns Kommunes strategi omkring af ville være klimaneutrale – men klimaet tager ikke hensyn til at cementen produceres i Ålborg! Den store klimaudledning for opførelse, drift og nedrivning af bygninger er nu ved at blive implementeret i Bygningsreglementet og fra 1.1.2023, om godt et halvt år, skal der beregnes en LCA på næsten alle nybygninger. Bygninger over 1000 m2 må herefter ikke udlede mere end 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år - og denne grænse rykkes hurtigt ned! Hvordan forholder Københavns Kommune sig til dette? Findes der noget estimatet af hvad et kommende nyt, højt kontorkompleks på stedet vil udlede af klimaskadelige gasser? Skal et hus på op til 40 meters højde have ekstra fundering, nu det ligger langs banegraven – med langt større klimaudledning til følge? Absolut bæredygtighed Da Danmark er et at de mest ressource-forbrugende lande i verdenen, vi bruger 4,3 kloder årligt, må man tænke i absolut bæredygtighed for at begrænse dette kæmpe problem. Det kongelige Akademi og DTU har i samarbejde beregnet på bl.a. de samlede CO2-ækvivalenter for et husmandssted på Bornholm – men desværre ikke på en bygning tilsvarende Palads Teatret! Denne undersøgelse dokumenterede at man ved en nænsom efterisolering og restaurering kommer helt ned på 3,2 kg CO2-ækvivalenter/m2/år - og altså en langt mindre klimabelastning end hvad grænseværdien lander på i det kommende 2023 Bygningsreglement. Se https://kglakademi.dk/Life-Cycle-Assessment. Andre tilsvarende undersøgelser fra bl.a. Realdania peger i samme retning. Bevaring af Palads Teatret, og dermed forhindring af bygning af et stort kontorkompleks, vil passende kunne symbolisere at København endelig tager klimaforandringer alvorligt – nemlig ved at udnytte den eksisterende bygningsmasse man har på en æstetisk og bæredygtig måde. Venlig hilsen Nicolai Bo Andersen Professor MSO, Det Kongelige Akademi Thomas Kampmann Lektor, Det Kongelige Akademi
Læs høringssvar fra Nicolai Bo Andersen/Thomas Kampmann
Indsendt af:
Helle Porsfelt
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
269
By:
Lystrup
Postnr.:
8520
Palads bør bevares, særligt for så vidt angår det ydre, da bygningen er en vigtig del af dansk bygningskulturarv, som vi bør passe på, så arven kan gives videre til kommende generationer. En ændring af bygningens ydre, hvor der tilføjes nye elementer i nutidig "firkantet" byggestil, vil fratage bygningen sin særlige værdi og er skaden først sket, er der typisk ikke mulighed for at genoprette. Så jeg håber meget, at man undlader at ændre det ydre, og finder en anvendelse af ejendommen som ikke skader bygningens ydre, eller alternativt sælger bygningen til ejere, som vil passe på ejendommen, og så bygger nyt et andet sted, hvor dette ikke skader.
Læs høringssvar fra Helle Porsfelt
Indsendt af:
Helena Franck
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
268
By:
København V
Postnr.:
1717
Palads skal naturligvis bevares i sin nuværende form, det er en kulturhistorisk perle! Bevar Palads for altid. 
Læs høringssvar fra Helena Franck
Indsendt af:
Søren Nilsson
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
267
By:
Brøndby
Postnr.:
2605
Byg et nyt biografkompleks, evt kombineret med et højhus i en kvalitet som SAS-hotellet, over banegraven. Ombyg herefter det nuværende Palads til anden anvendelse, f.eks til underholdning i stil med Wallmans i Cirkusbygningen.
Læs høringssvar fra Søren Nilsson
Indsendt af:
Morten V
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
266
By:
Glostrup
Postnr.:
2600
Paladsbygningen er et ikon i den københavnske jungle. Det er muligt at flere af biograferne og selve det indvendige trænger til en lettere renovation, men bygningen med dens ikoniske farver, former og historie bør bestå! Bevar Palads!
Læs høringssvar fra Morten V
Indsendt af:
Claus Østergaard
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
265
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Lad bygningen stå som den er! Der er ingen grund til, at erstatte den med endnu en rædselsfuld glaskasse, bestående af stablede firkantede elementer, designet af vor tids mest overvurderede "arkitekt" Bjarke Ingels, eller andre ligesindede vandaler. Disse talentløse individer, der bakket op af uduelige politkere, på mindre end 25 år, har formået at ødelægge den flotte, stilfulde by, som København var frem til omkring årtusindeskiftet, burde ganske enkelt tvinges til at betale for en nedrivning af deres makværk, for derefter at skulle bekoste en re-etablering af det byggeri, deres talentløse dilletanteri har udslettet! 
Læs høringssvar fra Claus Østergaard
Indsendt af:
Rasmus Christiansen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
264
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg synes, man skal bevare Palads-bygningen. Hvis man alligevel skulle gøre noget ved bygningen, kunne man måske skele lidt til Elbphilharmonien i Hamburg.
Læs høringssvar fra Rasmus Christiansen
Indsendt af:
Andreas Rasmussen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
263
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Bevar Paladsbygningen! Bevar en perle i København, der med Poul Gernes' fantastiske udsmykning er i stand til at rage mere op end noget nybygget alternativ. Bevar med Paladsbygningen kunstens væsentlighed i bybilledet. Bevar en unik visuel identitet i en tid, hvor de har det med at forsvinde. Bevar de stærke farver i københavnernes liv.
Læs høringssvar fra Andreas Rasmussen
Indsendt af:
Michael Sever
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
262
By:
København V
Postnr.:
1553
Bevar gerne skallen - eller i det mindste facaden som vender mod Axeltorv. Evt med glas om som NYC Metropolitan building. Banegraven bør bestemt overdækkes med evt videreførelse af glasbygninger og anlæggelse af park. 
Læs høringssvar fra Michael Sever
Indsendt af:
Susanne Heltved
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
261
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg synes, at det vil være ok at rive bygningen ned og gentænke hele området arkitektonisk. Lige nu ligner bygningen et skib, der er strandet
Læs høringssvar fra Susanne Heltved
Indsendt af:
Mathias Buch
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
260
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg elsker Palads bygningen og alle de minder man har fra området i og omkring Palads. Jeg synes det vil være et stort arkitektonisk tab for København, hvis man fjerner Palads! 
Læs høringssvar fra Mathias Buch
Indsendt af:
Mathias Buch
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
259
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg elsker Palads bygningen og alle de minder man har fra området i og omkring Palads. Jeg synes det vil være et stort arkitektonisk tab for København, hvis man fjerner Palads! 
Læs høringssvar fra Mathias Buch
Indsendt af:
Frederik
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
258
By:
Kbh Ø
Postnr.:
2100
Med al respekt for bevaringsønskerne: Jeg synes at det er fint at rive bygningen ned. Gerne bygge noget nyt og samlende for området. Gerne også indtænke overdækning af banegraven ved Vesterport. området trænger til fornyelse. Alternativt må man give plads til at bygge nyt i tilknytning til bygningen 
Læs høringssvar fra Frederik
Indsendt af:
Kristina
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
257
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Bevar Palads. København har ikke brug for endnu en kønsløs bygning i stål og glas. Palads giver byen et farverigt udtryk som man kun bliver i godt humør af og er med til at give liv i bybilledet. Lad bygningen stå. 
Læs høringssvar fra Kristina
Indsendt af:
Steen Pedersen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
256
By:
Beder
Postnr.:
8330
Jeg synes at Palads har sin berettighed, som en helt unik bygning i det Københavnske bybillede.
Læs høringssvar fra Steen Pedersen
Indsendt af:
Jonas Karstens Brandt
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
255
Virksomhed / Organisation :
Arkitekt maa
By:
KBH Ø
Postnr.:
2100
Bevar og beskyt palads!
Læs høringssvar fra Jonas Karstens Brandt
Indsendt af:
Liselotte Møller
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
254
By:
Klampenborg
Postnr.:
2930
Palads er ikonisk for København og farvelagt af en af vores allerstøsrte kunstnere. Denne iøjenfaldende smukke bygning må bare ikke gå tabt og slet ikke til fordel for endnu mere kønsløst kedeligt firkantet hurtig beton, som skyder op over hele København. Bevar Palads og dens smukke farver og detaljer. 
Læs høringssvar fra Liselotte Møller
Indsendt af:
Signe
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
253
By:
København NV
Postnr.:
2400
Pas på Palads smukke Poul Gernes udsmykning, der spreder glæde
Læs høringssvar fra Signe
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
252
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V
Postnr.:
1599
Se det vedhæftede høringssvar. Bilaget efterendes.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Lene Rasmussen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
251
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Poul Gernes´ farvesætning af Palads Biografens bygning midt i København er et stykke uforglemmelig kunst i det offentlige rum, både for beboere og for gæster fra andre lande i byen. Gernes var med dette værk foregangskunstner, og værket bør bevares og vedligeholdes, ganske som man bevarer og vedligeholder andre kunstværker. Hvad enten man "kan lide det eller ikke". Kunst- og kulturhistorien er så vigtig, fordi den formidler facetter og nuancer, brud og traditioner og sætter værker og kunstnere i sammenhæng med samfundsudviklinger - af denne grund burde der sættes ind med fredning af særlige  offentlige bygninger, der udvikler sig til monumenter tilført unik identitet af en kunstner. Prøv at betragte disse års hastigt voksende byggeri på havnefronten og ved DSBs arealer - hvor monotomt og åndsforladt, det er. I Gernes´værk lyser kunsten pludselig op for den passerende, og man udfordres. 
Læs høringssvar fra Lene Rasmussen
Indsendt af:
Martin Matzen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
250
By:
København k
Postnr.:
1352
Mange unges tur til kbh (-også fra forstaden) bliver allerede i opgangen fra Vesterport- budt velkommen til byen af Palads... Som det første man møder -og med sin smukke farvestrålende fremtoning, giver en helt speciel, unik 'velkommen' til byens mange tilbud. Dag/aften lyser bygningen positivt op i gadebilledet, set fra alle vinkler. Man burde fokusere på lækker lounge stemning i bar og caféer på de eksisterende tagterrasser... Med lækker indirekte belysning af interiør... om aftenen skulle bygningen belyses, således at dens unikke fremtoning kom i fokus... Ved store begivenheder: Lys-kastere mod himlen fra tårnet(tænk 20'th centrum fox). Palads giver sammen med cirkusbygningen et lys og en sjæl på pladsen, som nybyg-arkitekter desværre ikke formår at genskabe(se de senere års talrige eksempler i Kbh). Man kan supplere med store vinduespartier midtskibs, i siden mod Vesterport, således at eftermiddag/aften solen fra vest skinner igennem palads og videre ind på torvet... Jeg tænker: Lad palads stå i sin unikke form og brug den smukke bygning optimalt.. rammerne er jo allerede geniale. Den indgyder/vækker en dannelse og stil i folk, med signalet om respekt for tidligere tiders byggestil. Bygningen er en uvurderlig brandingsgave til Nordisk Film.. Mht. Nye sale: grav ud til disse, under pladsen foran... Derud over kunne man overdække banegraven med en let-konstruktion og derved få skabt den fedeste åbne palads-plads med springvand dér(der mangler i den grad, fontæner i området;). En 'let' overdækning af banegraven, burde kunne lade sig gøre, uden at forstyrre skinnetrafik unødigt(som dog er DK's travleste) (Man kunne evt. Supplere/tilbygge en lavere arkade med småbutikker/erhverv og boliger -> Ovenpå banegraven forstås)... Ved bevaring, videregives muligheden til kommende generationer, at benoves/reflektere/undres over den spøjse/alternative/smukke bygning...lige i kbhs centrum ;0)... Bevar palads- der er masser af plads til mere glat, 'koldt' og kønsløst byggeri.... I Ørestaden... Ikke indre by.
Læs høringssvar fra Martin Matzen
Indsendt af:
Ulla strømberg
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
249
By:
Genhofte
Postnr.:
2820
Palads med Poul Gernes's udsmykning er unik og bør bevares. Enhver overbygning eller nedrivning vil være skadelig for det miljø, som  bør kunne opstå omkring huset på pladsen. Ingen højhuse, ingen kontorpaladser og ingen vold mod den eksisterende bygning. Husejerne bør tænke i nye baner og renovere det eksisterende hus, så publikum i alle aldre vil glædes over at besøge stedet. Det må kunne lade sig gøre at give københavn et attraktivt oplevelseshus med flere biografer.
Læs høringssvar fra Ulla strømberg
Indsendt af:
Ulla strømberg
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
248
By:
Genhofte
Postnr.:
2820
Palads med Poul Gernes's udsmykning er unik og bør bevares. Enhver overbygning eller nedrivning vil være skadelig for det miljø, som  bør kunne opstå omkring huset på pladsen. Ingen højhuse, ingen kontorpaladser og ingen vold mod den eksisterende bygning. Husejerne bør tænke i nye baner og renovere det eksisterende hus, så publikum i alle aldre vil glædes over at besøge stedet. Det må kunne lade sig gøre at give københavn et attraktivt oplevelseshus med flere biografer.
Læs høringssvar fra Ulla strømberg
Indsendt af:
John Andersen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
247
By:
Kbh. Ø
Postnr.:
2100
Det er en skandale hvis man piller ved paladsbygningen, den burde fredes den har været en unik bygning for al slags kunst og kultur. så hold fingrene væk.  
Læs høringssvar fra John Andersen
Indsendt af:
Laura
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
246
By:
Holte
Postnr.:
2840
BEVAR PALADS! bevar den smukke bygning som giver farve til byen, den er ikonisk og den skal blive stående præcis som den er
Læs høringssvar fra Laura
Indsendt af:
Emil Torp
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
245
By:
København S
Postnr.:
2300
Palads må og skal bevares! En bygning som Palads er en vigtig del af det københavnske byrum da den både med sin historie og facade malet af Poul Gernes er en vigtig del af den københavnske arkitekturs kulturarv. En unik bygning som den skal under ingen omstændighed lade livet for flere sjæleløse kasser, som ingen alligevel har råd til at købe sig ind eller betale husleje for. Axel Towers var at stramme den for hvad der burde være lovligt at opføre i København, men grunden hvor Palads befinder sig skal ikke ofres for at ligende ræderlige projekter kan udleves. Bevar Palads og stop vanrøgten af vores smukke by København! 
Læs høringssvar fra Emil Torp
Indsendt af:
Liv Winkelmann
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
244
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1853
Palads er noget helt særligt. Farverne og formerne skiller sig ud og bør bevares som et lyspunkt i København. 
Læs høringssvar fra Liv Winkelmann
Indsendt af:
Marianne Albeck
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
243
By:
Odense C
Postnr.:
5000
Bevar Palads! Palads-bygningen er en ikonisk bygning, som ikke skal røres ved! Den skal bevares, som den er. For Københavns skyld og for alle danskeres skyld!
Læs høringssvar fra Marianne Albeck
Indsendt af:
Rebekka
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
242
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Palads og cirkusbygningen er værd at bevare. Huse med historie og anderledes er mere interessante at bevæge sig rundt om. Jeg ønsker at der er fokus på en arkitektur i område som er interssant for gående og cyklister at se på og bevæge sig imellem. At der er fokus på byggeri som IKKE skaber vindtunneler, hvor det er dejligt at opholde sig og hvor skala på bygningerne er tilpasset mennesker. Byggeriet skal ikke være for højt, men være tilpasset området og ikke overskygge tivoli eller rådhustårnet. Området må genre have flere mindre pladser, som tager højde for vind og vejr. Så der er masser af bænke til eftermiddags/aftensolen, uden blæst og et sted der er rart at være. Palads og cirkusbygningen vil være flotte elementer i et sådan byggeri. 
Læs høringssvar fra Rebekka
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
241
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening
By:
København
Postnr.:
2100
DN København finder det meget sørgeligt, at ejeren af Palads ønsker sig en 40-meter høj bygning. Palads er en af varetegnene for København og er helt særligt med sine farver og udsmykning, der trækker tråde tilbage i historien. Bygningen vil miste sin karakter, hvis der tilføjes ekstra etagemeter på samt eventuel ændring af bygningens udformning. Det er ikke nødvendigt at bygningen skal rumme flere kontorer og udadvendte funktioner. Det er der rigeligt af omkring denne bygning. Palads skal have lov at bestå som den er, og der skal hellere tænkes på ideer for hvordan man kan bevare det karakteristiske udseende, hvor der kan være plads til at mennesker mødes.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen

Sider