kort over p-zonen på Amager Strand

3 timers tidsbegrænset p-zone i Amager Strand

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Indsendt af:
Søren Christensen
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
110
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2300
Venligst tilføj vedhæftet høringssvar til den igangværende sagsbehandling
Læs høringssvar fra Søren Christensen
Indsendt af:
Anette Strandgaard
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
109
By:
København S
Postnr.:
2300
Forslaget om 3 timers tidsbegrænset Parkering zoner Amager Strand Den løsning i er kommet op med forringer sikkerheden for børn og voksne og yderligere belastning for miljøet  At indføre 3 timers Parkering kommer til at gå ud over os der bor i området.  Det giver for det første et problem mht sikker færdsel i området, det forværres yderligere hvis vi alle skal køre rundt og lede efter en P-plads.  Der er mange børn der bor i området. Skoler og børnehaver. Det meste sikre for børn og voksne må være at beboerne kan parkere tæt på bosted.  Det kommer for det andet også til at give mere kørsel hvis alle beboerne skal køre rundt og finde P- plads og dermed større miljø belastning. Kørsel udefra skal begrænses, det er vi enig i  men den løsningen der ligger nu, kommer hverken området, beboernes eller miljøet til gode. Det er slemt nok med al den tunge trafik vi belastes af i forbindelse til lynetteholmen Giv P lisens til os der bor i de områder det gælder. Uddel gæste-lisenser til de forskellige grundejerforeninger. Alle beboere trenger ikke gæstelisenser, det må være muligt at deles om dem til evt gæster el håndværkere Helt urimeligt at vi skal straffes for at folk udefra kommer og bruger P-pladser i vores områder. De kan parkere ved stationer uden for Københavns kommune, og tage offentlig transport ind, det er der lagt fint op til nu med bla Køgebanen eller hvad med, at lave P-pladser til pendlere som skal ind til byen og lufthavnen ude på den store grund ved femøren. ??? Så kan de tage metroen i begge retninger
Læs høringssvar fra Anette Strandgaard
Indsendt af:
Mogens Lundqvist
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
108
By:
København
Postnr.:
2300
Dette er i tillæg til mit tidligere høringssvar.   Ang. P-licenser til ansatte på arbejdspladser, er det ikke mit indtryk, at det er planen at udstede.   I denne forbindelse skal det bemærkes, at virksomheder med parkeringsmuligheder på egen grund ofte selv har indført restriktioner. Det medfører, at deres egne medarbejdere også er underlagt disse restriktioner og ikke kan parkere der. I bedste fald kan de betale for at få lov til at parkere. Derfor parkerer ansatte udenfor på de offentlige pladser i konkurrence med os, som bor her. Og deres egne områder står uudnyttet hen. Netop store arbejdspladser bl.a. på Hedegaardsvej, hvor medarbejdere optager offentlige P-pladser en stor del af dagen.   Der er tilsvarende boligområder, som “skubber” deres egne beboere ud på offentlig vej.   Hvilket ikke er særligt prisværdig.  
Læs høringssvar fra Mogens Lundqvist
Indsendt af:
Lene Vosbein Nielsen
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
107
Virksomhed / Organisation :
HF Strandbo
By:
København S
Postnr.:
2300
KOMMENTAR til høringssvar afgivet af  Amager Øst Lokaludvalg Tak til lokaludvalget for at have lyttet til kolonihaverne. Desværre er der - set fra vores side - fejl i forudsætningerne for høringssvaret afgivet af Lokaludvalget Amager Øst Lokaludvalget skriver: : Kolonihaveejere vil blive hårdt ramt, hvis de ikke kan få beboerlicens. Vi foreslår, at de får mulighed for at få licens i sommerhalvåret, og ikke samtidig i dette tidsrum kan bevare beboerlicensen i den del af byen, hvor de har deres helårsbopæl. De er BBR registrerede og kan flytte adresse om sommeren.​  Lokaludvalget forudsætter at alle kolonihavebeboere i forvejen har folkeregisteradresse og derfor har beboerlicens at kolonihavebeboeren opholder sig i kolonihaven hele kolonihavesæsonen at det er muligt at flytte sin adresse til kolonihaven ud fra BBR registreringen Dette er for os at se urigtige forudsætninger.  Vores kommentarer :  Det er ikke et krav for kolonihavebeboerne at de har folkeregisteradresse i Københavns kommune. Derfor har vores andelshavere/kolonihavebeboere ikke nødvendigvis beboerlicens i Københavns kommune. Hvordan forventer lokaludvalget at håndtere licenser til kolonihavebeboere der har deres vinteradresse udenfor Københavns kommune?   Det virker som om det forudsættes at andelshaveren - kolonihavebeboeren  bor alle 7 måneder i kolonihaven.  Brugen af haverne varierer fra have til have. Kolonihavesæsonen er - ifølge reglerne for Københavns Kommune - fra 1.4 til  31-10, hvor det er tilladt at overnatte i haverne. Resten af året er det tilladt at opholde sig - men ikke overnatte i - haverne. Nogle flytter ud i haverne så snart vi lukker op, andre venter til det bliver lidt lunere i vejret. Og mange opholder sig i haven hele dagen året rundt eller indtil det bliver lunt nok til at "flytte i haven".Disse beboere kan have behov for licens både på en hjemadresse og ved kolonihaven Der er også haver med flere andelshavere / kolonihavebeboere der deler huset imellem sig. Så  hvordan forestiller lokaludvalget sig at man skal håndtere "delte" licenser mellem en københavnsk vinteradresse og en kolonihave på Amager? Eksempelvis, hvordan skal det administreres at man bor på "vinteradressen" nogle dage/uger og på "sommer" adressen andre ?   Det skulle være muligt at flytte sin bopæl til kolonihaven når blot man er registreret i BBR. Det har vi ikke selv kunnet finde noget om. Tværtimod så er det ikke længere muligt at registrere en midlertidig adresseændring hos Post Nord. Hvis Lokaludvalgets bemærkning betyder at de foreslår at kolonihavebeboerne flytter deres folkeregisteradresse til kolonihaven i sommerhalvåret, så synes vi det ikke er i overensstemmelse med gældende regler. da det ikke er tilladt at have fast bopæl i kolonihaverne; tilladelsen går på ophold og overnatning. Imod at flytte folkeregisteradresse er også at man normalt skal opholde sig mindst 180 dage om året i en helårsbolig med bopælspligt. Derfor vil en flytning af folkeregisteradressen kunne være et brud på denne regel. Flytning af folkeregisteradresse vil også medføre administrative omkostninger i forhold til eksempelvis administration af sundhedskort. Nogle vil blive nødt til at skifte læge og nogle børn vil blive tvunget til at skifte daginstitution eller skole, blot fordi familien bor nogle måneder om året i kolonihaven. Det kan ikke være lokaludvalgets mening med kommentaren. Vi håber Københavns Kommune vil lytte til intentionen bag høringssvaret fra  Amager Øst Lokaludvalg og finde en løsning der giver mulighed for udstedelse af parkeringslicenser til beboerne i kolonihaverne; gerne på baggrund af registreringerne i BBR registret og uanset hvor kolonihavebeboeren har sin helårsadresse. At inddrage eventuelle licenser fra "vinteradressen" mens man er i kolonihaven synes at være overdrevent nidkært og vil medføre en hel masse unødvendig administration.   Med venlig hilsen Lene Vosbein Nielsen Formand for HF Strandbo  
Læs høringssvar fra Lene Vosbein Nielsen
Indsendt af:
Lene Nielsen
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
106
By:
København S
Postnr.:
2300
Københavns Kommune ønsker at reducere trafikken i området og ikke mindst forhindre at udefra kommende "gæster" benytter vejene i området til lufthavns - og pendler parkering. Dette formål kan jeg bakke op om. MEN, det er urimeligt at vi der bebor kolonihaverne (overnatningshaver) 7 måneder om året anses som udefrakommende. Vores parkering er netop ikke pendlerparkering men beboerparkering, hvor vi har behov for at holde ved foreningen også i dagtimerne.  Vores Andelshaveforening har ligget her i 91 år,  og vi opfatter os som beboere og en del af lokalområdet. Vi har i alle årene skullet parkere på de private fællesveje, som vi er medejere af. Områdets øvrige beboere får fortsat mulighed for at parkere på de private fællesveje, uanset om de kan parkere på  egen matrikkel eller ej. Vi forstår ikke at kommunen med dette forslag vil fratage os som kolonihavebeboerne og medejere af de private fællesveje parkeringsmuligheden.  Mange kolonihavebeboere er - ligesom områdets øvrige beboere - nødt til at have bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Og uden adgang til parkering vil mulighedn for at udnytte haven udenfor weekenden blive besværliggjort og måske umulig for mange.  Det er utopi at tro at kolonihavebeboerne bare kan "parkere på vinteradressen" som en kommunal repræsentant foreslog ved borgermødet. For nogen ligger vinteradressen endda meget langt fra kolonihaven.  Med forslaget som det ligger nu vil eksempelvis pensionister, folk der arbejder hjemmefra eller holder ferie i kolonihaven skulle flytte bilen hver 3. time, og være nødsaget til at tage bilen hver gang de skal noget (eksempelvis på arbejde) af frygt for ikke at kunne nå hjem for at flytte bilen igen. Det er direkte i modstrid med intentionen om at nedbringe trafikmængden. Og vi har i dag generelt ikke vanskeligt ved at finde parkering når vi kommer lidt væk fra Metroen. På Amager Strandvej er der på hverdage god plads. Jeg opfordrer til at beboere i kolonihaverne kan få beboerlicenser.
Læs høringssvar fra Lene  Nielsen
Indsendt af:
Rene Jensen
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
105
By:
København S
Postnr.:
2300
Det fremgår af forslaget, at parkeringspladserne på den kommunale vej af strækningen Amager Strandvej 100-140 vil ikke blive en del af den samlede parkeringszone. Dermed sker der forskelsbehandling af beboerne i Krimsvejs-området og licensområdet syd for Krimsvejområdet, da Amager Strandvej i det sydlige område bliver en del af licensområdet. Der er ingen saglig begrundelse for denne forskelsbehandling, og parkeringspladserne på Amager Strandvej ud for Krimsvejområdet (nr. 100-140) bør derfor gøres til en del af licenszonen i Krimsvejsområdet. Repræsentanterne fra Københavns Kommune nævnte på det afholdte borgemøde, at forskelsbehandlingen skyldtes, at beboeren i Krimsvejområdet havde adgang til det nødvendige antal parkeringspladser inden for eget området. Dette er imidlertid ikke korrekt. På grund af den måde Københavns Kommune i sin tid stillede kravene om etabalering parkeringspladser på, er lang hovedparten af de underjordiske parkeringspladser idag ikke til rådighed for parkering for områdets beboere. De fleste af parkeringskældrene drives således som kommercielle parkeringshuse, der sælger parkeringspladser til høje priser til alle der kan og vil betale. Beboerne i Krimsvejområdet har således ikke bedre adgang til disse end alle andre, heller ikke efter etablering af parkeringszonen, da denne jo ikke gælder i parkeringskældrene. De fleste af  parkeringspladserne i parkeringhsusene står derfor idag ubrugte hen, hvilket Københavns Kommune kan takke sig selv for. Under alle omstændigheder holder kommunens argument for ikke at indrage parkeringspladserne på Amager Strandvej ud for nr. 100-140 ikke, og kommunens forslag herom og den deraf følgede forskelsbehandling af beboerne i de forskellige områder er derfor usaglig.
Læs høringssvar fra Rene Jensen
Indsendt af:
Peer Harpøth
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
104
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Amager Strand
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi ser meget positivt på at Krimsvej bliver inkluderet som parkeringszone (lokalplanen Krimsvej - inkl Amagerstrandvej). Det vil skabe total kaos hvis det ikke bliver.   Vi støtter 3 timers parkeringszone Tidsrummet kunne med fordel være kl 08-21 - da det giver mere fleksibilitet ift. aftenbesøg  Man bør lave en beboerevaluering efterfølgende ift. gæstelicenser om det virker etc. -  Man bør sikre sig erhvervsvenlige løsninger - som gør det muligt at parkere 
Læs høringssvar fra Peer Harpøth
Indsendt af:
Helle Rønsbøl og Bent Johnsen
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
103
By:
København N
Postnr.:
2200
Der bør selvfølgelig udstedes parkeringslicenser til beboere/andelshavere i kolonihaverne i området. Vi har tilladelse til at bo i kolonihaverne fra april til oktober, så vi er ikke "udefra kommende".
Læs høringssvar fra Helle Rønsbøl og Bent Johnsen
Indsendt af:
Ida Østre
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
102
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Jeg ejer en kolonihave på Engvej 65, hvor vi må bo hele sommerhalvåret, så selvfølgelig skal der udstedes parkeringslicens til bilejerne herfra
Læs høringssvar fra Ida Østre
Indsendt af:
Steen Rahbæk Nielsen og Laila. Iisager Andersen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
101
By:
K
Postnr.:
1310
Til  Teknik- og Miljøudvalget Høringssvar vedrørende forslaget til den kommende tidsbegrænsede parkeringszone Amager Strand Vi har haft kolonihave i HF strandbo siden 2000 og bor fast i kolonihavehuset i 6 måneder hvert år. Det vil sige, at vi har alle vores daglige gøremål på Amager i sommerperioden. Det indebærer, at vi bruger bilen som om vinteren, hvor vi bor i Frederiksstaden.  De seneste 2 år har vi været særligt afhængige af at have bilen med i kolonihaven på grund af gangbesvær. Hvis  parkeringsforslaget ikke kommer til at tilgodese kolonihavebeboerne, bliver vi derfor sat i en slem knibe, som vi ikke tror har været hensigten med udformningen af forslaget - og vi anmoder derfor på det kraftigste til, at magistraten ændrer det foreliggende forslag, således at der bliver indført beboerlicenser samt gæsteparkeringstilladelser til de folk, der bor i haveforeninger.   En lillle kuriositet: I  indre by er det svært at finde parkeringspladser, selv for beboerne, og det er således en fordel for området, at vores bil er på Amager i 6 måneder af året. Venlig hilsen Steen Rahbæk Nielsen og Laila Andersen Fredericiagade 82 5th 1310 K Sommer:  HF Strandbo Engvej 67L 2300 S
Læs høringssvar fra Steen Rahbæk Nielsen og Laila. Iisager Andersen
Indsendt af:
Anette Breitenstein
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
100
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1900
Jeg støtter forslaget om en begrænsning af pendlertrafik og langtidsparkerede biler i området, men det skal ikke være på bekostning af de kolonihaveejere, der allerede nu uden parkeringsproblemer parkerer i de kommende parkeringszoner. Af de 108 andelshaveejere i HF Strandbo er det nok under halvdelen, der bor i kolonihaverne hele sæsonen, og det er sandsynligvis også under halvdelen, der har bil. De kolonihaver, der findes i de kommende parkeringszoner, er placeret i villaområder, hvor der ikke er samme mangel på parkeringspladser, som der sandsynligvis er i områder med etagebyggeri. Min holdning er, at kolonihaveejerne skal kunne få en beboerlicens til deres bil, uanset om de har folkeregisteradresse i Københavns Kommune eller i en anden kommune. Som flere andre har pointeret i deres høringssvar, må vi ikke bo permanent i kolonihaverne, og vi har derfor heller ikke folkeregisteradresse her. Til gengæld kan jeg godt leve med, at vi kun får beboerlicens for et halvt år – fra april til oktober – da vi ikke må overnatte i haverne i vinterhalvåret. Antallet af gæstelicenser bør også være højere end 10. Ud over hensynet til kolonihavebeboerne bør kommunen også tage hensyn til sine ansatte på skolerne i området, som ikke kan rende ned og flytte bilen hver tredje time, samt håndværkere og andre ansatte i området/områderne. (Jeg håber, at mit svar denne gang lander på den korrekte høring - nemlig den, der vedrører området mellem Engvej og Amager Strandvej!)
Læs høringssvar fra Anette Breitenstein
Indsendt af:
Karsten Thue Holst
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
99
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er andelsdhaver i HF Strandbo, som ligger midt i den nye parkeringszone. Vi er 108 andele/familier, som har vores sommerliv her, fra april til oktober. Vi lever her hele sommeren og går på arbejde og kører vores unger i istitutioner etc. Hvorfor skal vi ikke have lov til at parkere her, som alle andre der bor her omkring?? Vi er godkendt af Københavns Kommune til at bebo vores haver 7 måneder om året, vi er tilsluttet offentlig kloak og vandforsyning, vi har en BBR, der bekræfter, at vi ejer et sted her, vi handler lokalt og føler os som en del af lokalbefolkningen og har for vores vedkommede gjort det i 20 år. Det har aldrig været et problem med parkering, før Metroen kom, og hvis man får fjernet de biler, som langtidsparkerer, når de skal ud og rejse, så er der rigelig plads til os alle sammen. Det er diskriminerende, at jeg ikke kan få lov til at stille min bil her om sommeren, bare fordi jeg ikke har en helårsbeboelse. Jeg synes, man skal kigge på det her en gang til og tilgodese alle de mennesker, der bor og arbejder i området, også selv om det kun er i sommerhalvåret. Med venlig hilsen Karsten Holst HF Strandbo/Signelilvej 75  
Læs høringssvar fra Karsten Thue Holst
Indsendt af:
Henriette Kirkegaard
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
98
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi foreslår følgende justeringer til forslaget:     Krimsvej-zonen ændres   Der er enormt mange boliger og beboere i Krimsvej-zonen men meget få parkeringspladser. Langt de fleste p-pladser befinder sig i private p-kældere. Det vil udelukkende blive en belastning for beboerne hvis zonen ikke udvides, hvilket vi ikke kan se er hensigtsmæssigt, når nu forslaget er tiltænkt for at hjælpe beboerne. Zonen bør som minimum udvides med Amager Strand zonen (som i øvrigt er det område vi benytter i dag). Man bør også inkludere Italiensvej-kvarteret, som vi også benytter. Både Amager Strandvej-zonen og italiensvej-zonen er faktisk meget mere hensigtsmæssig for os at parkere i end Krimsvej-zonen.         Der bør ikke være loft for gæsteparkering   Der er enormt mange børnefamilier i området. Som familie i København er mange – os selv inklusiv – afhængige af hjælp fra familie og andre til pasning m.m. Det bliver en stor udfordring hvis gæster og familie ikke kan parkere mere end 3 timer. Særligt for de som kommer langvejs fra – e.g. vores bedsteforældre og familie i jylland. Vi foreslår en af følgende tilpasninger:   3-timers grænse bør ikke være et krav hele døgnet: Hvis kravet om 3-timers parkering kun er gældende i dagstimer bør det fjerne udfordringen med at p-pladser bruges af pendlere og/eller personer der skal i lufthavnen.   Intet loft på gæste-parkering. Det nuværende forslag om et loft bliver en stor udfordring for beboere og vi kan ikke se hvordan et loft løser en udfordring med pendlere eller andre som ikke bor i området men som udnytter parkeringen. Hvorfor skal der være begrænsning på gæster? Løser en begrænsning på gæster det problem som forslaget skal behjælpe – altså at begrænse uønsket parkering? Gæster er jo netop ønsket. Vi kan kun se det bliver til gene for os der bor her, hvis der laves et loft.  
Læs høringssvar fra Henriette Kirkegaard
Indsendt af:
Claus Josefsen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
97
By:
København K
Postnr.:
1054
Jeg er andelshaver i HF Strandbo og vil gerne gøre opmærksom på følgende: Jeg tilslutter mig et forslag til regulering af parkeringsmulighederne målrettet mod pendlere og rejsende "lufthavnsgratister". Imidlertid må et forslag tage afgørende hensyn også til kolonihaveejere. HF Strandbo er omfattet af kolonihaveloven og i medfør heraf har Strandbo status af varige haver med ret til overnatning (overnatningshaver) i perioden 1. april - 1. november. HF Strandbo er et gammelt godkendt kolonihaveområde med en af Københavns Kommune godkendt lodplan fra starten af 1930erne, idag i alt 108 lodder. Indehavere af en kolonihave i Strandbo har således en legitim ret til at bebo deres kolonihave  i 7 måneder af året, hvilket rigtig mange gør og benytter sig af og lever deres almindelige liv med arbejde, familie og børn osv. med udgangspunkt i kolonihaven. Desuden besøger man også sin kolonihave i vinterhalvåret med forskellige gøremål. Haveforeningen er kloakeret, er tilsluttet offentlig vandforsyning og tilsluttet den kommunale affaldsordning med sortering ligesom øvrige byomåder. Haveforeningen bliver reguleret af byggeregler mm. ligesom andre byområder. Med baggrund i dette, mener jeg, at HF Strandbo og dens andelshavere bør have samme muligheder som øvrige ejere og lejere i området der er omfattet af forslaget til parkeringszone med tidsbegrænsning på parkering. Der må være en ligestilling ellers er det grov forskelsbehandling. Det vil sige andelshaverne bør have samme mulighed for at opnå beboerlicenser og gæstelicenser til parkering som andre ejere og lejere i området uanset om andelshaverne har bopælsadresse et andet sted. Der må kunne findes en ordning så det kan lade sig gøre - helst hele året, idet mange andelshaver også besøger Strandbo i vintersæsonen, for at holde opsyn med eventuelt indbrud, hærværk og lignende, samt for at forberede havehusene og haverne til sommersæsonen. Da rigtig mange andelshavere lever deres liv i kolonihaverne i sæsonen modtager de også gæster ligesom andre ejere og lejere i området. De skal også have mulighed for at kunne parkere frit med gæstelicens. Alternativet er en sæsonbegrænset beboer og gæstelicens. Med venlig hilsen Arkitekt m.a.a. Claus Josefsen  PS. Jeg forventer at få en personlig bekræftelse og svar på mit høringssvar.
Læs høringssvar fra Claus Josefsen
Indsendt af:
Lone Bülow Beckmann
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
96
By:
København S
Postnr.:
2300
Københavns Kommunes ønske om parkeringsregulering omkring Amager Strandpark, er både rimeligt og nødvendigt, men for os som kolonihaveejer i HF Strandbo, føler vi os klemt i dette forslag.  Vi har i 3 generationer haft have i HF Strandbo, men bor ikke længere i København. Med nuværende forslag til P-regulering, vil adgangen til haven besværliggøres i væsentlig grad og det vil vi være rigtig ærgerlige over. Vi opfordrer derfor kommunen til at ligestille kolonihaveejerne med de øvrige beboere i området i forhold til beboerlicenser m.v.   
Læs høringssvar fra Lone Bülow Beckmann
Indsendt af:
Lizzie Bruzelius Niielsen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
95
Vedhæftede filer: 1
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Læs venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Lizzie Bruzelius Niielsen
Indsendt af:
Erhardt Franzen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
94
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sundbyernes GrundejerFællesskab
By:
København S
Postnr.:
2300
Overordnet ønsker SGF i situationen, at opfordre Københavns Kommune til at forholde sig til den samlede trafikale situation på Amager, og hvad der skal gøres ved tingene i fremtiden for, at det hele ikke sander til i total trafikal ufremkommelighed på Øen. I vedhæftede fil er hele vort høringssvar. 
Læs høringssvar fra Erhardt Franzen
Indsendt af:
Claus Hasselmann
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
93
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Det er som beboer på Krimsvej ofte udfordringer med at finde parkeringsplads grundet langtidsparkeringer og pendlere. Derfor er en tidsbegrænsning på 3 timer en god løsning kombinerer med beboerlicens. Jeg forstår det som et tilsagn, men ikke endelig vedtaget. Vedtages det ikke vil man for alvor skabe kaos ved Krimsvej området. 
Læs høringssvar fra Claus Hasselmann
Indsendt af:
Ditte Yde
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
92
By:
København S
Postnr.:
2300
Beboerlicenser bør gælde bredere. Det er fx upraktisk at bo på Amagerstrandvej 142-152 og så ikke måtte parkere på Italiensvej. Omkring metrostationerne bør der være ekstra opmærksomhed på parkerende lufthavsgæster. Derudover synes jeg det er meget ærgerligt, hvis nye regler begrænser kolonihaveejernes brug af det område, de har haft i mange, mange år før alt det nye kom til og parkering blev et problem.  Kolonihaverne skaber kolorit på en måde intet nybyggeri kan. 
Læs høringssvar fra Ditte Yde
Indsendt af:
Annette Gundorph
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
91
Virksomhed / Organisation :
Kolonihave
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ejer en andelskolonihave hvor jeg har ret til at bo fra 1. April til 31. Oktober . Syntes kun det er ret & rimeligt med en p-licens til minimum denne periode. 
Læs høringssvar fra Annette Gundorph
Indsendt af:
Margit Nielsen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
90
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Det kan simpelthen ikke være rigtigt at vi kolonihave ejere ikke kan få en p- licens. Vi bor her et halvt år. Det berører børne familier og os pensionister. Tænk jer om inden i tager en beslutning.
Læs høringssvar fra Margit Nielsen
Indsendt af:
Christian Dubois
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
89
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i Haveforeningen Strandbo, Signelilvej 42,  vil forslaget helt urimeligt markant hæmme vores daglige brug af  vores "åndehul". Beboere i Haveforeningen Strandbo  bør have helt samme adgang til beboerlicens/parkeringslicens som øvrige beboere i området. mvh Christian Dubois
Læs høringssvar fra Christian Dubois
Indsendt af:
Rikke Lyngdam
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
88
By:
København k
Postnr.:
1264
Vi tilslutter os at det er nødvendigt at se på parkeringsforholdene omkring metrostationerne på Amager. Det er helt tydeligt, at området ol sommeren bruges til langtidsparkering for rejsende fra lufthavnen og som pendlerparkering for rejsende til København, der benytter metro.  Vi som bor i andelshaverne Strandbo og har (for vores vedkommende igennem 23 år) haft Amager som bolig hele sommeren, kan ikke se logikken i, at et parkeringsforbud skal ramme os. Det vil helt essentielt og funktionelt gribe ind i vores hverdag, når vi ikke kan bruge eller overnatte i vores kolonihaver og have den samme mulighed for at bruge sin bil som alle andre beboere i området. Vi må ikke flytte vores adresse til Amager jvf lovgivning og vil derfor ikke kunne opnå en licens ud fra det nuværende forslag.   Der må kunne findes en teknisk løsning for os beboere der og vores gæster. Det er nemt at se hvem der bor i kolonihaverne, da det er registreret hos Skat og BBR.    Det er meget svært at forstå, at man har lavet et forslag, velvidende at det vil ramme en masse familiers liv og hverdag så indgribende. Det har næppe været nogen politikers hensigt på noget tidspunkt?   Mvh Rikke Lyngdam
Læs høringssvar fra Rikke Lyngdam
Indsendt af:
Rikke Lyngdam
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
87
By:
Kbh k
Postnr.:
1264
Vi tilslutter os at det er nødvendigt at se på parkeringsforholdene omkring metrostationerne på Amager. Det er helt tydeligt, at området ol sommeren bruges til langtidsparkering for rejsende fra lufthavnen og som pendlerparkering for rejsende til København, der benytter metro.  Vi som bor i andelshaverne Strandbo og har (for vores vedkommende igennem 23 år) haft Amager som bolig hele sommeren, kan ikke se logikken i, at et parkeringsforbud skal ramme os. Det vil helt essentielt og funktionelt gribe ind i vores hverdag, når vi ikke kan bruge eller overnatte i vores kolonihaver og have den samme mulighed for at bruge sin bil som alle andre beboere i området. Vi må ikke flytte vores adresse til Amager jvf lovgivning og vil derfor ikke kunne opnå en licens ud fra det nuværende forslag.   Der må kunne findes en teknisk løsning for os beboere der og vores gæster. Det er nemt at se hvem der bor i kolonihaverne, da det er registreret hos Skat og BBR.    Det er meget svært at forstå, at man har lavet et forslag, velvidende at det vil ramme en masse familiers liv og hverdag så indgribende. Det har næppe været nogen politikers hensigt på noget tidspunkt?   Mvh Rikke Lyngdam
Læs høringssvar fra Rikke Lyngdam
Indsendt af:
Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
86
By:
København S
Postnr.:
2300
Respons til høring vedr. parkering omkring Amager Strand Vi støtter forslaget at indføre tidsbegrænsede parkeringszoner ved Amager Strand, dette vil reducere pendlertrafikparkering og andre langtidsparkerede biler i området, men det må ikke være på bekostning af os andels- og kolonihaveejere, der i årevis har parkeret i de kommende parkeringszoner uden parkeringsudfordringer. Vi har haft vores have siden 1959, så vi har vundet hævd. Ud af de i alt 108 andelshaveejere i HF Strandbo er det godt halvdelen, der bor i kolonihaverne hele sæsonen, der har bil. De omkringliggende veje bruges til parkering, og der er fortsat adskillige parkeringspladser. Forslag   Gæstelicenser burde ændres til gæstekort uden tidsbegrænsning eller antalsbegrænsning.   Forlæng til 6 timers parkering i tidsrummet 08.00 - 17.00, det vil ikke være attraktivt for pendlere eller andre langtidsparkeringer. Det vil til gengæld reducere det trafikkaos, der vil opstå, når samtlige strandgæster skal op og flytte biler. Det er nemt at forestille sig, at ulykkesraten går i vejret. De kolonihaver, der findes i de kommende parkeringszoner, er placeret i villaområder, hvor der ikke er samme mangel på parkeringspladser, som der sandsynligvis er i områder med mange erhverv og flere etagebyggerier. Andelshaverne skal have mulighed for at få parkeringslicens til parkering af deres egne biler, fordi: Andelshaverne betaler ejendomsskat og grundskyld til Københavns Kommune. Dermed er andelshaverne sidestillede med andre grundejere. AH Strandbo er placeret ved henholdsvis Signelilvej, Tovelillevej, Amager Strandvej samt ved Engvej, antallet af bilejere er så begrænset, at det ikke er til gene for de andre beboeres parkeringsmuligheder.  Afslutningsvis vil vi sammenfatte, at forslaget er godt og nødvendigt, og at andelshaverne kan erhverve parkeringslicens uden det vil gå ud over andre lokale beboeres parkeringsmuligheder. Med venlig hilsen Kurt Jespersen Erik Juel Eva Juel Hammerich  
Læs høringssvar fra Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Indsendt af:
Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
85
By:
København S
Postnr.:
2300
Kladde til høringssvar vedr. parkering omkring Amager Strand Vi støtter forslaget at indføre tidsbegrænsede parkeringszoner ved Amager Strand, dette vil reducere pendlertrafikparkering og andre langtidsparkerede biler i området, men det må ikke være på bekostning af os andels- og kolonihaveejere, der i årevis har parkeret i de kommende parkeringszoner uden parkeringsudfordringer. Vi har haft vores have siden 1959, så vi har vundet hævd. Ud af de i alt 108 andelshaveejere i HF Strandbo er det godt halvdelen, der bor i kolonihaverne hele sæsonen, der har bil. De omkringliggende veje bruges til parkering, og der er fortsat adskillige parkeringspladser. Forslag   Gæstelicenser burde ændres til gæstekort uden tidsbegrænsning eller antalsbegrænsning.   Forlæng til 6 timers parkering i tidsrummet 08.00 - 17.00, det vil ikke være attraktivt for pendlere eller andre langtidsparkeringer. Det vil til gengæld reducere det trafikkaos, der vil opstå, når samtlige strandgæster skal op og flytte biler. Det er nemt at forestille sig, at ulykkesraten går i vejret. De kolonihaver, der findes i de kommende parkeringszoner, er placeret i villaområder, hvor der ikke er samme mangel på parkeringspladser, som der sandsynligvis er i områder med mange erhverv og flere etagebyggerier. Andelshaverne skal have mulighed for at få parkeringslicens til parkering af deres egne biler, fordi: Andelshaverne betaler ejendomsskat og grundskyld til Københavns Kommune. Dermed er andelshaverne sidestillede med andre grundejere. AH Strandbo er placeret ved henholdsvis Signelilvej, Tovelillevej, Amager Strandvej samt ved Engvej, antallet af bilejere er så begrænset, at det ikke er til gene for de andre beboeres parkeringsmuligheder.  Afslutningsvis vil vi sammenfatte, at forslaget er godt og nødvendigt, og at andelshaverne kan erhverve parkeringslicens uden det vil gå ud over andre lokale beboeres parkeringsmuligheder. Med venlig hilsen Kurt Jespersen Erik Juel Eva Juel Hammerich  
Læs høringssvar fra Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Indsendt af:
Jette Grandal
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
84
Virksomhed / Organisation :
HF. FORMOSA
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bor på Amager i lokalområdet, og kan søge p-tilladelse til min bil, så jeg er personligt "Home safe". MEN, er også beboer i HF. Formosa i perioden 1. april til 31. oktober. I vores haveforening bor der mange familier og enlige for den sags skyld, der på hver deres vis er afhængig af en bil for at få hverdagen til at fungere. Det vil være urimeligt, hvis ikke disse mennesker skal have mulighed for, at søge og få dispensation til parkering på lige fod med fastboende. I det mindste så "bare" dispensation gældende i den periode, hvor overnatning i husene er tilladt! Mvh. Jette G.
Læs høringssvar fra Jette Grandal
Indsendt af:
Mogensen
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
83
By:
København
Postnr.:
2300
6 timer kl. 8.00 -20.00
Læs høringssvar fra Mogensen
Indsendt af:
Martin Bakkebo Pedersen
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
82
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Godt oplæg der kan blive bedre. Se venligst vedhæftning.
Læs høringssvar fra Martin Bakkebo Pedersen
Indsendt af:
Lene Vosbein Nielsen
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
81
Virksomhed / Organisation :
HF Strandbo
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. parkeringsforhold Amager Øst/ Amager Strand   Vi forstår, at det foreliggende forslag om begrænsning af trafik og parkeringsmuligheder for Amager Øst/Amager Strand er udarbejdet efter der er lavet flere trafik/parkeringstællinger, blandt andet i 2018/2019 og i 2021, og at disse viser, at der er en del, der anvender vores område til parkering i forbindelse med metro og/eller lufthavn. Vi har forståelse for, at der er behov for regulering af parkeringsforholdene af hensyn til beboerne i området. Vores beboeres parkering ved haveforeningen har været med i begge disse optællinger, og vi må derfor konkludere, at vi ikke bidrager til øgningen i trafik- og parkeringstætheden i området. HF Strandbo har ligget i området i siden 1931, dvs. i 91 år, og består af 108 haver. Vi føler os som beboere og en del af lokalområdet. Vi er uforstående overfor, at kolonihaveforeningens andelshavere ifølge forslaget ikke opfattes som beboere og derfor ikke vil kunne få beboerlicens. Vi har haft derfor allerede haft kontakt til Amager Øst Lokaludvalg, hvor Felizia Windfeld Kock bl.a. har skrevet følgende til os ” Lokaludvalget er også enige om, at der skal findes en god løsning for kolonihaveejerne, så de ikke bliver glemt i forslaget.” En god løsning for os er, at vores beboere kan få tildelt beboerlicens ligesom alle andre beboere i området. Vores andelshavere - beboere - benytter haverne aktivt. Nogle bor her i hele kolonihavesæsonen, andre opholder sig her i dagtimerne,  i weekender og ferier, ligesom mange kommer i foreningen i vinterhalvåret. Vi har ret til overnatning i haverne 7 måneder om året og mange har en tættere tilknytning til deres kolonihave end til deres ’vinterbolig’. Haveforeningens beboere parkerer hovedsageligt på foreningens del af Amager Strandvej, Tovelillevej og Engvej, og vi oplever normalt ikke, at det på hverdage er vanskeligt at finde parkering i vores område. Langs Amager Strandvej er der mange ledige parkeringspladser på hverdage. Med forslaget indskrænkes kolonihavebeboernes muligheder i forhold til områdets øvrige beboere - det mener vi ikke er rimeligt. Det fremgår af Kolonihaveloven, at kommunerne er forpligtiget til at sikre, at kolonihaver fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Vi vurderer, at den manglende mulighed for parkering vil hindre mange i at kunne bruge haverne aktivt. Det kan blandt andet medføre at haverne bliver brugt mindre og overgår til fortrinsvis at blive anvendt i weekenderne – stik imod intentionerne bag kolonihaveloven. Ved borgermødet den 30. maj 2022 nævnte kommunens repræsentant, at kolonihaverne burde se på, om de kan etablere parkering på egen matrikel og derved ikke benytte de private fællesveje, som de er ”medejere” af. Vi har naturligvis også vurderet dette og kan oplyse, at vores lodplan ikke giver plads til, at vi kan etablere parkering på matriklen. Stier og fællesområde er brandveje der skal sikre at redningskøretøjer kan komme frem i hele foreningen.  Bestyrelsen i HF Strandbo opfordrer kommunen til at ligestille kolonihaveejerne med de øvrige beboere i området i forhold til beboerlicenser m.v. Kolonihavebeboere kan typisk ikke have folkeregisteradresse i en kolonihave, men det er muligt at registre sit ejerskab af kolonihavehusene - og man kan som borger se dette tilhørsforhold på borger.dk. Denne registrering kunne anvendes som grundlag for udstedelse af licenser.   Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28 Formand for HF Strandbo    
Læs høringssvar fra Lene Vosbein Nielsen

Sider