kort over p-zonen på Amager Strand

3 timers tidsbegrænset p-zone i Amager Strand

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Indsendt af:
Ida Østre
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
102
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Jeg ejer en kolonihave på Engvej 65, hvor vi må bo hele sommerhalvåret, så selvfølgelig skal der udstedes parkeringslicens til bilejerne herfra
Læs høringssvar fra Ida Østre
Indsendt af:
Steen Rahbæk Nielsen og Laila. Iisager Andersen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
101
By:
K
Postnr.:
1310
Til  Teknik- og Miljøudvalget Høringssvar vedrørende forslaget til den kommende tidsbegrænsede parkeringszone Amager Strand Vi har haft kolonihave i HF strandbo siden 2000 og bor fast i kolonihavehuset i 6 måneder hvert år. Det vil sige, at vi har alle vores daglige gøremål på Amager i sommerperioden. Det indebærer, at vi bruger bilen som om vinteren, hvor vi bor i Frederiksstaden.  De seneste 2 år har vi været særligt afhængige af at have bilen med i kolonihaven på grund af gangbesvær. Hvis  parkeringsforslaget ikke kommer til at tilgodese kolonihavebeboerne, bliver vi derfor sat i en slem knibe, som vi ikke tror har været hensigten med udformningen af forslaget - og vi anmoder derfor på det kraftigste til, at magistraten ændrer det foreliggende forslag, således at der bliver indført beboerlicenser samt gæsteparkeringstilladelser til de folk, der bor i haveforeninger.   En lillle kuriositet: I  indre by er det svært at finde parkeringspladser, selv for beboerne, og det er således en fordel for området, at vores bil er på Amager i 6 måneder af året. Venlig hilsen Steen Rahbæk Nielsen og Laila Andersen Fredericiagade 82 5th 1310 K Sommer:  HF Strandbo Engvej 67L 2300 S
Læs høringssvar fra Steen Rahbæk Nielsen og Laila. Iisager Andersen
Indsendt af:
Anette Breitenstein
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
100
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1900
Jeg støtter forslaget om en begrænsning af pendlertrafik og langtidsparkerede biler i området, men det skal ikke være på bekostning af de kolonihaveejere, der allerede nu uden parkeringsproblemer parkerer i de kommende parkeringszoner. Af de 108 andelshaveejere i HF Strandbo er det nok under halvdelen, der bor i kolonihaverne hele sæsonen, og det er sandsynligvis også under halvdelen, der har bil. De kolonihaver, der findes i de kommende parkeringszoner, er placeret i villaområder, hvor der ikke er samme mangel på parkeringspladser, som der sandsynligvis er i områder med etagebyggeri. Min holdning er, at kolonihaveejerne skal kunne få en beboerlicens til deres bil, uanset om de har folkeregisteradresse i Københavns Kommune eller i en anden kommune. Som flere andre har pointeret i deres høringssvar, må vi ikke bo permanent i kolonihaverne, og vi har derfor heller ikke folkeregisteradresse her. Til gengæld kan jeg godt leve med, at vi kun får beboerlicens for et halvt år – fra april til oktober – da vi ikke må overnatte i haverne i vinterhalvåret. Antallet af gæstelicenser bør også være højere end 10. Ud over hensynet til kolonihavebeboerne bør kommunen også tage hensyn til sine ansatte på skolerne i området, som ikke kan rende ned og flytte bilen hver tredje time, samt håndværkere og andre ansatte i området/områderne. (Jeg håber, at mit svar denne gang lander på den korrekte høring - nemlig den, der vedrører området mellem Engvej og Amager Strandvej!)
Læs høringssvar fra Anette Breitenstein
Indsendt af:
Karsten Thue Holst
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
99
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er andelsdhaver i HF Strandbo, som ligger midt i den nye parkeringszone. Vi er 108 andele/familier, som har vores sommerliv her, fra april til oktober. Vi lever her hele sommeren og går på arbejde og kører vores unger i istitutioner etc. Hvorfor skal vi ikke have lov til at parkere her, som alle andre der bor her omkring?? Vi er godkendt af Københavns Kommune til at bebo vores haver 7 måneder om året, vi er tilsluttet offentlig kloak og vandforsyning, vi har en BBR, der bekræfter, at vi ejer et sted her, vi handler lokalt og føler os som en del af lokalbefolkningen og har for vores vedkommede gjort det i 20 år. Det har aldrig været et problem med parkering, før Metroen kom, og hvis man får fjernet de biler, som langtidsparkerer, når de skal ud og rejse, så er der rigelig plads til os alle sammen. Det er diskriminerende, at jeg ikke kan få lov til at stille min bil her om sommeren, bare fordi jeg ikke har en helårsbeboelse. Jeg synes, man skal kigge på det her en gang til og tilgodese alle de mennesker, der bor og arbejder i området, også selv om det kun er i sommerhalvåret. Med venlig hilsen Karsten Holst HF Strandbo/Signelilvej 75  
Læs høringssvar fra Karsten Thue Holst
Indsendt af:
Henriette Kirkegaard
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
98
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi foreslår følgende justeringer til forslaget:     Krimsvej-zonen ændres   Der er enormt mange boliger og beboere i Krimsvej-zonen men meget få parkeringspladser. Langt de fleste p-pladser befinder sig i private p-kældere. Det vil udelukkende blive en belastning for beboerne hvis zonen ikke udvides, hvilket vi ikke kan se er hensigtsmæssigt, når nu forslaget er tiltænkt for at hjælpe beboerne. Zonen bør som minimum udvides med Amager Strand zonen (som i øvrigt er det område vi benytter i dag). Man bør også inkludere Italiensvej-kvarteret, som vi også benytter. Både Amager Strandvej-zonen og italiensvej-zonen er faktisk meget mere hensigtsmæssig for os at parkere i end Krimsvej-zonen.         Der bør ikke være loft for gæsteparkering   Der er enormt mange børnefamilier i området. Som familie i København er mange – os selv inklusiv – afhængige af hjælp fra familie og andre til pasning m.m. Det bliver en stor udfordring hvis gæster og familie ikke kan parkere mere end 3 timer. Særligt for de som kommer langvejs fra – e.g. vores bedsteforældre og familie i jylland. Vi foreslår en af følgende tilpasninger:   3-timers grænse bør ikke være et krav hele døgnet: Hvis kravet om 3-timers parkering kun er gældende i dagstimer bør det fjerne udfordringen med at p-pladser bruges af pendlere og/eller personer der skal i lufthavnen.   Intet loft på gæste-parkering. Det nuværende forslag om et loft bliver en stor udfordring for beboere og vi kan ikke se hvordan et loft løser en udfordring med pendlere eller andre som ikke bor i området men som udnytter parkeringen. Hvorfor skal der være begrænsning på gæster? Løser en begrænsning på gæster det problem som forslaget skal behjælpe – altså at begrænse uønsket parkering? Gæster er jo netop ønsket. Vi kan kun se det bliver til gene for os der bor her, hvis der laves et loft.  
Læs høringssvar fra Henriette Kirkegaard
Indsendt af:
Claus Josefsen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
97
By:
København K
Postnr.:
1054
Jeg er andelshaver i HF Strandbo og vil gerne gøre opmærksom på følgende: Jeg tilslutter mig et forslag til regulering af parkeringsmulighederne målrettet mod pendlere og rejsende "lufthavnsgratister". Imidlertid må et forslag tage afgørende hensyn også til kolonihaveejere. HF Strandbo er omfattet af kolonihaveloven og i medfør heraf har Strandbo status af varige haver med ret til overnatning (overnatningshaver) i perioden 1. april - 1. november. HF Strandbo er et gammelt godkendt kolonihaveområde med en af Københavns Kommune godkendt lodplan fra starten af 1930erne, idag i alt 108 lodder. Indehavere af en kolonihave i Strandbo har således en legitim ret til at bebo deres kolonihave  i 7 måneder af året, hvilket rigtig mange gør og benytter sig af og lever deres almindelige liv med arbejde, familie og børn osv. med udgangspunkt i kolonihaven. Desuden besøger man også sin kolonihave i vinterhalvåret med forskellige gøremål. Haveforeningen er kloakeret, er tilsluttet offentlig vandforsyning og tilsluttet den kommunale affaldsordning med sortering ligesom øvrige byomåder. Haveforeningen bliver reguleret af byggeregler mm. ligesom andre byområder. Med baggrund i dette, mener jeg, at HF Strandbo og dens andelshavere bør have samme muligheder som øvrige ejere og lejere i området der er omfattet af forslaget til parkeringszone med tidsbegrænsning på parkering. Der må være en ligestilling ellers er det grov forskelsbehandling. Det vil sige andelshaverne bør have samme mulighed for at opnå beboerlicenser og gæstelicenser til parkering som andre ejere og lejere i området uanset om andelshaverne har bopælsadresse et andet sted. Der må kunne findes en ordning så det kan lade sig gøre - helst hele året, idet mange andelshaver også besøger Strandbo i vintersæsonen, for at holde opsyn med eventuelt indbrud, hærværk og lignende, samt for at forberede havehusene og haverne til sommersæsonen. Da rigtig mange andelshavere lever deres liv i kolonihaverne i sæsonen modtager de også gæster ligesom andre ejere og lejere i området. De skal også have mulighed for at kunne parkere frit med gæstelicens. Alternativet er en sæsonbegrænset beboer og gæstelicens. Med venlig hilsen Arkitekt m.a.a. Claus Josefsen  PS. Jeg forventer at få en personlig bekræftelse og svar på mit høringssvar.
Læs høringssvar fra Claus Josefsen
Indsendt af:
Lone Bülow Beckmann
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
96
By:
København S
Postnr.:
2300
Københavns Kommunes ønske om parkeringsregulering omkring Amager Strandpark, er både rimeligt og nødvendigt, men for os som kolonihaveejer i HF Strandbo, føler vi os klemt i dette forslag.  Vi har i 3 generationer haft have i HF Strandbo, men bor ikke længere i København. Med nuværende forslag til P-regulering, vil adgangen til haven besværliggøres i væsentlig grad og det vil vi være rigtig ærgerlige over. Vi opfordrer derfor kommunen til at ligestille kolonihaveejerne med de øvrige beboere i området i forhold til beboerlicenser m.v.   
Læs høringssvar fra Lone Bülow Beckmann
Indsendt af:
Lizzie Bruzelius Niielsen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
95
Vedhæftede filer: 1
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Læs venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Lizzie Bruzelius Niielsen
Indsendt af:
Erhardt Franzen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
94
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sundbyernes GrundejerFællesskab
By:
København S
Postnr.:
2300
Overordnet ønsker SGF i situationen, at opfordre Københavns Kommune til at forholde sig til den samlede trafikale situation på Amager, og hvad der skal gøres ved tingene i fremtiden for, at det hele ikke sander til i total trafikal ufremkommelighed på Øen. I vedhæftede fil er hele vort høringssvar. 
Læs høringssvar fra Erhardt Franzen
Indsendt af:
Claus Hasselmann
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
93
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Det er som beboer på Krimsvej ofte udfordringer med at finde parkeringsplads grundet langtidsparkeringer og pendlere. Derfor er en tidsbegrænsning på 3 timer en god løsning kombinerer med beboerlicens. Jeg forstår det som et tilsagn, men ikke endelig vedtaget. Vedtages det ikke vil man for alvor skabe kaos ved Krimsvej området. 
Læs høringssvar fra Claus Hasselmann
Indsendt af:
Ditte Yde
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
92
By:
København S
Postnr.:
2300
Beboerlicenser bør gælde bredere. Det er fx upraktisk at bo på Amagerstrandvej 142-152 og så ikke måtte parkere på Italiensvej. Omkring metrostationerne bør der være ekstra opmærksomhed på parkerende lufthavsgæster. Derudover synes jeg det er meget ærgerligt, hvis nye regler begrænser kolonihaveejernes brug af det område, de har haft i mange, mange år før alt det nye kom til og parkering blev et problem.  Kolonihaverne skaber kolorit på en måde intet nybyggeri kan. 
Læs høringssvar fra Ditte Yde
Indsendt af:
Annette Gundorph
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
91
Virksomhed / Organisation :
Kolonihave
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ejer en andelskolonihave hvor jeg har ret til at bo fra 1. April til 31. Oktober . Syntes kun det er ret & rimeligt med en p-licens til minimum denne periode. 
Læs høringssvar fra Annette Gundorph
Indsendt af:
Margit Nielsen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
90
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Det kan simpelthen ikke være rigtigt at vi kolonihave ejere ikke kan få en p- licens. Vi bor her et halvt år. Det berører børne familier og os pensionister. Tænk jer om inden i tager en beslutning.
Læs høringssvar fra Margit Nielsen
Indsendt af:
Christian Dubois
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
89
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i Haveforeningen Strandbo, Signelilvej 42,  vil forslaget helt urimeligt markant hæmme vores daglige brug af  vores "åndehul". Beboere i Haveforeningen Strandbo  bør have helt samme adgang til beboerlicens/parkeringslicens som øvrige beboere i området. mvh Christian Dubois
Læs høringssvar fra Christian Dubois
Indsendt af:
Rikke Lyngdam
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
88
By:
København k
Postnr.:
1264
Vi tilslutter os at det er nødvendigt at se på parkeringsforholdene omkring metrostationerne på Amager. Det er helt tydeligt, at området ol sommeren bruges til langtidsparkering for rejsende fra lufthavnen og som pendlerparkering for rejsende til København, der benytter metro.  Vi som bor i andelshaverne Strandbo og har (for vores vedkommende igennem 23 år) haft Amager som bolig hele sommeren, kan ikke se logikken i, at et parkeringsforbud skal ramme os. Det vil helt essentielt og funktionelt gribe ind i vores hverdag, når vi ikke kan bruge eller overnatte i vores kolonihaver og have den samme mulighed for at bruge sin bil som alle andre beboere i området. Vi må ikke flytte vores adresse til Amager jvf lovgivning og vil derfor ikke kunne opnå en licens ud fra det nuværende forslag.   Der må kunne findes en teknisk løsning for os beboere der og vores gæster. Det er nemt at se hvem der bor i kolonihaverne, da det er registreret hos Skat og BBR.    Det er meget svært at forstå, at man har lavet et forslag, velvidende at det vil ramme en masse familiers liv og hverdag så indgribende. Det har næppe været nogen politikers hensigt på noget tidspunkt?   Mvh Rikke Lyngdam
Læs høringssvar fra Rikke Lyngdam
Indsendt af:
Rikke Lyngdam
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
87
By:
Kbh k
Postnr.:
1264
Vi tilslutter os at det er nødvendigt at se på parkeringsforholdene omkring metrostationerne på Amager. Det er helt tydeligt, at området ol sommeren bruges til langtidsparkering for rejsende fra lufthavnen og som pendlerparkering for rejsende til København, der benytter metro.  Vi som bor i andelshaverne Strandbo og har (for vores vedkommende igennem 23 år) haft Amager som bolig hele sommeren, kan ikke se logikken i, at et parkeringsforbud skal ramme os. Det vil helt essentielt og funktionelt gribe ind i vores hverdag, når vi ikke kan bruge eller overnatte i vores kolonihaver og have den samme mulighed for at bruge sin bil som alle andre beboere i området. Vi må ikke flytte vores adresse til Amager jvf lovgivning og vil derfor ikke kunne opnå en licens ud fra det nuværende forslag.   Der må kunne findes en teknisk løsning for os beboere der og vores gæster. Det er nemt at se hvem der bor i kolonihaverne, da det er registreret hos Skat og BBR.    Det er meget svært at forstå, at man har lavet et forslag, velvidende at det vil ramme en masse familiers liv og hverdag så indgribende. Det har næppe været nogen politikers hensigt på noget tidspunkt?   Mvh Rikke Lyngdam
Læs høringssvar fra Rikke Lyngdam
Indsendt af:
Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
86
By:
København S
Postnr.:
2300
Respons til høring vedr. parkering omkring Amager Strand Vi støtter forslaget at indføre tidsbegrænsede parkeringszoner ved Amager Strand, dette vil reducere pendlertrafikparkering og andre langtidsparkerede biler i området, men det må ikke være på bekostning af os andels- og kolonihaveejere, der i årevis har parkeret i de kommende parkeringszoner uden parkeringsudfordringer. Vi har haft vores have siden 1959, så vi har vundet hævd. Ud af de i alt 108 andelshaveejere i HF Strandbo er det godt halvdelen, der bor i kolonihaverne hele sæsonen, der har bil. De omkringliggende veje bruges til parkering, og der er fortsat adskillige parkeringspladser. Forslag   Gæstelicenser burde ændres til gæstekort uden tidsbegrænsning eller antalsbegrænsning.   Forlæng til 6 timers parkering i tidsrummet 08.00 - 17.00, det vil ikke være attraktivt for pendlere eller andre langtidsparkeringer. Det vil til gengæld reducere det trafikkaos, der vil opstå, når samtlige strandgæster skal op og flytte biler. Det er nemt at forestille sig, at ulykkesraten går i vejret. De kolonihaver, der findes i de kommende parkeringszoner, er placeret i villaområder, hvor der ikke er samme mangel på parkeringspladser, som der sandsynligvis er i områder med mange erhverv og flere etagebyggerier. Andelshaverne skal have mulighed for at få parkeringslicens til parkering af deres egne biler, fordi: Andelshaverne betaler ejendomsskat og grundskyld til Københavns Kommune. Dermed er andelshaverne sidestillede med andre grundejere. AH Strandbo er placeret ved henholdsvis Signelilvej, Tovelillevej, Amager Strandvej samt ved Engvej, antallet af bilejere er så begrænset, at det ikke er til gene for de andre beboeres parkeringsmuligheder.  Afslutningsvis vil vi sammenfatte, at forslaget er godt og nødvendigt, og at andelshaverne kan erhverve parkeringslicens uden det vil gå ud over andre lokale beboeres parkeringsmuligheder. Med venlig hilsen Kurt Jespersen Erik Juel Eva Juel Hammerich  
Læs høringssvar fra Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Indsendt af:
Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
85
By:
København S
Postnr.:
2300
Kladde til høringssvar vedr. parkering omkring Amager Strand Vi støtter forslaget at indføre tidsbegrænsede parkeringszoner ved Amager Strand, dette vil reducere pendlertrafikparkering og andre langtidsparkerede biler i området, men det må ikke være på bekostning af os andels- og kolonihaveejere, der i årevis har parkeret i de kommende parkeringszoner uden parkeringsudfordringer. Vi har haft vores have siden 1959, så vi har vundet hævd. Ud af de i alt 108 andelshaveejere i HF Strandbo er det godt halvdelen, der bor i kolonihaverne hele sæsonen, der har bil. De omkringliggende veje bruges til parkering, og der er fortsat adskillige parkeringspladser. Forslag   Gæstelicenser burde ændres til gæstekort uden tidsbegrænsning eller antalsbegrænsning.   Forlæng til 6 timers parkering i tidsrummet 08.00 - 17.00, det vil ikke være attraktivt for pendlere eller andre langtidsparkeringer. Det vil til gengæld reducere det trafikkaos, der vil opstå, når samtlige strandgæster skal op og flytte biler. Det er nemt at forestille sig, at ulykkesraten går i vejret. De kolonihaver, der findes i de kommende parkeringszoner, er placeret i villaområder, hvor der ikke er samme mangel på parkeringspladser, som der sandsynligvis er i områder med mange erhverv og flere etagebyggerier. Andelshaverne skal have mulighed for at få parkeringslicens til parkering af deres egne biler, fordi: Andelshaverne betaler ejendomsskat og grundskyld til Københavns Kommune. Dermed er andelshaverne sidestillede med andre grundejere. AH Strandbo er placeret ved henholdsvis Signelilvej, Tovelillevej, Amager Strandvej samt ved Engvej, antallet af bilejere er så begrænset, at det ikke er til gene for de andre beboeres parkeringsmuligheder.  Afslutningsvis vil vi sammenfatte, at forslaget er godt og nødvendigt, og at andelshaverne kan erhverve parkeringslicens uden det vil gå ud over andre lokale beboeres parkeringsmuligheder. Med venlig hilsen Kurt Jespersen Erik Juel Eva Juel Hammerich  
Læs høringssvar fra Kurt Jespersen, Erik Juel og Eva Juel Hammerich
Indsendt af:
Jette Grandal
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
84
Virksomhed / Organisation :
HF. FORMOSA
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bor på Amager i lokalområdet, og kan søge p-tilladelse til min bil, så jeg er personligt "Home safe". MEN, er også beboer i HF. Formosa i perioden 1. april til 31. oktober. I vores haveforening bor der mange familier og enlige for den sags skyld, der på hver deres vis er afhængig af en bil for at få hverdagen til at fungere. Det vil være urimeligt, hvis ikke disse mennesker skal have mulighed for, at søge og få dispensation til parkering på lige fod med fastboende. I det mindste så "bare" dispensation gældende i den periode, hvor overnatning i husene er tilladt! Mvh. Jette G.
Læs høringssvar fra Jette Grandal
Indsendt af:
Mogensen
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
83
By:
København
Postnr.:
2300
6 timer kl. 8.00 -20.00
Læs høringssvar fra Mogensen
Indsendt af:
Martin Bakkebo Pedersen
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
82
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Godt oplæg der kan blive bedre. Se venligst vedhæftning.
Læs høringssvar fra Martin Bakkebo Pedersen
Indsendt af:
Lene Vosbein Nielsen
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
81
Virksomhed / Organisation :
HF Strandbo
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. parkeringsforhold Amager Øst/ Amager Strand   Vi forstår, at det foreliggende forslag om begrænsning af trafik og parkeringsmuligheder for Amager Øst/Amager Strand er udarbejdet efter der er lavet flere trafik/parkeringstællinger, blandt andet i 2018/2019 og i 2021, og at disse viser, at der er en del, der anvender vores område til parkering i forbindelse med metro og/eller lufthavn. Vi har forståelse for, at der er behov for regulering af parkeringsforholdene af hensyn til beboerne i området. Vores beboeres parkering ved haveforeningen har været med i begge disse optællinger, og vi må derfor konkludere, at vi ikke bidrager til øgningen i trafik- og parkeringstætheden i området. HF Strandbo har ligget i området i siden 1931, dvs. i 91 år, og består af 108 haver. Vi føler os som beboere og en del af lokalområdet. Vi er uforstående overfor, at kolonihaveforeningens andelshavere ifølge forslaget ikke opfattes som beboere og derfor ikke vil kunne få beboerlicens. Vi har haft derfor allerede haft kontakt til Amager Øst Lokaludvalg, hvor Felizia Windfeld Kock bl.a. har skrevet følgende til os ” Lokaludvalget er også enige om, at der skal findes en god løsning for kolonihaveejerne, så de ikke bliver glemt i forslaget.” En god løsning for os er, at vores beboere kan få tildelt beboerlicens ligesom alle andre beboere i området. Vores andelshavere - beboere - benytter haverne aktivt. Nogle bor her i hele kolonihavesæsonen, andre opholder sig her i dagtimerne,  i weekender og ferier, ligesom mange kommer i foreningen i vinterhalvåret. Vi har ret til overnatning i haverne 7 måneder om året og mange har en tættere tilknytning til deres kolonihave end til deres ’vinterbolig’. Haveforeningens beboere parkerer hovedsageligt på foreningens del af Amager Strandvej, Tovelillevej og Engvej, og vi oplever normalt ikke, at det på hverdage er vanskeligt at finde parkering i vores område. Langs Amager Strandvej er der mange ledige parkeringspladser på hverdage. Med forslaget indskrænkes kolonihavebeboernes muligheder i forhold til områdets øvrige beboere - det mener vi ikke er rimeligt. Det fremgår af Kolonihaveloven, at kommunerne er forpligtiget til at sikre, at kolonihaver fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Vi vurderer, at den manglende mulighed for parkering vil hindre mange i at kunne bruge haverne aktivt. Det kan blandt andet medføre at haverne bliver brugt mindre og overgår til fortrinsvis at blive anvendt i weekenderne – stik imod intentionerne bag kolonihaveloven. Ved borgermødet den 30. maj 2022 nævnte kommunens repræsentant, at kolonihaverne burde se på, om de kan etablere parkering på egen matrikel og derved ikke benytte de private fællesveje, som de er ”medejere” af. Vi har naturligvis også vurderet dette og kan oplyse, at vores lodplan ikke giver plads til, at vi kan etablere parkering på matriklen. Stier og fællesområde er brandveje der skal sikre at redningskøretøjer kan komme frem i hele foreningen.  Bestyrelsen i HF Strandbo opfordrer kommunen til at ligestille kolonihaveejerne med de øvrige beboere i området i forhold til beboerlicenser m.v. Kolonihavebeboere kan typisk ikke have folkeregisteradresse i en kolonihave, men det er muligt at registre sit ejerskab af kolonihavehusene - og man kan som borger se dette tilhørsforhold på borger.dk. Denne registrering kunne anvendes som grundlag for udstedelse af licenser.   Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28 Formand for HF Strandbo    
Læs høringssvar fra Lene Vosbein Nielsen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
80
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokaludvalgets høringssvar er vedhæftet
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
79
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokaludvalgets høringssvar er vedhæftet
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Esben Thorlacius
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
78
By:
København S
Postnr.:
2300
Som p-licens betalende borger i Københavns Kommune, må det være enkelt og teknisk muligt at kunne udvide ens bopælszone med den zone hvor vores kolonihave nu/måske bliver omfattet af.  Da vi allerede betaler for at parkere i kommunen og af naturlige årsager kun kan optage en plads i kommunen ad gangen, forventer vi ikke at en "tilvalgs kolonihavezone" skal kaste en yderligere opkrævning af sig.  I så fald må nærværende forslag mere anskues som en mulighed for mere opkrævning fra kommunens side, end reel regulering af muligheden for langtidsparkering. Hvilket ikke fremgår af forslagets baggrund eller formål.  Så husk: det er os borgere der bor og bruger vores by, vi elsker den, men skal ikke skræmmes væk af mulighed for mere opkrævning eller bureaukratiske teknikaliteter som folkeregisteradresse.   
Læs høringssvar fra Esben Thorlacius
Indsendt af:
Frederik Leander-Poulsen
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
77
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg støtter op omkring 3 timers parkering, da det næsten er umuligt at finde parkering tæt på ens bolig. Mange udenlandske biler og arbejdskøretøjer optager mange pladser og desuden køres der hurtigt, så det er farligt at færdes på Krimsvej og de omkringliggende veje
Læs høringssvar fra Frederik Leander-Poulsen
Indsendt af:
Lasse Borris Sørensen
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
76
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har følgende opfordringer til justering af parkeringsforholdene:   - 3 timers parkering forlænges til 6 timer. - Gæstelicenser ændres til at være ubegrænset. - Den tidsbegrænsede parkeringszone ændres til 08-20 i hverdage - Minimum 2 beboerlicenser pr. husstand - man kan godt have 2 biler selvom man bor alene - Aldersgrænsen for beboerlicens skal sættes ned fra 18 til 17 år - hvis det er juridisk muligt at eje en bil som 17 årig.
Læs høringssvar fra Lasse Borris Sørensen
Indsendt af:
Lise Kaiser og Christopher Hermann
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
75
By:
København
Postnr.:
2300
Til Københavns Kommune Gennem mere end 10 år har vi været ejere af et kolonihavehus, Signelilvej 38, i H/F Strandbo, der ligger lige overfor Amager Strandpark. I alle årene har hele vores familie boet i kolonihaven i 3-4 måneder hen over sommeren. Hele familiens hverdag har taget udgangspunkt i kolonihavehuset, hvorfra vi er taget i skole, på arbejde, haft besøgende og taget på besøg. Muligheden for at transportere sig i bil, både for husstandens medlemmer og for at transportere varer, er central for at få dagligdagen til at fungere.   Hvis vi som beboere i kolonihaven i sommerhalvåret fratages muligheden for at parkere i nærområdet, vil det reelt gøre det umuligt for os at bruge huset på den måde, som vi har gjort hidtil.   Hvis der indføres 3-timers parkering i området ved Amager Strands bør der under alle omstændigheder gives mulighed for, at beboere i kolonihaverne i området får mulighed for at erhverve beboerparkeringslicens, også selv om vi som kolonihavebeboere ikke er tilmeldt folkeregisteret på adressen i kolonihaven.       Med venlig hilsen Lise Kaiser & Christopher Hermann Signelilvej 38 / København K
Læs høringssvar fra Lise Kaiser og Christopher Hermann
Indsendt af:
Ernst Larsen
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
74
Virksomhed / Organisation :
A/H Elmely
By:
København S
Postnr.:
2300
Andelshaveforeningen Elmely (AH Elmely) består af 36 andelshavere med adresse på Hedegårdsvej fra Femøren Metrostation til Amager Strandvej. Andelshaverne i AH Elmely benytter Hedegårdsvej som parkering og det stadigt stigende antal langtidsparkeringer på Hedegårdsvej for rejsende til og fra Kastrup Lufthavn samt pendlere med arbejdsplads i København har gjort det til et urimeligt lotteri for de lokale andelshavere at finde en parkeringsplads. AH Elmely er derfor enige i forslagets intension, nemlig at indføre parkeringszoner, så parkeringsproblemerne ikke blot flyttes rundt på Amager. Bestyrelsen for AH Elmely mener, at andelshaverne skal have mulighed for at få parkeringslicens til parkering af deres egne biler, fordi:   Andelshaverne betaler ejendomsskat til Københavns Kommune, og i 2021 betalte andelshaverne tilsammen over 153.000 kr. i ejendomsskat. Dermed er andelshaverne sidestillede med andre grundejere.   AH Elmely er placeret på nordsiden af Hedegårdsvej fra Femøren Metrostation til Amager Strandvej. På sydsiden er erhvervsbyggeri med egne parkeringsarealer, som er forbeholdt medarbejdere og virksomhedernes gæster. Der er derfor ikke andre beboere på denne strækning af Hedegårdsvej end andelshaverne, hvorfor parkeringslicenser til andelshaverne ikke vil reducere andre beboeres parkeringsmuligheder på denne del af Hedegårdsvej.     Afslutningsvis vil bestyrelsen for AH Elmely sammenfatte, at forslaget er godt og nødvendigt, og at andelshaverne på den nævnte del af Hedegårdsvej kan erhverve parkeringslicens uden det vil gå ud over andre lokale beboeres parkeringsmuligheder.     Med venlig hilsen   Ernst Larsen Bestyrelsesformand Andelshaveforeningen Elmely Hedegårdsvej 165, 2300 København S      
Læs høringssvar fra Ernst Larsen
Indsendt af:
Jacob Breinholst
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
73
By:
København S
Postnr.:
2300
- 3 timers parkering forlænges til 4-5 timer. - Gæstelicenser ændres til at være ubegrænset. - Hver husstand får 2 gæstelicenser som er uden begrænsninger så man altid kan modtage gæster - Den tidsbegrænsede parkeringszone ændres til 08-20 i hverdage - Minimum 2 beboerlicenser pr. husstand - man kan godt have 2 biler selvom man bor alene - beboerlicenser skal gælde til alle nabozoner i København S  
Læs høringssvar fra Jacob Breinholst

Sider