Luftfoto af lokalplanområdet

Holmen II tillæg 7 - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Planerne skal gøre det muligt at etablere et botilbud, en daginstitution og et fælleshus på Margretheholmen.

Høringsfrist:

25. november 2021
Indsendt af:
Morten Jess Nielsen
Dato: 28. oktober 2021
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1432
Af dokumentet Holmen tillæg 7 fra Københavns Kommune fremgår det på side 15 at "Ligeledes er det vurderet, at ’Kanthuset’, den 8 etagers boligbebyggelse mod øst, ikke vil opleve væsentlige skyggegener ved etableringen af det mulige byggeri i delområdet. Skyggediagrammerne viser, at skyggerne fra de mulige bebyggelsers udformning ligger indenfor de forventelige." .  Den betragtning er vi ikke enige i der bor i kanthuset, da det er vores lejligheder og altaner der mister vores eftermiddagssol. Det kan godt være at lovens rammer går op til byggeri på 15 meter, men det bør alligevel tages i betragtning at det vil have en negativ indvirken på os. Vi mener at det foreslåede byggeri, i den udformning det har nu, vil væsentligt reducere værdien af vores lejligheder.  Ud fra plan tegningerne fremgår det at det vil være muligt at flytte byggeriet længere væk fra kanthuset, ved at placere det nye byggeri tættere ved flyhangarern. Man kunne dermed etablere et bed eller lignende ud imod vejen. At flytte bygningen tilbage, vil ikke medføre væsentlige konsekvenser for bygningens funktion, og givetvis heller ikke med føre økonomisk forøgelse, men vil derimod undgå et væsentligt negativt aftryk på lokalområdet.    Med venlig hilsen  Morten Jess Nielsen  
Læs høringssvar fra Morten Jess Nielsen
Indsendt af:
katja brandt
Dato: 24. oktober 2021
Svarnummer:
3
By:
København K
Postnr.:
1432
Vi naboer til byggeriet undrer os. Vi undrer os over at fælleshuset der nu bygges efter 8 år, skal ligge i udkanten af området, i byggefeltet mod syd. Det bør placeres det centralt i vores skønne område så der er let tilgang for alle os - ved placering i det nordlige byggefelt vil langt flere beboere, børn såvel som voksne, have bedre og let adgang til fælleslokalerne. Det vil være til gavn for fællesskabet og trivslen i området. Vi kunne lave biograf eller spil aftener i de mange lange mørke vinter eftermiddage og aftener. Det vil gøre området langt mere atraktivt, både for leje og ejer boliger.  Derudover vil placering af børnehave ligeledes give meget mere mening i det norlige byggefelt, så der bliver en mere harmonisk og luftig "bymidte" - flyhangerens flotte akitektur vil ikke blive pakket ind og skæmmet på samme måde. Børneinsitutionen vil samtidig blive trukket væk fra vejen hvor der forventelig forsat og gennem en meget lang årrække vil være lastbilkørsel "en masse" mod Refshaleøen. Det er synd at børn skal have deres ude hverdag op af denne trafik.  Vi naboer er meget kede af, at der placeres en "blok" midt i området. Den kommer til at skære området over og beboerene vil have meget bedre udsigt hvis deres boliger blev bygget på den sydlige grund.  Har Vandkunstens akitekter - der oprindelig stod for at tegne området været involveret i denne proces? Det virker ikke gennetænkt trivsels og funktionsmæssigt, med den klods placeret midt i området. 
Læs høringssvar fra katja brandt
Indsendt af:
Mathias Kristoffer Hansen
Dato: 22. oktober 2021
Svarnummer:
2
By:
København
Postnr.:
1432
Hej. Vi er meget glade for de nuværende parkerings- forhold og muligheder/antallet af parkeringspladser, der gør det relativt nemt for familie og venner at besøge os, selvom vi bor en "del ude" af byen. Derfor håber vi ikke, at antallet af parkeringspladser bliver reduceret, i hvert fald ikke markant, ifb. med planerne. På forhånd tak. Mvh Mathias
Læs høringssvar fra Mathias Kristoffer Hansen
Indsendt af:
Ming Ou Lü
Dato: 5. oktober 2021
Svarnummer:
1
By:
København K
Postnr.:
1432
Der er beboelse opad byggepladsen med mindre end 10 meter. Derfor bør bygherre redegøre og undersøge, hvordan støj- støv og andre gener vil påvirke beboerne i området rundt omkring bygfeltet.
Læs høringssvar fra Ming Ou Lü