Oprettet: 28. oktober 2021
Svarnummer:
4

Indsendt af

Morten Jess Nielsen

Postnr.

1432

By

København K

Høringssvar

Af dokumentet Holmen tillæg 7 fra Københavns Kommune fremgår det på side 15 at "Ligeledes er det vurderet, at ’Kanthuset’, den 8 etagers boligbebyggelse mod øst, ikke vil opleve væsentlige skyggegener ved etableringen af det mulige byggeri i delområdet. Skyggediagrammerne viser, at skyggerne fra de mulige bebyggelsers udformning ligger indenfor de forventelige." . 

Den betragtning er vi ikke enige i der bor i kanthuset, da det er vores lejligheder og altaner der mister vores eftermiddagssol. Det kan godt være at lovens rammer går op til byggeri på 15 meter, men det bør alligevel tages i betragtning at det vil have en negativ indvirken på os. Vi mener at det foreslåede byggeri, i den udformning det har nu, vil væsentligt reducere værdien af vores lejligheder. 

Ud fra plan tegningerne fremgår det at det vil være muligt at flytte byggeriet længere væk fra kanthuset, ved at placere det nye byggeri tættere ved flyhangarern. Man kunne dermed etablere et bed eller lignende ud imod vejen. At flytte bygningen tilbage, vil ikke medføre væsentlige konsekvenser for bygningens funktion, og givetvis heller ikke med føre økonomisk forøgelse, men vil derimod undgå et væsentligt negativt aftryk på lokalområdet. 

 

Med venlig hilsen 

Morten Jess Nielsen