Luftfoto af lokalplanområdet Kobbelvænget

Kobbelvænget - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet.

Høringsfrist:

10. september 2020
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 10. juli 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Købehavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9713901 for "Kobbelvænget". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Niels C. Jensen
Dato: 17. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Lokalplansforslaget for opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet er godt nyt for Husum og resten af Brønshøj. I dag er området delvist forladt, delvist forfaldne erhversbygninger. Nye private boliger kan hjælpe Husum med at blive et mere sammensat område, hvor flere ressourcestærker vælger at bosætte sig, samtidig er der indtænkt plads til studieboliger. Altsammen positivt set ud fra mit synspunkt. Der er dog et par ting, som jeg synes, der er vigtige at huske ift. lokalplanen og selve byggeriet. - Er byggeriet attraktivt nok? Eller bygger man faktisk for tæt? - Sørger man for at bygge bæredygtigt ift. klima og miljø, så det lever op til morgendagens krav?  - Gør man området til en god nabo, og et attraktivt område også for andre beboere i lokalområdet? Man kunne f.eks. gøre lidt mere for at åbne ift. genenmgang og ophold på f.eks. grønne områder og legepladser. Herunder et par konkrete ideer til inspiration: Man kunne endda udnytte og begrønne tagene på de nye bygninger? Her kunne f.eks. indrettes taghaver ala dem på Østerbro (Østergro), offentlig adgang på Nørrebro (Nordbro-tårnet) og ikke mindst legepladsr for børn og voksne i Nordhavn (Århusgadekvarteret). Det vil givetvis blive en rekreativ værdi for såvel beboere som naboer til området. Både ift. taghaver og udsigt ud over kolonihaveforeninger, Husumvold kirke og Utterslev mose i baggrunden. Mvh. Niels C. Jensen  
Læs høringssvar fra Niels C. Jensen