Høringssvar vedrørende Kobbelvænget - lokalplanforslag

Oprettet: 17. juni 2020
Svarnummer:
1

Indsendt af

Niels C. Jensen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Lokalplansforslaget for opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet er godt nyt for Husum og resten af Brønshøj.

I dag er området delvist forladt, delvist forfaldne erhversbygninger. Nye private boliger kan hjælpe Husum med at blive et mere sammensat område, hvor flere ressourcestærker vælger at bosætte sig, samtidig er der indtænkt plads til studieboliger. Altsammen positivt set ud fra mit synspunkt.

Der er dog et par ting, som jeg synes, der er vigtige at huske ift. lokalplanen og selve byggeriet.

- Er byggeriet attraktivt nok? Eller bygger man faktisk for tæt?

- Sørger man for at bygge bæredygtigt ift. klima og miljø, så det lever op til morgendagens krav? 

- Gør man området til en god nabo, og et attraktivt område også for andre beboere i lokalområdet? Man kunne f.eks. gøre lidt mere for at åbne ift. genenmgang og ophold på f.eks. grønne områder og legepladser. Herunder et par konkrete ideer til inspiration:

Man kunne endda udnytte og begrønne tagene på de nye bygninger? Her kunne f.eks. indrettes taghaver ala dem på Østerbro (Østergro), offentlig adgang på Nørrebro (Nordbro-tårnet) og ikke mindst legepladsr for børn og voksne i Nordhavn (Århusgadekvarteret). Det vil givetvis blive en rekreativ værdi for såvel beboere som naboer til området. Både ift. taghaver og udsigt ud over kolonihaveforeninger, Husumvold kirke og Utterslev mose i baggrunden.

Mvh. Niels C. Jensen

 

Få nyt om høringer

Abonnér