Luftfoto af lokalplanområdet Sundparken

Sundparken - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre, at der opføres et plejecenter samt et seniorbofælleskab i Sundparken.

Høringsfrist:

22. november 2019
Indsendt af:
Eva Lyhne Damgaard
Dato: 22. november 2019
Svarnummer:
35
By:
København S
Postnr.:
2300
Sundparken Forslag til lokalplan. Har med stor interesse læst forslaget, og deltog i borgermødet 22. oktober 2019. Jeg vil gerne tilføje nogle iagttagelser og foretage indsigelse imod punkter i forslaget. Vi har taget imod forslaget til oprettelse af et plejecenter på området, er dog overrasket over den bastante firkantede blok placeret på Karolinelunden, og vi frygter den øgede trafik i området, der kommer på vore smalle veje, hvor mange svage trafikanter færdes hele dagen i kørestol, på cykel samt folk med rollator. Desuden er der nogle spørgsmål, som ikke blev sagt tydeligt på borgermødet, nemlig p-pladser til crossere/scotere. Vi har netop fået opført nye skure til at huse disse. De skal nu nedrives for at give plads til en ny indkørsel fra Lergravsvej. Jeg håber det bliver løst under byggeprocessen. Det der gøres indsigelse imod er opførelse af seniorboligerne. Der, hvor de er placeret, skal der fældes 7 store træer, som er over 70 år gamle samt 3 mindre. Denne trægruppe giver et parklignende udseende i Lergravsparken, og er et værn mod trafikken fra Strandlodsvej. I disse tider med diskussion om klimatilpasning, virker det helt forkert at fælde de gamle træer. Der står, at der plantes nye træer andre steder i parken, men de vil jo være mange år om at få samme omfang, som de træer, der i øvrigt overlevede, at man opførte Sundparken i 1933. Jeg har ikke noget imod seniorbofællesskaber, men her i Sundparken hører de ikke hjemme. Jeg vil henvise til, at der er ledig byggegrund på Strandlodsvej 3, hvor man foreslog at opføre en ny skole, den som nu skal opføres i Holmbladsgade. Jeg håber virkelig, at Borgerrepræsentationen vil overveje beslutningen om at fælde gamle bevaringsværdige træer, og finde en anden grund til seniorbofællesskabet. Med venlig hilsen Eva Lyhne Damgaard
Læs høringssvar fra Eva Lyhne Damgaard
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 22. november 2019
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 22. november 2019
Svarnummer:
33
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftet høringssvar, vedtaget på lokaludvalgsmødet den 21. november 2019
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Didde Overgaard
Dato: 21. november 2019
Svarnummer:
32
By:
Amager
Postnr.:
2300
Vi drukner i højhuse, biler og mennesker, så lad nu være med at bygge det projekt - vi skal ikke fjerne alle grønne pletter i byen, da det gør byen ubeboelig. Alle har brug for åndehuller, så bevar Karolinelunden. Stien og Lergravsvej bliver endnu mere ufremkommelig og farlig for brugerne, det være sig børn på vej til/fra skole, og de mange ældre med rollator, der allerede bor her i området og motionsløberne på vej til/fra stranden. Hele høringsprocessen har været under al kritik, da de ældre ikke kan komme til orde. Borgermødet var kaos uden plads til de fremmødte - det ligner et møde for syns skyld og ikke noget der bliver taget alvorligt. Har kommunen lavet trafiktællinger - nej vel. Start forfra, byg miljøvenligt og find en passende grund i et knap så overbeboet område. Vi der bor her allerede, skal kunne leve videre i fred.
Læs høringssvar fra Didde Overgaard
Indsendt af:
Haci Ahmet Kurtaran
Dato: 21. november 2019
Svarnummer:
31
Vedhæftede filer: 1
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
We live right across the street and our balcony is overlooking the area. It’s the only green space our apartment is seeing and if the building plan goes through we will be sitting against concrete instead of nice big trees. That is a huge change. Could you at least leave a layer of greenery between the proposed building and the street? The whole point of us moving to this apartment was the nice green view. Attaching a photo of it.
Læs høringssvar fra Haci Ahmet Kurtaran
Indsendt af:
Otto Neubert
Dato: 21. november 2019
Svarnummer:
30
Virksomhed / Organisation :
Vinøs Vinbar
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er dejligt at vi gør noget for de ældre - det får vi alle brug for. Men det bør være på nogle vilkår, som tilgodeser nærmiljø både i forhold til vores grønne miljø, trafikale forhold og for vores vedkommende for serviceerhverv. Da Vinøs bliver påvirket på alle disse områder, har vi et par svar til høringen. Vi undrer os over at Københavns Kommune vil tillade at lade opføre et byggeri, der overgår højden på det eksisterende byggeri i Sundparken. Vi mener at det vil skæmme det dejlige grønne område og oase, som Karolinelunden udgør i dag. Desuden vil det være til gene for mange lejligheder og beboere på Lergravsparken 30, 32 og Strandlodsvej 61, 63 og 65. For Vinøs Vinbar er dette virkeligt ærgerligt, da vores hjørne med servering vil blive skæmmet ganske betragteligt. Ikke blot i vinterhalvåret, hvor vi ikke kommer til at se solen gå ned. Den forsvinder bag en kæmpe bygning. Det vil desværre også påvirke os i en en større periode af sommerhalvåret, hvor der vil være skygge på vores plads/bygning. Dette har en stor betydning for vores indtjening og det var en væsentlig årsag til at vi valgte at placere Vinøs på denne lokalitet. Ved opførelse af 6 etager og 20 etagemeter, vil Vinøs være det eneste serviceerhverv med skygge på Lergravsvej/Strandlodsvej. Vi har mere end 50 pladser udenfor og 100 indvendigt. Vi tror, at det er åbenlyst hvad en blokering af solen vil betyde for vores forretning. Det samme vil gøre sig gældende for den planlagte restaurant i stueetagen på Strandlodsvej 65 (endnu ikke udlejet). Vi frygter at dette vil betyde væsentlige tab og vil selvsagt påvirke de aktiviteter vi har tilført området med underholdning, og live-musik og det at være et lokalt vandhul for nærmiljøet. For ikke at glemme de 12 arbejdspladser, vi har skabt, som vil være i fare. Vores investering i Vinøs har også været stor - ikke blot i arbejdstid, men økonomisk vil dette kunne resultere i et betragteligt tab og i værste fald lukning. Vi mener ikke at beslutningen om at opføre et så højt byggeri vil gavne lokalområdet og at det vil være til gene og skade for lokale beboere og serviceerhverv. Dermed ikke i harmoni med 'Lokalplan 503 Lergravsvej’ - Formålet med lokalplanen er at færdiggøre omdannelsen af dette hidtidige industriområde på Østamager til et attraktivt område for boliger og serviceerhverv. Vi støtter fuldt ud at der skal opføres et plejecenter - men hvorfor ikke nøjes med 3 etager? Det behøver ikke være så stort. Derudover, så vil vi være meget glade for at man lader beplantningen ud for Strandlodsvej være intakt indtil at byggeriet er opført. Således kan vi blive minimalt udsat for støj og støv. Det vil betyde meget for at vi ikke taber omsætning under opførelse. Trafikalt er det også vigtigt at man laver en helhedsløsning. Vi har I forvejen meget trafik på Lergravsvej. Ikke kun langs den grønne sti, men også på den anden side af Lergravsvej (fra nummer 32 og opad), som ikke er gennemtænkt trafikalt. Det er nødvendigt at man sikrer at der er de nødvendige p-pladser til området og yderligere behov for personale, besøgende og beboere, som vil kun øge belastningen i området med fortvivlet jagt på p-pladser. En helt anden problematik i forbindelse med høringen er, at det ikke virker som om, at beboerne i Sundparken har været ordentligt involveret i høringen. Det er godt at man kan tilgå den online, men ikke alle ældre er komfortable med metode eller formulering i offentligt/borger regi. Desuden var der alt for dårlige muligheder for at blive orienteret og komme til orde på den høring, der blev afholdt den 22. Oktober. Mange blev afvist i døren, da man skulle have tilmeldt sig på Facebook. Et medie som man i øvrigt ikke kan forvente, at alle er på eller har tilgang til. Kunne man alternativt overveje at flytte byggeriet til området ved TAP1 ved Kløvermarksvej, der er dejlig meget luft og grønt? Eller den fredede del af Lergravsparken ud til Øresundsvej, som alligevel ikke bliver vedligeholdt. Vi håber at Københavns Kommune vil imødekomme alle de opråb, der har været omkring denne sag og tager hensyn til lokalmiljøet behov frem for at jagte seniorboliger og plejecenter plads uden hensyntagen til os der skal opholde os, trives, skabe økonomi og trække vejret - hver eneste dag.
Læs høringssvar fra Otto Neubert
Indsendt af:
Gitte Frølund
Dato: 20. november 2019
Svarnummer:
29
Virksomhed / Organisation :
AB sundbygård
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi bor et sted med en masse byfornyelse, hvor en del af det - bestemt har haft sine fordele for området. Nu syntes jeg bare vi er ved at være godt mættet - og ikke mindst med rigeligt af trafik - og det vil ikke blive mindre med det evt. nye tiltag. Vi kæmper med parkering. Desuden finder jeg det meget ærgerligt at skulle åbne op for mere trafik og i særdeleshed på en ellers rimelig sikker vej, hvor børn og ældre og alle andre går deres ture - og vejen jeg beder mine piger gå igennem, på vej hjem fra skole, da det er mere roligt og sikkert. Desuden vil det være rigtig ærgerligt for syns skyld, at endnu en høj bygningen placeres i området - og som ingen gang som minimum, er sat til at flugte med de andre boliger i parken. Trist at de grønne områder, hvor man ellers kan trække vejret og ikke mindst se på noget pænt, skal ødelægges.
Læs høringssvar fra Gitte Frølund
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 19. november 2019
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedhæftet findes høringssvar fra HOFOR A/S. Venlig hilsen, HOFOR A/S
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Lars Christensen
Dato: 19. november 2019
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Sundbygaard
By:
København
Postnr.:
2330
Børn, ældres og alles sikkerhed på stien langs Lergravsvej forringes væsentligt med 2 nye veje der krydser ud - dette er stik imod Københavns kommunes projekt "Sikker Skolevej", så stop nu den lokalplan. Det planlagte nye byggeri bliver for højt i forhold til Sundparken og bliver endnu en betonklods der kaster skygger i området, og tilmed smadrer en lille grøn park, der fungerer som åndehul. Igen i modsætning til kommunens planer om "park kiler", der skal gøre det nemt og bekvemt for beboerne at finde vej ned mod Amager Strand og retur op til Lergravsparkens metro- og skole. Træbyggeri er løsningen, hvis der nu skal bygges. Hvis man gerne vil minimere CO2-udslippet i nybyggeri, skal man fokusere på, hvordan man kan få bygget i træ i stedet for hele tiden at tænke i beton. Endnu bedre - UNDLAD at bebygge dette grønne område, bevar træerne og plant en skov med grøn bund, der kan opsamle regnvand fra området. LÆS VEDHÆFTEDE INDSIGELSE FRA AB SUNDBYGAARD
Læs høringssvar fra Lars Christensen
Indsendt af:
Nina Pagh
Dato: 19. november 2019
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
A/B Sundbygaard c/o Andelsbo Ejendomsadministration
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Se vedhæftede skrivelse
Læs høringssvar fra Nina Pagh
Indsendt af:
Kirsten Rasmussen
Dato: 19. november 2019
Svarnummer:
25
Virksomhed / Organisation :
D.E.P.
By:
Sundby
Postnr.:
2300
Nej tak til flere biler på Lergravsvej, de 2 nye veje fra Lergravsvej ind til Sundparken er en dårlig ide. Mange skolebørn og ældre bruger Å-stien som sikker vej. Det vil være mere sikkert, at indkørsel til Sundparken sker fra Øresundsvej. Man kan lave en rundkørsel inde i Sundparken, så biler/varebiler bedre kan komme rundt.
Læs høringssvar fra Kirsten Rasmussen
Indsendt af:
Ane Bonde
Dato: 16. november 2019
Svarnummer:
24
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg er en af de mange borgere i København, der efterspørger flere seniorbofællesskaber i byen, så jeg er meget glad for planen om at bygge et seniorbofællesskab i Sundparken. Jeg anerkender, at der kan være et dilemma mellem boliger og træer, for mennesker har brug for begge dele. Jeg ved, at fsb helt i overensstemmelse med kommunens træpolitik vil plante 2-3 nye træer som erstatning for hvert træ, der må fældes. Jeg ved også, at BR på sit møde 21.juni 2018 enstemmigt vedtog et forslag til fremme af flere seniorbofællesskaber, så det må I holde fast i nu!
Læs høringssvar fra Ane Bonde
Indsendt af:
Stine Jacobsen
Dato: 5. november 2019
Svarnummer:
23
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Nej tak til det forslag!!! Jeg ville blive ret så ked af det hvis det lille åndehul forsvandt. Os med barnevogne (og vi er mange) nyder det sidste grønne og rolige område.
Læs høringssvar fra Stine Jacobsen
Indsendt af:
Karina
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
22
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer på Strandlodsvej er jeg ked af at kunne læse om lokalplanforslaget til et plejehjem og seniorbofællesskab i Sundparken. Jeg synes, at det er meget trist, at der bliver fjernet grønne områder ud mod Strandlodsvej, hvor der i forvejen ikke er meget grønt tilbage pga. alt det nybyggeri, der er blevet opført de seneste år. Den åbenhed med luft omkring os, der gør Amager sådan et dejligt sted at bo, vil snart være ikke-eksisterende, og det vil føles både klemt og indelukket med (endnu) flere bygninger ved Strandlodsvej. Dertil kommer bekymringerne over den ekstra trafik, der medfølger ved opførelsen af de nye bygninger, ikke mindst på Strandlodsvej, men også på Lergravsvej. At biler og andre køretøjer skal ind over den hyggelige og rolige sti, som flere børn, ældre og hundeluftere benytter sig af, virker uholdbart og ikke spor gennemtænkt.
Læs høringssvar fra Karina
Indsendt af:
Ninna
Dato: 29. oktober 2019
Svarnummer:
21
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg bor i Nyrnberggade på hjørnet af Lergravsvej. De sidste par år er der kommet markant mere trafik på Lergravsvej, grundet den massive opførsel af nye byggerier i området. Jeg synes etablering af 2 nye veje fra Lergravsvej ind til Sundparken er stærkt bekymrende, da det vil øge presset på Lergravsvej, som allerede nu er meget trafikeret. Mange skolebørn og ældre bruger Å-stien som en sikker vej, og det vil blive umuliggjort med den nye plan. Derudover besværliggør det også parkering i området, som i forvejen er en udfordring. Det vil være langt mere sikkert, at indkørsel til Sundparken fortsat sker fra Øresundsvej, der er bredere, og hvor fodgængere har langt bedre udsyn, når de skal krydse vejen.
Læs høringssvar fra Ninna
Indsendt af:
Randi Stuhr
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
20
By:
København s
Postnr.:
2300
Høringen som fandt sted den 22. oktober 2019 var en skandale uden lige. Der var simpelthen ikke plads til alle de personer der var mødt op. Der måtte kun være 60 mennesker i lokalet, så der var over 40 personer der måtte gå igen da der ikke var plads. Der er mange der er imod projektet da der ikke er plads til et sådant byggeri. Det kunne bedre ligge i hjørnet Østrigsgade/Øresundsvej. Sundparkens eneste grønne plet forsvinder og der bliver ingen erstatning. Stierne kan heller ikke tage al den tunge trafik som der vil komme. Der er p.t. for meget trafik og det bliver så værre endnu. Jeg ved ikke om man kan garantere for de personer som går med rollatorer eller kører i kørestol. Problemet er at størstedelen af bilerne kører alt for stærkt på området selvom der står på et skilt ved indkørslerne fra Øresundsvej, max. 20 km./t. Desuden kan 2 biler ikke passere hinanden på stierne. Vores 4 nye skure til el-scootere bliver også nedlagt, og hvor skal de så stå? Skurene blev opført primo 2018. I forslaget til lokalplan tegning 3 med veje, vil man åbne op med 2 indkørsler fra Lergravsvej. Det vil ødelægge en sikker skolevej samt nedlægge p-pladser på Lergravsvej som er så hårdt trængt i forvejen. Lergravsvej er slet ikke bygget til al den trafik der er i dag og det bliver kun værre. Med hensyn til parkering i Sundparken viser tegning 4 at der skal bruges 31 p-pladser til nybyggeriet. Sundparken har i dag kun 45 invalidepladser til 489 lejligheder samt en del på venteliste, og p.g.a byggeriet vil der blive nedlagt 6 p-pladser hvilket ikke er rimeligt. Desuden er 17 af de nye p-pladser til nybyggeriet placeret på 2 brandveje hvor der ikke må parkeres. Det undrer mig meget at beboerne i Sundparken ikke er blevet mere orienteret om dette byggeri, da det er jo trods alt et stort byggeri på et lille område. Området omkring Sundparken, fra Strandlosvej og ned til Amager Strandvej er så tæt bebygget med højhuse, så nu syntes jeg at det er på tide at stoppe op. Jeg håber at man tænker sig om inden man begynder at ødelægge et så dejligt område for ældre og ikke kun tænker i kr. og øre. Sundparkens beboere kan ikke benytte Lergravsparken da det er svært at gå med rollator i græs eller køre med en kørestol.
Læs høringssvar fra Randi Stuhr
Indsendt af:
susan bregenborg
Dato: 23. oktober 2019
Svarnummer:
19
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg syntes det er dybt kritisabelt at ,der er en gruppe som har haft den fantastiske ide at få kommunen og fsb til at bygge seniorer lejligheder i sundparken , jeg mener at grunden tilhører kommunen ? f.s.b er bygherrer ? og så har den gruppe sat sig på alle lejligheder, jeg undrer mig hvor de mennesker kommer fra og hvem de er ,jeg er selv senioere og har desvære ikke råd til at købe mig ind i sådanne fældeskaber ,så så der måske var en muglighed her , da det jo er på lejebasis, der er p.t ingen muglghed for at blive skrevet op da de har lukket sig om sig selv , undskyld men er det ikke lidt uden for nummer det der foregård her .jeg vil meget gerne vide vad denne gruppe heder , jeg har bodet på amager hele mit liv og ønsker også at blive her som ældre ,iden om bofældesskaber er fantastisk men har svært ved at forlig mig med denne prossedyre . mvh susan bregenborg
Læs høringssvar fra susan bregenborg
Indsendt af:
Thomas Holme Nyegaard
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
18
By:
København
Postnr.:
2300
Som far til 4 børn og beboer på Sternberggade, finder jeg jeres plan om endnu en stor bebyggelse på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej uholdbar. Lergravsvej er i takt med det øget byggeri i området, blevet en tæt befærdet vej, noget den selt ikke er gearet til. Den er smal, har parkering i begge sider, ingen cykelsti, og en åbning af 2 veje som beskrevet i planlægningen, vil gøre den endnu mere befærdet. Samtidig vil den lille Å sti, som mange ældre og skolebørn bruger daglig til og fra skole og legeplads m.m ikke være den sikre sti det er i dag
Læs høringssvar fra Thomas Holme Nyegaard
Indsendt af:
Annegrethe og Jan Petersen
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
17
By:
København S
Postnr.:
2300
Nu er vi lige kommet retur fra borgermødet, hvor vi også fik givet udtryk for vores synspunkter. Bl.a. spurgte vi om, hvorfor det nye plejecenter skulle placeres der, hvor det åbenbart er hensigten. Det ville være mere hensigtsmæssigt at placere det på den store græsplæne med udkørsel til Øresundsvej. Fordelene er: 1. Den sikre skolevej langs med Sundparken på Lergravsvej bliver uden opdeling af vejen. 2. Trafikken til og fra bliver Øresundsvej, som er væsentlig bredere end Lergravsvej. 3. Den store græsplæne bliver stort set kun brugt til hundeluftning, så derfor er det et godt sted at bygge, da det heller ikke vil skabe så mange gener både for beboerne og deres naboer. 4. Det grønne hjørne bevares på Lergravsvej/Strandlodsvej til stor glæde for beboerne. Ulemper ved den foreslåede placering: 1. Den sikre skolevej bliver meget farlig for os alle. 2. Der bliver færre p-pladser til os beboere. I forvejen er det meget vanskeligt at finde en p-plads. Det har ikke hjulpet at lave 3-timers parkering ml. kl. 8-19 og fri parkering i weekenden. Der er en danseskole og et hjemmehjælperfirma samt meget nybyggeri, som optager mange af pladserne. 3. Lergravsvej er meget befærdet i forvejen med store lastbilers kørsel til og fra alle nybyggerierne, skraldevogne, kassevogne/firmabiler. Det kunne være dejligt, hvis der kunne findes en løsning, fx etablere skråparkering i de tilstødende gader, hvor der er brede fortove og ubrugte arealer langs med bygninger. Måske kunne det hjælpe at indføre en p-afgift hele døgnet. Selv om vi ikke regner med, at vores synspunkter kan ændre noget, håber vi, at der vil komme lidt ud af vores henvendelse.
Læs høringssvar fra Annegrethe og Jan Petersen
Indsendt af:
Mikkel A Pedersen
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
16
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende Jeg finder dette forslag forhastet og ikke gennemtænkt. En tilbygning af sådan en størrelse vil fjerne et dejligt grønt område for Sundparkens beboere og andre der bor i området. Desuden og ikke mindst vil det resultere i en øget mængde trafik i et i forvejen svært trafikeret område hvor infrastrukturen tydeligvis ikke er gearet til den belastning de nye bebyggelser medføre. Sidst men bestemt ikke mindst vil tilkørsels vejen til/fra Lergravsvej medføre en forværing af skolevejen for en lang række folkeskole børn samt sætte en effektiv stopper for den mange ønsker der har været og fortsat er omkring bevægelsen af en "grøn kile" - og evt. åbning af kanalen til amagerstrandvej.
Læs høringssvar fra Mikkel A Pedersen
Indsendt af:
Annegrethe og Jan Petersen
Dato: 20. oktober 2019
Svarnummer:
14
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi er et ægtepar, som synes, at det er en meget dårlig ide at etablere 2 veje fra Lergravsvej ind i Sundparken. Det er p.t. en meget sikker skolevej især efter, at der blev etableret lyssignal i krydset Lergravsvej/Strandlodsvej. Hvis de bliver etableret, vil der blive meget mere trafik til fare for os alle. Derfor håber vi at blive hørt, så etableringen af disse 2 veje ikke bliver foretaget.
Læs høringssvar fra Annegrethe og Jan Petersen
Indsendt af:
Charlotte Frølund
Dato: 17. oktober 2019
Svarnummer:
13
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Jeg bor på Lergravsvej og synes det er super ærgerligt at man nu også overvejer at fjerne det sidste stykke grønne område vi har i på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej. Vi mangler grønne områder på Amager i forvejen, så lad nu være med at fjerne flere !! Jeres ide om at lave sideveje fra Lergravsparken og ud til Lergravsvej virker ikke særlig gennemtænkt... Der i forvejen rigtig meget og stigende trafik på Lergravsvej, det er blevet en gennemfartsvej, hvor ikke alle overholder fartgrænserne, og der er tiltagende meget larm på gaden. Lergravsvej er ikke egnet til så megen trafik, da den er meget smal og der holder biler parkeret i begge sider. Hvis i så samtidig vil til at bygge veje fra Lergravsparken og ud til Lergravsvej, vil der komme endnu mere trafik. Som cyklist er det i forvejen ikke særlig sikkert at køre på Lergravsvej, og det vil ikke blive mere sikkert hvis i fjerne den fine Å-sti, som benyttes af rigtig mange hver dag, både ældre (ofte gangbesværet), folk med barnevogne, folk der lufter hunde, løbere, børn, som blandt andet skal til og fra Lergravsparkens skolen. Lad nu den eneste sikre og rolige sti vi har forblive!!
Læs høringssvar fra Charlotte Frølund
Indsendt af:
Niels Chr. Brix
Dato: 17. oktober 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
Energinet Eltransmission A/S
By:
Ballerup
Postnr.:
2750
Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S til lokalplanforslag Sundparken i Københavns Kommune
Læs høringssvar fra Niels Chr. Brix
Indsendt af:
MFH
Dato: 17. oktober 2019
Svarnummer:
11
By:
København
Postnr.:
2300
Nej tak til at det sidste grønne åndehul forsvinder. Hvordan gør det København mere grønt? Mit barn siger vi går igennem skoven når vi færdes under træerne på Lergravsvej. Jeg frygter tiden med byggeri, som atter betyder støj, snavs og larm fra en byggeplads. Det har vi haft de sidste 5 år vi har boet der og vi er ved at gå ned med stress. Hvor skal folk færdes når der bliver bygget? Og bliver der sat gang i både denne byggeri og Strandlodsvej 48 på samme tid? Giv os lidt fred. Og hvor skal plejepersonalet bo hvis ikke de skal pendle i bil? I en 3 værelses til 15.000 kr.? Eller en 2 værelses til 10000? Det kunne jo være smukt hvis man kunne bo tæt på ens arbejde. Det samme gælder pasningspersonale til alle de nye institutioner...
Læs høringssvar fra MFH
Indsendt af:
Randi Stuhr
Dato: 8. oktober 2019
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bor i Sundparken og syntes det er en rigtig dårlig ide med de 2 byggerier. I tager det eneste grønne område som beboerne i Sundparken har. Med hensyn til de 2 ind- og udkørsler til Lergravsvej vil det gå helt galt da Lergravsvej er temmelig befærdet og det kan blive en gennemkørsel fra Øresundsvej til Lergravsvej eller omvendt. I nedlægger også vores 4 nye skure til vores el-scootere som blev færdigbygget i foråret 2018. Penge ud af vinduet. I nedlægger også vores miljøgård som vi også har meget brug for. Med hensyn til p-pladser har i reserveret 31 pladser til de 2 byggerier. I har reserveret 17 p-pladser på 2 brandveje hvor der ikke må parkeres (ud for nr. 16 og nr. 17). Sundparken har kun 45 p-pladser til 489 lejemål og vi kan ikke få flere. De interne fællesveje kan ikke tage mere trafik uden at det får store konsekvenser. 90% af dem der færdes i bil på området kører mere end de 20 km/t som er tilladt. Det giver utryghed for de gående med rollatorer og dem i kørestole som ikke bliver respekteret. De 2 områder i har tænkt jer at lave mellem bygningerne som festområde og fitnessområde er fuldkommen vanvittigt da området er offentligt tilgængeligt. Sundparken har et fitnesscenter og en festsal. Sundparken skal ikke omdannes til en "Roskilde festival" da det trods alt er ældre og syge mennesker der bor her. Man er ved at omdanne Sundparken til en ghetto.
Læs høringssvar fra Randi Stuhr
Indsendt af:
Katja Wettergreen
Dato: 7. oktober 2019
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bor på Sternberggade med min mand og vores to børn. Vi ved hvor trafikeret Lergravsvej allerede er, og hvor svær den er - for især børn - at færdes sikkert på, og vil jeg i den grad opfordre til, at I gentænker ødelæggelsen af vores eneste sikre og let overskuelige vej i området - å-stien. Lad trafikken til og fra Sundparken gå igennem de allerede etablerede ind- og udgange på Øresundsvej. Lergravsvej kan ikke bære mere trafik - den er smal og uden cykelsti - og parkerede biler i begge sider af vejen. Udsyn og mulighed for at krydse vejen er voldsomt begrænset allerede, og derfor er å-stien så vigtig at bevare som den er.
Læs høringssvar fra Katja Wettergreen
Indsendt af:
Kim Larsen
Dato: 7. oktober 2019
Svarnummer:
8
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Vi bor på Lemberggade og vores to piger på hhv 2 og 5 år bruger stien ofte. Til leg, løb og cykling - til og fra Lergravsparken legeplads, metroen, til Amagercentret, Amager strand, osv. Det er en ufarlig grøn forgænger-bølge (kun afbrudt af enkelte lyskryds), som nu skal skæres over med ind- og udkørsler. Lergravsvej er i forvejen ikke nem at krydse for børn/ældre pga de mange parkerede biler og trafik generelt. At der nu pludselig kan dukke biler op med kort varsel vil forværre trafiksikkerheden betragteligt. Mange børnefamilier og ældre går ubekymret i fred og ro ned til trafiklyset ved Strandlodsvej og handler i Fakta/Kvickly - Hvorfor skal det ødelægges? Den modsatte side langs Lergravsvej har mange ind- og udkørsler og er grunden til at alle bruger den populære grønne sti. Hvorfor ikke bevare ind- og udkørsel på Øresundsvej som er meget bredere og har cykelstier? Ydermere hænger denne løsning bedre sammen med trafik til og fra Amagerbrogade og Amager Strandvej. Det nuværende forslag modarbejder også den kommende Lergravsparkenrute. Læs mere her: https://minby.dk/2018/09/19/78692/amager-oest-paa-budgettet-bedre-gaatur-for-aeldre-og-handicappede/?fbclid=IwAR12UAHZrdjl60baoD5pytS3J2sXPq65szL-oVP-WP8Y1G3jOpDau0zdv44 København bryster sig med super-cykelstier. Her har vi en super-gangsti. Ødelæg den ikke!
Læs høringssvar fra Kim Larsen
Indsendt af:
Anna
Dato: 6. oktober 2019
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Dette vil resultere i mere trafik og støj! Det er på sin plads at bevare det grønne område, som gør det til et dejlig sted at færdes!
Læs høringssvar fra Anna
Indsendt af:
Benny Overgaard
Dato: 3. oktober 2019
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Sundby Øst
Postnr.:
2300
Hallo nu vil i bygge på karolinegrunden der hvor gasbeholderen var, alle blev glade da den kom væk nu vil i bygge noget der er til 6 etage før var det 4 etage træer bliver fjernet i disse CO2 tider hvor vi har brug for dem, de nye indgange i vil have lavet fy føj da sådan så vores børn skal krydse 2 veje når de skal i skole, og bilerne kører ud på Lergravsvej som er godt trafikeret i forvejen.Hvad med vand når der kommer mere asfalt den kan ikke komme væk, der er ikke plads til bilerne nu,det bliver ikke bedre af at der bliver bygget hvad gør vi nu lille du.
Læs høringssvar fra Benny Overgaard
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 3. oktober 2019
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Sundparken". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark

Sider