Udkast til Ressource- og Affaldsplan

Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024

Udkastet indeholder kommunens udviklingsaktiviteter inden for affaldsområdet frem til 2024.

Høringsfrist:

30. september 2018
Indsendt af:
Carsten Sølyst
Dato: 24. september 2018
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Frederiksberg Kommune, By- og Miljøområdet
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Se vedlagte dokument.
Læs høringssvar fra Carsten Sølyst
Indsendt af:
Anette Kjeldsen Hansen
Dato: 23. september 2018
Svarnummer:
12
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg er vild med jeres byttestationer - det fungerer, tingene kommer videre og får et nyt liv. Men der bør sættes meget mere ind med byttehylder i supermarkederne, i kulturhusene, byttebiler der henter dit aflagte tøj, din lampe etc - a la ordningen med miljøbilerne. Giver det mening ? I august 18 havde borgere mulighed for at sætte deres ting i en hal i kulturhuset Ahlefeldtsgade - der var bemanding på. Tingene, som jeg afleverede den ene dag var væk den næste dag. Det sparer meget og det er tilmed nogle gange de bedste ting, som man har fundet på genbrugspladserne. Der skal være bemanding på ellers går der ragnarok i det. I gamle dage havde i tøjbyttemarked på Rådhuspladsen - lad os få genoplivet det. Frivillige sjæle vil helt sikkert gerne give en hånd med. Mange flere initiativer med byttehylder i f.eks udvalgte supermakeder. Jeg skal handle, jeg har en lampe Som jeg ikke bruger mere - den kommer ned på byttehylden i supermarkedet. Vupti den skal nok komme videre osv Jeg sorterer mit affald, men det er mange containere som man har i gården. Langt fra alle forstår at sortere rigtigt. Det er ærgeligt. Sidst men ikke mindst - tak for sloganet genbrug er guld - jeg elsker det. Tak til de meget engagerede medarbejdere der arbejder på byttestationerne ved genbrugspladserne.
Læs høringssvar fra Anette Kjeldsen Hansen
Indsendt af:
lene eiberg Becker
Dato: 21. september 2018
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeninge Brombærparken 2
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kk må tænke i andre baner end opstilling af flere containervirksomheden byggeri er 11år og var forberedt til 4 Idag har vi 14. Der er ikke plads til flere. Kk bør gå igang med nedgravet affaldsløsninger, det er en dyr løs i G For de enkelte foreninger 700.000 kr for 238 lejligheder. Kk må tænke i andre banet end bare flere container, vi skal til at ansøge om tilladelse til en nedgravet løsning kk er velkommen til at kontakte os, og håber at de bil se på vores ansøgning med øje fir deres nye plan
Læs høringssvar fra lene eiberg Becker
Indsendt af:
Hanne Sophie Hjorth Jensen
Dato: 20. september 2018
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Naboskab
By:
Kbh S
Postnr.:
2450
Se vedlagte høringssvar.
Læs høringssvar fra Hanne Sophie Hjorth Jensen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 19. september 2018
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Mette Boye
Dato: 18. september 2018
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Miljøteknologi
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1970
Se vedlagte PDF. MVH Mette
Læs høringssvar fra Mette Boye
Indsendt af:
Hans Chr. Møller
Dato: 27. august 2018
Svarnummer:
7
By:
København K
Postnr.:
1364
Der er 2 problemer med de eksisterende små affaldscontainere. 1) De små containere til metal, plast og elektronik bør indrettes i lighed med containerne til biologisk affald, der let kan åbnes brugervenligt via en vrider. Skraldefolkene oplyser, at de af hensyn til forebyggelse af arbejdsbetingede lidelser i håndled ved afhentning må placere containerne således, at åbning af lågerne er besværliggjort for brugerne. 2) poserne til biologisk køkkenaffald går let itu, når de er lukket med knude og dumpes ned på containerens bund. Vådt indhold siver ud og bliver hurtigt ildelugtende i sommervarmen. mvh. Hans Chr. Møller
Læs høringssvar fra Hans Chr. Møller
Indsendt af:
Ditte Andersen / PeoplePeoplePeople Studio
Dato: 16. august 2018
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
PeoplePeoplePeople Studio
By:
København V
Postnr.:
1663
Jeg er vild med jeres ambitioner og hvis i har brug for en virksomhed der lige præcist kan understøtte jeres vision og undersøge borgernes adfærd og motivation kan jeg i særdeleshed bidrage med en kvalificeret udredning og afrapportering (jeg laver pt et adfærdstjek på pilot-projektet om sorteringsanlæg i det offentlige rum). Desuden vil jeg kunne organisere borgerinddragelse og også workshops der kortlægger cirkulære potentialer hos SMVere i kommunen med det mål at få en innovativ tilgang til affald. Jeg ser frem til at følge udviklingen og forhåbentlig bidrage med viden, så Københavns Kommune kommer i mål med ambitionerne.
Læs høringssvar fra Ditte Andersen / PeoplePeoplePeople Studio
Indsendt af:
Rune Berger Röd
Dato: 9. august 2018
Svarnummer:
5
By:
COPENHAGEN
Postnr.:
2400
Hvad kan der gøres for at der bliver affaldssorteret mere plastik på Bispebjerg hospital? Der er store mængder plast bare på Klinisk Biokemisk Afdeling der ryger i dagrenovationen pga. af et det er blandede plast typer og jeg kan forstå det er det samme på hele hospitalet. Det stemmer dårligt overens med visionen om om region hovedstadens politiske målsætninger for hospitalerne om en grøn og innovativ hovedstad.
Læs høringssvar fra Rune Berger Röd
Indsendt af:
Kirsten Hesse
Dato: 27. juli 2018
Svarnummer:
4
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Nu kan man, hvis man bor i hus, kun sortere plast, hvis man også sorterer metal. Der udleveres kun een slags beholder på 240 liter delt op i plast og metal. Kun hvis man har mere plast, kan man få yderligere en beholder på 140 liter til plast alene udleveret. Når det er et erklæret mål for Københavns Kommune at sortere og genanvende mest muligt affald, er dette særdeles ufleksibelt. På små parceller med små huse fylder en 240 liters beholder rigtig meget og mange vælger den fra. Vi har jo samtidig også kompostbeholderen, papirbeholderen, dagrenovationsbeholder og haveaffaldsbeholder på en frimærkestor grund..... Så please, please , giv os nu mulighed for at vælge nogle små beholdere, som kan tømmes f.eks. hver 14. dag. Een til plast, een til metal osv, så vi alle kan være med til at sortere og genbruge mest muligt.
Læs høringssvar fra Kirsten Hesse
Indsendt af:
Per Olsen
Dato: 26. juli 2018
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
LO Hovedstaden
By:
København S
Postnr.:
2300
Fagbevægelsen i Hovedstaden er i udgangspunktet stor tilhænger af grønne investeringer og omlægninger herunder affaldssortering og genanvendelse, vi vil blot minde om at det er vigtigt at inddrage tillidsrepræsentanter og de medarbejdere der involveres i omstillingen af deres arbejde således at man sikre at de mennesker der har "hands on" i de daglige både høres og får mulighed for at kommenterer på deres arbejdsgange og arbejdsmiljø.
Læs høringssvar fra Per Olsen
Indsendt af:
Uffe Hagen Søltoft
Dato: 24. juli 2018
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg har lige været på ferie i Italien, og lagde straks mærke til, at de overalt havde affaldssortering - også på offentlige områder. Jeg lagde også mærke til, at de sorterede i langt færre fraktioner. Glas, metal og plastik blev blandet. Pap og papir blev blandet. Organisk affald var for sig selv, og der samme var restaffald. Jeg tænkte selvfølgelig, at italienere ikke har så godt styr på det med alt det blanderi, men jeg læste om det, og blev klogere. De har simpelthen maskiner der sorterer de blandede fraktioner og vasker den beskidte plast, så den kan genbruges. Jeg er ellevild med konceptet, for jeg er én af dem, som ikke har plads (og tid) i min lejlighed til at sortere i så mange fraktioner som Københavns kommune lægger op til. Så jeg blander det hele og smider det i containeren med restaffald. Lige bortset fra batterier, som jeg bortskaffe forsvarligt. Jeg har simpelthen ikke ressourcer til at lege genbrugsplads oppe i lejligheden. Men gjorde man som fx Italienerne, så ville det pludselig give mening for mig. Især pap, papir, glas, metal og plast lægger beslag på meget tid og plads ved sortering. Hvis jeg kunne vippe meget af det sammen i samme beholder, så ville jeg pludselig være motiveret. Og jeg er nok ikke den eneste. Udover en markant højere sorteringsprocent, så vil det formentlig også give bedre kvalitet. For uanset hvordan man vender og drejer det, så oplever man desværre ofte fx en papcontainer med aviser i, eller en metalcontainer fyldt med plasticbakker. Det motiverer heller ikke til at sortere, at man så ofte ser en fraktion, som er forurenet med noget forkert. Så lad teknologien arbejde for os, så det bliver LET for borgerne at genbruge. Ellers får I ikke os alle med på vognen desværre.
Læs høringssvar fra Uffe Hagen Søltoft
Indsendt af:
Selina Juul, Bestyrelsesformand og stifter af Stop Spild Af Mad
Dato: 9. juli 2018
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Stop Spild Af Mad
By:
København K
Postnr.:
1050
Københavns Kommune gør en supergod indsats mod madspild, og foreningen Stop Spild Af Mad har samarbejdet med Københavns Kommune i mange år. Det er nu på tide at intensivere kampen mod madspild i Københavns Kommune. Foreningen Stop Spild Af Mad foreslår helt konkret at Københavns Kommune, som led i FN’s globale Bæredygtighedsmål 12.3 (om at halvere verdens madspild og fødevaretab inden 2030) opstiller Reduktionsmål for madspild. Helt konkret kan Københavns Kommune fra fx. året 2020 og frem op mod året 2030 kan opstille Reduktionsmål for madspild, som vil kunne blive målt på flere kriterier. fx: - antal projekter med fokus på reduktion og forebyggelse af madspild igangsat - antal tons madspild mindsket hos husholdningerne i Københavns Kommune - antal tons madspild mindsket hos supermarkeder i Københavns Kommune - antal tons madspild mindsket hos fødevare-aktører i Københavns Kommune Det er vigtigt at dette kræver en standardiseret måling af madspild. Dette kan foreningen Stop Spild Af Mad hjælpe med, da undertegnede er medudvikler af den globale protokol mod madspild, The Food Loss & Waste Protocol, sammen med flere internationale partnere, er Champion 12.3, en global koalition mod madspild med verdens high lever ledere, organisationer og virksomheder samt medlem af Europa-Kommissionens vidensplatform om madspild, EU Platform on Food Losses and Food Waste. Al min mangeårige viden kan bruges til at udarbejde Reduktionsmål for madspild for Københavns Kommune. Københavns Kommune kan også lægge op til at igangsætte en vedvarende Fond med fokus på madspild. Fonden vil kunne have til formål at støtte projekter og aktiviteter med fokus på reduktion og forebyggelse af madspild De bedste hilsener, Selina Juul Stifter og bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad
Læs høringssvar fra Selina Juul, Bestyrelsesformand og stifter af Stop Spild Af Mad

Sider