Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024

  • Udkast til Ressource- og Affaldsplan
Udkastet indeholder kommunens udviklingsaktiviteter inden for affaldsområdet frem til 2024.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

6. juli 2018 til 30. september 2018

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. september 2018

Høring ikke åben

Teknik- og Miljøudvalget har d. 11. juni 2018 besluttet at sende udkastet til høring, med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2018. 

Ressource- og Affaldsplan 2019-24

Udkastet tilstræber, at københavnerne oplever affaldssystemet som genkendeligt, tilgængeligt, samt at det er let og naturligt at kildesortere. Med udkastet vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at København er med til at igangsætte omstillingen til den cirkulære økonomi for både borgere, virksomheder og affaldsområdet. Derigennem skal planen bidrage til grønvækst og innovation.

Udkastet indeholder tre mål: 

  • 70 % af husholdningsaffald indsamles til genanvendelse i 2024 med fokus på kvalitet i genanvendelsen. 
  • Opfylde KBH2025 Klimaplanen med fokus på, at bioaffald og plast skal ud af affaldsforbrændingen.
  • Tredoble genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter, samt fokus på at øge genbrug af byggematerialer.  

Udkastet indeholder 29 indsatser fordelt på syv temaer, der samlet set sikrer, at planen opfylder de tre mål.

Hovedspørgsmål 

I processen ser Teknik- og Miljøforvaltningen følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes kommentar til:

  • For Københavnere: Hvordan kan udkastet understøtte at affaldssortering bliver en let og naturlig del af hverdagen? 
  • For virksomheder, vidensinstitutioner, interesseorganisationer mv.: Hvordan ser I, at udkastet kan skabe værdi for jeres organisation? Vil I være interesseret i at samarbejde? 

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og kommentarer, der forholder sig til udvikling af området.

Hent Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024 som PDF til print

Hent Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024 som PDF til visning på skærm

Hent Bilag - Kortlægningsrapport 

Kontakt