Vejlands Kvarter - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

  • Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Planforslagene skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

27. august 2020 til 22. oktober 2020

Sagsnummer

2019-0020165

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. oktober 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport (VVM)

Hent lokalplanforslag Vejlands Kvarter og kommuneplantillæg som PDF (13 mb)

Hent Miljørapport for Vejlands Kvarter som PDF (17 mb)

Hent Miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter som PDF (10 mb)

Hent udkast til VVM-tilladelse som PDF (1 mb)

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, udkast til udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet, mulighed for at stille krav om almene boliger, ophævelse af lokalplan nr. 540 Campingplads på Amager Fælled, borgerinddragelse, miljøkonsekvensrapport, udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold, udkast til VVM tilladelse, rettelsesblad vedr. bilag 2

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 27. august 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 23. september 2020

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Amager, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. november 2020 startredegørelse for Vejlandskvarteret. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer i lokalplanområdet, konkurrenceprogram, intern høring af Amager Vest Lokaludvalg

Hent startredegørelse for Vejlandskvarteret som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér