Store Torv - lokalplanforslag

  • Foto af lokalplanområdet ved Store Torv
Lokalplanen vil muliggøre byudvikling og fortætning omkring Store Torv med opførelse af boliger, erhverv, daginstitution og plejecenter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

15. december 2017 til 9. february 2018

Sagsnummer

2017-0126474

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. february 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Store Torv som PDF (21 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark samt fastsættelse af parkeringsdækning for biler

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. december 2017.

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 23. januar 2018

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér