Store Torv - lokalplan nr. 570

  • Foto af lokalplanområdet ved Store Torv
Lokalplanen muliggør byudvikling og fortætning omkring Store Torv med opførelse af boliger, erhverv, daginstitution og plejecenter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

15. december 2017 til 9. februar 2018

Sagsnummer

2017-0126474

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. februar 2018

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 570 Store Torv som PDF (19 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, indkomne høringssvar, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, referat fra borgermøde, skema over foreslåede ændringer, ændrede lokalplantegninger, notat om almene boliger, fastsættelse af parkeringsdækning for biler og svar på spørgsmål stillet af Enhedslisten.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. januar 2019.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Store Torv som PDF (21 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark samt fastsættelse af parkeringsdækning for biler

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. december 2017.

Kontakt