Skole i Kødbyen - lokalplan 611

  • Luftfoto af lokalplanområdet Skole i Kødbyen
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny skole med madskole og idrætshal.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

8. september 2021 til 3. november 2021

Sagsnummer

2019-0007629

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. november 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 611 Skole i Kødbyen som PDF (7 mb)

Borgerrepræsentationen har den 3. marts 2022 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden og foreslåede ændringer efter den offentlige høring.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 8. september 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 22. marts 2022.

Klagemulighed

Indtil den 19. april 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 611 Skole i Kødbyen. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Skole i Kødbyen som PDF (9 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 30. august 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og bæredygtighedsbilag

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. september 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 6. oktober 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt