Luftfoto af lokalplanområdet Skole i Kødbyen

Skole i Kødbyen - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny skole med madskole og idrætshal.

Høringsfrist:

3. november 2021
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 15. september 2021
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Vibeke Cedervall Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Skole i Kødbyen. 
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S