Høringssvar vedrørende Skole i Kødbyen - lokalplan 611

Oprettet: 3. november 2021
Svarnummer:
8

Indsendt af

Skolebestyrelsen

Virksomhed / organisation

Gasværksvejens Skole

Postnr.

1656

By

København V

Høringssvar

 

Høringssvar

Skole i Kødbyen – lokalplansforslag

Skolebestyrelsen ved Gasværksvejens Skole har drøftet lokalplanen i forbindelse med bygning af den nye skole i Kødbyen, som skal erstatte den nuværende Gasværksvejens Skole.

Vi har to punkter, som vi gerne vil gøre opmærksom på:

  1. De trafikale forhold omkring den nye skole
  2. Taglegepladsen (Byrum F) som en del af et offentligt åbent byrum

Ad 1.

De trafikale forhold og de løsninger der beskrives i lokalplanen omkring Skelbækgade og Kødboderne, betrygger os ikke i, at der skabes sikker skolevej for de mindste og ”blødeste” trafikanter. Der er perioder i løbet af dagen, hvor trafikken ind og ud af Kødbyen er temmelig heftig. Løsningen med trafiklys og cykelstier der falder sammen med fx en venstresvingsbane virker ikke særlig sikker. Skolebestyrelsen vil også gerne henlede opmærksomheden på, at der endnu ikke er fundet en sikker og holdbar løsning for krydset Skelbækgade/Ingerslevsgade ved Dybbølsbo, som vi forventer også vil blive en adgangsvej for elever til skolen.

Ad 2.

”Byrum på tag - Ved indgangen til skolegården fra Kødboderne fastlægges en bred trappe, som fører op til tagskolegården (byrum F), som spænder over tre etager. Trappen vil give mulighed for ophold med kig ud over skolegården på terræn og Kødboderne. Der fastlægges en sti, der skal sikre offentlig adgang til tagskolegården. Der vil desuden være fem tagterrasser til faglokaler (byrum G), som der ikke er offentlig adgang til.”                      

Som skolebestyrelse og lokale borgere på Indre Vesterbro anerkender vi behovet for udearealer og aktivitetsflader, hvor børn og voksne kan udfolde sig efter skoletid. Som forældre på Gasværksvejens Skole bekymrer det imidlertid at muligheden for særskilt at kunne aflåse den del af legepladsen på tagarealet, som i byggeprojektet er tiltænkt de mindste elever i indskolingen og kkfo tilsyneladende ikke er til stede. Det ser umiddelbart ud til at hele skolens udeareal skal aflåses ved indgangene fra Kødboderne og Ingerslevsgade og at lokalplanen ikke lægger op til muligheden for en sektionering.

Med skolens nuværende placering på hjørnet af Istedgade og Gasværksvej har skolen store udfordringer med renholdelse af skolegården, som daglig skal ryddes for flasker, sprøjter og brugte kondomer, inden børnene møder i skole. I weekender og ferier bruges skolegården til den lidt mere lyssky side af festscenen på Vesterbro. Alt dette til trods for at naboerne i Eriksgade har fuldt udsyn til skolegården, hvilket vi formoder dæmmer lidt op for udskejelserne. Vi er voldsomt bekymrede for at den nye placering vil tiltrække de unge som er lidt for unge til festscenen i Kødbyen, samt de der har mere lyssky intentioner.

Vi har derfor et stort ønske om at lokalplanen giver mulighed for en sektionering af udearealet, så det areal der primært er tiltænkt som legeareal for indskolingseleverne på det øverste tagplan kan lukkes af separat med låger i hver ende når kkfoen lukker kl.17.00, hvis det viser sig, at vi løber ind i de udfordringer, vi forudser på baggrund af de erfaringer, vi har med vores nuværende placering.

Venlig hilsen Laura Trøjaborg, på vegne af skolebestyrelsen på Gasværksvejens Skole