Ørestad Syd tillæg 4 - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Ørestad Syd tillæg 4
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny daginstitution

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

8. februar 2021 til 5. april 2021

Sagsnummer

2020-0210497

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. april 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad Syd tillæg 4 som PDF (12 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. februar 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 8. marts 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt