Luftfoto over lokalplanområdet Ørestad Syd tillæg 4

Ørestad Syd tillæg 4 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny daginstitution

Høringsfrist:

5. april 2021
Indsendt af:
Frederikke Gronemann
Dato: 22. februar 2021
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedr daginstitution i svinget ved Ørestads Boulevard/Otto Baches Allé. Har Københavns Kommune medtaget i deres overvejelser, at der skal sikres god trafikafvikling til/fra daginstitutionen? Vejen fungerer for mange som til/frakørsel til motorvejen og er godt trafikeret i myldretiden. Ved de nuværende midlertidige institutioner langs Ørestad boulevard op mod svinget til Otto Baches Allé kan man dagligt opleve forældre, der parkerer midlertidigt i højresvingsbanen på Asger Jorns Alle mod Ørestad boulevard, ligesom busholdepladsen og grusstykket mellem Ørestads Boulevard og de midlertidige dagsintitutioner benyttes til af/påsætning el. Midlertidig parkering. Kan der sikres hensigtsmæssig afvikling af parkering ved institutionen og samtidig sikres at de eksisterende trafikale forhold ikke forringes? Hvordan vil man håndtere at nogle forældre efter aflevering i bil vil have behov for at køre i modsat retning mod motorvejen? Det vil kunne skabe farlige situationer ved fodgængerovergangen ved Otto Baches Alle, som pt vil være første sted folk har mulighed for at vende rundt (lovligt eller ej) grundet den forhøjede midterrabat. Disse betragtninger er i min optik vigtige at overveje, da tiden med al tydelighed har vist, at beboere i Ørestad kører bil, ligesom alle andre, og der unægteligt vil være en andel forældre, der har behov for at kunne komme til og fra institutionen i bil.
Læs høringssvar fra Frederikke Gronemann
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 22. februar 2021
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Johan Kure-Biegel Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag af tillæg 4 til lokalplan 398 'Ørestad Syd'
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Jasmin
Dato: 9. februar 2021
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg modsiger mig byggeriet. Det vil være til gene for både naturområdet og beboer i nærområdet.
Læs høringssvar fra Jasmin