Krimsvej tillæg 2 - lokalplan nr. 425-2

Lokalplantillægget gør det blandt andet muligt at nedrive to erhvervsbygninger, fastlægge nye byggefelter samt at ændre anvendelsen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

18. august 2016 til 17. oktober 2016

Sagsnummer

2016-0011398

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. oktober 2016

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 425 Krimsvej med tillæg nr 1 og 2 som PDF (22 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring, henvendelser modtaget til den supplerende høring, referat af borgermøde, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. juli 2017.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Se supplerende høringsside for Krimsvej tillæg 2

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Krimsvej tillæg 2 som PDF (8 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, kort over tillægsområder, overblik over ændringer i tillæg 1 og 2.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. august 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér