Krimsvej II - lokalplan 628

  • Luftfoto over lokalplanområdet Krimsvej II
Lokalplanen skal gøre det muligt bl.a. at justere byggefelter, forbedre trafiksikkerheden på Krimsvej og udpege bevaringsværdige bygninger

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

6. december 2022 til 31. januar 2023

Sagsnummer

2021-0220441

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. januar 2023

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 628 Krimsvej II som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 21. september 2023 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i modtaget i høringsperioden, svar på henvendelser fra høring og supplerende høring, forslag til ændringer efter høring og supplerende høring, referat fra borgermøde, oversigt over væsentlige ændringer i lokalplanforslag Krimsvej II, redegørelse for bevaringsværdige bygninger, træer og Rettelsesblad til Teknik- og Miljøudvalget.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 6. december 2022.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 5. oktober 2023.

Klagemulighed

Indtil den 2. november 2023 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 628 Krimsvej II. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale
 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Krimsvej II som PDF (7 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 28. november 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, redegørelse for bevaringsværdige bygninger, oversigt over væsentlige ændringer i lokalplanforslag Krimsvej II, træer og lokaludvalgets høringssvar. 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. december 2022.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 18. januar 2022

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 3. januar 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt