Luftfoto over lokalplanområdet Krimsvej II

Krimsvej II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt bl.a. at justere byggefelter, forbedre trafiksikkerheden på Krimsvej og udpege bevaringsværdige bygninger

Høringsfrist:

31. januar 2023
Indsendt af:
Ernst Jan de Place Hansen
Dato: 28. januar 2023
Svarnummer:
24
By:
København S
Postnr.:
2300
Hvorfor bliver man ved med at tale om Tværvej 1, 2 osv.? Giv dog vejene nogle rigtige navne, og lev op til de oprindelige planer om at alle tværveje mellem Krimsvej og Amager Strandvej er rigtige tværveje og ikke som nu, hvor de fleste af dem er spærret for gennemkørsel på den ene eller anden måde. Så kunne man sætte afspærringer op på Krimsvej i stedet, så den ikke er gennemgående og ikke er attraktiv for folk, der vil langtidsparkere ved metrostationen. Man undgår konfliktsituationer i krydset Krimsvej/Øresundsvej, lige op af cykelstiens krydsning af Øresundsvej ved Øresund station, og trafikken kan afvikles mere fredeligt på de forskellige stumper Krimsvej mellem afspærringerne. På den måde lever man op til teksten side 7 i lokalplanforslaget, hvor der under "Fremtidige trafikforhold" bl.a. står: "I lokalplanområdet sal der være tværveje og en tværsti, der kan afvikle den lokale trafik via Krimsvej og parallelvejen Amager Strandvej." Det er absolut ikke tilfældet i dag.    
Læs høringssvar fra Ernst Jan de Place Hansen
Indsendt af:
Henning Olausson
Dato: 27. januar 2023
Svarnummer:
23
By:
København
Postnr.:
2300
Der tilføjes i lokalplanen, at der etableres/udrulles fibernetløsninger i området. Samt adskiller drikke- og brugsvandsforsyninger i de nye bebyggelser, så en fremtidige udfordringer på området medtænkes. Drikkevands forsyningen kan evt. suppleres ved udnyttelse af atmosfærisk lufts indhold af vand, en  teknisk løsning udviklet af "Aquatethys"
Læs høringssvar fra Henning Olausson
Indsendt af:
Mariana Nielsen
Dato: 27. januar 2023
Svarnummer:
22
By:
København s
Postnr.:
2300
Sidst der var høring om en ny Lokalplan for Krimsvej udviste KK en eklatant ligegyldighed overfor den lokale befolknings ønsker, og de forudsætninger, mange her havde købt bolig under - navnlig den oprindelige lokalplan for Krimsvej, hvor der i harmoni med naturen i området var bestemt en nedgang i antal etager fra Amagerbrogade og jo nærmere man kom på stranden. I stedet plastrede KK området til monstrøse højhuse, som spolerede det skønne og naturlige herude, så det desværre ikke står til at redde.  Hvis KK vil forhindre, at området forringes yderligere kan man planlægge flere grønne område og fjerne tilladelsen til, det sidste højhus bliver opført - hvis det kan gå den ene vej, hvor lagte lokalplaner uden videre ophæves, kan det vel gå den anden vej. 
Læs høringssvar fra Mariana Nielsen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 27. januar 2023
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftet høringssvar, vedtaget på lokaludvalgets møde den 26. januar.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Anthonisen
Dato: 26. januar 2023
Svarnummer:
20
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer på Amager Strandvej 112 kan jeg fuldt ud tilslutte mig høringsindlæggene fra Mikael Barfoed, Amager Strandvej 112 (høringssvar 15) samt Allan Nick Holm Frederiksen, Amager Strandvej 112 (høringssvar 18) vedrørende lokalplanforslaget for Krimsvej II. Derudover vil jeg også konkret påpege udfordringerne med den tomme grund direkte syd of Amager Strandvej 112. Beboerne på sydsiden af ejendommen Amager Strandvej 112 har siden ejendommen blev taget i brug i juni 2017 levet med betydelige støj-, støv og visuelle gener fra den ubebyggede plads syd for ejendommen. Først var der tale om nedrivning og byggerod i 2017-19. Som om dette ikke var nok, har ejerne i løbet af 2020 tilsyneladende efterladt dette område til, hvad der bedst kan betegnes som en losseplads med muddersøer eller fygende støv, afhængigt af vejret. Der har i perioder været ulovligt parkerede biler og murene omkring grunden er beskæmmet af graffiti. I stedet burde/kunne/kan grunden bringe værdi til området indtil det er besluttet, hvad der skal ske med grunden (hvis der f.eks. var sået græs mv.). Vi foreslår således, at kommunen benytter Lokalplan Krimsvej II til at pålægge ejeren af tomme grunde ikke at efterlade dem i en situation der er til direkte gene for beboerne men tværtimod ville skabe værdi for området.  
Læs høringssvar fra Lars Anthonisen
Indsendt af:
Kurt Rude Olsen
Dato: 26. januar 2023
Svarnummer:
19
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod væsentlige ændringer i lokalplanforslag Krimsvej II      Indledningsvis vil undertegnede rette en generel bemærkning om det uacceptable og frustrerende i, at lokalplanerne for Amager Strandvej ikke er til at stole på.    Vi flyttede ind i Strandgården 29. Maj 2017. Syd.   Påbegyndelse af renovering af en bevaringsværdig bygning Cavalet House som nu med mange fejl åbenbart skal lovlig gøres på trods af Planklagenævnets beslutning strider mod al fornuft og vi beboere skal bare finde os i, at Teknik-og Miljøforvaltningen den ene gang efter den anden fuldstændig gør som det passer bedst for TM. Nu vil man igen bygge højere og tættere med alle de gener det medfører for beboere der har boet her i snart 6 år.   Vores lejligheder er blevet meget forringede på disse år. Udsigten med den ekstra etage på Cavalet House og hvor taghusene skulle være gennemsigtige, undskyld os hvor er de? TM kunne have fulgt bedre med i ombygningen, men der er sikkert andet, der ligger til grund derfor. Der er intet tilbage af den  oprindelige bygning selv om TM blev orienteret af beboere fra Strandgården.   Hvad så nu?  Skal der være et højhus på 12 etager? Hvor tæt kommer det til øvrig bebyggelse? Forhåbentlig skal det ikke indeholde butikker/ liberalt erhverv. Der er masser af lokaler, der ikke kan lejes ud herude. Hvad med de grønne områder mellem højhusene?   TM modtog i april 2017 indsigelse fra Strandgårdens formand med gode og uddybende argumenter Til høring om forslag til tillæg nr.2 til lokalplanforslag nr. 425 Krimsvej.  TM sender det ene forslag efter det andet til høring, men I hører jo ikke efter jeres borgere. Alle ulovligheder herunder tidligere dispensationer forsøger TM at lovliggøre ved en ny lokalplan trods planklagenævnet  afgørelse. Det strider i den grad mod vores retsopfattelse   Hvad med en økonomisk kompensation som følge af mistet udsigt og som bliver endnu mere forringet med den nye lokalplan.   Mvh Grethe og Kurt Rude Olsen Strandgården Amager Strandvej 112 L 4 tv 2300 København S
Læs høringssvar fra Kurt Rude Olsen
Indsendt af:
Allan Nick Holm Frederiksen
Dato: 25. januar 2023
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Medlem af ejerforeningen Strandgården
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedlagte høringssvar. 
Læs høringssvar fra Allan Nick Holm Frederiksen
Indsendt af:
Lars Bernhard Jørgensen
Dato: 25. januar 2023
Svarnummer:
17
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer på Amager Strandvej 112 og som formand for ejendommens ejerforening kan jeg fuldt ud tilslutte mig høringsindlægget fra Mikael Barfoed, Amager Strandvej 112 (høringssvar 15) vedrørende lokalplanforslaget for Krimsvej II. Lars Bernhard Jørgensen
Læs høringssvar fra Lars Bernhard Jørgensen
Indsendt af:
Anita Hammer
Dato: 25. januar 2023
Svarnummer:
16
By:
Kobenhavn S
Postnr.:
2300
Der omtales konsekvent i lokalplanforslaget en bevaringsværdig bygning på Krimsvej 15. Dette er faktuelt ukorrekt, idet Krimsvej 15 er en række nyopførte rækkehuse. Derimod ligger den bevaringsværdige bygning på Krimsvej nr.17. Bygningen ejes af Lærernes Pension og benyttes som fælleshus for beboerne på Krimsvej 11,19, 21 og 23. De trafikale forhold på både Krimsvej og på Tværvej 1 og 2 er katastrofale. Kommunen bør tage et medansvar for, at forholdene bliver sikre for især gående og cyklende, idet det er kommunens ansvar, at den første lokalplan inkl. tillæg var fuld af fejl og ikke er blevet fulgt. Bl.a. lukningen af Krimsvej mod Øresundsvej, som var en forudsætning for, at Krimsvej kunne undvære fortove. Kommunen kan tage medansvar ved fx: - at støtte grundejerforeningen økonomisk ved renoveringen af vejene og etablering af de nødvendige fortove - at lade det fremgå af den nye lokalplan, at mindst 3 af tværvejene skal være med gennemkørende trafik, så ikke kun 2 af tværvejene skal bære al trafikken - at lade det fremgå af lokalplanen, at alle vejene skal have et minimum af bump, chikaner og lign. for at hindre bilers høje fart - at lade det fremgå af lokalplanen, at hvor gennemkørende tværveje krydser gangarealer, skal der etableres fodgængerfelter - at forlange, at de midlertidige, ulovlige bump fjernes
Læs høringssvar fra Anita Hammer
Indsendt af:
Mikael Barfod
Dato: 24. januar 2023
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Medlem af Ejerforeningen "Strandgården", Amager Strandvej 112
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedlagte PDF fil omfatter syv konkrete forslag til forbedring af Lokalplan Krimshøj II, inkl. referencer og bilag. Forslagene bedes venligst læses i deres helhed.  Mvh - Mikael Barfod   
Læs høringssvar fra Mikael Barfod
Indsendt af:
Mikael Barfod
Dato: 24. januar 2023
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Medlem af Ejerforeningen "Strandgården", Amager Strandvej 112
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedlagte PDF fil omfatter syv konkrete forslag til forbedring af Lokalplan Krimshøj II, inkl. referencer og bilag. Forslagene bedes venligst læses i deres helhed.  Mvh - Mikael Barfod   
Læs høringssvar fra Mikael Barfod
Indsendt af:
Ulrik Gjellerup
Dato: 23. januar 2023
Svarnummer:
13
By:
København S
Postnr.:
2300
Er det fortsat planen, at Krimsvej langs metroen, efter aflukning af ind- og udkørsel ved Øresundsvej, opdeles i sektioner, så trafikken til og fra de enkelte sektioner af Krimsvej kun kan finde sted via de tværveje, der går mellem Amager Strandvej og Krimsvej? 
Læs høringssvar fra Ulrik Gjellerup
Indsendt af:
Ulrik Gjellerup
Dato: 23. januar 2023
Svarnummer:
12
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Er det fortsat planen, at al ind- og udkørsel til og fra Krimsvej fra Øresundsvej ved Øresundstårnet lukkes helt for alle typer motorkøretøjer? På den måde fjernes et meget trafikfarligt kryds. 
Læs høringssvar fra Ulrik Gjellerup
Indsendt af:
Ulrik Gjellerup
Dato: 23. januar 2023
Svarnummer:
11
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Er det fortsat planen, at al ind- og udkørsel til og fra Krimsvej fra Øresundsvej ved Øresundstårnet lukkes helt for alle typer motorkøretøjer? På den måde fjernes et meget trafikfarligt kryds. 
Læs høringssvar fra Ulrik Gjellerup
Indsendt af:
Jens Svendsen
Dato: 19. januar 2023
Svarnummer:
10
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
LOKALPLANS HØRING spild af politikernes og lokale borgeres tid? Politikerne hør deres bedste - men som regel i lokalplanssager - næsten altid mod de berørte borgeres ønsker. Ikke fordi politikkerne vil genere borgerne, men fordi “de reprænsentere alle borgerne” og ingen andre end lokale borgere (sikkert ikke ret mange) læser lokalplanen. Lokalplanudvalgenes erfaring, er at man kun kan flytte detaljer. Hvis man rettede sig efter Høringssvarene ville KBH se helt anderledes ud - på godt og ondt. Politikkerne synes - som jeg ser det - jo mere jo bedre. Jeg tror “mit område” ved Amager strandpark på et tidspunkt bæver den ny slum. Efter min mening bygges der alt for tæt og alt for grimt! Jeg kan godt se, at det kommet til at se mindre demokratisk ud! FORSLAG giv loks lplansudvalg VETORET eller afskaf en dyr og besværlig høring UDEN nogen reel magt.  Lokalplanshøring Beviseligt spil af tid - flytter ikke de reelle beslutninger. VH og god søndag Jens Svendsen
Læs høringssvar fra Jens Svendsen
Indsendt af:
Michael Bay Mørkeberg
Dato: 19. januar 2023
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Læste på København Liv, at der var en af mine "naboer", der havde udtalt at flere biler parkere håbløst på Krimsvej. Ja, det kan man ikke være uenig i - Men hvad skal beboere gøre hvis der ikke kan findes en "lovlig" plads på Krimsvej, Øresundsvej eller ude på Amager Strandvej ... Skal man virkelig parkere helt ude i lufthavnen for at komme af med bilen i nærheden af sin bopæl? Det er så nemt at have travlt med bilejere, hvis man selv udelukkende er gående eller cyklist. Og selvfølgelig skal disse da kunne færdes helt sikkert på Krimsvej - lad det være slået fast. Men der skal også være plads til beboers biler i rimelig nærhed af bopæl - Vi skal bare "af" med langtids pendlere, strandgæster og Hotelgæster. Få nu godkendt og etableret den P-Zone! Skær ikke ned på antallet af P-Pladser - Der må kunne etableres samme antal P-Pladser samtidig med at der laves ordentlige gå- og cykelstier med god belysning til de mange ikke-billister. Alle beboere skal kunne være her, færdes her sikkert og stille deres køretøj sikkert. Med Venlig Hilsen Michael Bay Mørkeberg - Beboer siden August 2014.    
Læs høringssvar fra Michael Bay Mørkeberg
Indsendt af:
Randi Bitsch
Dato: 17. januar 2023
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Ser frem til, at der bliver ordentlige gå og cykelforhold på Krimsvej både langs og tværgående. På den del af Krimsvej, som går ud til Amager Strandvej - der er et meget langt bump ud for nr. 114. Dette bump er i niveau med fortorvet - hvilket bevirker, at MANGE tunge lastbiler og alm. bil - holder parkeret - læsser af oppe på fortorvet. Og nu er fortorvet sunket ret kraftigt, og er meget konkavt, hvilket ikke er godt for svagtseende , for de store vandpytter, der kommer og kælderen nedenunder. Ønsker dette bump afkortet - både i længde og i bredde og at siderne ikke er i niveau med fortorvet! Så vi får en kantsten. I øvrigt - kunne kommunen tjene mange penge, ved at tjekke alle disse lastvognes - parkering - ved godt der er aflæsning, men det generer al mulig anden færdsel. Dertil er der et ulovligt opført stål bump. Dette bedes også fjernet - ved denne lokalplan.
Læs høringssvar fra Randi Bitsch
Indsendt af:
Matthew Phelps
Dato: 6. januar 2023
Svarnummer:
7
By:
København SV
Postnr.:
2450
Undskyld mit dansk, det er ikke mit modersmål: Jeg støtter ideen om, at Krimsvej skal genovervejes for at forbedre trafikforholdene. Jeg synes det er absurd, at en gade lige ved siden af en metrostation med masser af fodgænger- og cykeltrafik (inklusive mange børn) i øjeblikket er helt designet omkring biler. Genudformning af gaden for at tilgodese alle former for transport kan bidrage til at forbedre sikkerheden og tilgængeligheden for alle, selv om det kræver fjernelse af eksisterende plads til biler. Derudover støtter jeg tilladelse af højere bebyggelsesintensitet tæt på en metrostation. Dog synes jeg det er absurd, at op til 2/3 af de nye parkeringspladser kan være på terræn, når området i øjeblikket er oversvømmet med parkering til biler og lige ved siden af en metro. Jeg ville håbe, at der ville blive lavet justeringer, så alle nye pladser skal være inden for bygningen. Yderligere, da området ligger tæt på offentlig transport i høj kvalitet, ville jeg have håbet, at parkeringskravene ville være reduceret, som de har været på andre steder, som f.eks. nær metron i Nørrebro. Tak for jerer arbjede
Læs høringssvar fra Matthew Phelps
Indsendt af:
Anne
Dato: 19. december 2022
Svarnummer:
6
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Det er mega farligt som fodgænger at gå på Krimsvej fra Øresundsvej til f.eks. hotellet og videre til Italiensvej. Der er Ingen Fortove og alt for mange parkerede biler, som i øvrigt parkerer helt håbløst.
Læs høringssvar fra Anne
Indsendt af:
Louise Elisabeth Coulthard
Dato: 7. december 2022
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg synes bestemt heller ikke det er en god ide med flere højhuse hverken på krimsvej eller amagerstrandvej. Jeg har snart ikke noget sol i min have fordi det skygger. Det ser desuden også forfærdeligt ud og ødelægger stemningen og miljøet ved amagerstrand. Vh Louise Coulthard 
Læs høringssvar fra Louise Elisabeth Coulthard
Indsendt af:
Nicolas
Dato: 6. december 2022
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Hi, My level of Danish is a little too limited to understand the Lokalplan in details, so forgive me if I’m missing some important points. This is only a comment on Krimsvej, the street itself, not the full block and its buildings. The only precise mention I saw of the street was a sentence about “trafiksikkerheden på vejen kan blive forbedret”, which is good but I haven’t seen more details about it. The state of the street is a big issue of the area. So I thought I’ll just quickly paste some of what I had written to the city once through digital post, just to be sure the problems are addressed. “I would like to elect Krimsvej as the most messy street in Copenhagen :) The same surface is used for: cars driving, cars parking, bicycles, pedestrians, all of it both ways. There are no sidewalks, no bicycle lanes, no line markings. The state of the street is also terrible: bumpy and uneven, full of puddles (or as I like to call them: our local lakes), so that the surface that can be driven/cycled/walked upon is greatly reduced. It’s dangerous. Pedestrian have to avoid the bicycles that have to avoid the cars that are parking, unparking, driving one way, driving the other way. Parents with baby strollers also have to go through this. It’s a permanent zig-zag game. At night, it’s even worse. And the few arrangements there are at the Øresund end of the street make no real sense and give people awkward diagonal entry-points to the street that makes it even more unexpected and dangerous. So there is a need to rethink that street from scratch. Especially because: – There are a lot of new residential buildings in this block between Krimsvej and Amager Strandvej, all built in the last few years, meaning the street have a tons of new residents and is used a lot more than ever. – The street is in the perfect continuity of the new and very well done bicycle and walking lanes between Kløvermarken and Øresundsvej (Ved Amagerbanen). People taking this lovely lane and crossing Øresundsvej, to continue towards Amager Strand metro and beyond, suddenly come across a barren, terribly designed (or rather, not designed at all), and dangerous street, without cycling or walking lanes. There is space to have a little two-ways bicycle lane and one sidewalk there, while keeping enough asphalt for cars driving and parking. I’m sure it could even fit some greenery there, just a few small trees or bushes to make the space more hyggeligt.” That’s it. I’m also attaching a very old little sketch I made once of how the space was used and how it could be made better. Note that it’s probably not entirely up to date with the reality today, and the suggestion was a very quick job, nothing professional. Just to give a general idea :)
Læs høringssvar fra Nicolas
Indsendt af:
Kristine Høeg
Dato: 6. december 2022
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Det virker vanvittigt at give tilladelse til at bygge op i 5 etagers højde på Amager Strandvej 124 (både Filipskolen og nabobygningen), i betragtning af, hvor tæt bygningerne ud mod Amager Strandvej ligger. De vil effektivt fungere som en mur for de boliger, der ligger bagved og vil desuden fremstå meget massivt ud mod strandområdet med kun smalle stier ned mellem bygningerne. Nogen er simpelthen nødt til at gå en tur i området og se, hvor få meter der er mellem eksisterende boliger og de bygninger, I vil give lov til at bygge op i 5 etager. Hvor fedt ville I synes, det var at få en skole fire meter udenfor jeres soveværelsesvindue? For det er det, I lægger op til her! Desuden er det værd at overveje, at bygninger i 5 etager i forreste række smadrer udsigten for rigtig mange af de mennesker, der bor bagved - i boliger købt i dyre domme med tillid til eksisterende lokalplaner. Til gengæld har kommunen svigtet på så mange løfter om et 'grønt bånd', der skulle sno sig mellem alle bygningerne. Alt grønt bliver langsomt fjernet og erstattet af fliser - meget lidt klima- og nedbørsvenligt! Der mangler til gengæld legeområder til børnene (som er for små til at sende over på stranden på egen hånd) - lige nu leger de på den tomme byggeplads, og det er hverken sikkert, forsvarligt eller særligt fantasifremmende - men det er der, de kan være, uden at skulle over den vildt trafikerede strandvej. I det hele taget ville det klæde kommunen at gå en tur i området og mødes med de ejerforeninger, der efterhånden har tegnet området i 6-8 år. Det er vores hjem - ikke bare en pengemaskine.
Læs høringssvar fra Kristine Høeg
Indsendt af:
Jonas Andersen
Dato: 6. december 2022
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Krimsvej-tværvejen der danner forbindelse mellem Krimsvej og Amager Strandvej (ved Rema) og åbnede i 2020, giver anledning til, omend begrænset, gennemkørende biltrafik. Biler der benytter denne forbindelse kører dog ind imellem ret stærkt (op mod 40-50 km/t subjektivt vurderet). Problemet er at dette område op til foråret 2020 var lukket for gennemkørende biltrafik og området generelt betragtet som en sammenhængende plads mellem legeplads og de områder mellem boligblokkene der bruges rekreativt. Bl.a. er der mange børn der leger her. Desuden er skelnen mellem vej og plads ikke særlig god, så det er nemt at overse at der rent faktisk er en vej, og dermed orienterer man sig ikke inden vejen krydses. Det bør overvejes om der kan laves nogle tiltag som gør folk (og især børn) i området opmærksom på at der rent faktisk er en vej, samt evt. trafikdæmpende foranstaltninger for bilerne. Ellers risikeres alvorlige konflikter mellem de krydsende bløde trafikanter/rekreative brugere af området og bilerne.
Læs høringssvar fra Jonas Andersen
Indsendt af:
Klaus Diness
Dato: 6. december 2022
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg anser det som ødelæggende for nærmiljø og lysindfald hvis der etableres et højhus på planlagte sted på Krimsvej. Området vil blive presset yderligere sammen i en uacceptabel grad. De nuværende beboere burde vægtes højere end yderligere profit. Dette højhus vil være direkte ødelæggende for adskillige beboere i området med store værditab for deres boliger til følge. 
Læs høringssvar fra Klaus Diness