Drejervej - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet Drejervej
Lokalplanen vil muliggøre nedrivning af erhvervsbygninger og opførelse af boliger og serviceerhverv og sikre bevaringsværdige kulturmiljøer.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

29. juni 2020 til 28. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. september 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Drejevej som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkeringsnotat, trænotat, bevaringsværdier og anbefalinger for Drejervej, almener boliger.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 29. juli 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 16. september 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 27. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. april 2019 startredegørelse for Drejervej. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, parkeringsnotat, bevaringsværdiger og anbefalinger for Drejervej.

Hent startredegørelse for Drejervej som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér