Drejervej tillæg 1 - lokalplan 603-1

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle en tidligere erhvervsejendom på Drejervej 4/Rebslagervej 7 til familieboliger og serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

11. november 2021 til 6. januar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. januar 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg 1 til lokalplan 603 Drejervej som PDF (4 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. marts 2022 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i modtaget i høringsperioden, forslag til ændringer i lokalplantillæget, almene boliger, bæredygtighed.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 11. november 2022.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. april 2022.

Klagemulighed

Indtil den 19. maj 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 603 Drejervej. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Drejervej tillæg 1 som PDF  (6 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 11. november 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 9. december 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt