Den Hvide Kødby - lokalplanforslag med kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen fastlægger rammer for udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder overordnede rammer for nyt skole- og erhvervsbyggeri på 17.000 m2

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

7. december 2017 til 1. february 2018

Sagsnummer

2016-0387376

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. february 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Den Hvide Kødby som PDF (24 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, miljøvurdering af Den Hvide Kødby, fastsættelse af parkeringsdækning i lokalplan mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. november 2017.

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 11. januar 2018

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér