Den Hvide Kødby - lokalplanforslag med kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen fastlægger rammer for udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder overordnede rammer for nyt skole- og erhvervsbyggeri på 17.000 m2

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

7. december 2017 til 1. february 2018

Sagsnummer

2016-0387376

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. february 2018
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Den Hvide Kødby som PDF (24 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, miljøvurdering af Den Hvide Kødby, fastsættelse af parkeringsdækning i lokalplan mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. november 2017.

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 11. januar 2018

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér