Lokalplanforslag Den Hvide Kødby - supplerende høring

  • Foto af lokalplanområdet ved Den Hvide Kødby
Lokalplanen fastlægger rammer for udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder overordnede rammer for nyt skole- og erhvervsbyggeri på 17.000 m2

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

26. march 2018 til 16. april 2018

Sagsnummer

2018-0072981

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. april 2018

Høringen er lukket

Lokalplantillægget er vedtaget

Se høringsside for lokalplan nr. 562 Den Hvide Kødby

Ved den offentlige høring fra den 7. december 2017 til den 1. februar 2018 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring.

Lokalplanforslag i supplerende høring

Hent supplerende høring for Den Hvide Kødby som PDF (9 MB)

Den supplerende høring blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 26. marts 2018.

Tidligere materiale

Se høringsside for lokalplanforslag Den Hvide Kødby med kommuneplantillæg og miljørapport

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér