Den Hvide Kødby - lokalplan nr. 562 med kommuneplantillæg nr. 16 og miljørapport

Lokalplanen fastlægger rammer for udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder overordnede rammer for nyt skole- og erhvervsbyggeri på 17.000 m2

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

7. december 2017 til 1. february 2018

Sagsnummer

2016-0387376

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. february 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 562 Den Hvide Kødby med kommuneplantillæg nr. 16 som PDF (25 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljøvurdering, sammenfattende redegørelse, henvendelser modtaget i høringsperioden, skema over emner i høring og afsendere, notat om henvendelser, referat af borgermøde, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring og supplerende høring, supplerende høring, henvendelser modtaget i supplerende høring, notat om supplerende høring, resumé af miljøvurdering mm.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 28. juni 2018.

Tidligere materiale

Supplererende høring

Se høringsside for supplerende høring for Den Hvide Kødby​

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Den Hvide Kødby med kommuneplantillæg som PDF (24 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, miljøvurdering af Den Hvide Kødby, fastsættelse af parkeringsdækning i lokalplan mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. december 2017.

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 11. januar 2018

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér